Người Có Phúc Tướng Hay Không Nhìn Vào 3 Điểm Này Là Biết - Audio Pháp Hay.

người có phúc tướng hay không nhìn vào 3 Điểm này là biết - audio pháp hay.

Hoàng lý nấm ăn.Nhạc sống ở thế gian khá lâu.Ai ăn nhiều thì nhan sắc thu xấu.Ai ăn ít thì em sẽ còn tươi đẹp.Do đó.Người đoàn chánh centum kêu bạn.Kinh khi người thu xấu.Ngược lại.Người thu xấu sinh tâm ghen ghét người loan trắng.Tranh thủ nghỉ phim lẫn nhau.bảy giờ.Nấm không sang lại nữa.Mở sinh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết.Họ lấy gạo này ăn.Sau đó.Con trai con gái thường thích nhau.Ruồi phát sinh tình dục.Nền khi trang bắt đầu có bào thai sinh ra từ sự bất tử.Thổi đó.Con người ăn lúa gạo tự nhiên.Hải lý bao nhiêu thì lúa lại sang xài nhiều.Chồng nhóm người đó có kẻ biến nhé.Tranh nhau tích trữ lúa gạo.Làm trước gạo chữ nên hơi xấu.Đồng thời.Gặp rồi không sang trở lại như trước.Gì thế.Hỏi chia đức ra bị gieo trồng.Nên dần dần sinh ra chọn cấp của nhau.Ghi tàu nhiều điều xấu ác.Tiền đạo bất tỉnh .Đó là nguyên nhân đưa đến sanh già.Bình trị.Hổ báo đoạn trong vai đường dữ.Con người tạo mười điều ác nền khỏi đức xin cho gai góc.Buổi mồng trận sệt rắn rết.Đầy dãy số huế.Bởi ghi nhiều ác nghiệp.Nên chửi thoải giảm dần.Mãi cho đến lúc đoàn người chỉ còn sống có mười tuổi là chết.Gì đó.Có nạn đau bên rủ lên.Hai lần lượt giết hại lẫn nhau trong bảy ngày.Những người có trí.Tìm cách đánh rừng sâu ở trong hang.Quà bảy ngày hỏi đi xa.Thế gặp người nào còn sống sót lại vui mừng khôn xiết.Rồi họ nghĩ rằng.Chúng ta cho chứa điều ác.Đêm gặp phải tai nạn này.Kiếm trực thăng tục chết chấp.Gia đình tan nát.Vậy chúng ta nên tu thiện từ bỏ sát sanh.Nhiều phước đó.Nên tuổi thọ tăng lên hai mươi tuổi.Khỉ sống hai mươi tuổi có người lại nghỉ.Chúng ta ngờ không sát sanh.Ma túy thọ tăng lên.Dạy nail into thêm không trộm cướp.Không tải dâm.Không nói dối .Không nói hai lưỡi.Cục đẩy ác khẩu.Không tiêu đề.Không bỗng sẽ không tranh ghét không tham lam.Công chức nghỉ.Không cả kiếm.Biết hiếu dưỡng cha mẹ.Tôm thời sư trưởng.Nền tuổi thọ tăng mãi lên đến tám dạng tuổi.Gọi đức lúc này bằng phẳng không có hầm hố gai góc.Mũi màu trắng chết đọc trùng.Ngói cá.Đá.Sản xoài.Đều biến thành lưu ly.Dân cư đông đúc.Ngũ cốc dùng thuốc.Giàu sang vui vẻ vô cùng.Lúc đó.Có đức phật di lặc.Kỷ hiện ra đời giọng độ chúng sanh.Nói chung.Nếu chúng ta biến thành tựu thập thiện nghiệp.Mục đích chọn gì.Thuốc đẹp.Cần chi nhớ mười điều tiết thực hành.Một.Chỉnh giữ khung sát hại chúng sanh.Mà cũng phải ăn chi.Thương yêu tha thứ.Phóng sinh.Hey.Trịnh vĩnh công trộm cướp tại nhật của người ta.Portal vẫn làm việc bún.Bà.Chỉ những công tà dâm.Mà cũng phải biết tôn trọng nhân phẩm.Của người khác.Buồn.Nói láo sự dối trá.Mà còn phải nói lời chân chính.Nghệ thuật.Năm.Chỉnh dữ cũng đói lưỡi dân tộc.Đầm cho người ta hận thù chia lìa nhau.Mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp.Thương yêu.Đoàn kết với nhau.Cháu.Không bị đói lời thu đủ độc ác và phải nói lời êm dịu hòa.You thuận hiền lành.bảy.Không được nói lời thêu dệt.Thủ tục.Cái đậu nhỉ.Mở cần phải nói lời nhưng nhỉ.Hữu ích cho mọi người.Mỗi loại.tám.Không được tham gia.Đảo khỉ.Mở face tu hành thiếu dụng.Trì chú.Gì chặt.Điều giả dối vô thường.Không được giận hờn.Quán thử hai hước.Mà vẫn đun có lòng từ bi.Chỉ giả.Những nàng.Đối với tất cả chúng sanh.mười.Không để tâm tả kiến.Mở phải quyết tâm chính kiến.Trạm xá.Súng hợp để đào chân trắng.Hơn nữa.mười dưới này có tính căn bản và hợp lý.Dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị.Vì mình biết quý trọng mạng sống.Thì phải tôn trọng sinh mạnh mọi loài.Mình biết quý mến tài sản.Thì phải tôn trọng tài sản của người.Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình.Thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người.Mình không muốn hai trừ đảo.Thì phải tôn trọng sự thật.Mình không muốn ai đâm thật.Thì cứ nói lời ly dáng người.Chu kỳ cũng ta chẳng như ai chửi mắng.Thì cứ nói lời thua ác.Xúc phạm người.Chúng ta không thích ai thì.Thì không nên nói thêm bớt chuyện người.Chúng ta không thích ai nuôi kéo mình vào lòng tham.Thì chưa có suối người chạy theo dục vọng khách hàng.Chúng ta không muốn ai sushi với mình.Thì đừng có sừng xổ vẫn độ giết người.Chúng ta không muốn ai mi hoặc mình.Thì đừng chỉ người khác đi theo con đường mê tín mà chạy.Chồng kim trường a hàm.Phật dạy cách cư sĩ.Phạm người giữ giới thì có năm công.Cầu bất cứ điều chi.Điều được như ý.Hay.Tài sản phát đạt.Khung xe ab.Bà.Đi đến đâu đều được mọi người kính mến.Tiếng tố.Đồ khắp nhân gian.Năm.Sau khi qua đời.Được xin gì cõi trời.Cư sĩ.Trái lại.Nếu người nào không giữ giới.Thì có năm điều xui hay.Một.Cầu tài lưỡi không toại nguyện.Hi.Dù có được tài lộc.Nhưng buổi ngày mậu thân bò.ba.Đến bất cứ đâu.Điều bị mọi người khinh bỉ.Bún.Tiếng xấu đồn thiên hạ.Năm.Sau khi qua đời.Bị đoàn chèo đi ngủ.Kinh bồ tát chính pháp.Phật bảo xác định phước.Bồ tát trong phim tu hành.Bánh đun chỉ đến điều gì.Nếu không chỉ đứng điều thì.Thì như lúc ấy.Những điều ác xử lý lên.Hà dũng mức thương mại.Chiếc khung thật dưới sát sanh.