nghiệp chướng - xóm truyện ma

Nghiệp Chướng - một câu chuyện ma kinh dị rất sợ hãi, có thật kể lại quá khứ mấy chục năm về trước. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ma này qua phần thu thanh và diễn đọc MC Nguyễn Huy
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM