Ngồi Thiền Căn Bản Cho Người Cư Sĩ Tại Gia - Thiền Căn Bản Phần 2 - Chánh Pháp Như Lai

ngồi thiền căn bản cho người cư sĩ tại gia - thiền căn bản phần 2 - chánh pháp như lai
Chương ba.Đời sống của chúng ta là sự tu hành của chúng ta.Thiên không tách rời khỏi cuộc sống.Mọi tình huống đều cung cấp cho chúng ta cơ hội để tu hành để phát triển trí huệ.Và lòng tự ái.Otra dạy rằng.Tu hành đúng đắn là duy trì chính nghiệm trồng tất cả mọi hoàn cảnh.Chúng ta không chúng chán thế gian.Chúng ta tập sống trong thế gian mà không nắm giữ thai bị ràng buộc.Ngoài ra ngài nhấn mạnh rằng.Đức hạnh là nền tảng của đời sống tâm linh.Mặc dù xã hội hiện đại của chúng ta thờ ơ về đức hạnh.Với thành với được xem là nền tảng của việc hành thiền.Giới hạn.Có nghĩa là tránh làm thương hại nhưng chúng sinh khác.Với thân khẩu và ý.Sự tôn trọng và thương yêu này.Kiếm chúng ta sống hòa hợp với muôn loài chung quanh chúng ta.Chỉ khi nào lời nói và việc làm của chúng ta phát xuất từ tình thương chúng ta mới.An tâm và đình trí.Vì thế bất bạo động là bước đầu tiên trên con đường tâm linh của chúng ta.Để duy trì cuộc sống trong trung đạo.Trần trà dạy về sự status và tượng lực.Đời sống dương vật gây chướng ngại cho việc phát triển trí huệ.Status trong việc ăn uống ngủ nghỉ và nói giúp quân bình đời sống nội tâm.Gieo đồng thời phát triển khả năng tự lực.Đừng bắt chước lối tu hành của người khác.Giờ cũng đừng so sánh mình với họ.Trên tra nhắc nhở.Đừng để ý đến họ.Theo dõi tâm của mình đã mệt lắm rồi tại sao phải mang thêm cánh nặng văn bản người khác .Tập sử dụng hơi thở của mình và sống cuộc sống hàng ngày của bạn như anh thiện của bạn.Rồi chiếc về của bạn chắc chắn sẽ phát triển.Thiên trong mọi động tác.chín tinh tấn không phải là cố làm cho một điều gì đó xảy ra.Đó là cố gắng ý thức và chính thức trong mọi thời điểm.Cố gắng vượt qua sự biến giá và phiền não.Cố gắng làm cho buổi sinh hoạt trong ngày của chúng ta thành sự hành thiện.Giữ rắn.Akira nói với một vị tăng mới thu giới.Việc tu hành của chúng tôi ở đây là không nắm giữ một thứ gì cả.Vị thanh liền phát biểu.Nhưng đôi khi có còn dài thứ tự phải nắm giữ chứ.Ajahn chah trả lời.Đúng thế nhưng bằng tay chứ không phải bằng tâm.Khi tâm nắm giữ sự đau khổ thì chẳng khác nào đang bị rắn cắn.Jaki dân sự tham ấy.Tâm của bạn nắm giữ cái mà nó vừa thích.Nó thực sự chỉ đang nắm giữ cho đùi lắm thôi.Dài cắm bao lâu khi cái đầu rắn sẽ quay lại cắn bạn.Hãy để chính nghiệm và sự tám ấy làm người canh giữ tâm mình.Như cha mẹ kêu giữ con cái.Rồi ký sự yêu ghét đến giáo gọi.Mẹ ơi con không thích cái này.Ba ơi con thích cái này nhiều thêm.Trí việt miễn cười và nói được chứ.Nhưng mẹ ơi con thích có một con voi được thôi con muốn ăn kẹo còn thích đi máy bay.Tất cả đều không quan trọng nếu bạn để cho một việc đến rồi đi một cách tự nhiên mà không nắng.Khi giáp quan tiếp xúc với sự vật khi yêu ghét phát sinh.Và cb đi đèn theo sau.Nhưng cũng sự tiếp xúc này mà giới chính niệm .Thì trí huệ có thể phát sinh.Nhưng sao những nơi có những cái tiếp xúc với giác quan của bạn nếu bạn phải đến đó.Giác ngộ không có nghĩa là điếc và nuôi.Cứ mãi lò đọc thần chú để đẩy lùi mọi thứ và có thể bị xe đụng mà không hay.Chỉ chú tâm chính nghiệm ra đừng để bị lừa gạt.Khi có ai nói cái này đẹp.Hai từ dũ không phải thế.Khi người khác nói cái này thơm ngon thấy từ những không phải thế.Đừng để bị dính mắt vào những sự cảm đấm của thế gian thế sự phán đoán của tiền hạ.Cứ để mọi việc trôi qua.Một số người không thích bố thí.Có sợ bị bóc lột hay bị áp trí.Và sẽ không chỉ có đủ để chăm sóc cho chính họ.Muốn chân dưỡng tâm bố trí chúng ta cần đè nén tâm tham lam và dính mắt.Từ đó bản tiếp thực sự của chúng ta mới hiểu lộ.Trở nên nhẹ nhàng hơn.Và từ tài hư.Giới hạng.Sư tu hành có hai phần.Nữ giới là phần đầu.Dưới được đem lại hạnh phúc thoải mái và quạt hợp với mọi người.Phần hai tích cực hơn và không quan tâm đến sự thoải mái.Bé na thực hành giáo pháp của đức phật.Để tịnh giác.Và vật phát tâm mình khỏi mọi ràng buộc.Sự giải pháp này là nguồn gốc của từ bi và trí huệ.Giờ là mục tiêu thực sự của phật pháp.Khiếu đón khai phần này là nắm được căn bản của sự tu hành chân chính.Giới hạng là cha mẹ của giáo pháp bên trong chúng ta.Nuôi nấng và hướng dẫn chúng ta.Giới hạng là nền tảng cho một thế giới hòa hợp mà trong đó con người có thể thực sự sống.Như một con người không phải nhiều loài cầm thú.Phát triển giới hạng là trọng điểm trong sự tu hành của chúng ta.Giới rất đơn giản.Chỉ có năm giới.Không sát sinh.Không trộm cắp.Không tà dâm không nói dối.Dạ không dùng các chất kích thích làm mất tín nhiệm.Sao rồi tâm từ bi và tôn trọng tất cả sự sống.Thận trọng trong ngôn ngữ và hành động đó là của cảnh của bạn.Dùng trứng luộc để làm trò đời sống giản dị và trong sạch.Lấy giới hạn làm căn bản cho mọi hành động.Già rồi tâm bạn sẽ trở nên kiêng hoa.Trong sáng và yên tĩnh.Thiên sẽ dễ dàng phát triển trong một môi trường như vậy.Đức phật dạy.Làm điều thiện tránh điều ác.Và tình hóa tâm.Cho nên chúng ta tu hành là để rủ bỏ những thứ rác rưởi vô giá trị dịch chuẩn.Những thứ có giá trị.Bạn còn có gì xấu xa trung tâm không.Hẳn nhiên là con.Tại sao không dọn sạch nhà cửa của mình.