Đảo khỉ.Tải game.Giọng nữ.hai rưỡi.Sát thủ.Music.Tham dự.Xử lý tài chính.Thường thực hành.Các hình trong sạch thịt lợn.Chúng ta có thể bước tiền tệ.Củ cải.Dịch.Thương bạn.Nhưng đừng để mức dưới.Vì mức dưới nước đạt mức tất cả nhưng làm.Thì tất cả quý thầy tuổi trung hiện tại.Dạ chị lan.Kỳ giới.Cục tâm lý dưới làm chi.Nắng tâm lấy đình dựng xây đạo tràng.Rõ tâm lý huế xoay đàn.Tầm khung cảnh tình giết bàn an vui.Kinh trung a hàm phật dạy.Vì idol.Nhưng giữa dưới và được không hối hận.Nhưng không hối hận.Mà được.Nhưng ngoan duyệt và được khí.Nhưng nhỉ.Bài được chỉ.Nhưng chỉ và tự làm.Nhưng giả.Bà tâm được đỉnh.Vì anh ơi.Đài truyền thống điện tử.Nhưng đỉnh mã code đi kín như thật.Nhưng chi phí như thật.Mà được nhận chán.Nhưng ngập trắng.Bật youtube.Nhưng vui.Mà được vậy.Nhưng chạy thoát.Mà củ chi kiếm giải pháp.Biết như thật.Sự sang đã.Hạnh đình các thành tựu.Nhật cường làm đã làm xong.Không còn tái sanh được.Chi dưới hết khổ lo.Bước ba tuổi.Tuổi quý.Bí thư và phát tục.Khung hình người dưới chị.Nữ giới.An vui.Pháp giới.Tâm đoan.Lẩu ba khỏi.Gửi này.Gừng vịt bàn.Kinh pháp cú.Ở đời người ta thường nói.Ông đó ăn ở có đức.Bà kia ăn ở không có đức.Muốn biết người đó có biết hay không.Chiếc cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào.Giờ xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay.Chồng khí kim phật dạy.Người nào có giữ giới với sinh ra các con đứa.Còn người nào không giữ giới.Thì cắt cuội công đức trước mắt.Lời phật dạy quả thực là đúng.Người mà suốt đời không biết tu là gì.Tối ngày cứ mãi ghi tàu chọc ác.Đảo hải chúng sanh.Thì cứ hỏi.Thắng như thế có được hay không.Chắc chắn là không có đi.Tương lai bình lạnh lấy ác báo.Còn người nào biết quy y tam bảo.Thỏ chiên ngũ giới thập thiện.Beat lấy tâm từ bi hỷ xả.Đối xử với tất cả chúng sanh.Chứng tỏ người đó có công đức lớn.Tương lai sẽ hưởng được thiện báo.Đức lục tổ dài.Chồng kim hạ là công.Ngoài lễ kính là được.Nghĩa là.Người nào biết kính trên nhường dưới lễ bái phật trời.Đó là người có công.Trái lại là mất.Lục tốn à nói tiếp.Pin là công.Đắng lòng.Nghĩa là.Kỹ thuật tự biết lấy tâm bình đẳng đối xử trong gia đình cho đến ngoài xã hội.Đó là người có công.Trái lại là người thất đức.Chồng cuộc sống.Có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ bất tử.Biến hình như.Túi ai giàu sang thì đừng bỏ.Nhiều có.Chị kim chi.Are you.Thương mến.Giúp đỡ.Cái ý thì bán vé.Chính chị hà.Đó là nhưng của thất đức.Cha mẹ thì đứa con nào dễ thương.Thì luôn chiều vốn chi cũng được.Còn đứa con nào không tương.Thì khó khăn gửi cho.Đầm con đi ngủ.Bất hiếu.Anh chị em trong gia đình.Cũng biết đoàn kết thương yêu đùm bọc.Giúp đỡ lẫn nhau.Tinh dầu hương thua tự sự.Đầm cho gia đình xào xáo.Cha mẹ buồn.Đó là nhưng mức.Còn sĩ giàu sang.Cái gì bây giờ.Thì anh chị em dòng họ pin dự ra tiếp đón đồng hồ.Ngược lại.Gặp chàng rể nghèo khó.Kỳ kiên kiên.Không ai ngó ngàng tới.Làm con rể khi thấy pin giờ làm ăn khá giả.Thịt lợn cuối đến giờ giả.Nếu cha mẹ vợ nghèo khó.Cố hữu sự kiện lãng mạn.Hoặc khi uống rượu.Chửi của những người thân bên vợ.Con dâu xuất thương và giàu sang.Có nhiều của hồi môn.Kể cha mẹ anh chị em bên chồng tính cho.Có lỗi lầm gì cũng bỏ qua.Nếu là con dung nghèo thì khi dễ hành hạ chủ điều.Làm dâu lễ mình có sắc có tài.Khi mẹ chồng nói một câu.Thì trả lời năm mươi bảy câu.Xem thường trên đỉnh vinh chồng.Game những chuyện không tốt của những người thân bên chồng.Real sau bên ngoài gạch thiếu về đêm.Làm cho những thành viên trong gia đình hiền hận lẫn nhau.Đó là nhân tục.Vợ chồng chung sống không biết lý nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau.Phi trần lập.Thì vui vẻ.Anh anh em em ngọt ngào.Khi chồng không làm ra tiền.Phim truy kích.Khùng quán xuyến công việc nhà.Bye bye.Người thân binh chủng đến.Thì sửa ăn hết của.Ninh bình tới.Thì vui vẻ giúp đỡ.Lập trùng thịt thu đủ.Độc tài.Tìm phát gạo đông.Bình bình muốn gì cũng được.Pin dự thi trấn đạt tới.Lịch học cờ bạc.Cá trôi.Anh vũ thu phí.Buồn.Lăng nhăng.Bây giờ lý thuyết quyên lương không gian.Còn chửi mắng đánh.Đó lại ngưng tụ.Mức đức.Làm thì không cúc bình chánh chứ.Giờ nào tốt cho pin thì hết lòng yêu thương.Tạo điều kiện nâng đỡ.Ghét thì khó khăn.Chửi mắng đánh đập.Dạy cho lấy.Làm trò thì không biết kính trọng thầy.Lười biếng ham chơi không lo học hành.Thầy sơn dạy không nghe.Còn cái này.Sản phẩm lừa.Đó là hạng người vô lương tâm.Thiếu đạo đức.Bảng bể lúc giàu sang thì tương thích nhờ giá.Kỷ niệm cũ hoạn nạn thì lẩn tránh.Sống không có tình nghĩa.Lòng tốt của bạn để trục lợi.Đó đảng gửi.Trung tâm ung bướu.Làm chủ ý mình giàu sang.Ăn xài phung phí.Hành hạ tôi tớ.Bác hồ phục vụ một cách quá đáng.Như mặc đồ chưa.Bảo người giúp việc ấy.Ngồi ăn với từng dưới không chịu.Đầy đọa sai người ta bước lên đầu ba đầu tư mới chịu ăn.Những chuyện không đáng cũng say kiến đủ điều.Lấy hai chia chắc chửi rủa um sùm.Còn làm tới thì tham lam đời miếng.Không làm tròn bổn phận.Đợi tới tháng lãnh lương.Vũ chỉ dạy.Thì không biết sửa sai.Còn tìm cách hại lại.Đó là những kẻ bất ngờ thích.Lập you.Thì đam mê tửu sắc.Xử phạt bức binh siêu cao thúy ngân.Hài kịch dân chúng.Đầm quanh.Thì thử đổi hả đạt.Lạm dụng của công.Đài phát dương đình.Làm chuyện gian ác.Yoo-jung bức tranh.Đó là kẻ ác nhân ác đức.Mua dàn bán.Giành giật khách hàng.Trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương chặn chút từ tâm.Miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của.Không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác.Trong việc làm ăn mua bán.Giành hết quyền lợi gì mình.Làm trước cái gì người ta năm giờ hoàn cảnh khó khăn.Đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc.Đồng nghiệp.Thấy người khác hơn mình.Chỉ cần kết thúc kỳ bưu xấu.Thua thì kiêng khi.Những điều hay lẽ phải thì che giấu.Sợ người ta thương mình.Vô bảy chỉ dạy những điều sai lầm.Để chú hỏi kết bài.Rồi chi cười.Đó là kẻ mất hết nhân tính.Tưởng giảm phước.Trong tình cảm nam nữ.Lợi dụng lòng yêu thương của bạn.Đòi hỏi đủ thứ lừa dối phụ bạc.Mới chủ.Củ giống.Cướp đi.Nói chung.Những chuyện gì làm khổ người hãy dịch.Ghế tạo thật á.Tức là kẻ ác nhân thức.Còn người nào biết thu thập thiện.Chứng tỏ là người dân tường đạo.Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền.Chẳng bàn tính nhân nghĩa công bình bác ái giả phải là gì.Lúc nào cũng giành quyền lợi.Dạ vâng phải tốt đẹp gì mình.Không cần nghĩ đến ai.Phải như thế.Lịch sử bệnh đi tao ác nhỉ.Tủ lạnh lý ác báo.Nhưng quả nghiệp báo lưới trời lồng lộng.Báo ứng giết mày.Trong kinh địa tạng.Nếu gặp kẻ sát thầy các loài sinh vật.Cười cái gì tổ quả bóng.Mà phải bị chết yểu.Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non.Thời ngày chỗ quả báo giúp việc gia đình.Nếu gặp kẻ buôn doosan bánh.Thời kỳ dị chọn quả báo kinh hãi viên cuồng mất mà.Nếu gặp kẻ dùng nước sôi.Thấy lửa chém cha.Hài các loài sinh vật.Thời nhà nghỉ chỗ quả báo luân hồi.Thương và những nhau.Nếu gặp kẻ trộm.Thời ngày dạy xỏ quả bóng nghèo khốn khổ sở.Nếu gặp kẻ bảng hãng.Thời ngày dậy rõ quả báo cầu muốn không đủ.Nếu gặp kẻ phông phí phát triển của cải của cách phi lý.Thời ngày dài xỏ quả báo tiêu dùng thiếu.Nếu gặp kẻ lầm phá của chùa.Thời ngày dậy xỏ báo.Kiếp luân hồi nơi địa ngục.Nếu gặp kẻ tài dâm.Người gầy chạy chỗ quả báo.Làm chim se sẻ.Bluetooh uyên ương.Nếu gặp kẻ phá dưới phạm cai.Thời kỳ vậy rõ quả báo cầm thú đối kháng.Nếu gặp kẻ nói lời thua.Thời ngày dạy xỏ quả báo khuyến thu.Kinh giống nhau.Nếu gặp kẻ hay kim chi.mười ngày chạy xổ quả máu không lưỡi miệng lở.Nếu gặp kẻ ủy ban tam bảo.Thầy ngày dậy sổ quả báo đuôi biết ăn nhậu.Nếu gặp kẻ kim chi giáo pháp.Thời dậy sao quả bão ở mãi trong ác đạo.Nếu gặp kẻ lưu người hạnh thân tình.Giày du bán tăng ni.Thời ngày chạy xổ quả báo ở mãi trong loại súc sanh.Nếu gặp kẻ kêu bạn cún cao.Thời ngày chạy sót quả báo hành hạ bị người sai khiến.Nếu gặp kẻ đâm thọc ghi gỗ.Thời ngày dạy xỏ quả báo không lưỡi.Nếu chụp kiện đóng dấu.Thời ngày chỗ quả báo thương hình xấu xí.Nếu cặp kẹp máy tính.Thời nhà nghỉ chỗ phạt báo thoại sách cho chúng hiểu ý.Nếu gặp kẻ đốt pháo chuối trừ khi có.Thời ngày chỗ quả báo.Ngủ mê đánh chết.Youtube cha mẹ.Thường ngày chỉ chỗ quạt báo trời đức chu lục.Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ.Anh ở đục.Thời ngày gì chỗ và báo.Phát sinh trưởng đại diện đời bị cho rõ.Những chúng sinh trong cõi diêm-phù-đề.Từ nơi thân khẩu ý tao á.Kết quả chương trình quân sự báo ứng.Này chỉ nói xin được đó thôi.Chồng khí kim.Phật dạy rằng.Làm người xuyên tu.Lời chúa phép nhân đời thứ khùng biến rác vào.Làm người sống lâu.Để cho kích nhưng đời chứ.Khung sắt sang ma cao.Đầm gửi sạch sẽ không bền.Đài châu thích nhưng đời thứ.Tử tâm bà chanh.Làm người giàu sang quốc dương trưởng giả.Giải nhiều cách nhưng đợi trước lễ bái phụng sử tam bảo mà xa.Làm người giàu có.Dạ chưa kích nhân đời trước bố thế mà xa.Đầm gửi có âm thanh trong trẻo.Là do kiến nhưng đời thứ.tám tháng tam bảo là trang.Đầm gửi được người thấy mình liền sinh tâm hoan hỷ.Để cho kín nhưng từ trước mình thấy người.Củ sen tầm hoan hỷ và chanh.Lâm gửi toán chín.Để cho cái nhưng đời thức nhẫn nhục bà cha.Đầm gửi thư huỳnh thấp đủ nhỏ bé.Kinh kiêng người bà tranh.Làm người thân hình lở loét để giữ.Lần trước thấy nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra.Làm người bị bắt giam cầm.Làm cho cái như đời trước.Thầy bắt giam cầm chúng sanh trong lồng trong chậu mà nha.Làm người không có ảnh hưởng nói gì không ai nghe.Đầm gì không itel.Để cho kinh.Tỉnh hidoki.Thêm thu.Album đời danh của người khác.Bài ca.Đầm dùi có thúi.Nói gì cũng có người nghe.Làm gì cũng có người theo.Là rút nhưng đời thứ.Không có tính đúng kỳ.Album trên đời của người khác.Bài ca.Làm người đi tiễn khách hàng.Lại cho cái nhân đời trước.Tắm ở kiêu hãnh.Nhậu bản du lễ.Không biết tôn trọng người đáng kính mà ra.Làm người sang trọng quyền quý.Dành cho các ngư đời trước biết phục thiện.Không kiêu hãnh.Biết tôn trọng người đáng kính và ra.Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt hiểu đồng ý xa.Lời chúc ý nhưng đời thứ.Lúc ông tìm đến người có tài đức để họ.Những điều chính đánh bài.Làm đùi chu chi.Không hiểu biết gì hết.Là do cái nhân đời thứ lười biếng.Không chịu cần người tài.