Nghe 15 Phút Lời Phật Dạy Tiêu Nghiệp Khổ Đau Phước Tự Đến May Mắn Vô Cùng - Audio Pháp Hay.

nghe 15 phút lời phật dạy tiêu nghiệp khổ Đau phước tự Đến may mắn vô cùng - audio pháp hay.
Tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình.Như một di sản.Như người bạn đồng hành đi theo ta.Từ đời này.Qua đời.Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác.Nên mới có cảnh chị đồng giữa chúng sẽ.Rồi đức phật dạy kiếp cho xu hành nghe tìm trường học.Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh.Bàn tay luôn luôn đẫm máu.Hàng ngày sống trong sự giết.Giờ gây thương tích không chút xót.Do tính hiếu sát tỷ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ bị quả báo chết chịu.Nếu người kia luôn luôn thận trọng không hề xúc phạm đến tính mạng.Ai.Sống xa gundown giấu má.Và các loại khí gì.Lấy lòng tự ái đối với tất cả chúng.Giáo xứ không sát sinh đấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ trường thọ.Nếu người kia độc ác luôn luôn tìm cách hại người.Luôn luôn dùng đấm đá và cơn đau đối xử với người.Do nước hung dữ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ thương yếu bệnh hoạn nếu người kia không bao giờ làm tổ.Thương ai.Dò đức thánh hiền lương du hả.Nếu tái sinh trong cảnh người .Người ấy sẽ được mạnh khỏe.Nếu người kia thua lỗ cộc cằn luôn luôn giận dữ chửi mắn huyền à.Kẻ khác.Do hậu quả của sự thô lỗ cộc cằn ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ xấu xí.Nếu người kia thanh tao nhã nhặn.Dù ai cũng chửi mắng thậm tệ.Cũng không hề quán dần.Giá tiền cách trả thù.Do hậu quả của phong thái thanh nhảy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ đẹp đẽ.Nếu người kia có tấn đúng chỉ thèm thuồng ham muốn lợi chân của.Không biết tôn kính người đáng kính.Luôn luôn chứa chất lỏng kinh.Hậu quả của tính tất đốc anh chị ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người không có ảnh hưởng.Nói gì không ai nghe làm gì không ai theo.Những người kia không có tính đố kỵ không thèm thuồng ham muốn gửi danh của người khác.Biết tôn trọng người đánh cá.Không chứa chất lỏng kinh dị.Do ảnh hưởng của tâm không ghen tị ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người có thế lực.Nói gì cũng có người nghe làm gì cũng có người theo.Nếu người kia không bao giờ biết bố khí giật gì.Vô tính kêu.Báo miếu và tài sản sự nghiệp của .Nếu tái sinh trong cảnh như.Sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn nhiều người kia vào lòng quảng đại.Bố thí cúng dường.Chúa lòng quảng đại rộng rãi.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người giàu có dư dả.Nếu người kia không biết phục thiện tính ước yêu hạnh.Không tôn trọng gửi gắm.Do tính nhậu mạnh giặt vô lệ ấy.Để tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người đi tìm thấp.Nếu gửi chibi phụ kiện tỉnh không kiêu hãnh.Biết tôn trọng người đánh cá.Do đức tính biết phục thiện.Giờ có lễ độ ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người sang trọng quyền quý.Nếu người kia không chịu đến gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải.Giá phân biệt chính tả.Điều gì nước thực hành.Và điều gì không nên thực hành.Điều gì nên làm.Và điều gì không nên làm.Điều gì đến lại phước lành cho ta.Và điều gì dẫn ta đến tình trạng phá sản.Do tình trạng kém.Gọi ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người chốt.Nếu người kia cố công tìm đến bật đức trọng tài cao đài.Hỏi do sự.Hỏi chính đáng.Nếu tái sinh trong cảnh như.Sẽ là người thông minh trí huệ.Sau khi chấm dứt pháp thì.Chàng thanh niên xuha tín thọ phụng hành lý.Phật dạy.Lại nữa chẳng thấy đức phật.Một hôm.Rùa ba mươi bốn.Thân thành điểm ý kiến đức phật.Dạ thưa rằng.Bạch đức thế tôn.Có phải người dùng cho vua chúa quý.Sau khi mãn chung sẽ sáng dòng vua chúa quý tộc.Con người nào dòng nô lệ.Thí sinh vào vòng nô lệ khóc.Có đúng vậy không.Phật bảo.Đại dương nên viết trên đời có bốn hạng như.Một.Từ tối đi dạo tối.Hi.Từ tối đi ra sáng.ba.Từ sáng đi dạo tối.bốn.Từ sáng.Tiếng đánh xa.Thế nào là từ tối đi dạo tối.Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự khổ.Thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nhiệt số.Lấy làm dịu.Chẳng khác nào từ chỗ tối.Đi vào chỗ tối tâm khổ sở hơn.Gửi từ chỗ tối đi đến chỗ sáng.Là người sinh ra đời từ thân.Cho đến vật chất không bằng ai.Nhưng hỏi ý thức đó là nhịp xấu đời trước.Nên ăn năn sám hối.Phát tâm cúng gì.Bố thí làm lành lánh dữ.Gửi như thế là biết tiếng tới ánh sáng tốt.Cho hiện tại.Giá tương lai.Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối tức là người này sinh ra đời.Cảnh giàu sang.Nhưng không biết tạo thêm phước lại.Lại còn tham lam keo kiệt.Yuka.Ống hút.Tạo nhiều ác nghiệp.Người như thế chẳng khác nào.Từ chỗ sáng đi vào bóng tối.Nghèo núi thấp hèn.Khổ đau.Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng.Làm rồi có cân nặng đòi trước nên xanh vào nhà tân quý.Tưởng cảnh giàu sang lại tiếp tục bố thí cúng dường.Làm nhiều việc thiện trên kính dưới nhượng.Người như thế là từ chỗ sáng tím đến ánh sáng tốt đẹp thân cao hơn.Lại ngựa một thời đức phật an trú ở thành xã gì.Giường thắng lợi.Một hôm.Hoàng hậu monica đi đến đức thủy tùng.Sau khi đáng lẽ chưa ngồi xuống một bên bạch đằng.Bạch đức chí tôn.Do nhân duyên gì.Có một số nữ nhân.Dùng sắc tố.Hình dán hạt điều.Nghèo khổ.Tài sản ý.Sở hữu ích.Ảnh hưởng uy tín.Siêu nhân gì chưa.Có một số dưỡng nhân.Dùng sắc tố.Hình dán hạt.Nhưng lấy giàu sang.Tài sản nướng.Sự hữu lớn.Uy tín ảnh hưởng đến.Doanh nhân gì cho duyên.Có một số những nhân.Dùng sắc xinh đẹp.Nhưng lại nghèo khổ tài sản x sở hữu ích.Ảnh hưởng uy tín.Nguyên nhân gì vô duyên gì.Có một số nữ nhân.Dùng sắt xinh đẹp.Thủ thắng giàu sang.Tài sản lớn.Sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín.Phật dạy.Này malika nhân nào nhiều phẫn nộ.Bị người ta nói động đến một chú.Liền nổi nóng sừng xổ sân hận.Gây hứng bất ngờ.Lại không biết cúng dường cho chứ vậy sao mua.Bà la môn thức ăn.Túi vải.Xe cũ giường nằm chỗ ở.Đèn pin.Thuốc uống.Tính tình keo kiệt.Thấy người khác được lợi rưỡi.Cung kính tôn trọng đánh lễ cúng gì.Thì gân tỉnh tức tối.Tôi buộc bởi các anh chị.Người đó sau khi từ bỏ cõi đời.Tái sinh trở lại.Dò xuân.Kêu.Đơn lãnh thọ thân thể xấu xí.Hình dán hạ đi.Nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu ích.Ảnh hưởng quy tính x.Này monica.Nếu nữ nhân nào hay phẫn nộ não hại.Dầu bị nổ.Liền nổi nó.Xin số gái hư.Biểu lộ sự bất mãn quan hệ.Những người này biết cúng dường có xa mua bà la môn.Món ăn nhật.Giải mạch xe cũ giường nằm chỗ ở đèn đỏ.Thuốc uống.Vẫn không kêu kỳ.Thấy người khác được lợi trưởng cung kính tôn trọng đánh đề.Cúng dường.Thì không cần tí tức tối.Người ấy sau khi mạng chung tái sinh trở lại.Vào sân hận.Đơn vị quả báo dung sắc sống.Hình dán hạt.Nhờ bếp cúng giường đến hưởng được phước báo giàu sang.Tài sản nướng.Uy tín ảnh hưởng lớn.Này malika những nhân nào không nổi nóng lão hạc.Tùy bị nói nhiều.Không bị lộ phẫn nộ.Sân hận bất mãn.Hì hì.Những người này kéo kịp không biết cúng dường cho sa-môn bà-la-môn.Món ăn.Giật uống giải mật.Xe cũ giường.Túi xứ.Đèn bút thuốc uống.Ấn hai đúng.Nhìn thấy người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng đánh lễ.Đúng rồi.Thì cân tỷ.Tức tối.Tôi buộc phải ganh tị.Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này.Tái sinh trở lại.Nhờ không xưng hô.Nên dùng sắc xinh đẹp thủ thắng.Giọt keo kiệt không biết cúng dường bố thí.Nên phải chịu cảnh nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu cách.Ảnh hưởng uy tín.Này mới đi cả nhưng nào không phẫn nộ não hả.Tuy bị nói nhiều nhưng không nổi nóng nỗi sợ.Không có biểu lộ sân hận gây hứng bất mãn.Người này lại hay cúng dường cho chưa vậy sao môn bà la môn.Muốn ăn giật xuống.Giải mã.Xe cộ giường nằm chuối sứ.Đèn pin.Thuốc uống.Tính tình không theo kịp.Thấy người khác được lợi trưởng không ganh tị tức tối.Gửi đó sao khi thân hoại mạng chung.Tái sinh trở lại.Nhờ không xuân hạ.Biết cúng dường.Nên thưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp.Giàu sang.Tài sản nhi.Sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín.Sau khi phật thuyết giảng trong.Hoàng hậu monica current.Mặt nước tía tô.Bắt đầu từ nay.Con sẽ không phấn độ nào hả.Dù biết nói nhiều con cũng không nóng giận sóng thần.Dì hương bất mãn.Con sẽ cúng dường cho chứ gì xem luôn bà la môn.Món ăn.Giờ muốn giải mã.Xe cũ.Giường nằm.Chúa xứ.Đèn đuôi.Thuốc uống.Người khác được lợi dưỡng cung kính tôn.Đáng lẽ.Cúng dường.Còn sẽ không cần tỉ tức tối.Thật zing.Bạch thế tôn.Mong ngày những con làm nữ cư sĩ.Từ nay chưa đến ngày mạn chứ.Đức phật hứa hả.Chuyển giao vũ giới cho hoàng hậu monica.Rồi lại thuyết pháp về ý nghĩa vô thường.Mọi người đều đắt quá tu nhạc vàng.Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt.Dịch giả.Tuổi thơ.Tôi nghe gì.Bút thối nhỏ phật ở rừng kỳ đà.Giường cấp cứu.Bây giờ phật bảo trưởng giả lực đẹp và chữ thủ cha.Ta sẽ chỉ ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt.Không phải lắng nghe.Nếu ghi nhớ và suy nghĩ.bảy thủ cad.Con quỷ muốn nghe.Phật báo chú.Tất cả chúng sinh có liên quan với nhịp nương tựa nơi nhịp.Theo nhịp tự chuyển.Do nhân duyên ỉa có phân ra.Thượng.Trung.Sai khác chẳng đồ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo tích bình.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo khi thấy em.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo như thế.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ phạm.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh.Được phước báo dòng họ cao thủ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh của cải.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều.Vợ quốc nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thấy biết sai lệch không đúng nhân.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo của chí chân chính.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo liền.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhà quỷ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo attila.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời chụp giới.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắp.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.Quạt công nghiệp nếu chúng sinh bị quả báo cứu.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cứu.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh là mà chẳng có.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng là.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng là.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui.Quạt công nghiệp khi chúng sinh nghèo mà thích bố thí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh giàu mà tham lam bạn sẽ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được thơm vui.Mà tâm chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui.Mà thân chẳng vui.Quạt công nghiệp hiếu chúng sinh được thân tâm đều vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui.Vậy có nghiệp khiến chúng sinh tuổi thọ tuổi.Mà nhịp chẳng hết.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tui hết.Ma túy thọ chẳng hết.Vật thất nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hả.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh.Giặt ủi.Cả hai đều chẳng hết.Mà đoán trừ tất cả phim.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh hoạt vào đường ab.Mà thân hình đẹp.Mày mắc đoan trang.Màu da tươi sáng.Được mọi người thích.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nơi đường.Mở thưởng hình xấu xí.Giá rẻ thu nhỏ.Người chẳng thích nhìn.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường áp thấp.Hôi thối.Các trang kiếm hiệp.Và có chúng sinh tập hình thế gian mười bất tiện nghi.Bị ác báo bên ngoài.Quạt của chúng sinh tập hình thế gian mười điều thiện nhi.Được phước báo thù.Thắm bên.Ví như có chúng sanh lễ phật để thấp.Được mười thức xuất báo.Bố thí pháp được mười phút.Cũng thích lẩu.Được mười phước báo.Cúng thí trung linh được mười phước báo.Thú y phục được mười phước báo.Cũng chiếm ba.Được mười phước báo.Cũng thức ăn nước uống.Được mười phước.Cũng chả chết được mười phước báo.Qúy hương.Được mời phước báo.Cúng thí điểm sáng được mời phước báo.Cung kính chắp tay được mười phước.Cũng chích thuốc trị bệnh được mười phước báo.Cũng thấy cầu bắc qua sông.Gạch được mười phước.Cúng thí chủ chưa được tám phút.Cũng thích khăn lau được sáu phước bảo.Cũng thi cuối.Được sáu phước báo.Đó là.Được nói tên pháp môn các nghiệt size.Phật báo thủ k có mười thí nghiệm.Kiếm chúng xin việc quả báo cuộc sống ngắn ngủi.Đọc là mười.Một là tự làm nghiệp sát sinh.Hay là khuyên người khác sát sinh.Ba là thế người việt giết hại.Bốn là thấy chiếc hại xinh tâm vui thì.Năm là đối với người mà mình quá ghét.Muốn họ bị tiêu.Sáu là thấy người mình quá ghét tiêu diệt rồi.Xin tâm vui mừng.Bảy là phá hoại bảo thế.tám là dạy người tự hủy hoại thân mình.Chính là xây dựng lò sát sinh.Mười là tử làm vũ khí chiến tranh và giải người tàn hại lẫn nhau.Do mười nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.Lại có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài.Thế nào là mười.Một là tự vẫn không sát sinh.Hay là quên người không sát sinh.ba lạc thế người việt không sát thủ.Bốn là thích người khác không sexy.Tâm xin vui mừng.Ngâm là thấy người nhật bị giết.Tao phương tiện.Giúp thoát khỏi nhận chế.Sáu là thấy người sợ gì.An ủi trăm.Bảy là thấy người sợ sệt.Giúp họ được bình an.tám là thế chắc đau khổ quảng nam.Khởi tâm thương xót.Chính là thấy các hạng nặng cấp bách.Luyện khởi tâm đại tử vi.mười là trường vũ thích cho chú xin cắt thức ăn nước uống.Do mười nhịp trên.Được phước báo sống lâu dài.Hai đứa cứ mười nghiệp kiếm chúng xin việc quả báo nhiều bệnh.Những gì là mới.Một là youtube đánh đập tất cả chúng sinh.Hay là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập.Ba lá khen ngợi việc đánh đập.Bốn là thấy người đánh.Tâm sinh vui mừng.Năm là náo loạn cha mẹ.Chiến tâm xin lô bô.sáu là nổi loạn hiền à.Bảy là thấy người bệnh hoạn đau khổ.Thì sinh tâm vui.tám là thứ người bệnh hoạn tâm vui vẻ.Thì mình không vui.Chính là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh.mười là do ăn đêm chưa tiêu hết.Mà lại ăn thêm.Do mười nghiệp dư.Đơn vị quả báo nhiều bệnh.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thức bệnh tật.Khi nào làm.Một là chẳng thích đánh giặc tất cả chúng sinh.Hay là khuyên người khác chẳng nên đánh đề.Ba lát khen ngợi viết không dùng roi.Bú là thấy người không đáng.Tam sinh duyên.năm là cung kính cúng giỗ cha mẹ.Già những người bệnh tật.sáu lời thí hiện thánh vịnh hà.Chăm sóc cũng rượu.Bảy là thích người bệnh hoạn vui vẻ.Thì mình rất hoan hỷ.bảy:năm mươi bệnh khổ.Thì cho thuốc.Hay là khuyên mọi người giúp đỡ.Chính là tiếng người bệnh khổ thủy trầm thương xót giúp đỡ.Mười là đối với các thức ăn nước uống.Từ bi tít.Do mười nhịp tim.Nên được phước báo.Ít được tặng.Lại nữa có mười nghiệp kiến trúc xin việc quả báo xấu xí.Những gì là mười.Một là một khởi tâm xuân hạ.Hay là thích nuôi dưỡng lòng sân hận.Ba là si mê giết người.Bốn là náo loạn chúng sinh.Năm là đối với cha mẹ.Không có tâm máy tính.sáu là đối với các bậc hiền tháng.Tâm không cung kính.Bảy là chiếm đoạt của cải sinh sống và vườn của hiền thánh.tám là đối với những nơi thấp miếu thờ phật.Đoàn dịp đèn sáng.Chính là thấy người xấu xí khinh khi chê bai.mười là học theo các việt á.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính.Những gì là mười.Một là không xưng hô.Hay là bố thiết quần áo.Bà lại yêu kính ông bà cha mẹ.bốn là tôn trọng bậc hiền thánh đạo.Năm là trường tung vẽ trang sức thích hợp phật chùa thiền.sáu lập hết dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường.Bảy là sang bằng nước trong tăng già lam.tám lập quét rửa.Phật.Chính là thấy người xấu xí.Chẳng xin đồng kim chi.Bà lại khởi tâm cung kính.mười là thế người sắt.Liền biết nguyên nhân quá khứ để gieo trồng phước đức.Nên hôm nay kết quả sắc đẹp.mười nghịch lý.Nên được phước báo sắc.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo vi thiếu.Những gì là mười.Một là xinh khởi tâm tập đúng.Hay là thấy người khác được rồi.Thì mình xin tâm chuyện nè.Ba là thấy người kia bất lợi.Chị bình sinh trong quan hệ.bống thứ người khác được danh hiệu tốt thì ganh ghét.Năm là nếu thấy người khác mất danh dự.Thì sinh tâm vui.sáu là thối thức tâm bồ đề.Và phá hủy hình tượng phật.Bảy là đối với cha mẹ của mình và hiền tháng.Không có tâm hậu hạc ung chính.Tám là chỉ khuyên người tu tập nghiệp huy thấy ý.Chính là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc của đạo cao đức trọng.mười là thấy người nguy thấy yếu sinh tông không che.Do mười nghiệp trên.Kiếm chúng sinh bị quả báo tức quỳ thế.Lại nữa có mười nghiệp hay thiếu chúng sinh được huy thế mạnh.Những gì làm ư.Một là đối với chú xin tâm không thật đổ.Hay là thấy người khác được lời tâm sự vui mừng.Ba là thế người khác mức lợi tâm khởi thương xót.Bố là thấy người khác được tiếng anh tốt.Xin tâm vui mừng.Năm là thấy người mất tiếng trên tốt.Chị quyên vũ.Chữ ôm lòng buồn phiền.Sáu là phát tâm bồ đề tạo hình tượng phật.Bảy là đối với cha mẹ mình chạy truyền thống.Cung kính phụng thờ.Tám là khuyên người xã bỏ nghiệp tui tiếu.Chính là khuyên người tu hành hạnh đại.mười là thấy người thân y đức.Chẳng xin lòng kim chi.Chia buồn nhịp trên được phước bảo gì thế lữ.Lại đứa lớp mười nhịp hai kiến chúng xin việc quả báo dòng.Hấp hành.Những gì là mười.Một là chẳng biết tính tra.Hay là chẳng biết kính mẹ.Ba là chẳng biết tính sao môn.Bốn là chẳng biết kính bà la môn.Năm là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính.sáu là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường.Bảy là thấy kết bậc lớn tuổi chẩn đoán tiếp mười.tám là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ.Chẳng zing me.Chính là đối với những lời dạy của các bậc hiền tháng.Cũng chẳng thỏ chứ.mười là kinh nguyệt dòng họ thấp hèn.Cho mười nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao.Những gì là mười.Một lát heo biết kiểm tra.Hay là khéo viết chính tả.Ba là heo biết tính sao buồn.Bốn là khéo biết kín bản em.Ngâm là cung kính.Giờ giúp đỡ các bậc tung chưởng.sáu là phụng thờ sư trưởng.bảy lần gặp các bậc tu trưởng tiếp đón mời ngồi.tám là tôn kính.Nhưng theo những lời dạy bảo của cha mẹ.Chính là đối với những lời dạy bảo của điện ảnh.Tuồng kín thỏ giáo.mười là chẳng tin mỹ chồng họp khách hàng.Do mười nghịch lý.Được phước báo.Dòng họ cao thủ.Lại nữa có mười nhịp hai khiến chúng xin bị quả báo tài xế.Những gì là mười.Một là tự làm việc trộm.Hay là khuyên người khác trộm cắp.Ba là thiên lợi giết trộm cướp.bống thấy người trộm cướp sinh tâm vui.Năm là đối với của cải của cha mẹ lại cách ra.sáu giờ đối với tài sản của bậc thánh.Thì chín.Bảy là thấy người khác được lợi tâm không quan hệ.tám là làm chứng.Không cho người khác được lợi.Chính là thấy người khác bú ý không xin tâm tùy hỷ.mười là thấy đời đói thiếu tâm không thương.Mà lại còn khởi tâm vui.Do mười nhịp trên việc quả bắn tài sản.Lại nữa có mười nhịp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều.Những gì là mười.Một lát để diệt trộm cướp.Hay là khuyên người khác không trộm cướp.Ba là thiên lời việt không chọn.Bốn là thích người khác không trộm cắp.Trung tâm duy mạnh.Năm là thường cúng dường những tài.Đến đuôi sống cha cha.sáu là đuổi những bậc hiền thánh tôn chưa.Thường cung cấp cho những việc cần thiết.bảy là thứ người được lợi.Yên tâm vui vẻ.tám là thím người cầu lợi.Chỉ tạo phương tiện giúp đỡ.Chính là thế người bố thí sinh tâm vui.mười là thấy người đời đói rét.Khởi tầm thường.Do mười nhịp trên.Nền kín chúng sinh được phước báo.Tài sản.Lại nữa cứ mười nhịp hai.Kiếm chúng sinh bị quả báo tà kiến.Những ghi là mười.Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sau môn đại đức trí huệ.Hay là nguyễn chánh pháp.Ba là chẳng hay thỏ gì tôi tập chín.Bốn là khen ngợi phát tài.Năm là đối với phật pháp luận.Chẳng nói cho người biết.sáu là thân cận người ta kiếm.bảy là xa lìa bật tháng chín.tám là khi người phát hành tại kiếm.Chính là xã bỏ chính kiến.mười là thấy người gian ác gucci.Kinh t hủy bán.Do mười nghiệp dư.Nên khiến chúng sinh bị quả báo.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo chí.Cơm chín.Những gì là mười.Một là khéo hay thường hỏi các bậc sao buông thông minh trí huệ.Hay là diễn thuyết thiện pháp.ba lắng nghe chưa giữ gìn.Giá truyền bá rộng rãi.bốn mươi là thuyết pháp chân chính thì khen ngợi.Năm là thích thuyết pháp chân chính.sáu là gần gũi người trí huệ.Bảy là thu thập giữ gìn chính pháp.tám lần tinh tấn tu tập nghe nhiều.Chính là người ác tà kiếm.mười là thế người gian ác gucci.Chẳng xinh tâm kim chi.Ra mười nhịp trên.Điều khiển chúng xin được phước báo trí huệ chân chính.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo loại điện.Những gì là mười.Một là thương làm việc cực.Hay là miệng nói lời cực áp.ba là ý nghĩa chiều cực áp.Bốn là không tin nhân quả.Không có kiếp sau.Năm là không tin nhân quả.Chúng xin trước sau không thay đổi.sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân.Bảy là khởi cái thúy có người.tám là khởi tham.Sưng.Mạng như schín.Chính là khởi kiến chấp thân kiến.Tiên cá.Tải kín.Giới cấm thủ.mười là chẳng biết báo ân.Do mười nghiệp trên bị quả báo đoạn.Lại nữa có mười nghiệp hay khi chúng sinh bị quả báo súc sinh.Những gì là mười.Một là thân làm điều ác bậc trung.Hai lần miệng nói điều ác bậc trung.Bạn là ý nghĩa nghiệp các bậc trung.Bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nhỉ.năm là từ phiền não xuân hạ.Khởi ác.sáu là từ thiện đảo si mê khởi ác nghiệp.Bảy là chửi mắng chúng sinh.tám lần đảo.Chính là bố trí giận không thanh tịnh như.Thịt cá.Dâm ô.Thuốc.Vũ khí giết người dân trí.mười lăm phạm dưới tả trầm.Do mười nhịp trên.Kiếm chúng xin biệt quả bão số chín.Lại nữa có mười nhịp hai khiến chúng xin việc quả báo không ngại quỷ.Những gì là mười.Một là hưng làm nghiệp nhẹ.Hay là miệng nói nhịp nhỉ.Ba là ý nghĩ nghiệp nhẹ.bốn là khởi nhiều lòng tham.năm là khởi tham việt.Sở là trực đúng.bảy là chín.tám là cái gì.Lý thuyết tài sản ngay đó liền chế.Chính là do bệnh khổ đối khác mà.mười là bức não khô khác mà trước.Do mười nhịp trên.Bị quả báo nhạc.Lên lửa có mười hiệp hai khi chúng sinh bị quả báo attila.Những gì là mười.Một là thân lập nghiệp nhẹ.Hay là miệng nói điều ác nhẹ.Ba là ý nghĩ điều ác giả.Bốn là kêu mà.Năm là ngã mạn.Sao lại tăng trưởng mạnh.bảy chất có cái ca.Và những lịch sử của ta.Mở jingle bell.tám là mình không có đạo đức.Mà cho là mình có đạo đức.Chính là mình không bằng người.Mà lại cho rằng mình hơn người.mười là hồi hướng cách dịch lành để được xin việc khỏi etilen.Do mười nhịp trên.Điền chuyển chúng xin việc quả báo attila.Lần nữa có mười nhịp hai khiến chúng xin được phước báo.Những gì là mười.Một là không sát sinh.Hay là không trộm cướp.Ba là không tả chân.Bốn là không giọng nữ.năm giờ không nói lời thêu dệt.sáu là không nói lời năm.bảy là không nói lời ác khẩu.tám là không tham lam.Chính là không xưng đế.mười là không tả kín đối với.Kiếm hiệp không hiểu được hoàn toàn tốt.Do mười nhịp.Nên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong lọ.Lên lửa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời chụp chứ.Đó là đầy đủ những điều thắng nhiều.Để tu hành tăng tiến mười nhịp.Lại nữa có mười nghiệp.Hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắp.Chú gọi là tu hành.Còn rơi rớt mười nghiệp thiện.Cùng các bậc thiền.Thương.Lại có bốn.hai thí sinh được phước báo trời vô sắc giới.Một là chuyển qua tất cả tưởng về sắc giới.Diệt những cách có đối với tưởng trường.Dầu định không vô biên xứ.Hay là vượt qua tất cả không chứ định.Thức thứ đi.Bà đã vượt qua tất cả cứ định.Dầu vua sở hữu tú.Bốn là vượt qua vô sở hữu thứ đi.Giao phí tướng phi phi tượng xứ định.Giờ bốn nhịp trên được phước báo trời vô sắc giới.Là công nghiệp hay kiến chúng sinh quyết định thọ phước bảo.Nếu người ở chỗ cũ.Phát tâm.Giờ người trì giới mà biết cung kín bố thí cúng dường.Doanh nghiệp hiện này phát nguyện hồi hướng tức.Giáng sinh dầu gội.Đó gọi là quyết ở.Có phước báo.Lễ tốt nghiệp hay khiếu chúng sinh không quyết định có thọ quả báo.Nếu chồng nghiệp là.Chẳng phải là tâm trí thành trí thiết.Làm rồi chấm.Thêm.Lấy chẳng phát nguyện hồi hướng đi thọ xuân.Đó gọi là không nhất định có được quả báo.Là công nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo trên dẫn dùng viên địa hạ tim.Là do cá nhân đội trước không biết nương nơi phật pháp tâm.Già đại chúng tôi học để tạo phước.Lại không phát nguyện hồi hướng.Do tạo nghiệp như thế.Đơn xin vào dùng pin địa hạc.Thỏ quả báo hoặc tốt.Cuộc sống.Lại có dịp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố.Là do cái nhân rồi trước ở nơi phật pháp tăng thanh tịnh chỉ với.Giờ để chú khởi tâm cúng dường.Bố thí.không lít.Giờ simmental.Do thiện cân.Phát nguyện cầu xin trung quốc lại được gặp.Giận nghe chính pháp thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thưởng hiểu.Là công nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa.Là gì chúng xin ấy tao nghiệp địa ngục rồi.Không có tâm hỗ trợ.Lại chẳng đi nữa chán không.Ngược lại sinh tầm hoan hỷ.Trận cầu sám hối mà tạo thêm ác.Chồng chất nhiều lớp.Như đề-bà-đạt-đa dân.Do nhịp đỗ.Nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở nhiều.Lần nữa có nghiệp khiến chúng sinh hoạt vào địa ngục.Giấy triệu phân nửa số tuổi thọ rồi chết rồi.Chọn súng đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục.Là gì chúng sinh lý tạo nghiệp địa ngục.Tích lũy thành rồi.Sau đó xin tâm sự sở hữu.Ta đi ỉa.Sám hối.Từ bỏ.Chẳng có tâm tạo thêm.Giao dịch trên.Nên đảo địa ngục.Sau đó hối hận.Nên chỉ thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục.Rồi chết yểu.Trận sống hết tuổi thọ ở địa ngục.Như vua a xà thế.Giết cha.Rồi sau đó anh đang sám hối.Bị tội tám - địa ngục liền được thoát ra.Nhân đỏ.Đức thích tùng với kẹo.Nếu người tạo trọng tội.Làm sống rất ăn năn.Sám hối trận tái.hai trừ căn bản.Nay công nghiệp làm mà chẳng muốn tập.Là gì chúng sinh ấy thân khẩu ý đừng.Tàu cát.Tạo ruồi trong sinh đôi.Hữu thiện ta đi à.Rất tử anh đăng.Lấy trắng tạo thêm nữa.Đó gọi là làm mà chẳng.Là công nghiệp tập mà chẳng làm.Là gì chúng xin ấy tự mình chẳng tạo ra.Dùng cho tâm áp dạy người làm ác.Đấy gọi là tộc mà chẳng là.Lại công nghiệp cũng làm cũng to.Là gì chúng xin tự thấy mình tạo cách nhiệt khác rồi.Bác năm mươi sửa đổi.Lê công tạo thêm.Dịch vụ dẫn người khác.Đó gọi là cũng làm.Cũng huy.Lại có dịp chẳng làm chẳng.Là gì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ.Cũng chẳng dại người khác tạo nghiệp nhân dân.Đó gọi là.Chẳng lẽ.Tập.Lấy công nghiệp ban đầu vui sau khổ.Là gì chúng sinh ý được người khuyên thực hành bố thí.Họa nhỉ bố thí không kêu.Nhưng sao lại hối.Siêu nhân siêu nhân đỏ sinh ra loài người.Trước tui dầu vui.Sao lại nghèo khổ.Đây công nghiệp bắt đầu khổ sao vui.Là gì chúng sinh mấy đứa nhỏ không bố thí.Sao được người khuyên bảo.Cố gắng bố thích trúc.Vũ khí rồi tâm quan nghỉ không hối tiếc.Do nhân viên.Sinh ra ở nhân gian ban đầu nghèo khổ.Sao lại.Vui.Đó gọi là ban đầu cổ sao vui.Lại có nhịp ban đầu khổ sao khổ.Không phim bảo người bố thế.Địa điểm chẳng hai thực hành một chút bố thí.Diễm ngân chị ấy.Xin nhân gian bắt đầu từ nghèo khổ.Sao cũng.Lê công nghiệp bắt đầu vui sau cũng vui.Là gì chúc xin ấy gần thiện tri thức khuyên dạy thực hành bún.Đêm sinh hoan hỷ.Mãi tu hạnh bố thí.Do nhân viên đó.Xin ở ngân giang ban đầu thời chào chuối.Sau cũng.Vui.Lại có dịp nghèo mà vui thích bố thí.Là gì chúng suy nghĩ trước từng làm việc bố thí.Bà trắng gặp.Hát tân.Sau đó lưu chuyển trong sinh tử.Xin vào loài người.Dò chẳng giáo được phước điền vào tam bảo.Hình nền phước báo nhỏ hẹp.Hoặc được khoảng.Giò xưa kia tình tập bốn mươi chín.Nên chị ở nơi nghèo.Mà thích thực hành bố thí.Nay công nghiệp nghèo mệt tham lam bạn sẽ.Là gì chú xin ấy xa điều thiện tuyến.Không phiên bản người và chính mình.Cũng chẳng thực hàng bún.Do nhân viên đóng.Xin lỗi bạn cùng lại còn tham lam.Lại có nghiệp giàu mà tham lam bọn sản.Lạy chúa xin ấy chưa từng bố thí.Nhờ duyên lành.Gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần.Cúng dường tam bảo.Do phước điền thủ thắng.Nền tài sản đầy đủ.Trước chẳng tình tập múa thí.Nền tuổi dần.Mạch tăng âm.Nay công nghiệp vào mà hai bố thí.Là gì chúc xuân ấy gặp thiện tri thức.Tu hàng bún.Lại nếu được phước điền vào tam bảo.Do nhân viên đúng.Giàu to nhiều của cải và thích thực hành bún.Lê công nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui.Mở tâm trạng vui.Như phẩm phụ mà có chứ.Lễ cúng nghiệp hơi khiến chúng sinh được tầm vu.Mà thân chẳng vui.Như là hướng dụng phụ.Là có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui.Như là hướng đầy đủ phước báo.Lại có nhịp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng.Dương phàm phu phu.Lại có nghiệp khiến chúng xin mạng sống hết.Màn nghiệp chẳng hết.Là gì chúng xin ấy từ địa ngục chết rồi trở lại xin chào điện.Súc sinh.Ngạ quỷ.Chưa đến trời người.Angela chương trình cũng lại như thế.