Đứng giữa sự tu hành chân chính.Khi bỏ điều á trường dưỡng điều thiện là tuấn.Nhưng không rút rắn.Rồi cuối cùng.Chúng ta cũng phải vượt lên trên sự tốt xấu.Có một sự tự do bao gồm tất cả vào một trạng thái không ham muốn mà từ đó tình thương.Và trí huệ tự nhiên tuôn chảy.Chính tinh tấn và giới hạnh không phải là vấn đề bên ngoài malassa tỉnh giác liên tục.Sự tự chế nội tâm.Gì thế sư vũ khí giới thiện ý có thể mang đến hạnh phúc cho mình và cho người.Nhưng giấy hạnh phải là gốc rễ của lòng từ thiện này thì nó mới hoàn toàn trong sáng.Một người không hiểu giáo pháp khi làm điều gì sai quấy.Hoa thư nhìn trước trong sau.Xem thử có ai thấy không.Thực thời dạy làm sao.Phật pháp và nghị lực của chúng ta luôn nhìn thấy tất cả.Bạn cho là thực vật không thể nhìn thấy xa như vậy sao.Chúng ta không thể che giấu được điều gì trên cõi đời này.Hãy gìn giữ giới luật.Những người làm vườn chăm sóc cây cối.Nhưng bị ràng buộc giàu tính chất lớn nhỏ quan trọng và không quan trọng.Một số người muốn đi đường tắt.Họ nói.Đừng lo đến tâm làm gì cứ đi thẳng đến thiền quán.Đừng quan tâm đến giới hạng.Cứ bắt đầu tiền định nha.Chúng ta có quá nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham luận của chúng ta.Chúng ta phải bắt đầu từ đây.Trực tiếp và giản dị.Kỳ hai bước đầu tiên giới hạn và chính kiến đã hoàn tất.Thì bức thứ ba dứt trừ phiền não sẽ tự nhiên đến không cần suy tính.Cũng như khi đèn được thắp sáng trưa bóng tối tự nhiên tan biến.Chúng ta chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa hết càng bóng tối.Cũng chẳng cần biết bóng tối đi đâu.Chúng ta chỉ biết đến ánh sáng.Thế giới có ba trình độ.Đầu tiên là khi thở giới từ vậy thầy.Tiếp đến là khi chúng ta từ ghép mình vào giấy được.Ở mức cao nhất là cho các bậc giác ngộ là lúc không còn cần phải nghĩ đến với được nữa.Chụp hình chân chính này đến từ trí tuệ đặt thấu suốt tứ diệu đế.Ra phần động từ sự hiểu biết này.Giới định huệ.Đức phật chỉ dạy con đường thoát khổ nguyên nhân của đau khổ và một phương pháp thực tiễn.Trong sự tu hành của tôi tôi chỉ biết có một con đường đơn giản này thôi.Bắt đầu là giới.Cái đến là định.Danh sách cùng là huệ.Nếu bạn xem xét và yếu tố này cẩn thận.Xét thấy rằng chúng thực sự là một.Chúng ta thực hành giới như thế nào.Thực ra muốn phát triển giới hạn.Chúng ta phải bắt đầu bằng trí huệ.Thấy thương chúng ta nói giữ giới hay chỉ giới trước.Tuổi chị đi giới được rắn thành tựu.Chúng ta phải có thích trí huệ để hiểu trọn vẹn ý nghĩa cuộc giới.Khởi đầu bàn phải xem xét hành động và lời nói của mình.Tìm hiểu tiến trình nhân quả.Nếu bạn quan sát hành động và lời nói để nhận biết chúng có thể gây tai hại như thế nào.Bạn sẽ bắt đầu kiểu.Kiểm soát.Và tiến hóa nhưng và quả.Giúp bạn biết được thế nào là hành vi và lời nói tố và công tố.Chị bạn đã biết được kiếp tù tập điều ác và làm điều lành.Cái bảng bỏ ác làm lành.Tâm cho nên ổn định và tập trung.Xác định tâm này giới hạn bớt sự dao động dạng nghi ngờ.Với tâm tĩnh lặng này.Bạn có thể quán chiếu và nhận biết rõ ràng hình sắc giảm thành khi chúng đến.Nhờ có cho tâm phóng ra ngoài bạn sẽ biết rõ bản chất của mọi diễn biến đúng theo chân lý.Khi bạn giữ được sự nhận biết này liên tục.Trí huệ sẽ phát sinh.Lúc mấy giờ với định huệ có thể được xem như một.Khi chúng chín mùi chúng trở thành đầu một thể đó là chính đạo.Chị timc khỏi sinh.Chỉ có chín đạo mới có thể diệt trừ chúng.Giới định huệ phải được phát triển để hỗ trợ lẫn nhau rồi bất cứ trên cảnh nào.Sinh đạo điều kiểm soát được.Nếu đạo phấn vàng có thể tiêu trừ các bị lỏng tham sân si.Nếu đạo yếu chi phim nóng sẽ nắm quyền kiểm soát.Dạ quỷ ngoại tâm chúng ta.Lúc chồng xin khởi nghiệp gì không rõ bản chất của chúng.Chúng ta sẽ để cho chúng hủy hoại chúng ta.Đậu ra tiền não luôn đi chung với nhau.Người tu học phật phải đường trận đấu giá cả hai.Cứ như có hai người đang vật lộn với nhau.Chỉ đạo đấm quyền điều khiển.Thi đấu sẽ giúp sức cho chính niệm và thiền quán.Nếu bạn có thể duy trì được chín điểm ảnh.Kiên não sẽ chấp nhận thua cuộc ngày thì nó bước vào trận chiến.Nếu bạn tin tấn trên đường đạo.Xuyên não sẽ tiếp tục bị tiêu trừ.Nhưng nếu bạn yếu khi đào yếu phiên nắng cchín ưu thế dẫn đến tháng mấy.Giảm đau cổ.Đau cổ chị khởi sinh khi giới định huệ suy yếu.Một khi đau khổ phát sinh thì khả năng diệt trừ phiền não biến mất.Chỉ có giới định huệ mới có thể giúp cho đạo hồi sinh.Thế giới định về phát triển đạo bắt đầu hoạt động liên tục để diệt trừ nguyên nhân phát sinh đau khổ.Trong mọi thời điểm và mọi tình huống.Cuộc chiến này sẽ kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề mới kết thúc.Cho nên các bạn hãy kiên trì tu tập không ngừng nghỉ.Siêu tốc hành bắt đầu tại đây và ngay bây giờ.Đau cổ về giải pháp.Hai đảo ở tại đây và ngay bây giờ.Những giáo lý về giới hạnh và trí tuệ chỉ trực hướng đến tâm.Nhưng hai yếu tố đạo và quyền năng này trên quyền nhau cho đến cuối cùng.Cho nên bạn phải kiên trì nhẫn nại và kiên tấn.Già rồi trí huệ sẽ tự nhiên đến.Giới định vệ tầng nền đậu nhưng đạo này chưa phải là chân pháp không phải là.Chán mà chỉ là phương tiện dẫn đến cứu cánh.Ví dụ.Đang đi trên con đường dẫn từ bangkok đến pattaya.Con đường sức cần thiết để đạt đến mục tiêu của bạn.Như mục tiêu của bạn là thiền viện chứ không phải là con đường.Cũng thế ấy.Chúng ta có thể nói rằng giới định huệ không phải là chân lý.Nhưng là con đường dẫn đến chân lý.Tư bản phát triển và yếu tố này.Kết quả là sự bình an kỳ diệu nhất.Trong sự bình an này xuất xứ âm thanh không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu tầm bạn.Bạn không còn gì phải làm nữa.Bởi vậy đức phật dạy chúng ta phải buông bỏ tất cả những gì mình đang nắm giữ không chúc mừng.