Đi học hỏi những điều hay lẽ phải và trái.Đâm người ngu xuẩn đừng ngủ.Là giấu kín nhưng đời thứ.Thuốc trị bỏng.Gửi mail.Mức giống trí huệ.Đoàn dụng pico.Là do cái nhưng đời thứ.Em uống rượu và ta.Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện.Làm loạn động tâm việt.Sau khi chết.Sen đỏ trong đội chó chọc ta.Làm người hay chọn đại.Làm cho người khác.Kiếp sau sanh trong loài hươu nai.Là người giàu sang có quyền thế đánh đập kẻ dưới.Kẻ dưới không biết thưa kiện ai.Những người như thế.Viết đoạn địa ngục.Cả ngàn vạn đô.Từ địa ngục xanh.Giai đoạn làm tương trâu bò.Bị xoay gậy đánh đập.Biển tình nữ ăn trái ngày xưa.Nhầm người bị chết cháy.Lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra.Làm người bị chết đuối.Lạy chúa phép nhân.Hãy chúng sanh chết nước mà ra.Con người sinh ra trong tuyết giang.Bị nhiều tai nạn.Bình.Trước sớm.Biết bao thấy khổ không thấy kỷ thứ.Youtube.Là chỗ bán guitar.Nên họ phải nịnh thúy quả báo cũ đâu trong ba đường dữ.Bộ đề lão tổ từng dạy.Làm nghề luật ra.Đơn phun.Lâm ghi cắt hùng.Tử sát quý bình.Dầu dừa săn bắn.Tài khoản tiền đình.Hình thú dữ.Tay hả.Công trình.Tí của giang than.Quả bóng bằng cô.Quý anh đức.Thu thủy.Gặp người lý của.Truyền thuyết bồi thường.Giờ người dắt người.Chịu đời thức thế.Dân công.Đường cũ.Yêu đời lồng đèn.Quê tôi.Của.Trịnh tranh luận.Người lìa của tanh.Tân chỉ đoạt thủ.Con cháu phát thanh.Giữ của động tham.Chuyện kiếp làm chó.Chứ kể trên thân.Vũ khí.Đây đoàn.Dùng xếp loại giật.Chuyện kiếp lâm sàng.Thấy sách của dùm.Giờ có phải lòng.Có thai chồng bỏ.Con vịt dưới cha.Tìm kiếm hữu thú.Sinh con bất hiếu.Thỏ thay lòng.Liên lụy đến con.Quen người đoạt vợ.Oan gia nghiệp chướng.Dâm dục quá độ.Thịnh kém sang lâu.Ăn trứng nóng quá.Thận suy khu kém.Kinh thánh thì thầm.Tu viện juli.Thi thể thư tục.Bạn con saka.Hung thủ anh em.Cô độc một mình.Đọc truyện thiên đình đồng điệu líu lo.Hương dâng vào bím.Bằng hữu kim thường.Kinh mỹ nhân tình.Vụ án bạc bự.Chiều chị quê hương.Đổi rời nhiều sữa.Khí hư chi cười.Có đuổi lập thân.Chim người thích làm.Chuyện kiếp cơ thể.Định thời trí thức thế.Suis.Đến cầu.Được sang chia hè.Đảo đầu bằng bia.Duyên gửi cực khổ.Truyện phú khóa bự.Được dầu phú có giữ của khung bình.Hiệu cắt khi người.Vô duyên.Được vận chiếu nhiều đời suy nhược.Tỉnh haikyuu căn.Tạo lực khung thành.Chỉ chúng hiếp cu.Ngoài sân lan dại.Đã thế nhạc đù.Heo hơi phổi yếu.Vũ được xưng hô.Ủi đồ.Sâm nhung.Hủy hoại lúa gạo.Thiếu ăn thiếu mất.Hủy hoại tiền của.Gia cảnh bình hành.Ăn uống phung phí.Mừng cùng đoái.Phải không giữ gìn.Thiếu nữ.Cục sao.Tấn thi viết người.Con cháu vô duyên.Sinh con cung gì.Khoảng hóa trùm đây.Báo oán.Con cháu thức thời.Bùi hưng bạc nghĩa.Sinh con vũ trụ.Nghệ hay không vậy.Con cháu bất tài.Những game đời lần con chó ngu si.Dạ quang giết người.Con cháu.Bôi nghệ cha mẹ.Hữu kiếp mồ côi.Bôi nhiệt nước lý.Hỏa sang năm cứu.Bỏ mồm à hoa.Ba đời lưu lạc.Đốt nhà phá mã.Wendelbo sứ.Muốn số ký đầu.Cơm cùng.Tiền tội.Dùng tạm máy hãy gửi.Đâu con cái bình.Dùng đứa hãy gửi.Loạn tâm loạn tí.Vẫn gió chửi mưa.Ghi quần đình tội.Được khuôn chi khô.Đảng tâm mức trí.Chuyên cung cấp chén.Trả quả đoàn tâm.Em quy anh bỏ.Giảng cảnh thức thời.Phá cầu đầu nổ.Oan gia nghiệp chướng.Giáo đường lắp vỏ.Loa diện không thành.Bỏ người quảng đàn.Cầu phước yuenan.Nghe rên không trở.Cầu phước không thần.Thơ phật lý danh.Phi tài lai giảng.Biết mà không nói.Chiều đời lâm đồng.Giảm mỡ bụng.Thuốc hai con cứ.Cốt bình oan gia.Lương y trả kỳ.Quả báo ba đời.Bình người đăng ký chuyển kiếp thất thế.Đỉnh không cam lâm đảng cô thế.Trước thân sau phản ứng.Do duyên bất chính.Ngữ văn làm đoạn.Tai họa thiên đình.Gần người không giữ lấy họ ninja.Cánh rừng quá độ.Hư gan center.Ăn rất phong độ.Tivi samsung.Nghỉ đêm tỉnh bình tâm đình trí.Truy sát.Để diệt trừ tham sân si.Nếu để tâm lạnh dụng phóng sự.Lưu kỳ hình nghiệp.Chip sầu đánh luôn hồi đền tội.Chồng vì cuộc sống cũng nói.Nếu bạn yêu thầm thì.Bảng xếp gặp lồng tin.Nếu bạn gieo lòng tốt.Bảng xếp gạch thân thể.Bảng hiệu khiêm tốn.Bảng xếp gặp cao thủ.Nếu bạn chưa kiên nhẫn.Bảng xếp gặp hòa thượng.Nếu bạn gieo chăm chỉ.Bảng xếp hạng thành công.Nếu bạn gieo tha thứ.Bảng xếp gặp và giải.Nếu bạn chưa cởi mở.Bảng xếp gặp thân.Nếu bạn yêu chịu đựng.Bảng xếp.+ tám.Nếu bạn thiếu niềm tin.Bảng xếp hạng facebook.Nếu bật gian dối trá.Bảng xếp hạng người nhật.Chữa bệnh ích kỷ.Bảng xếp gạch cô đơn.Nếu bạn yêu kiêu hãnh.Bảng xếp gạch hủy gì.Lưu bản chiều lười biếng.Bảng xếp hạng thức bảy.Nếu bạn nhiều cay đắng.Bảng xét nghiệm thu lập.Nhật bản triều tham gia.Bảng xếp nhạc tổn hại.Nếu bật nhân tâm vào.Bảng xếp hạng kẻ thù.Nếu bạn nhiều lo lắng.Bảng xếp hạng euro.Nửa bản tình yêu tội lỗi.Bảng xếp gạch tội lỗi.Duy trì.Bản thiết kế cẩn thận những gì bạn tre hôm nay.Tôi sẽ quyết định những gì bạn vào ngày mai.Chúng ta phải làm điều khiển tránh xa điều ác.Khi rảnh rỗi nên suy xét.Kiểm điểm đại diện việc làm.Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng.Thì tự nhiên trời đức.Chứ không phụ lòng tốt của mình.Nhà phải chứa điều trị.Sẽ có bước dư thừa.Nhà mà chứa điều ác.Trẻ mút tay hỏa như thừa.Ngủ đi.Muốn có cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại.Địa chỉ.Chúng ta với tu tập thể.Đâu rồi thây.Khẩu khí.Chó được thuần thiện thanh tịnh.Giữ thân trong sạch.Hạnh phúc biết bao.Giữ khẩu thân tình.Hạnh phúc biết bao.Giữ ý anh tình.Hạnh phúc biết bao.Thân cùng thủ ý chọn làng.Ta địa tội lỗi.Gừng càng hoa sen.Ai mà thân thủ ý rèn.Giữ theo chuyển nhiệt.Thân bình đẳng anh.Bà nghiệp thằng đặng rảnh rang.Thác rồi nhập tháng.Là đàn xưa nay.Bị bắn dưới lòng chẳng phai.Với người tham luận dẫn gay chẳng sườn.Giữ mình trong sạch là hương.Dẫu ai ghi dữ.Ảnh hường mặc ai.Pháp tĩnh tâm.Kids.Y hình giả từ mình không làm mười điều ác.Thuốc dậy người làm điều ác.Và không thêm gửi người làm vừa điều ác.Thực hành hoàn hảo thật chuyên nghiệp.Thời.Thân hữu.Ý được thanh tịnh.Lòng từ bi hỷ xả thương người bến tre.Mũi giày phim tăng trưởng.Hiện tại đời sống cá nhân gia đình.Như cái thì tươi sáng tốt đẹp.Xã hội tỉnh ninh thuận lương.Chuẩn bị.Bụi đời tìm căn chẳng.Thường trụ tam bảo tu hành.Đền công bị loại giọng nữ.Là đi ỉa.Ngạ quỷ súc sinh.Thường sang dân thiên.Được súng đâu.Sắc túi.Vui sức khỏe.Trí huệ.Nếu quy đầu không cầu phước báo trong tuyển nhân viên.Nguyễn công đức tu tập thiền định.Hồi hướng về tịnh độ.Thời kỳ lâm trung.Đường phật di đà.Dạ chưa tháng chúng sống quan tiếp.Giáng sinh cực lạc quốc.Chồng dưới bụng nói.Người giữ giới.Tìm bạn chung thân tâm an dương.Thì tuyệt diệu cảnh lúc làm.Còn người không giữ giới.Kỳ chết thẳng thức hôn mê hoảng sợ.Giai đoạn giáo ác đạo.Giờ thấy đức phật.Một hôm.Nhảy cùng tôn giả a nan.Giải chữ điện tử đi ngang qua cánh đồng.Tiếng việt ta đang đùa đàn bò.Rừng cây phật hỏi.Năm anh em.Ông cứ biết người ta đùa đất bỏ đi đâu không.Bật nhất thiết luôn.Cầu công lý.Nỉ anh em.Người ta đưa đảng bò đánh lộn mũ điểm làm thịt.Bật đó không hay bị.Chúng cứ lo chạy nhảy hút đi.Tiêu chuẩn qui chuẩn.Chúng sanh vì đang bên vũ trụ.Phá dưới bạn trai.Ghi tàu nhiều tác giả.Nhưng họ đẩy quên trần.Mỗi ngày trôi qua là buổi ngày bước chân vào cõi chết.Mà cũng chịu lo tu hành.Giống như đàn bò đi cần đến chủ chết.Mà vẫn không hay về.Thực đáng thương thay.Nhìn đó phật nói kể.Diễn viên người cầm kỳ.Đã bỏ sỉ.Giải trí.Cũng như chị.Đang rủ bạn sống đi.Kinh pháp cú thí dụ.Vị trí.Chúng ta hãy cố gắng nhìn chứ.Anh chị trước thuận gì.Được chứ gì.Mỹ đánh gọi là người có trí huệ.Biết làm theo địa phải.Tôi ước mong quý phật tử sau khi nghe qua huyện thập thiện này.Tí được sự lợi ích của đời phật dạy tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày.Chế tạo hạnh phúc cho mình.Hiện tại.Và tương lai.Gì thứ người khó được.Phật pháp khó nghe.Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được tam bảo.Mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát.Nếu cứ bảy trận chờ đến chiều mức thương rồi.Buồn kiếp có chở giải đi.Truyền hình.Chúng ta phải cố gắng tu hành rằng đánh dữ.Không làm các điều ác.Trâm lạnh các hạng đình.Giữ tâm ý trong sạch.Là đời chứ phật dạy.Kinh pháp cú.Nam mô a di đà phật.Quý tử giết thú.Muôn loài nào khác guitar.Cũng tìm sự sống.Rắn xào tay ngàn.Có cha mẹ có họ hàng.Kids sinh hoạt.Tỉnh đoàn siêng năng.Đừng giết nó mà anh.Cũng đừng bắt nó cho ánh trăng giam cầm.bảy câu trước độc mưu nhầm.Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau.Lạc mày rước giáp xuân sao.Lại cái nạng.Thước giao hữu gần.Mình có thương nó cũng có thư.Nuôi mình giết nó.Chảy cân công bằng.Lâm bình cảnh ý cổ trang.Giá như có kẻ.Khăn chúng mình.Mẹ cha cô bác thẩm tình.Xót xa đã lắm.Mứt bí.Biết bao.Luộc da ipad chẳng đau.Tình thương ai giúp chẳng đau răng vàng.Nếu ta suy nghĩ kỹ càng.Tình này cảnh ấy.Giỏ giảng tương thân.Lòng người ta có lòng nhưng.Hãy cưới tấn phật.Lần lần sáng da.Người cùng bốn chiếc một nhà.Ta đã ăn chỉ.Đúng là đàn em.Hương hương.Trông nom giúp đỡ.Đảng em dại khờ.Khi năm đảng trung bơ vơ.Màu tay tiết cứu.Chữa mắt nhìn.Thủy ai giết hát xanh linh.Lấy lời khuyên giải.Dụ tình cảm nhanh.Thuốc kia nó cũng là thân.Cúng xương cũng thịt.Có phần như ta.Đánh nhau chúng nó kêu la.Tiếng rên đứt ruột.Mỹ la sén.Tánh linh người đẹp cũng đồng.Xuống tay bao ăn ở.Trầm lòng sáo đen.Hưng ta chỉ bún cho em.Mà thương kẻ khác.Giải toán sáu.Lồng ta muốn tránh ngàn tây.Sau cùng kẻ yếu ra quay giữa trận.Nếu ta biết để công bằng.Miku phước tuổi.Tiết canh luân hồi.Giữ gìn viết đó đình rồi.Cũng đừng thần thà.Toán đời dĩ kinh.Giữ cho chúng khổ vì mình.Mở lòng thương xót.Tấm hình thầy kia.Bình làm chúng nó chia lìa.Con đầy sao mẹ.Dựa kia cách trồng.Đừng bay cắt cổ ngũ đông.Việc làm cũng phải dự phòng vậy sao.Duy quang ai lại buộc giàu.Kiếp này duyên nợ.Kiếp nào trả xong.Muốn cho mình được thông rong.Đừng làm chết khóc.Khủng long đại chiến.Chứ gì một chút sân si.Mở băng cháy.Kiểu gì cũng lôi.Bún cho khỏi biển luân hồi.Quả kia tại thái.Cho ruồi đường chéo.Dừng chân.Đá bóng trận thêu.Nhưng tay thì nghỉ.Chỉ tiêu bên mình.Ai ơi.Nên gái giữ gìn.Nam mô đại từ đại bi.Cứu khổ cứu nạn.Linh cảm ứng quan thế âm bồ tát.Mahathir.Lời khuyến khích.Chính đức phật đã chỉ dạy.Chồng các sự bố thí.Chị cúc pháp thí là công đức lớn nhất.Không có công đức nào sánh bằng.Gì thế.Chúng tôi hy vọng rằng.Thì quý phật tử nghe xong đĩa thập thiện nghiệp này.Rồi sang sẽ cho mọi người nghe.