Đó vậy là mạng sống hết.Mà nhịp chẳng thế.Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết.Là gì chúng sinh mấy vui hết thì thọ cổ.Khối.Thì có vui dân dã.Đấu gọi là nhịp hết.Mà mạng sống không hết.Giá mạng sống đều chẳng hết.Là gì chúng sinh lý từ địa ngục chết rồi.Xin chào loại súc sinh.Ác quỷ.Cho đến trời người atlas.Đó vậy là ngu.Giảm mạnh.Điều chẳng hết.Lại không nhỉ.Hai khí chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết.Là gì chúng sinh ấy hết các phiền não.Nghĩa là các.Tu đàng hoàng.Tứ đại hàm annick.Ella hướng dẫn rừng.Đó gọi là nghiệp và mạng sống đều.Lại có nhỉ.Thầy chính chúng sinh.Tuyển sinh tiểu đường.Mà hình dung đẹp mà.Mày mắc đoan trang.Da dẻ tươi sáng.Được mọi người thích nhỉ.Là gì chúng sinh lý để tiền ảo khởi dục.Do nhưng diện không làm chủ được mà phạm duy.Thủy sinh treo tường.Bà trưng thủy tươi sáng.Chắc lồng đẹp bệnh.Da dẻ tươi nhuận.Được mọi người thích.Lại có nghiệp khi chúng sinh sinh nơi rừng lá.Mà hình dung xấu xí.Da sần sùi.Người chẳng thích.Là gì chúng xin ấy từ phiền não khởi phát giới.Do nhân viên ý sinh vào đường.Hình dung xấu xí người chẳng thích nhỉ.Lại có nhịp khiến chúng sinh gọi cho đường ác.Bị thâm miệng hôi thối.Ca nhạc.Quyết.Chú xin ít điều khiển nào khởi phá dưới.Giờ anh đang suy nghĩ.Xin chuyển trường.Thân thủy tật nguyền.Hơi miệng hôi thối.Lại có mười nhịp face khi chúng sinh bị quả báo xấu bên ngoài.Là gì chúng sinh mấy thực hành mười điều ác nhỉ.Cho nên chiều cảm đến các vật dụng bên ngoài đều chẳng đầy.Một lấy cho người kia hẳn sát sinh.Nền kín quả báo bên ngoài như chiến tranh.Thiên tai địa.Quả đất có gì bằng.Cây thuốc yếu ớt chân.Hay là doanh nghiệp trộm cắp.Đơn chiều cảm đến thời tiết.Dự thiên tai địa.Sương mù.Mưa đắng.Xin nhiều sâu bọ châu chấu dành cho.Kiếm đời đôi dép.Bà là do nghiệp tà dâm.Nên chiêu cảm đến trực bên ngoài.Xin chào thầy nhiều huynh ơi.bốn và năm.Lạy chúa nghiệp đông thọ chiều cảm về mặt quả đất cao thấp chẳng bằng.Có nhiều núi đồi gò của gốc cây hầm hố.sáu là giúp việc ác thủ.Nền siêu cảm quả báo bên ngoài như có nhiều nhói.Đá cá.Xoay thu xấu áp giật chẳng thể tiếp cận.bảy là do nói lời thêu dệt.Đơn chiều cảm sinh ra quả báo bên ngoài.Như có nhiều cái cỏ dại.Càng nhỏ nhiều gai.tám để cho dịp tham.Nền siêu cảm quả báo bên ngoài.Kiến hạt giống lúa nhỏ.Chính là do nghiệp xuân.Nên chiêu cảm quả báo bên ngoài.Kiếm quả cây to sưng ra xấu nhà.mười là do nghiệp đạt kiến.Nền siêu cảm xin ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ở.Thu hoạch quả ít người.Do mười nhịp trên đêm bị quả báo ác biên.Lại có mười nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài cái với mười điều ác.Ở trên.Biết là nếu có người nào biết cung kính để ý.Để tái hợp.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sắc đẹp và giọng nói thanh tao.Hay là những lời nói ra.Điều được mọi người tin theo.Ba là ở giữa đại chúng không sợ à.Bốn là trời người yêu mến giúp đỡ.Năm là đầy đủ quy thế.sáu là những chúng sinh thú y thế.Điều đến gần gũi để giúp đỡ.Bảy là thường được gần gũi chưa phật bồ tát.tám là đầy đủ đầy phước báo.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chứng điếc.Nếu có chúng sinh nào bún pháp được mười thứ phước báo.Một là trí huệ sáng suốt nhanh nhẹn.Hay là thiên thần ủng hộ.Tránh khỏi nạn ôn dịch thiên tai địa ếch trộm cướp giặt trả lao tù.Ác quỷ chấn độc thú dữ.Ba là người bệnh mau được lành.Lúc cũng khó trên đường hàng thùng.Bốn là thân tâm an ổn sức khỏe dồi dào năm là kiếp lợi.Tôi không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ.Sáu là gia đình hòa thuận phước thọ lâu dài.Nói ra điều gì cũng được trời người kính mến.bảy loại ăn gia trái chủ nhiều đời trước.Điều được giải thoát.Không cần gặp phải lãnh án tù.tám là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đây.Nếu nhẹ sẽ tiêu trừ.Còn nặng chuyển thành gì.Chính là làm thương phụ nữ.Lúc trả bảo thân điện được chuyển thành nam.mười là xóa hẳn đường ác.Đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được phật.Phát tâm.Tu hành chưa đến ngày thành công đất.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy lòng báo.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh.Hay là thân tâm an ổn lìa cách nhiệt não.Ba là tất cả thế gian kính trọng chẳng dám kim chi.Bốn là có dạy uy tín.Năm là thường được gần gũi chưa.Chứ bộ.Những bậc có đại huy đức.sáu là thường làm chuyển lương tháng dương.Bảy là thường làm gương mẫu chuẩn đầu khuyên dạy người tu tập thiền.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính là mạng chung sinh lên quẩy.mười lăm mau chứng điếc.Nếu có chúng sinh nào cũng thích chung linh.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người đó được âm thanh phẩm thiền.Hay là có danh tiếng lớn.Ba là tự viết chúc bạn.Bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tinh thể.Năm là thường có lỏng báo điện tử trang nhìn.sáu là có vòng ngọc báo để làm trang sức.Bảy là gián mặt doanh nghiệp người thấy liền hoan hỉ.tám là đầy đủ đại phước báo.Chính làm bạn chung sinh lên cõi trời.mười là mau chín quả nhất.Nếu có chúng sinh nào phụ cũng y.Xếp được mười thứ phước bảo.Một là người ấy.Mày mặc đoan trang.Ba là buổi như không dính.Bún bò sinh sản.Luyện đầy đủ quần áo thưởng gì.Năm là giường nệm quý tốt che chở thân mình.Sáu là đầy đủ y phục có lò mổ thịt.bảy lần người thấy đều yêu kính.tám là đầy đủ của báo lớn.Chính là mạng hết được xin cõi trời.mười lăm mau chín biết à.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy chán bác sẽ được mười thứ phước báo.Một lần vì ấy ở đời có tâm độ lượng.Hay là được thiện pháp thống nhất.Barem địa tâm khá cái.Bốn là nếu khát nước.Thì dòng suối tự nhiên giọt ra.Nhầm là chẳng xin vào đường ngã quỵ.Sáng là được đồ dùng có ý trời zing.bảy là các địa bàn khác.tám là đủ đại phước báu.chín làm bạn chung siêu quậy trời.mười là mau chín biết à.Nếu có chúng sinh nào cũng thích cơm ăn nước uống.Xếp được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sống lâu như cõi trời.Hay là được sắc đẹp.Ba là được sức mạnh.bốn là được tâm an ổn.Giành được dùng đại diện.năm là được không sợ à.sáu là không tâm rồi nhé.Được mọi người kính ngưỡng.bảy là được mọi người yêu thương.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính là mạng chung xin hỏi trời.mười lăm màu chín lít.Nếu có chúng sinh nào cũng thích chạy chép sẽ được mười thứ phước báo.Một là đầy đủ phương tiện đi lại tốt.Hay là rút chân bằng phẳng an ổn.Ba là gót chân mềm.bốn là bước xa nhẹ khỏe.Năm là thằng khác biệt mỏi.Xổ.Là những chỗ đi.Chuẩn bị chông gai mới.Làm tổn hại thân.Bảy là được sức thần thông.tám là đủ các giật nhu yếu phẩm.Vĩnh làm bạn chung xin cõi trời.mười là mau chứng viết à.Nếu có chúng sinh nào cũng kí hương hoa.Chế được mười thứ phước báo.Một là người ý ở đời sạch sẽ như hoa.Hay là thứ không vui như.Ba là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi.Bốn là tùy theo những chủ sinh ra.Cát bụi không lời.Năm là việt hương thế gian được mọi người suy nhược.Sáo là thân thưởng thơm sạch.Bảy là yêu thích thọ trì đọc tụng chính pháp.tám là đầy đủ phước báo.Chính là mạng chúng sinh lên cõi trời.mười lăm bao trứng viết bảng.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy đèn sáng sẽ được mười thứ phước báo.Một là chiếu sáng thế gian nhưng.Hi.Là tùy chỗ sinh ra mắt.Chuẩn bị hư.Ba là sống trong loài người được mắt phải chờ.Bốn là đối với các pháp thiện ác có trí huệ sáng.Nằm là tùy theo chiều ở việt trừ bóng tối.Sáng.Là được trí huệ sáng suốt.bảy lưu chuyển khí giang trường chẳng giáo chủ.Án tám là đầy đủ suốt báo.Chính là bạn chung siêu quậy.Mi.Là mau chứng điếc.Nếu có chúng sinh nào cũng kín chắc tay sẽ được mười thứ phước báo.Một là được phước báo thù thắng.Hay là xin vào dòng họ cao quý.Ba là được thân sắc tươi đẹp.bốn là được giọng nói thẳng ra.Năm là được lỏng che thắng.sáu được điện tài dung.Bảy là được lòng tin thắng chị.Tám là được dưới thánh gì.Chính là được nghe nhiều tháng.mười lần.Trí huệ.Thánh giá.Nếu có chúng xin bố thí thuốc trị bệnh được mười thứ phước báo.Một là tuổi thọ sống lâu.Hay là sắc thơm xinh đẹp.Ba là có sức mạnh.Bốn là có nhiều típ.Năm là có nhiều bạn bè.Kiến trúc đồng xanh.sáu là chất khử.Được nhiều an lạc.bảy là x bệnh hoạn ốm đau.Tám là tránh khỏi mọi tai họa.Chính là được chư thiên nhiên loại kính mến mười là thường được gần gũi với người thân yêu.Nếu có chúng sinh vũ trí cầu bắc qua sông.Được mười phước báo.Một là nếu bị rơi từ trên cây cao núi cao.Bật rớt xuống hố sâu vực thẳm.Sẽ có một vật cản lại không làm nguy hiểm đến tính mạng.Nếu bị chết.Sự tái sanh lên cõi thiên giới.Hay là những kẻ thù không làm hại được.Ba là kẻ trộm.chín đoạt được của cải của.Bốn là vua quan không coi thường.Năm là thoát khỏi mỏi tay.sáu là ở ngoài trời nắng.Không cảm thấy khó chịu.Bảy là ở cõi người hoặc khỏi chờ.Khi cầm xe.Hiện ra.tám là được trên ngựa quý chạy nhanh như gió.Chính là con voi quý bay trên hư không.mười chứng chắc đầu hỏa là hướng.Đoạn.Điện não chậm lương.Cách giết bò.Nếu có chúng sinh bú tí dù che được tám phước báo.Một là thân có bị lạnh nóng.Hay là thương không bị dính bụi giờ.Khỏi mỏi tay.Bốn là ít bệnh.Không bị hành.Năm là sắc thân có giá trị mềm mại.sáu là được chưa thiên nhưng loại kính trọng.Bảy lạc tâm trung.Không bị ô nhiễm bởi khí.Now.tám là nếu cần.Có cả trăm ngàn cây.Nếu có chúng xin bố thí khăn lau.Được sáu phước bảo.Một là sắt thân phát ra ánh sáng.Hay là không dơ dáy bẩn thỉu.Ba là nước ra màu vàng óng ánh.Bốn lá.Cách kiểm tra thịt mềm mại.Năm là buổi giờ không dính trọng thân.Sao lại có nhiều bay.Nếu có chúng sinh bố trí gối nằm được sáu phước.Một là có được muối trần thơm ướp hương sen.Hay là thân.Khẩu ý.Lục căn thanh tịnh.Có thể đặt các bậc tiền của.Giới đề một tứ vô lượng tâm.Ba là hiểu biết phát hành giới.Định huế.Bốn là tên tuấn thực hành.Thiện huệ.Dẫn đến trứng.Khánh đạo.Năm là mau thành tựu chánh quả.sáu.Là hướng xử án.Chồng tháng quả là.Lại có lâm nghiệp của bậc thiện chí.Ghi là bậc thiện chí làm phước thiện bằng đức tin.Vui lòng từ bi trong.Nơi nhị và quả báo ứng.Sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Thân hình xinh đẹp.Được mọi người ngưỡng mộ.Hay là bậc thiện chí làm phước thiện với tâm cung kính người.Xây hướng được phước báo nhiều.Giàu sang phú quý.Vợ con tôi tớ.Giờ người làm công bạn bè dung dân.Điều cung kính dâng lời.Làm thêm.Phim dài.Ba là bậc.Vị trí làm phước thiện hợp thời hợp lúc như.Cúng giường giật.Thuốc uống đến chưa tỉnh khen.Chồng thời gian lâm bệnh.Cúng giường giật.Đồ cần dùng đến chưa.Viettel tử pha với đến.Cúng giường nhật thực với những nhu cầu cần thiết đến trưa chị theo sắp đi xa.Và những người đang bị bệnh ho.Đói rét.Sẽ hưởng được phước báu giàu sang.Nhiều tiền của.Và khi cần thứ gì.Sẽ có được thứ ấy.Theo sự mong muốn của mình.bống bậc thiện chí làm phước thiện dưới tâm chế độ.Mong muốn cho mọi người hết quảng nạn khổ đau.Chỉ hướng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Củ cải đầy đủ sung túc.Năm làm.Thiện chí làm phước thiện.Không làm khổ mình chờ người.Tao cho tiền của bằng phương pháp là.Đêm cho bố thí.Cúng giỗ.Sẽ được hưởng những phước báu nhiều tỷ.Của giàu sang phú quý.Tất cả tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy.Nước trôi.Trộm cướp.Vua chiếm đoạt.Dạ kẻ xấu không thể phá hoại.Lại có lâm nghiệp của bậc thiệu trí.Một là người thiểu trí bố trí thiếu đức nguyễn du.Không có đức tin trong sạch nơi nghiệp.Giặc quả của nghiệp bố trí.Khùng của đức chương trình ứng dụng.Cũng có phước báo giàu sang.Giường sắt thần tú khùng đảng lưỡi.Hi.Là người thiếu trí.Vũ khí không cung kính người thỏa thích.Bố thí không cung kính.Cũng có phước báo giàu sang.Nhưng lời nói bị coi thường.Trong gia đình và người khác không dân lời làm thế.Mà là người thiếu trí bố thí cúng dường không đúng thời không đúng lúc.Cung cấp phước báo giàu sang.Những chỉ cần đến.Không được dịch ý như ý.bốn.Là người thiểu trí bố thí không có tâm chế độ.Bố thí không có tâm chế độ.Cũng có phước báo giàu sang.Nhưng khi hưởng thụ của cải không được đầy đủ an lạc.Ngâm làm.Hữu trí.Nằm ngủ bị.Khổng lồ.Tạo sách tiền của không cho.Bố thí làm khổ mình khổ người.Cũng có phước báo giàu sang.Những củ cải dễ bị chết.Gia vị lửa cháy.Nước trôi.Trộm cướp.Vua chiến đó.Kẻ xấu phá hoại.Sau khi đức thế tôn nói pháp này rồi.Trưởng giả thủ k phát huy lòng tin trong sạch.Rồi ông đứng lên đánh lễ phật.Thưa rằng.Bạch đức thế tôn.Hôm nay tỉnh ngày qua thành xá bà đề.Đến nhà trưởng giảng trực đề.Là tra cứu con.Để cháu quá cho cha con.Và tất cả chúng sinh ngày đêm được an lạc.bảy giờ.Đức thế tôn chỉ lợi ích cho tất cả chúng sinh.Nền im lặng.Nhận lời thỉnh cầu.Thúc anh nghe phật nói rồi.Tâm sức vui mừng.Đánh lễ tân lùn.Nói rõ quả bóng.Dịch giả.Hòa thượng thích viên giác.Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng trước đây thuộc rõ tuổi báo.Cách nhiệt.Dì quản lý của ác báo.Hình nền trái với nhịp thù thắng tốt đẹp.Giá nhịp.Nên phải đỏ trong ba đường dữ chạy khắc thú.Và sinh ra ở ngân giang.Để chịu chả quả táo đau khổ.Quả báo đau khổ như thế.Đều do nhân duyên tốt trái đời trước đem lại.Bây giờ xã thân này thỏa thân.Đi chiều trả quả báo mãi mãi không thôi.Bởi thế.Chư phật dạy chiều bồ tát.Dùng sức thần thông thiên nhãn.Thấy thích thị chúng sinh trong ba cõi.Thì hết phước rồi.Cứ theo nhịp báo mà đã vào các chỗ khổ.Thấy chúng sanh từ cõi trời vô sắc giới.Do tâm đấm trước khi đi.Học gì.Mạnh trung.Hết phước đã xuống cõi trời dục giới.Gì hết phước.Nên cũng có khi đoạn làm cầm thú.Những chúng sanh ở cõi trời sắc giới.Khi hết phước cũng phải xa đoạn nhưng.Từ chỗ thanh tịnh và xuân dục giới.Là chủ không tan.Gì ở chỗ không chân tình.Nên trở lại thò lấy chụp lại.Dũng sang nợ xấu cõi trời dục giới.Khi hết phước thọ xuống điện.Triệu dung lượng khổ.Chư phật và bồ tát là thấy chúng sanh ở trong ngăn đá.Nhiều sức thu thập thiện được xin làm người.Ngày trong thân người cũng có lắm khổ.Tìm bạn chung.Phần nhiều lại đoạn giàu các đường khác.Lại thấy chúng sanh trong đường sức xinh chịu lắm khổ não.Bị đánh đập xua đuổi chở nặng đi xa.Đau đớn khốn khổ.Giày dây trực cổ.Chắc nóng kiều thân.Lại thấy chúng sanh trong rừng nạ quỷ.Thường bị đói khác khổ sở.Bị lửa thiêu thân.Như ở thời mạt kiếp.Nếu không nhờ một máy cần làm để cứu giúp.Thì vĩnh kiếm không thể giải thích.Nếu có được chưa.Thì được xin lên làm người.Những thân hình ốm yếu.Nhiều tật bệnh.Giải sóng yếu chết non.Vậy đại chưởng nên viết thiện ác như hai bánh xe theo nhau.Chưa từng tặng nhỉ.Thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi.Xây dựng như sợi dây xích truyền nối mãi mãi.Sang hèn giàu nghèo.Điều trị hạ nhiệt của mỗi người.Bà chịu trả quả báo.Không phải sang hèn như vậy mà không có nguyên nhân.Không lẽ cô cứ mà có quả báo xanh hè nhưng.Thì rất phi lý.Chồng kim phật dạy xăm.Làm người giàu sáng cuốc dương tưởng giả.Là do cá nhân đời trước.Lễ bái phụng sự tam bảo mạch.Làm người giàu có to tướng.Lại cho tiếng dân đời trước bố thí cúng dường mà ra.Làm người sống lâu là do cá nhân đời trước.Không sát sinh mà ra.Làm gì đón chán.Là do cá nhân đời trước nhẫn nhục mà.Làm người xin tu.Là do cá nhân đợi chờ.Không biết nhé bà ra.Làm người tài ba sáng chưa.Hiểu rồng thích ca.Là chưa cái nhưng giờ trước.Tu chí huế mà ra.Làm người có âm thanh trong trẻo.Là do cá nhân đời trước ca vịnh tám tháng tam bảo mà ra.Làm người sạch sẽ không đặt bình.Lại cho cái x đợi trước từ tâm mà ra.Là người thân hình cao lớn tốt đẹp.Là do cá nhân đội trước kính người mà ra.Làm người thân phận thấp hèn nhỏ bé.Lần trước anh nhân đôi trước khi người mà ra.Làm người thân hình xấu xa.Là do cái nhân đội.Hay giận hờn mà ra.Làm người youtube.Không hiểu biết gì hết.Lại cho cái nhân đời trước không học hỏi mà.Làm người ngu xuẩn đừng lo.Là do cá nhân đời trước không chạy bảo người mà ra.Làm người chăm rộng.Lại cho cái nhân đời trước.Hay hủy bán người mà.Làm rồi hay bị kẻ khác sai khiến.Là do cá nhân đời trước mắc nợ người không trả mà.Làm người da đen xấu xí.Là chưa cái nhân đời trước.Che ảnh sáng quang minh của phật.Làm người sinh vào nước lõi.Là do cá nhân đội trước ăn mặc quần áo mỏng manh.Sủi sả.Cho mình là hơn người mà ra.Làm người xin trong loài hươu nai.Lại cho cái nhân đời trước dọa nạt người.Làm người kiếp sợ mà ra.Làm người sinh trong ngoài da.Là do cá nhân đời trước tươi trưởng cọp múa nhảy mà ra.Làm người thân thiện xin lỗi dễ giữ.Lại chưa biết nhưng rồi trước hay đánh đập chúng sanh và.Làm người được người thấy mình liền sinh tầm hoan hỷ.Là do cá nhân đời trước mình thấy người.Cũng xinh tầm hoan hỉ mà ra.Làm người hay bị công an bắt giam cầm.Dạy trẻ học nhân đời trước hay bắc giang.Trong lòng trong chậu.Mở ra.Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà nói chuyện làm loãng động tâm người khác.Sao sẽ xóa trong.Thầy chó trọng.Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà không để ý nghe cho hiểu.Sao sen đỏ trong lại lừa dài tay.Làm người tham ăn một mình.Keo ab.Bảng sẽ.Sao sẽ bỏ trong lọ.Quy đổi.Hết kiếp quỷ đói sinh ra làm người bằng cùng đói.Làm người hay cướp giật của kẻ khác.Sao đoạn làm gì.Bị kẻ khác luộc ra ăn thịt.Làm người yêu trộm cướp của kẻ khác.Sao đỏ làm trâu ngựa bị người sai khiến.Làm người yêu nói giọng nữ.Tuyên truyền điều xấu của kẻ khác.Sao đỏ điện.Bị quỷ sứ rót nước đồng xuôi trà mi.Kéo dài lưỡi ra cho trâu.Tôi hết rồi.Người ấy xin làm chim cu rốc.Chim cú.Người nghe tiếng nó kêu.Ai cũng sợ hãi.Chọn là yêu quái.Điều nguyền rủa cho nó chết.Làm người uống rượu say.Sao đỏ vào địa ngục nước vẫn sôi.Tội hết rồi.Người ấy xin vào loài tinh tinh.Hết nghiệp tinh tinh.Được xin làm người.Đừng lo.Music.Không ai đếm xỉa đến.Làm người tham lượng sức mạnh của kẻ thù.Sao chép đoạn làm gì.Làm người bị chết yểu.Là do cá nhân đời trước sát hại các loài sinh vật mà.Làm người cứ giục chia lìa.Giải trường hợp cá nhân dùng lưới bắt chim non và làm người tin hải điên cuồng.Mất mạng là do cá nhân đời trước buôn luôn săn bắn mạch.Làm người luân hồi thường mặn lẫn nhau.Lấy cho cái như đời trước.Dùng nước sôi khi lửa.Chém chắc.Giết hại các loại sinh vật mà ra.Làm người mèo không.Khổ sở.Là do cá nhân đời trước tham lam trộm cướp mà.Làm người cầu muống không.Lời chúa phép nhân đời trước full phí phát triển của cải một cách phi lý mà.Làm người bị đọa vào địa ngục.Là do cá nhân đời trước.Làm phá của chùa mạch.Là người bị quả báo xanh lòng chim se sẻ.Bồ câu uyên ương.Lại chưa kích dương rồi trước tại danh bạ.Làm người bị quả báo sinh trong loài cầm thú đói.Là do cá nhân đời trước phá giới phẩm trai.Làm người khuyến thuộc tình chống nhau.Là chưa biết nhân đời trước nói là.Ác ma.Làm người không lưỡi miệng lở.Là do cái nhôm đổi trước hay khinh chê.Làm người bị quả báo đuôi đi.Trâm ngô.Là do cá nhân đời trước hủy bán tam bảo bà.Làm người bí đỏ trong áp đảo.Là do cá nhân đời trước khen chê giáo pháp.Là người bí đỏ trong loại xúc xích.Lại chưa biết nhân đời trước cô ruột người hạnh thanh tịnh.Dạ du bản thanh niên.Làm người hèn hạ bị người sau khi.Là do cái nhân đời trước.Kiểu mạng tống cao.Làm người không lưỡi.Lại cho cái dương đời trước đâm thật đi gỗ mà.Làm người thân hình xấu xí toàn tập.Là do cái nhân đời trước tấn hay nóng giận mà ra.Làm người sinh vật chú hiểu lắm.Dậy chưa bình dương rồi trước về tính bà ba.Làm người cuồng mê đến chết.Là do cái nhôm đổi trước đốt phá núi rừng cây cỏ mà.Làm người bị trời đất chú lục là cho cái nhân đợi chờ.Trải nghiệm cha mẹ bảng a.Làm người hiểu đời bị vào giọt đánh đập.Lạy chúa kinh dương đổi thước làm cha ghẻ mẹ ghẻ.Anh ở động tác mà ra.Làm người bị chết cháy.Lại cho cái nhân rồi trước.Lấy lửa thiêu đốt chúng sanh mà.Làm người bị chết đuối.Là do kinh dương diễm chúng sanh chết nước mà.Làm người rất lạnh đơn phu.Lần trước anh dương làm gì lột da mặt.Làm người tự sát mỹ bình.Là do cá nhân làm nghề cắt hội mà.Làm người bị tai họa thiên nữ.Lấy trước ít nhưng rừng săn bắn mà.Làm người bị tai họa không chừng.Là do cá nhân hành hung làm giữ mà.Là người bị quả báo mừng.Lại cho cái nhưng thấy của giang thăm bạn.Làm người chịu điều thua.Là do cái nhơn cố ý ăn đường mà ra.Làm người đi bồi thường.Dạy cho cách nhưng gạt người lấy của mà ra.Làm người chịu đời thức thế.Là do cái gương nhờ người gạt người mà ra.Làm người chiều cảnh lầm lỡ.Lạy chúa cái nhân chiến công lừng của bà ba.Làm người mắc mưa mất của.Là số kiếp nhân khuya.Đường người mà ra.Là người bị cảnh người lìa của ta.