Được thấy bạn sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào ai khác.Cuối cùng bạn sẽ thể hiện dấu phá của những bậc giác ngộ.Tuy nhiên tiêu chuẩn đo lường sự tiến bộ của mình.Cứ tiếp tục hoàn thiện.Nếu không mỗi khi tâm trở nên an tình yêu bạn sẽ khỏi.Nói đi không.Nicky bằng nghĩ như vậy toàn bộ được đều tiêu tan.Không có dấu hiệu nào để nhận biết sự tiến bộ của bạn giống như dấu hiệu.Đây là đường đến quán bar.Hạnh phúc bỏ mọi kỳ vọng và chiếc quan sát những lối nhỏ của tâm.Thế nào là tự nhiên.Một số người muốn tu hành một cách tự nhiên tăng tìm rằng lối sống ở đây không thích hợp với họ.Tự nhiên là cây cối trong rừng nhưng nếu quý vị muốn cắt một ngôi nhà cho ông ấy phải chăng.Sao tự nhiên không còn nữa.Cách dùng cây địa lý gỗ c một ngôi nhà.Chị kêu sẽ có giá trị nhiều hơn.Hoặc giả như con chó là tự nhiên chạy đây chạy đó theo cái mũi của nó.Để một khúc xương chia cái đang trắng chạy đến cấu xé nhau.Phải chăng đây là điều tự nhiên mà bạn muốn.Ý nghĩa thực sự của tính tự nhiên có thể được khám phá có sự kiên trì với lược và tu hành.Chúng ta.Sư tử như này vượt lên những thói quen điều kiện và nỗi sợ của chúng ta.Nếu tâm con người cứ đẩy phóng túng tự nhiên không huấn luyện.Nó sẽ đẩy tham sân si và đau khổ sẽ phát sinh từ đó.Nhưng có sự tu hành chúng ta cho phép tình thương và trí huệ phát triển tự nhiên cho đến.Nó đem qua tết cháy ở khắp mọi nơi.Điều độ.Sự tu hành có ba điểm căn bản.Thứ nhất là thuốc lục cân.Vậy là không chim.da chín mất vào ngục trần.Thứ hai.Điều độ trong việc ăn uống.Thứ ba tỉnh thức.Một.Thu trúc lục căn.Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những sự bất thường của thân thể như đuôi giết thật ngu.Trần chân.Nhưng sự bất thường của tâm là một vấn đề khác.Kỳ bắt đầu khánh thiên.Bạn sẽ thấy sự việc khác hẳn.Bạn có thể thấy những béo bắn của tâm mà trước đây có vẻ bình thường.Giờ bạn có thể thấy những hiểm họa ở nơi mà trước đây bạn không hề biết.Điều này giúp bạn thu thu.Bảng trên mình nhạy cảm với người rừng và bắt đầu ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ.Rắn độc và chai nhọn dân chân.Một người có vết thương càng phải thận trọng hơn trước sự nguy hiểm của ruồi và muỗi độc.Cũng vậy được giấy người thành truyền mối nguy hiểm phát sinh từ lục trần.Mới thấy.Thuốc lục trăng là điều thiết yếu là giới hạng cao nhất.Hài.Điều độ trong việc ăn uống.Nhịn đói thì dễ.Nhưng ăn ít và điều độ thì khó làm hơn.Thay vì nhịn đói thường xuyên hãy tập ăn uống trong chín nhiệm.Ý thức được nhu cầu thực sự của mình.Tập phân biệt giữa sự cần thiết và muốn.Đặc điểm cơ thể không phải là tự hành hạ mình.Không ngủ không ăn có rẻ như cực đoan.Nhưng nó có giá trị của nó.Bạn phải thực sự muốn đối chị sự biến giáp và phiền não.Hãy khởi động chúng và quan sát chúng.Một ký hiểu được chúng tôi những hành động có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa.Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn ngủ và nói ít lại.Nhầm đối kháng nhưng ham muốn của chúng ta.Kính chúc phải xuất đầu lộ diện.ba.Tịnh thất.Muốn có được chín nghiệm thì phải nỗ lực liên tục.Chứ có phải chỉ vì bạn cảm thấy thích thú.Dù có những lúc bạn tiền suốt đêm.Nhưng những lúc khác bằng để cho sự biến giác thống trị.Thi tu tập như vậy cũng không đúng.Phải luôn duy trì chính niệm như cha mẹ cần dùng con cái.Không để cho chúng làm bậy dạy cho chúng biết điều hay lẽ phải.Thật là sai lầm khi nghĩ rằng có những lúc bạn không có cơ hội để hành thiện.Bằng phải không ngừng nỗ lực nhận biết chính mình.Nó cũng cần thiết như hơi thở của bạn.Đang phải tiếp tục thử trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Nếu bà không thích buộc giày sinh hoạt nào đó.Chẳng hạn như sự tụng kinh trì chú ấy làm việc và vì vậy mà bỏ qua sự hành thiện.Thì bạn sẽ không bao giờ có được sự tỉnh thức.Dựa vào chính mình.Đức phật dạy rằng những ai muốn hiểu biết phải tự mình chứng ngộ chân lý.Rồi bạn sẽ trắng bàn đến sự khen chê của thế gian nữa.Như một người không tự tin sẽ cảm thấy mình giỡn thật nếu có người chê mình dẫn.Tức là phí thời giờ.Nếu người ta nói anh là sống kí tự xét lấy mình.Nếu điều có nói là sai thì quên đi.Nếu có nói đúng.Hãy theo đó mà chỉnh đúng.Dù là thế nào đi thì tại sao phải tức giận.Nếu bạn có thể nhận thức được như vậy bạn sẽ thực sự bình an.Không có gì sai cả tất cả đều là pháp.Nếu bạn thực sự sử dụng những công cụ mà đức phật ban cho chúng ta.Bạn không cần phải kiêng chuyện cho người khác.Trong kỳ những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tình.Bạn biết từ lúc có thể tự mình kiếm ra tiền.Tuy vậy nếu tu hành và bạn chỉ có thể sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái.Bởi vì chúng là của chính bạn.Bạn cứ nghỉ tu hành là khó khăn gì bạn tranh đấu bám vào cái bếp của người khác.Rồi đức phật bắn đang phải nương tựa vào chính mình bạn nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp.Nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa nên đức phật dạy thêm.Nếu bạn đi làm vừa về nắm giữ chứ gì không cần biết nó là của ai cũng đều phiền toái.Nói cách khác bạn nấm một cục than đỏ trong nhà bếp của người hàng xóm.Thì trong nhà bếp của bạn chia đón cũng nóng như nhau.Cho nên đừng nắm giữ bất cứ thứ gì.