1 2 3

ngốc vương sủng phi phế vật đích nữ đại tiểu thư truyenvietaudio

thể loại: khế ước xuyên qua, nam mạnh nữ cường, kết cục 1 v1, một đời một thế một đôi convert: tangthuvien editor: susublue độ dài: 146 chương nàng là sát thủ chế độc ở hiện đại nhưng khi sống lại phát hiện ra mình thế nhưng trở thành đại tiểu thư phế vật mềm yếu vô năng. vị vương gia si lăng đần độn lại khôi phục tài năng tuyệt diễm. cường gặp cường, họ sẽ đụng độ nhau ra sao? thứ muội tính toán nàng, vậy dùng độc hủy dung. cha cặn bã hãm hại, vậy đem ngươi đá đến nơi không ai tìm thấy. di nương ham đồ cưới, vậy sẽ để ngươi phải nôn cả bột phấn ra. thái tử từ hôn, nha, chỉ có bản cô nương không cưới ngươi khi trong mắt mọi người phế vật mang vẻ oai nghiêm làm mù mắt ai, đau đớn tâm ai hết thảy, sẽ đi theo con đường nào.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.