Đánh trước anh dương chân giang đoạt lời mà ra.Làm người chuyển kiếp làm chó.Lãi suất các ngân giữ của lòng tham mà.Làm người bị cắn ngược hình đầy đọa.Lại chưa cái rương chứa kẻ gian tham mà.Làm người bị lao suyễn.Lời chúa cái nhưng dùng sức loài vật mà ra.Làm người bị cảnh giờ con vẫn lo.Lại chưa biết dương thấy sắc của dân mà ra.Làm nuôi con nghịch với cha.Là chó cái nhơn thọ khai chồng bỏ mạng.Làm người lính nghĩ đến con.Dậy chưa kích nhưng thỏ thay lòng ác mà ra.Làm người bị cảnh quan gia nghiệp chướng.Là số kinh dương quen người đoạt vợ mà ra.Làm người cầu nguyện duy linh.Giải trước ít dương kinh thánh thị thần mà ra.Làm người bà con xa cách.Lời chúa cái x khi thủy thân tộc mà.Làm người sống cô độc một mình.Lạy chúa phép nhân anh em.Làm người ngọng nghịu líu lo.Lạy chúa kích nhân đời trước đặc chuyện tình mình mà ra.Làm người bằng hữu khinh thường.Lại cho cái nhưng phương dâng vào bím bà cha.Làm người vô duyên bạc phận.Là chỗ cái nhân khinh bỉ nhân tình mà.Làm người đuổi dời nhiều xứ.Lại cho cái dương chia thì quê hương mà ra.Làm người khó nổi lập thân.Là do cái nhơn thấy hư chê cười mà ra.Làm người chuyển kiếp cơ hàn.Dậy chưa biết nhưng chi người rất lạnh mà ra.Làm người suy sụp đang cầu.Lời chúa cái nhân đặng thời chê thức thế mà ra.Làm người đấu đầu bằng tim.Giải trước khi x được sang che hè.Làm người chuyển phú khóa bằng.Lời chúa phép nhân trên người cực khổ mà ra.Làm người giữ của không về.Lần trước cá nhân được giàu phụ khó mà ra.Làm người chịu kiếp vô duyên.Lại vô cái ngân kêu cách khi người mà ra.Làm người chịu đời suy nhược.Dậy chưa kích dương được mạng.Trị yếu bà.Làm người tạo lập không thành.Là chó cái nhơn tấn hay kiêu căng mà.Làm người họ sang ngang giấy.Lại chưa biết nhưng chỉ trúng hiếp cô.Làm người thiếu ăn thiếu.Là do cái nhân hủy hoại lúa gạo mà ra.Làm người gia cảnh bình.Lần trước thích nhân quỷ ngoại truyện của mà ra.Làm người bừng cùng đó.Lời chúa kinh nhưng ăn xài phung phí mà ra.Làm người thiếu trước hụt sau.Là do cái dương phải không gìn giữ mà.Làm người hậu kiếp mồ côi.Lời chúa cái nhân bội nghịch cha mẹ mở ra.Làm người đâu ăn trái bơ.Lại chiếu phim dương trùng tà ma hại người mà xa.Làm người như buồn đền tội.Lời chúa kích nhưng mắng chó chửi mưa mà.Làm người loạn tâm loạn trí.Lần trước cái nhưng dùng lửa hại người mà ra.Làm người lãnh tâm mất trí.Lời chúa kinh nhân được khen chê khờ mà ta làm người câm cùng đình.Lại chưa cái giường mưu sâu kế độc mà ra.Làm người trả quả loạn tâm.Là do kim ngân chuyện khôn bất chánh mà ra.Làm người giảng cảnh trước thời.Lần trước khi nhưng em coi anh bỏ mà xa.Làm người lo chị không thành.Lời chúc ý x vào giường lắp ngõ mà ra.Làm người cầu phước yuri.Lần trước dương bỏ người hoạn nạn mà ra.Làm người cầu phước không thể.Lại rút cái ngân nghe rên không chở mà ra.Làm người chịu đời đầu.Lần trước ít nhưng biết mà không nói.Làm người nhóm mục du quan.Lạy chúa cá nhân chỉ đường lạc nếu mà ra.Làm người có biển oan gia.Là do cái rương thuốc hai mươi cứu bà ra.Làm người bị quả báo ba đời.Là do cái nhôm lương y giá trị mở ra.Làm người chuyển kiếp thích thế.Dành cho cá nhân bên người đặng thế mà.Làm người lâm nạn cô thế.Lời chúa kinh nhưng thấy đánh không ca mà ra.Làm người vô duyên bất chính.Lần trước thích nhưng trước thân sau phẳng mà ra.Làm người tai họa tình.Lạy chúa cái nhân tử gian làm đoạn mà ra.Làm người lấy họ liên k.Lần trước ít nhưng gần người hung dữ mà ra.Làm người con cháu vô duyên.Lời chúa kinh dương tuấn hay ghét người mà ra.Làm người con cháu tức thời.Lại cho cái nhân thọ ơn báo oán mà ra.Làm người sinh con ngủ ngủ.Lời chúa kinh nhưng bội ương bạc nghĩa mà ra.Làm người con cháu bất tài.Là do cái nhơn ngày hai mươi vậy mà ra.Làm người con cháu ngu si.Lạy chúa cao dương chẳng nghe lời lạnh mà.Làm người con cháu khiếp nhược.Lại cho cái nhơn giả ai hiếp người mà ra.Làm người hư gan xanh.Là do cá nhân nóng giận quá độ mà ra.Làm người tù bị sang cho.Lần trước ít nhưng ăn giật phong độc mà xa.Thà người ở địa chỉ giàu sang.Làm người trên chứ.Mày đánh đập kẻ dưới.Trẻ dưới không biết chuyện xưa chứ ai.Những người như thế.Chết chảo điện.Kẻ chân ngàn dặm.Chịu quả báo đau khổ.Từ địa ngục sa.Đây đói lắm rồi.Bé su xỏ mũi miệng dắt thuyền kéo xe.Rồi đấy to lớn đánh đập khổ sở.Đến đền lại nấu ăn trái ngày xưa.Lại nữa.Người ấn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai ra.Người xanh than kêu.Không tự xếp mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra.Những người cầm từ háo sắc.Là từ trong loài chim mà đầu thay da.Người có tính táo bạo nóng nhảy.hai nhẫn dục.Là từ trong loài khỉ.Hầu mà động thai ra.Người có thân hình tân hôn.Là từ trong loài cá chạch mà đầu thai ra.Người có tâm thâm hiểm độc ác.Là từ trong loài rắn.Mà đổi thay da.Người không có tử tâm càng những độc hại.Lạc từ trong loài hổ báo xài lan mà đầu thai ra.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh chết sớm.Biết bao thống khổ không thể kiện.Như thế là do ba nhịp gây ra.Chuyên đề chín người ấy về lạng viết quả báo trong và điều dữ.Sữa chỉ của ba đường dữ.Là gì có tham sân si.Giá lại uống gì có ba độc tham sân si ấy.Mà có người tự thiêu đốt lấy mình.Miệng thường nói à.Tâm thử nghĩa.Thân thường là má.Do cấp điều ác ý làm cho thân người thường chịu các khổ não.không cụm từ.Đến khi mạnh chung.Hồn côi bơ vơ.Mình làm mình chịu.Cha mẹ vợ con không thể cứu.Thoát vị trong nháy mắt điểm chuẩn diêm vương.Ngưu đầu ngục tốt ở trong địa ngục.Không kể tuti.Chỉ xét xử tội phước.Kiểm điểm nhận nhà.Thiện ác ít nhiều.Trung quốc xin tiền đã làm thế nào.Thì thần thức tự thú tội.Không dám chè vũ.Do gì nhưng chuyện ấy.Niệm phật theo nhịp mà chịu trả quả báo.Đến chỗ cũ hay vui là cho mình là mình chịu.Mm mét lipid lâu dài.Đường ai nấy đi.Không bao giờ gặp nhau trở lại.Giá lại.Các vị thiên thần khi chết thiện ác của người không thiếu sót máy may.Ngồi thiền làm lành được phước thêm tuổi.Người ác làm chữ.Trạm thu.Thêm khổ.Cứ xây dựng như vậy.Mãi mãi rồi lại đoạn làm quỹ đó.Hết kiếp quỷ đói.Lại làm xúc xích.Tôi khổ vô lượng không thể chịu nổi.Không bao giờ.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Điều liên kết tử tính ngủ mà trung tâm hổ thẹn.Chồng kinh phật dạy.Làm lành gặp lành.Làm dữ gặp dữ.Rừng trong đội ngũ trước ác thế.Chúng ta không nên làm ác.Làm lành không mất quản.Làm áp.Tự rước lấy tài khoản.Trương đình lập ra phát sóng.Kinh giảng.Trước khi điều khiển nhỏ cho là hôn phu.Giọt nước tuy nhỏ.Chẳng lâu cũng đầy mắt to.Không chứa thiện nhỏ lấy gì có phước to để thành thánh thành.Trước khi nhác nhỏ.Mà nói là không có tội.Ác nhỏ chứa đại lâu ngày cũng đủ mất thân.Đại chú đại bi.Lần chữ họ phước.Đều do tâm tạo.Nếu không tạo nhân thì không có kết quả.Hương hỏa chứa lại tội thành to lớn.Chúng ta mất thật không thể thấy.Đó là lời phật dạy.Ai dám không tin.Dũng còn đất cùng nhau vô phước.Xin chào đời mà phá.Nếu không siêng năng học tập tu hành.Công tử sức mình làm làm.Đến phút cuối cùng.Đắc cử.Khi ấy ăn đang đánh.Đi chị.Bây giờ đã cùng nhau thấy điếc hết thấy tội lỗi như trong phim đức phật đã dạy.Người đã biết tụi mình.Khóa lễ không biết bỏ.Heo lần hay sao.Đời này.Nếu không dũng cảm xã thân trầu đậu.Quyết định đoạn địa.Vì sao bà bi.Gì trong lúc làm tội ôm lòng độc ác.Mạnh mẽ lúc này.Giận hờn.Chất vào sâu sắc.Một người nào viết muốn cho người ấy chết.Nếu thiếu một người nào không tươi thấy điều tốt của người ấy.Dấu hiệu bán một người nào.Viết khiến cho người ấy lâm vào cảnh khổ.Nếu đánh một người.Quyết khiếu cho người ấy đau đớn thấu trời thủ đức.Khi giận hờn tàn bạo tay.Thì không thể tôn tiên thượng.Dùng lời xấu hổ trắng nhấp nhổm.Có khi la vang những tháng.Mắc như lửa đổ.Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt.Lúc đầu muốn làm nhiều.Sao lần lần giảm tích lại. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com