Để trước họ hiểu thêm gì giáo lý nhân quả.Rằm chỉ chùa hội phước.Đây cũng là phương pháp bỏ à.Diệt hổ.Cổng biết những lợi ích to lớn như thế.Chúng ta cũng nghi ngờ gì nữa.Mà không thực hành.Nhất là những ai đã nhiều lần bị lừa sơn tàn phá tâm cam gia đình sự nghiệp của mình.Hãy mau mau tu tập pháp môn những ngày.Đi khỏi phải ăn năn hối hận vì nó nữa.Người tu.Lệ hằng xin dẫn hương.Dì gửi tôi mà còn giận hờn.Sắc mặt đỏ gay.Vòng loại quả táo.Người chung quanh nhìn thấy kiêng lợn.Cho dù gì đó có lẩu trung tâm tàn.Kinh điển.Cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa.Thế nền cổ dứt dạy sẵn.Cửa chính lửa sinh vật tư.Lửa trung tâm chẳng đúng mà lo.Nuôi dúi rừng.Đâu cứ điểm chuẩn.Cho ta biết.Bản thân gửi chứ.Tỉnh xuân đủ.Thương lắm bảo ngược.Linh loài người.Cởi tí ra.Dùng thử nhau.Chủ quán chỉ chào.Mi có mủ chân chạy đúng được.Hưng tử đắk que quan.Dũng sĩ.Bị người ta ghét.Qua khổ người làm chuyện bất hạnh.Phim điệp dữ quan quan tương tự.Trung tướng điểm kỳ dị nhân đạo.Dũng như con cọp dữ trên rừng.Chụp thịt con cứ tưởng bở.Phân tử bệnh mới là khá giả.Diệt được nó tâm trần thông thả.Ta thử đến.Tập tính khoan dung.Chụp ảnh đi đừng có ngại ngùng.Tra cứu biển lỗi lầm ngu xuẩn.Định giữ gìn đường tham tranh luận.Cả mọi người.Tỉnh thuận lương.Giỡn mặt nuôi tôi.Dị bí ẩn tín đồ phật giáo.Nên ta đã quy y tùng đạo.Đi cửu là trái thuyết từ bi.Trong cuộc sống.Chuyện buồn vui thương ghét giận hờn.Xảy ra không biết bao nhiêu lần.Cũng vì rubik lần chất.Cho ta là thật.Các pháp là.Từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau.Chồng lịch sử của nhân loại.Có những trang sử đẫm máu.Như vào thế kỷ hai mươi.Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới.Có vô số người gục ngã trên chiến trường.Già những nạn diệt chủng dã man thảm khốc.Đã có hàng triệu người đang nằm xuống gì cuộc chiến huynh đệ tương tàn.Trên thế giới có đầy rẫy những điều nghi kẻ thù hận.Chiến dịch.Mít sĩ cho những cuộc chiến tàn khốc.Tam cương khổ đau.Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận.Kệ tủ.Chúng sanh uống chịu trăm ngàn khổ.Cách biển luôn luôn đến nhỏ hải.Giật chết hình trạch thường muốn gì.Tại sao không to do não hại.Dba email hại không nhân từ.Hai người chưa được tự mang quà.Tàn ai là người cầu học đạo.Mở sâm nóng giận nhão hại người.Phải biết ác này tội rất nặng.Tập đốt tự phá của công chức.Tâm từ tùy hỷ xanh phước là.Bú thoát bể khổ phải tu hành.Bao nhiêu công đức trang nghiêm thân.Nếu không chỉ giới.Tiền ba răng.Thân tâm phục.Không cùng tần.Trên đường đời.Chúng ta gặp rất nhiều cái để thấy ít dịch lòng.Muốn cho những đụng chạm bước đi.Võ sinh nhật dạy các môn đệ.Tìm bạn tri kỷ niệm đường kính nguyên tử tù.Nếu chúng ta không chịu mềm bài ca kỷ niệm.Mà thứ nhất định.Như thế nào.Những xung đột bất tận trong tâm.Làm cho thanh non đắng khổ sự.Ruồi sinh ra bệnh thần kinh vì ung.Chị bắt đầu khi tùng cứng cởi suy nghĩ đủ trận phân.Tại sao nhìn rõ xe hơi đang trên đường rừng.Chị đánh nhau.Bà nó vẫn chịu đựng.Võ xe tìm việc làm trên đường.Cúng gì.Thử thách mút vượt qua mọi trở ngại.Tính mềm mại những ngày.Đàm vĩnh hưng cha cha cha.Khi cuộc kháng chiến của ta.Mỹ được in đều.Lozi.Chúng ta.Thải độc qua bảy tụng bất hủ sau đây.Từ bảo thay cha thường chịu cũ.Chúng sanh vô thế giới dựng hà.Nóng rực ở lưng dùng từ gì.Từ bi đóng trần không chung cùng.Người nhện tử vi nóng giận chứ.Diễn viên sáng tối.Không chung chủ.Mặt nóng giận.Người ấy.Tử phát lời bình.Tất cả chúng sanh.Nhạc quyến thuộc.Tỉ suất gia tăng dựng đạo hạnh.Nếu gửi năm trận muốn hại người.Chưa đến người kia.Chứ đốt mình.Tí lên thường nghĩ hàng từ bi.Nóng giận.Sẽ không sang.Nhiều người thường nghĩ.Hình pháp đình.Thường nghỉ pháp lần tâm cư rẻ.Được vui.Sư phụ thế.Được đảo thường vui.Ý nghĩ bạn.Nếu tăng dụng chứ nhiều mức thuế.Tử mức lời mình.Giải thầy người.Gì thế.Chúng ta phải cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con muỗi màu kiếng ông.Gió mưa nóng lạnh.Rái cá.Bệnh chết.Hoan hỉ những chịu mọi nghịch cảnh.Không hề than giang đoán chữ.Được giúp chị.Mới mong thành công tác đã.Nhưng thích đại đức roma shinagawa.Hàng đạo trên núi.Kitty zapata.Chỉ nhầm quỳnh nắng trời nóng.Những ngày đứng ngồi than chiều vì nghĩ rằng.Nhiều kiếp.Ta đã gọi điện.Bị lửa thiêu đốt.Nóng gấp muôn lần sự nóng này.Giờ thích được điều đó.Nên nhảy kiên nhẫn thiền quán chứng chắc đảo quả ai là hướng.Lịch có đầy đứa khác đi cứ tưởng ba ngày liên tiếp.Chẳng có ai cũng muốn gì.Chụp cần đổi khác.Những cái không nhãn lồng.Đi từ nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp.Tải làm nhạc quỷ.Bị đói khát hơn thế này nữa.Nhân ngày tham nhũng.Dùng minh xét tuyển.Quan sát lý du thường.Củ não giờ chuông ngã.Điền đất quả là hướng.Tích trên rủi khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối.Mà bỏ dở sự tu hành.Cảnh nắng mưa gió lạnh.Hành hạ bất ngẫu thân.Thân cam chịu không phiền.Được gọi là thân nhẫn.Sử dụng mã chua cay.Vật mắm tép tồi tệ.Cầm chịu không chửi lại.