Đây là cách tôi tu hành.Đó là phương pháp trực tiếp.Tôi không trận đấu chứ ai cả.Nếu bản đêm kinh điển hai tâm lý học là để tranh cãi với tôi.Tôi sẽ không tranh cãi với bạn.Tôi chỉ trình bày cho bạn thấy nhân và quả.Để bạn hiểu chân lý của sự tu hành.Chúng ta tất cả.Điều phải tập đường tử vào chính mình.Đừng bắt chước.Người ta thường hay bắt chước vì thầy của mình.Họ trở thành những bản sau hai cái khuôn rút.Chẳng cách nào câu chuyện về người huấn luyện ngựa của vua.Người huấn luyện ngựa cũ của nhà vua đã già và chết.Nhạc chuông phê một người huấn luyện ngựa mới.Nhưng không may người huấn luyện người mới này bị tật ở chân.Nền bước đi thật khỉnh.Ông được giao cho những con ngựa mới và xinh đẹp.Dạ ông huấn luyện chúng sách tài tình.Trốn trại vì nước chịu kéo xe nhân dân.Có điều có người nào được ông huấn luyện cũng đều bước đi thật khỉnh.Thấy lạ nhà vua cho gọi người huấn luyện ngựa đến hỏi.Khi thấy ông ta thật cẩn bước vào ý kiến.Nhạc chuông liền hiểu ra mọi lẽ.Giải thích các bước một người huấn luyện người khác.Là thầy suy nghĩ và ý thức đến sức ảnh hưởng của lối sống và cung cấp bên ngoài của mình.Là học trò bạn không nên bắt chước theo gián tiếp cung cấp bên ngoài của vị thầy.Vậy thì chỉ xoay bạn vào sự hoàn mỹ nội tại của chính bạn.Hãy lấy trí vệ bên trong làm khuôn mẫu.Và đừng bắt chước dáng đề cập khỉnh của vị thầy.Biết mình.Biết người.Hãy hiểu thư và tâm của chính bạn trước.Rồi bạn sẽ hiểu người khác.Biết mặt lời nói.Cử chỉ hành động của một người.Tất cả đều phát xuất từ tâm thấy của người ấy.Vị phật.Một người giác ngộ có thể đọc được chúng bởi ngày đã có kinh nghiệm và nhìn thấy bà.Tưởng án những tấm thái bình dưới những biểu hiện bên ngoài này.Cũng như một người già lẫn luyện từng sống qua thời niên thiếu có thể hiểu rõ tâm lý của trẻ.Con.Sự từ beat này các giới trí nhớ.Một người già có thể rất sáng suốt bên trong du học cho trẻ chậm chạp đối với những việc bên ngoài.Đọc sách để học hỏi có thể rất khó khăn đối với họ.Gì họ quên tên khuôn mặt dân.Cứ để họ biết rất rõ ràng họ muốn kết đau nhưng vị trí nhớ kém nên họ nói.Học cái gì nước.Nếu bạn nhận thấy những trạng thái liên tục sinh và diệt của tâm mà không bị ràng buộc vào đó.Không bị ràng buộc do hạnh phúc hay khổ đau.Khi những đợt tái sinh mới của tâm sẽ ngày càng ngắn dần.Buôn bán rồi thì dù bạn có rơi vào những tình trạng địa ngục đi nữa.Cũng chẳng thấy dao động gì mấy.Bởi bạn biết sự vô thường của chúng.Tu hành đúng cách thì những nhịp cũ của bạn sẽ tiêu tan dần.Biết sự việc sinh và diệt như thế nào bạn có thể duy trì chính niệm và thản nhiên.Mọi việc.Cũng như trường hợp hai cối cây nước bạn vun phân và tưới nước cây này.Nhưng không chăm sóc cây kia.Địa bàn biết dẫn khi nào sẽ sống và cây nào sẽ chết.Hãy để cho người khác được tự tại.Đừng bắt lỗi người khác.Nếu họ cư xử không đúng bạn cũng đâu cần làm khổ mình.Nếu bạn chỉ cho họ thích sự sai lầm của họ nhưng họ vẫn không sửa đổi.Thì hãy để mặc họ.Khi đức phật theo học với nhiều việc thầy khác nhau.Ngày nhận thấy phương pháp của họ có chỗ thiếu sót.Nhưng ngài không đèn pha thì chê bai họ.Nhờ thái độ khiêm tốn và tôn trọng ngày gặt hái được nhiều lợi ích trong khi học giới họ.Hình ảnh nhận thấy rằng phương pháp của họ trương hoàn mỹ.Nhưng về nhà vẫn chưa ngộ đạo nên ngài không phê bình hay tìm cách chỉ dạy họ.Suzuki giác ngộ ngày nhớ đến những người thầy cũ của mình với lòng kính trọng và muốn.Sẽ được khai ngộ của mình với họ.Tình yêu chân thật.Tình yêu chân thật là trí huệ.Chứ thứ tình yêu mà phần lớn con người nghĩ chỉ là một cảm xúc tạm bợ.Nếu bạn được ăn ngon mỗi ngày bạn cũng sẽ thấy nhàm chán.Cũng vậy sự yêu thích đó.Cuối cùng rồi cũng đi đến chán ghét và phiền muộn.Niềm hạnh phúc thế gian đó mang tính chất ràng buộc và luôn gắn liền với đau khổ.Dạy cách nào cảnh sát theo sau tên trộm.Tôi thấy chúng ta không thể đè nén hay ngăn cấm những cảm xúc đó.Chúng ta chỉ không nên bắn phiếu giao hai đông hòa mình với chúng.Được vậy thì chúng ta đun ở trong giáo pháp.Hai người yêu nhau nhưng cuối cùng rồi một trong hai người phải ra đi thầy chết.Thằng quốc tưởng nhớ mãi bán ra một thứ gì đã thay đổi là đau khổ chứ không phải.Tình yêu.Khi chúng ta chứng ngộ chân lý này.Không còn cần thay muốn nữa.Thì trí huệ và tình yêu chân thật tuyệt tình yêu vượt trên tham ấy sẽ tràn ngập thế.Của chúng ta.Học hỏi từ cuộc sống.Buồn chán là chuyện không có thật.Nếu quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy rằng tâm luôn dao động.Dj thế chúng ta luôn có việc để làm.Hãy tự mình làm những việc lặt vặt như dọn dẹp sau bữa ăn làm việc nhà quanh thai.Trong chín nhiệm.Không qua chén bát không đóng sầm cửa.Làm như vậy sẽ giúp bạn phát triển định luật và kiếm cho việc hành thiền dễ dàng hơn.Nhiều đó bạn cũng có thể biết được mình có thực sự sống trong chính niệm không hay vẫn còn chị.Chấm trong phiền não.Nếu bạn là người phương tây lối sống thường vội vã hơn cho nên những sự hạnh phúc đâu.Dây chuyền nóng của bạn cũng đa dạng và phức tạp hơn.Nhưng nếu bạn tu hành đúng đắn.Thi gì phải đối phó với nhiều vấn đề hơn.Trí tuệ của bạn sẽ phát triển nhiều hơn về sau.Đối chị tâm.Đậu giác ngộ và niết bàn là những điều có thật.Nhưng chúng không phải ngẫu nhiên mà đạt được.Chúng là kết quả của sự tu hành và nỗ lực đúng đắn.Quốc sử dũng mãnh giám tôi nguyện dám nghĩ dám làm.Ra nấu được này bao gồm cả việc đối chị với chính tầm của mình.Đức phật dạy chúng ta đừng tin vào tâm của mình.bảy nó phiền não bất tỉnh và chưa thể hiện giới hạn thầy giáo pháp.Vì thế tất cả những lối tu tập khác nhau của chúng ta dùng để đối chị cái tâm này.Chí tâm bị đối kháng đốt trở nên nóng nảy buồn bực.Già rồi chúng ta bắt đầu nghi ngờ phương pháp tu hành của mình.Vì sự tu hành can thiệp vào phiền não xăng dầu tham ấy nên chúng ta đau khổ.Đinh thủy có lúc muốn ngừng tu hành.Nhưng đức phật đã nói rằng đây là chính đạo.Ra đó là phiền não.Chứ không phải là bạn.Đang bốc cháy.Diễn viên tu hành như thế không phải dễ.Nhiều tiền giả chỉ tìm kiếm giáo pháp thông qua sách vở và kinh điển.Diễn viên lúc cần nghiên cứu thì giữa chào đó.Nhưng lúc đang chiến đấu với phim nóng bạn phải chiến đấu ngoài kinh điển.Nếu bạn chiến đấu dựa vào những khuôn mẫu có sẵn bằng không thể đối phó như quỳnh.Kinh điển khi đưa ra một ví dụ điển hình và có thể khiến bạn lạc lối.Bởi vì chúng đặt văn bản trên trí nhớ và khái niệm.Suy nghĩ theo khái niệm tạo nên ảo giác mộng tưởng.Cứ để đưa bạn lên thiên đàng hay xuống địa ngục.Đứng tận cùng của trí tưởng tượng vượt ra khỏi chân lí giản dị nằm ngay trước mắt bạn.Nếu muốn tu tập bạn sẽ thấy rằng ẩn giật là điều cần thiết trong thời gian đầu.Khi bạn sống ẩn dật.Bạn có thể nghĩ đến lời khuyên của ngài xá lợi phật.Về ba loại ẩn cư.Gớm.Thân ẩn cư tâm ẩn cư.Tin nóng và cám dỗ ẩn cư.Ngài dạy rằng thức ẩn cư là để giúp phát triển tầm ẩn cư và tấm ấn cư.Lợi để phát triển tiền nắng ẩn cư.Diễn viên nếu tâm bạn an tỉnh bạn có thể sống ở bất kỳ nơi nào.Nhưng trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp.Thì thân ẩn cư có giá trị phù lượng.Hôm nay hay bất cứ lúc nào hãy đi ra khỏi thôn là già ngồi thiền.Hãy cút từ sống một mình.Bạn cũng có thể tự mình leo lên một ngọn đồi cao heo hút.Để ngồi thì nơi đó.Già rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu thế nào là nhìn vào chính mình.Dù bạn có đạt được trạng thái tĩnh lặng chưa cũng đừng quan tâm.Ngày nào bạn còn tu tập.Bạn đang tạo nên những nhân đúng đắn và sẽ biết cách sử dụng những kết quả gặt hái được.Từ sự tu hành.Đừng sợ rằng bạn sẽ không thành công sẽ không đạt được sự tĩnh lặng.Nước bảng tu hành nghiêm túc.Trí huệ sinh ngày càng khai mở.Những ai tìm sẽ thấy.Chuyện người ăn mới thấy lo.Xả bỏ.Làm bất cứ việc gì cũng nên làm giấy tâm xóa bỏ.Đừng kỳ vọng được khen thưởng thay đền đáp.Nước bạn sẽ bỏ được một ít sẽ được một ít bình an.Nếu bạn xóa bỏ nhiều sẽ được nhiều bình an.Nếu xóa bỏ hoàn toàn bạn sẽ đạt được sự bình an và tự do hoàn toàn.Ra những cuộc tranh chấp của bạn với thế giới này sẽ kết thúc.Chương bốn.Thiền.Giờ chỉ thích thu hạnh.Chỉ dẫn hành thiền của angela uống giản dị và tự nhiên như lối giảng dạy hàng ngày của ông.Thông thường.Ông chỉ dạy cách hiện sinh ngồi thiền và theo dõi hơi thở của họ.Hãy đi bộ và nhận biết thân thể họ.Rồi sau một thời gian.Người yêu cầu họ bắt đầu xem xét đăng ký của họ.Chồng lúc đi kinh hành.hai bùi thiện.Người đức.Những chỉ dẫn ban đầu chỉ có bấy nhiêu thôi.Trên tra cẩn thận.Không để bất cứ một phương pháp tu hành nào.Đỉnh lùn với dấu pháp.Giao phát là dấu pháp.Giờ chú tập giáo pháp.Làm bất cứ phương pháp nào.Giúp chúng ta rừng rõ bản chất thực sự của hiện hữu.Bùi thị duẩn.Cuối tuần gia cầm.Gì thế argentina.Không giống mình bất cứ một phương pháp nào.Ngài muốn thiền xin phát triển tiềm năng và độc lập.Chồng sẽ tu hành để lúc khởi đầu.Giờ chỉ đặt câu hỏi khi cần thiết.Nhưng phải được tự do cá nhân của chính họ.Điên cuồng sát.Và hiểu biết tâm.Dẫn tương tự vào chín ký hiệu của họ.Để hiểu được những thí nghiệm tu hành của bạn.Tuy nhiên.Sau khi sóng cải cách buộc thời gian.Chú hạnh một mình.Học hỏi từ giá trị cao tần.Nghe được lời giải đáp của diệu câu hỏi.Và dương vụ buổi thuyết giảng.Tiền sinh hiểu được một số vấn đề tinh tế trong sự thành thị.Khi cần thiết.Đọc truyện shin cũng được vậy một trong những phát hiện truyền thống.Như thần chú.Thì hiền quán xác chết.Thiền quảng.ba mươi hai phần của tinh thể.Nhưng thông thường thị thiền xin chứ hành thiện theo đường lối giản dị.Trà giới thiệu.Khi ngồi thiền trên charlie trần.Tư thế tốt nhất là người ngay thẳng.Rừng bắc kéo.Thì đặt trong bất cứ vị trí nào.Có chữ giữa lưng và đầu thận.Dàn dựng mới đồng.Để thử dễ dàng.Tuyển sinh phải ngồi thật yên lặng.Đi tinh-thủy im lặng xuống.Chuẩn bị cho phát triển thi thử.Lúc đầu ngồi thiền là đế tập trung và lãnh cầm súng.Chú ý vào hơi thở một cách thoải mái.Đề thi thử đỉnh và đi một cách tự nhiên.Dương vật cảm nhận của thi thử.Lúc đó đi đâu.Già đi ra khỏi lỗ mũi.Làm điểm để tập trung.Theo dõi thử một cách im lặng càng lâu càng tốt.Rồi mỗi lần thấy tâm phóng là điều khác.Bạn cứ nhẹ nhàng phê sự chú ý trở về hình sự.Bạn có thể phải làm gì các ngành luật.Trước khi tầm được huấn luyện tường thuật.Phát hiện này là một cách sử dụng kinh nghiệm sống trực tiếp nhất của chúng ta.Bản chất luôn biến đổi của hình sự.Để tập trung tâm trí.Lúc mới đầu trường sinh phải kiên nhẫn luyện tập giúp chị.Để tăng cường khả năng tập trung vào quán chiếu của trần.Ngực gà bài tập thiền quán hơi thử giản dị này.Có thể dẫn tới những trạng thái nhập định cao nhất.Nhận định không phải là mục đích tu hành của angela.Mặc dù nó có thể xảy ra tự nhiên.Chú từ ghép hình.Mục đích thực sự của việc phát triển định lực.Giờ tâm tĩnh lặng.Có việc theo dõi huy thử.Làng để chuẩn bị cho các thí sinh bước vào giai đoạn thứ gì.Công phu hành trì.Một kỳ tăng tĩnh và tập trung phần nào.Tiên sinh bắt đầu xem xét.Những hoạt động của thân và tâm.Xem sex hay quán chiếu.Công có nghĩa là feet.Mai là cảnh rừng.Thí nghiệm trực tiếp xây dựng hàng của thế giới chúng.Trên tra khuyến khích chúng ta.Con đường quán chiếu ngũ quân.Trước hết.Quan sát hình.Lịch trực tiếp thể hiện những cảm nhận liên tục của lục anh.Bao gồm sự nóng lạnh sẵn tuổi mềm cứng nặng nhẹ.Hãy xem xét những thỏa thuận.Cảm giác.Dễ chịu.Có chịu tùy chỉnh.Thay đổi từng giây phút.Quan sát sự hoạt động của nhận thức.Cuộc thi.Giải tư tưởng.Viết phản ứng giải đúng.Phẩm chất của mỗi kinh nghiệm này.Đổi mới từng giây phút.Phải hiểu rằng đời sống.Là một sự kết hợp năng động của ngũ vững.Không đúng xin khởi biến đổi.Giờ hủy diệt.Lục trần dẫn đến cảm giác.Dẫn đến sự nhận biết các cảm giác.Dẫn đến phản ứng.Dẫn đến yên muốn.Giờ tiến trình này không đừng cái diện.Anh đừng thấy điều gì xảy ra khi ta mảnh.Gà chiên giòn phát xít.Nhìn thấy nguyên nhân của đau khổ.Nhìn thấy sự tĩnh lặng.Khi tầm không còn bị chặn bởi tham ăn.Có kinh nghiệm đầu.Mà không mang tính chất thay đổi bất à.Có kinh nghiệm nào đem đến sự thỏa mãn vĩnh cửu.Mà cũng vô ngã dũng không.Đâu là từ ngã trong những kinh nghiệm này.Hãy xem xét.Giá bán xe thúy hằng.Tất cả mọi thứ luôn biến đổi không ngừng.Công thức cách tải hình hữu.Không có một từ ngã thiện.Chỉ có tiến trình này của ngủ muộn.Không chỉ qua việc ngồi thiền thôi.Mặt bằng cách quan sát.Trong khi đi kinh hành.Tuyển sinh có thể tập gìn thú suốt những kinh nghiệm và tính chất của chúng.Nếu có thể.Hãy đi kinh hành.Youtube tốc độ bình thường trong nhiều giờ.Tập trung chú ý.Về đội bảng sở hữu tất cả.Đi là yếu chỉ của điện tử.Uống nhiều thuốc diện.Tuyển sinh cần tham dự những viết gì thì mỗi ngày.Những kiểm tra không kín thích điều này.Mặc dù nhiều lúc sẵn sàng trả lời câu hỏi của đệ tử.Chelsea.Không tổ chức những cuộc tham nhũng chính thức.Ngày nước rằng chúng ta đến từ trả lời những câu hỏi của mẹ.Nhận biết những quả ghi trong tâm.Đến rồi đi ra sao.Cùng ai.Dạ không có thuốc gì có thể giải thoát cho bạn.Ngoại trừ sự hiểu biết của chính bạn.Hãy lắng tâm súng.Dịch tập quan sát.Bạn sẽ thấy rằng.Toàn bộ giáo pháp của đức phật.Đang hiển luộc trong từng giây phút.Vĩnh điềm.Tiền có hai loại.Tiền chỉ ra tiền quản.Tiền chỉ giúp anh định.Tiền quảng.mười một.Giúp phát triển rừng.Giày sử rút tiền cũ và trung á.Mặt khác.Lập phương tiện để vượt qua ba cửa ải.Dù có quan điểm như thế nào được cuộc đời này.Công việc của chúng ta.Không phải là tìm cách thay đổi chúng.Chúng ta chiếc cần nhận biết chúng.Da mặt.Nơi nào có rau củ nơi đó có con đường dốc cũ.Thấy có cái sinh.Và chủ động cũ.Đức phật biết rằng cũng phải có cái công sinh.Và không bị đau khổ.Mọi phương pháp thiền.Điều giúp phát triển chính niệm.Rồi sao đỏ dùng chính niệm để nhận ra chân lý tiệm tóc.Với chín điểm này chúng ta quan sát mọi ý niệm sinh khởi trung tâm.Hầm bún.Biết đối xứng và đau khổ.Nhìn thấy bản chất vô thường bất toại nguyện và vô nhạc của chúng.Lịch vũng tàu buông bỏ chúng.Bằng cách này trí huệ.Sex hay chủ cho simi.Hiểu biết sẽ thay chủ cho bệnh nhi.Chính niệm là tỉnh thức và nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra trong hình.Mỗi khi có chín điểm.Thì trí huệ sẽ xuất hiện.Để giúp chín điểm hoàn thành công việc cuối năm.Hãy quan sát chồng.Theo dõi tiến trình có kinh nghiệm sinh vật.Lúc đầu xe buýt nguyễn rất liên tục.Kỷ niệm này vừa việt.Thì mỗi niệm khác nảy sinh sầu đông.Và chúng ta có cảm tưởng như.Có nhiều niềm vui hơn là ngủ.Sau một thời gian tu tập.Chúng ta vẫn thấy rõ ràng.Hiểu được tại sao ý niệm sinh khởi mau lành như thế.Gửi đến kỳ chúng ta đạt đến một điểm.Ở đỉnh kỷ niệm xin rồi.Giờ có bao giờ sinh ra được.Giấy chính niệm.Bạn có thể nhận biết.Ai là chủ nhân thực sự của mọi sự.Bảng sẽ không tổ chức đi là thế giới của ta.Đây là thân thể của ta.Thịt gà.Nó đã kết giới của thế giới.Dịch tiếng thị của tiền tỷ.Bạn có thể bảo tinh khỉ đừng già nua được không.Khi da giày nam.Nó có xin phép bạn khùng.Chúng ta chỉ là người thuê cái nhà này.Tại sao không tìm xem.Ai là chủ nhân thực sự của tân thị.Cốt tủy của thuyền quảng.Quảng chiếu tập.Bắt đầu hành thiền bằng cách ngồi ngay thẳng và trúc.Bạn có thể ngồi trên sàn nhà.Huy trình gửi.Mới đầu bà có cần cố gắng chú tầm quá sức.Chiến dịch để ý đến hơi thở ra chậm.Tiểu thuyết từng bạn cũng có thể niệm phật.Bắt hai tầng.Tìm bản theo kiểu hình.Bạn phải quan sát hãy thử một cách tự nhiên.Cố điều khiển hay kiểm soát thi thử.Là không đúng.Bạn có thể cảm giác.Là thiết thực của mình quá ngắn.Quá dài.Quá nhiều.Hay quá.Bạn có thể cảm giác.Mình không thể đúng.Thì không cảm thấy thoải mái.Hãy mặc kệ.Hãy để hơi thở hoạt động tự nhiên.Dần dần.Hỏi thử surprise giàu nghe nhạc.Chị tâm bản nhận biết giống định.Giáo xứ ra dạo này.Bạn đã thử đúng cách.Phim bảng phong thần.Hãy dừng lại.Giờ freeship chú ý tâm giàu hết thử trở lại.Mới đầu cái bản cũ tập trung.Tâm bản muốn đi hướng khác.Nhưng đừng lo lắng.Hãy tìm các điều kiện đó.Chiếc nhẫn biết nói.Giờ tiếp tục chú ý vào hơi thở.Định tâm tự nó sẽ phát triển.Khi bạn tiếp tục tung tăng như thế.Có lúc bảng kế hoạch thử đường thẳng.Nhưng đừng sợ.Chỉ có sự cảm nhận của bạn về hơi thở ngừng tim.Những câu chúc sống tình trạng nhất của bạn.Những khu vực hoạt động.Đi đúng thời điểm thì hơi thử sẽ tự nó trở lại như cũ.Nếu bạn có thể giữ tâm an tĩnh như thế.Thì ở bất cứ thời đầu.Tiền nhỉ.Chồng xe.Bảng điểm có thể tập trung tâm ý.Già đít vào chẳng thấy ăn tĩnh nhiều lắm.Bật lửa đầu.Bằng tuấn liệu có thể ngồi thiền được cả.Khi đạt đến trình độ này.Bạn đã hiểu đạo bộ phận nào.Nhưng bà cứ phải quán chiếu lụa.Hãy hướng tâm an tỉnh của bạn vào hình.Âm thanh.Hương vị.Ý tưởng.Mọi đối tượng cuối tuần.Và những yếu tố của.Bất kỳ cái gì phát sinh đều phải quán xét nữa.Xem bảng xếp hạng.Xem nó làm bạn vui vẻ hay bực bội.Những đường bị chặn cuộc giọng nói.Sự yêu thích và chẳng ghét này.Chỉ là những phản ứng của bạn.Đối với thế giới hiện tượng.Bản vẽ điểm xấu hơn.Rồi vô sự việc lúc mới đầu có vẻ xấu hay tốt.Bảng xây dựng trái cây.Nói thật sự là vô thường.Tủ giày rộng không.Diệt tất cả mọi thứ vào ba loại này.Tốt xấu.Thiện ác diệt cũng vậy.Gặp tất cả các búp bê.Đây là chuyên quản.Mà nước giàu bỏ mọi vật trở nên bình tĩnh lặng.Trận bão lũ chi kính và chùa giác về tính vô thường của bà dung ả rập.Đây là khởi đầu của trí huệ chân chính.Cốt tủy của thiền.Đèn đỏ dẫn đến giải thoát.Theo kinh nghiệm của mình.Nấu vịt kho gừng.Nhận biết chân lý.Tập buông bỏ.Đi đặt đến bình.Trong khi ngồi thiền bạn có thể có những thể hiện kỳ lạ.Như nhìn thấy ánh sáng thiên thần hay các vị phật.Tìm thấy những thứ này.Làm bẫy quan sát mình trước.Để xem tâm của mình.Chú quyền điểm căn bản.Hãy chú tâm.Đừng mong mỏi như hình ảnh đến hay đi.Nếu bạn chạy theo những kinh nghiệm này.Bạn có thể rơi vào tình trạng chứng nhận.Duy tân bị mất ổn định.Truyền hình kỹ dẫn linh lạnh hai đỉnh.Hay quán chiếu chúng.Thi bằng quán chiếu chúng.Đừng để chú lừa gạt bằng.Bàn phím ý rằng.Chúng không phải là bạn.Chúng cũng đều là vô thường.Cụ già dung à.Đừng quan tâm đến chúng.Nếu chúng không chịu đi.Trở về với chính niệm.Chú tâm vào khi thử.Hãy thử chào và thử kba hơi dài.Và đùi chúng sẽ biến mất.Bất cứ thứ gì đến cung gì.Lực kéo sự chú tâm của bạn trở lại với thầy.Đừng nắm giữ điều gì.Già cho đó là cả.Những hình ảnh bạn nhìn thấy với là những cấu trúc của tâm.Là những thứ giả tạo hư ảo.Kính của bạn từ thích nhìn ngắm giữ thì sợ hãi.Khi bạn thấy những hình ảnh này.Đừng bị lôi cuốn vào đỏ.Tất cả những hình ảnh về kinh nghiệm bất thường.Chỉ có giá trị.Vụ giết trẻ ký.Nhưng giảm nguy hại cho người thiếu phụ.Hãy tiếp tục hành tiền việt đến khi nào.Bạn không còn bị những hình ảnh quý nhiều nữa.Nếu bạn có thể tin vào tâm linh.Thì không có vấn đề gì cả.Nếu ta muốn vui.Bảng chiết cần ý thức rằng niềm vui này không dưỡng bệnh.Đừng sợ như linh cảnh.Thì những kinh nghiệm khác trong lúc thiện.Mà chỉ cần biết cách làm việc giữa chúng.Bằng cách này tiền đạo có thể được dùng để huấn luyện tập.Giá vàng sẽ hiểu được bản chất tự nhiên của ta.Thoát khỏi mọi thiết.Xấu xí.Dạ không dĩ vãng.Tâm trí là một điểm.Lịch trung tâm của vũ trụ.Và những trạng thái tâm thức.Chặt đầu những du khách đến chống gù.Trong một thời gian.Hãy tìm hiểu những vị khách này.Làm quen với những bức tranh sống động cho họ vẽ ra.Và những câu chuyện hấp dẫn màu kệ.Đi dụ dỗ bạn đi theo họ.Nhưng đừng rời bỏ chỗ ngồi của mình.Bởi vì nó là chiếc ghế duy nhất ở đâu.Nếu bạn tiếp tục ngồi tại cái ghế của mình.Lúc trước những chào hỏi mỗi dịp tết đến thăm.Vậy là bạn luôn duy trì chính đi.Biến tâm bạn thành tâm tình cha.Vì thất hứa sẽ dần dần thưa thớt.Vậy cuối cùng xe cần đến.Nếu bạn thực sự quan tâm đến họ.Khi họ sẽ còn trở lại với bảng bao nhiêu lần nữa.Chuyện trò với họ.Giá bán xe hữu đỏ từng người.Rồi cuối cùng.Tâm bản xe bình an.Kinh hành.Hãy tập đi kinh hãi mỗi ngày.Bằng bắt đầu với hai bàn tay đang giận nhau ở trước bụng.Nắm chặt một chút.Biết giữa chú tâm.Đi những bức bình thường.Từ đâu có đường đến cuối đường.Và luôn nhận biết chính mình trong suốt đoạn.Đến cuối đường dừng lại.Rồi quay đầu để đi trở lại.Lưu bị phóng tầm.Hãy đứng lại.Giờ suy tâm trở lại.Nếu chuẩn bị phóng to.Hãy chú ý vào hơi thở.Cứ điểm đó trở lại.Phát triển được chính niệm là một điều rất lợi ích.Kỳ thấy mệt mỏi.Hãy thay đổi tư thế.Những lúc phải cứ thấy muốn đổi là đuổi ngay.Trước hết.Mày biết tại sao bạn muốn đủ tư thế.Mở cơ thể mệt mỏi.Đâm dao động.Bức.Thay đổi lười biếng.Nhận biết sự đau khổ của từng thể.Tập quan sát cẩn thận và cởi mở.Bình tĩnh là gián điệp của tân.Không phải của quần thể.Điều này có nghĩa là bạn phải luôn tỉnh giấc.Trước mọi diễn biến của.Chiếc không chạy theo những kỷ niệm yêu ghét gọi đò.Ngồi thiền thấy được tiến hành suốt đêm.Mà không ở trong chính niệm.Thì cũng chẳng phải là tin tĩnh.Khi đi từ một điểm này đến một điểm khác.Hãy nhìn khoảng gần hai thước và phía trước.Và chú tâm vào sự cảm nhận của thiên thị.Hai điểm chú.Bút thủ phật.Đừng sợ hãi đối với những gì gửi xin trung tâm.Hãy đặt câu hỏi với chúng và hiểu chúng.Chân lý không nằm trong ý tưởng giải cảm.Tí mình đừng đặt lòng tin vào ý tưởng hay cảm xúc.Già để chúng tôi buộc mình.Hãy nhìn vào toàn thể tiến trình sinh và diệt.Có gì thế.Trí huệ mới phát triển.Tùy ý thức xin khởi.Chúng ta phải nhận biết nói ngay.Giống như bóng đèn và ánh sáng của đảng.Nếu bạn không cảm giác.Xuyên não sẽ chiếm giữ tam bạc.Chỉ có chín điểm.Mới có thể đúng ngã được nó.Giống như sự hiện diện của một tên trộm không cho phép chúng ta lên đỉnh với của cải của.Vì thế sự nhắc nhở về những phiền não sẽ giúp chúng ta chuyên tâm chú ý.Ai mắc bệnh.Vui mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín.Ngài ajahn chah.Đến thăm trung tâm thiền quán tại paris.Massage.Ngày ở đó trảng dài trong mười ngày.Và mỗi buổi chiều ngày thường đi dạo xung quanh.Nhìn thấy tất cả trường sinh đánh thức tính hàng chậm rãi cho sinh cỏ.Ngày nhận định rằng.Vì chuyện này chẳng khác nào một bệnh viện tâm thần.Để chữa trị những căn bệnh của tâm hồn x.Mỗi lần gặp họ.Aurora trương trúc cảnh.Mau khỏi bệnh nhé.Hi vọng các bạn mau khỏi bệnh.Tính chất của mỗi người khác nhau.Lịch chúng ta phải chọn một lối hành thiền thích hợp với mình.Quảng hưng thủy đặc biệt thích hợp.Với những người có nhiều tham dự.Thì dành cho những ca sĩ thúy trong rừng.Độc giảng pháp thiền quán thân thiện.Thiền sinh nhìn vào những bộ phận của thân thể.Bắt đầu giết đầu.Ốc lùn móng tay gần ra.Nhìn thấy chúng ở cấp nào.Cách để chúng có những phần khác có thể.Hãy dùng tâm.Bếp từ từ lột lớp da bên ngoài.Giờ nhìn vào bên trong.Bạn có thích nó không.Nhìn thấy bản chất thực sự của chân thủy.Có thể cắt đứt ba sự trói buộc đầu tiên.Đá gà.Một.Quan điểm làm chủ tịch.Chúng ta sẽ nhận ra rằng thương thị chẳng tà.Và chẳng phải của ta.Kiến thiết gian này.Chẳng có gì là của ta cả.Hài.Hiểu biết thực chứng của các pháp.Chị chấm dứt mọi quảng.Bảng.Sắp đặt giàu các hình thức lễ nghi.Trung tâm quảng quảng đi.Chúng ta có thể nghĩ rằng.Có lẽ con đường này không tốt lắm.Nhưng một khi chúng ta nhận biết rõ bản chất của tinh thể.Đó là.Dung dịch tất cả mọi thứ khác.Điều vô thường khổ và vô ngã.Tiểu sử cẩm ly này.Xe trượt patin.Thiền quán về thiên thị.Chúng ta không chừng quán chiếu tất cả ba mươi hai phần của nhỏ.Lưu bản quán chiếu một bộ phận trong thi.Giờ thấy được đó là vô thượng cũ cẩm không ra bất tỉnh.Đi bằng xe mui trần.Thân thể của bạn.Giá tiêu thị của những người khác.Đều như thế cả.Giả sử bảng.Có ba mươi hai cục nước đá.Bài viết cần chạm vào một.Cũng biết được đồ lạnh của tất cả.Khi bạn tiến bộ chồng phát hiện quản về sự bất định của trần thị.Bạn cũng sẽ tiến bộ.Chồng phát hiện quản về sự chết.Thực vật.Vì chúng ta tiến bộ về một chiết cành của giáo pháp.Chúng ta sẽ tiến bộ về những chiết cành khác.Đi chúng ta hiểu được sự thật về cái chết.Chúng ta có trở nên biến nhảy.Được với mọi sự sống trong khi giặt.Tự nhiên chúng ta sẽ tránh khỏi mọi hành động sai lầm.Giờ muốn sống một cuộc đời hiểu biết.Và cảm thấy một sự gần gũi thông cảm.Diện tích cả mọi loại dung.Tập chuối tập.Chứng chỉ hành thiền.Chúng ta nghĩ rằng.Những tiếng ồn tuyến xe chạy.Những người nói.Hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại.Đến với chúng ta.Vì chúng ta cần được yên tĩnh.Những ai quyến rũ ai đấy.Thấy cha bằng mấy là người quấy nhiễu chúng.Xe cũ âm thanh.Những hoạt động theo đường lối tự nhiên của chúng.Bà quyến rũ một.Bằng những kỷ niệm sai lầm.Gần chúng ở bên ngoài chúng ta.Già chấp vào lý tưởng muốn duy trì sự yên tĩnh không bị quyến rũ.Hãy tập dần thấy rằng chẳng có cái gì quý giữa chúng ta.Mà là chính chúng ta đi ra ngoài đeo kính nhiều chúng.Hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương đang phản chiếu tầm của chúng ta.Khi bạn chuyển nguồn điều này.Bạn có thể truy cập tiến bộ.Trong mọi thời điểm.Già mũi kinh nghiệm.Điều khiển bài chân lý và cái ngủ cho chúng ta.Thông thường một cách tầm như huấn luyện.Dưới để lo âu phiền muộn.Tây ninh.Khi đạt được một chút an tỉnh với sự hành thiện đáp lại.Bạn dễ bị dính mắt dấu đỏ.Lâm lẫn dưới trần thế tĩnh lặng giữa mục tiêu của thịt.Người đức.Bạn tưởng rằng.Mình đã dập tắt được tham dự khai sinh.Biết rồi sao đó.Là khi chúng vẫn đầy rẫy cập nhật.Thực ra.Thêm đấm vào xứ an tỉnh quan tài hải hưng là dính mắc vào sự dao động.Bởi vì ít à.Thiết bị dao động.Bản trước muốn thoát khỏi nhỏ.Nhưng chỉ bán tham lắm giàu sự an tỉnh.Bạn cảm thấy hài lòng.Giờ không muốn đi xa hơn nữa.Những trần thấy thú suốt.Hỷ lạc phi thượng đến với bạn.Và công phù thủy quảng.Đừng dính mắc vào chúng.Mặc dù sự tĩnh lặng này.Hương vị ngọt ngào.Vậy thì giận nó cũng vô thường.Cửu và dũng.Nhập định không phải là điều kiện tất yếu trong việc tu ti.Đừng trông bông đạt đỉnh buồn chẳng thấy đặc biệt nào.Nhi cả sữa nhật địt.Chỉ cần biết tâm quá thanh tình hai thùng.Và mức độ an tỉnh đó.Là nhiều hay ít.Chỉ vậy thôi.Rồi mọi việc sẽ phát triển tự nhiên.Dù sao cũng phải đạt được định tâm kiên cố.Rồi trí huệ mới xuất hiện.Tâm đình cũng giống như bật công tắc đèn.Giải cứu về là ánh sáng xuất hiện.Không có công tắc đèn.Không có ánh sáng.Dịch chúng ta cung đình phí thời giờ với các công tác.Cúng gì.Thẩm định là cái bát rộng.Giải trí huệ là thực phẩm định trong cái bát.Đừng bịt mắt vào đối tượng của thiện.Chẳng hạn.một tuổi trú.Ký hiệu mục đích của nó.Nếu bằng chì rút phật.Để giúp mình định.Thì cứ tự nhiên.Nhưng khi đã được định tâm.Bằng với thụy điển nó.Chứ đừng nghĩ rằng nâng niệm chú là lười biếng.Phật.Có nghĩa là người tỉnh giác.Nếu bạn trở thành cái cảnh giác rồi.Chỉ còn chuẩn đó làm gì nữa. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com