Nghịch Thiên Khí Vận Hệ Thống

Lượt nghe : 73,090 48 người đang nghe

Giới thiệu :

, – xuyên qua dị thế, tự mang nghịch thiên số mệnh hệ thống; cái gì? ngươi cảnh giới cao hơn ta? tiêu hao số mệnh trị trực tiếp thăng cấp, nghiền ép ngươi; cái gì? ngươi võ kỹ mạnh hơn ta? tiêu hao số mệnh trị võ kỹ viên mãn, xong ngược ngươi; cái gì? ngươi tiền tài so với ta nhiều? tiêu hao số mệnh trị hối đoái kim tệ, đập chết ngươi; gay go, số mệnh trị có chút thấp, gần nhất muốn xui xẻo a.

nghịch thiên khí vận hệ thống