Được gọi là khủng nhẫn.Đối trước mọi nghịch cảnh.Không khởi tăng phản đối không căm hờn quán hận.Được voi lãi ngân.Trong kinh đại tập.Phật tổ đại chúng.Những phương thức trên đời.Những.Là đậu an vui.Những thêm nhiều kiếm thêm.Những dòng xe sang.Những điều kiện đủ tướng.Những.Những hay thịt nhị khéo.Những huyết phục quán.Vĩnh long.Những trường đông thọ hà.Những người được sống thọ.Giữ là áo giáp thân.Những là con thuyền to dược biển cũ.Giữ.Đại lý thuốc hay cứu sống nhiều sinh này.Những lửa không thể tránh.Những.Giao phong thủy cá.Giữ.Không thể chúng.Những.Nữ công ty tôi.Những được thiên thực ra hồ.Những ngày đêm thượng yên tĩnh.Những thân luôn được bình an.Những.Định lý phước báo.Những đường đến đậu nành.Những.Chuẩn thầy trung sinh.Những giai điệu hợp tác những hình tượng lục độ.Những được ba ngôi báu.Phật pháp.Tân.Những dục hàng ăn uống khắc phục được thuận thù tiêu trừ các tay.Thử nhân quả tốt lành.Nhờ tu khánh vẫn dùng.Lòng từ từ tăng trưởng.Nâng cao.Đạo phòng ngày tỏa ra.Hoàng lý nấm ăn.Nhạc sống hà thúy anh khá lâu.Ai ăn nhiều thiện nhan sắc thu xấu.Ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp.Do đó.Người đang chán sang tâm kêu bạn.Kinh khi người thu xấu.Ngược lại.Người tốt xấu sinh tâm ghen ghét gửi ban trắng.Tranh thủ nghỉ phim lẫn nhau.bảy giờ.Nấm không sang lạnh nữa mà xem ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tình khi.Họ lấy gạo này ăn.Sau đó.Con trai con gái thường thích nhau.Rồi các chân tình dục.Nền khi gian bắt đầu có bầu thai sinh ra từ sự bất tỉnh.Thổi đó.Con người ăn lúa gạo tự nhiên.Thị lý đi bao nhiêu.Thì lúa lại xem ra biển nhiều.Chồng nhóm người đó có kệ chén nhá.Tranh nhau tích trữ lúa gạo.Làm trước gạo chữ nên hơi xấu.Đồng thời.Gặp rồi trở lại như cũ.Gì thế.Hỏi chi đức da bị gieo trồng.Nên dần dần sinh ra trộm cắp của nhau.Gây tàu nhiều điều xấu ác.Tiền đạo bất tỉnh.Đó là nguyên nhân đưa đến sang nhà bình chánh.Hổ báo đoạn trong vai đường dữ.Có người tạo mười điều ác nền khỏi đất sinh ra gay go.Mũi mồm chấm sệt rắn chết.Đầy rẫy sữa huế.Bởi vì nhiều thất nghiệp.Nên chửi thoải giảm dần mãi cho đến lúc đoàn người.Chỉ còn sống có mười tuổi là chết.Gì đó.Có giảm đau bên rủ lên.Hai lần được giết hại lẫn nhau trong bảy ngày.Những người có trí.Tìm cách lấy rừng sâu ở trong hang.Quà bảy ngày hỏi đi ra.Thấy gặp người nào còn sống sót.Lại vui mừng khôn xiết rồi họ nghĩ rằng.Chúng ta do chứa điều ác.Đang gặp phải tai nạn nè.Kiếm chụp hình tục chết chắc.Gia đình tan nát.Vậy chúng ta nên tôi thiện.Từ bò sát sanh.Nhờ phước đó.Nên tuổi thọ tăng lên hai mươi tuổi.Khỉ sống hai mươi tuổi có người lại nghỉ.Chúng ta ngờ không sát sanh.Mà tuổi thọ tăng lên.Dạy lightning to thêm không trộm cướp.Không tải dâm.Không nói dối.Không nói hay đấy.+ giác khẩu không tiêu diệt.Không bỗng sản không tranh ghét không tham lam.Không xin nghỉ.Không tả kiến.Biết hiếu dưỡng cha mẹ.Tôm thở sư trưởng.Nên tuổi thọ tăng mãi.Lên đến tám giảm tuổi.Gọi đức lúc này bằng phẳng không có hầm hố gây rút mũi màu trắng sét đọc.Ngói cá.Đá sản xoài.Đều biến thành lưu đi.Dân cư đông đúc ngũ cốc sung túc giàu sang vui vẻ vô cùng.Lúc đó.Đức phật di lặc thể hiện ra đời giọng độ chúng sanh.Nấm chung.Nếu trung tấm thành tựu thập thiện nghiệp.Mục đích chọn gì tốt đẹp cần ghi nhớ mười điều để thực hành.Một.Chỉnh những khung sát hại chúng sanh.Mà cũng phải ăn chay.Thương yêu tha thứ.Phóng sinh.Hay.Trịnh vĩnh biệt của người ta.Bà còn phải làm việc bố thí.Bà.Chỉnh những công tác zoom michael phải biết tôn trọng nhân phẩm tiết hạnh của người khác.Bún.Chỉ những câu nói láo xược dối trá.Mình cũng phải nói lời chân chính.Ghét thật.Năm.Chỉnh những cơn đói lời dân tộc.Đầm cho người ta hận thù chia rẽ nhau.Mà bị nóng làm sao cho người ta hòa thọ.Thương yêu đoàn kết dính.Cháu.Không bị đói lời thua đủ độc ác mà phải nói lời êm dịu hòa.You thuận yên lặng.bảy.Không được nói lời thêu dệt công chúa thu tù.Trái đậu gì.Mà cần phải nói lời nhưng nghĩa hữu ích cho mọi người.Gọi đò.tám.Không được tham gia tam giác quỷ.Mở face tu hành thiếu dùng.Ti ti.Reason.Vô thường.chín.Không được giận thường quán tuần trước.Mở face đun có lòng từ bi chỉ giả những ngày đối với tất cả chúng sanh.mười.Công ty tài chính.Mà phải quyết tâm chính kiến.Sáng suốt sống hợp để đào chân trắng.Hơn nữa.mười dưới này có tính căn bản cho hợp lý.Dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị.Gì mình biết quý trọng mạng sống.Thì phải tôn trọng sinh mạnh mọi loại.Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người.Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình.Thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người.Mình không muốn hai trừ đảo.Thì phải tôn trọng sự thật.Mình không muốn ai đâm.Thì cứ nói lời đi dáng người.Chúng ta chẳng như ai chửi mắng.Thì cứ nói lời thua ác.Xúc phạm người.Chúng ta không thích ai thương.Thì không nên nói thêm bớt chuyện người.Chúng ta không thích ai đuôi kéo mình vào lòng tham nhũng.Chị chưa có túi người chạy theo dục vọng thấp hèn.Chúng ta không muốn ai sushi với mình.Đừng có sừng xổ khổng lồ giết người.Chúng ta không muốn ai mi hoặc mình.Thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tại nhà.Chồng kinh trường a hàm.Phật dạy các tu sĩ.Xàm người giữ giới thì có năm công lý.Một.Cầu bất cứ điều chi.Điều được như ý hai tài sản phát đạt.Không sao.Bà.Đi đến đâu được mọi người kính mến.bốn.Yếu tố đồ cách dân gian.Năm.Sau khi qua đời.Được xin gì cõi trời.Cư sĩ.Trái lại.Nếu người nào không giữ giấy.Thì có năm điều xui hay.Một.Tùy tay lưỡi không toại nguyện.Dù có được tài lợi.Nhưng mỗi ngày một haivl.Bye.Đến bất cứ đâu.Điều bị mọi người khinh bỉ.bốn.Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ.Năm.Trong khi qua đời.Bị đói nghèo thì nhục.Kinh bồ tát chính pháp.Phật bảo xác định trước.Ông nên bi bồ tát trong khi tu hành.Tính luôn luôn nghĩ đến điều gì.Nếu không nghĩ đứng điều thiện.Thì nên lúc ấy những kiểu tóc.Xử lý linh.Hà diệu bức thư này.Chiếc khung tập dưới sát sang đào tạo.Tải game.Giọng nữ.Thay đổi ác khẩu.Tiêu diệt tham nhũng.Xương lý cà tím.Thường thực hành các hình trong sạch thiệt mạng.Chúng ta có thể bước tiền bạc của cải vật chất.Thương bạn.Nhưng đừng để mức dưới đất.Vì mức dưới nước đập mức tất cả nhưng thành.Thi thực trạng huy thành tựu trong hiện tại và vị lai.Kẻ giới.Cục tâm lý dưới làm gì.Lương tâm lấy đình dựng xây đạo tràng.Rõ tâm đế xoay đàn.Tầm khung cảnh tình niết bàn ăn vui.Phim chúng ta hạn phật dạy.Vì anh em.Nhưng giữa dưới và được không hối hận.Nhưng không cuối tuần là được duyệt.Những văn duyệt và được nghỉ.Nhưng chỉ mà được chỉ.Nhưng chỉ.Bạc bịp là.Nhưng giảng bà tâm biểu tình.Vì anh em.Đài truyền hình điện tử nhưng định mạc có chi kiến như thật.Nhưng chi phí như thực.Nhạc chế.Nhưng ngập trắng.Mà được youtube.Nhưng duchuy.Mạch được giải thoát.Nhưng chạy thoát.Mà có chi phím giải thoát.Biết như thật.Xử lý tranh đã ký.Hạnh đình các thành tựu.Đã làm xong.Không còn tái phát nữa.Tin thế giới.Khủng long.Bước ba gọi tân quý.Bí thư và pháp đồng.Không phải gửi dưới chì.Những dưới phước an vui.Phạm giới.Tâm đoan.Lẩu ba khỏi.Người này.Huyền bí ba.Kinh pháp cú.Người ta thường nói.Ông đó ăn ở có đức.Bà kia ăn ở không có đức.Muốn biết người đó có nước hay không.Chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào.Già xem họ có tu thực hiện hay không thì biết ngay.Chồng khí kim phật dạy.Vì nào có giữ giới với sinh ra cái công đức.Còn người nào không giữ giới.Thì cắt hội công đức trước.Lời phật dạy quá thật là đúng.Người mà suốt đời không biết thu là gì.Tối ngày cứ mãi ghi tao thật á.Đảo hải chúng sanh.Thì cứ hỏi.Ảnh như thế có được hay không.Chắc chắn là không có đi.Tương lai từng lạnh lấy ác báo.Còn người nào biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới thập thiện.Biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh.Chứng tỏ người đó có công rất lớn.Tương lai sẽ hưởng được thiện báo.Đức lục tổ huệ.Chồng kim hạ lạc công.Ngoài lễ kính là gì.Nghĩa là.Người nào biết kính trên nhường dưới lễ bái phật trời.Đó là người có công.Trái lại làm mất đi.Lục tốn.Bình là công.Đẳng là gì.Nghĩa là.Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử trong gia đình chưa đến ngoài xã hội.Đó là người có công thức.Trái rạ.Làm việc thấp.Chồng cuộc sống.Có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất nước.Biến hình như ai giàu sang thì nhìn vợ nghèo khó.Thì kinh chi.Ai chửi mình.Chị thương mến giúp đỡ.Thì quán vip.Fchín thị hà.Đó là nhân của thất đức.Cha mẹ thì đứa con nào dễ thương thì vuông chiều với chi cũng được.Còn đứa con nào không thương thì có căn chỉnh rồi.Đập con bất hiếu.Anh chị em trong gia đình.Cũng biết đoàn kết thương yêu.Giúp đỡ lẫn nhau.Tin dùng hơn thua từ chức.Đầm chuối gia đình xào xáo.Cha mẹ buồn cầu.Đó là nhưng mức đi.Còn sĩ giàu sang.Cái gì quý chợ.Thì anh chị em dòng họ pin chợ ra tiếp đón nồng hậu.Ngược lại.Gặp chàng rể nghèo khó.Kỳ kim kia.Không ai ngó ngàng tới.Nhạc con rể khi thấy bên giờ làm ăn khá giả.Tìm đoạn cuối đến giờ giả.Nếu cha mẹ vợ nghèo khó.Tiểu sử tiên lãng.Vật khi uống rượu vô.Chị gửi chữa những người thân bên vợ.Con dâu xuất thân và giàu sang.Có nhiều của hồi môn.Kể cha mẹ anh chị em bên chồng tính chồng.Lỗi lầm gì cũng bỏ qua.Nếu là con dung nghèo thì khi dễ hành hạ chủ điều.Làm dâu để ý mình có sắc có tài.Mẹ chồng nói một câu.Thì trả lời nhanh bảy câu.Xem thường che đỉnh vinh chồng.Lịch bóng đêm những chuyện không tốt của những người thân bên chồng.Real sau bên ngoài gạt tiêu diệt đánh thật.Làm cho những thành viên trong gia đình tìm hận lẫn nhau.Đó là nhân tụng đức.Vợ chồng chung sống.Không biết tính nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau.Khi trồng đậu.Thì vui vẻ anh em em em vật nào.Khi chồng không đặt ra thì tìm vùng phim.Không quán xuyến công việc nhà.Techcombank.Người thân bên chồng chứ.Thị xã hết của.Ninh bình tới.Thì vui vẻ giúp đỡ.Lập trùng thịt thu đủ tục tày tìm phát gạo đông.Bình định muốn gì cũng được.Pin dự thì chẳng hạn tới.Lịch cờ bạc cá độ.Ăn dầu phí bồ bịch lăng nhăng bây giờ lý thuyết quyên lên không.Còn chửi mắng đánh đập.Đổi lại ngưng tụ bù.Mức đức.Làm thì không cấp bình chánh.Trò nào lúc trước bị gì hết lòng yêu thương.Tạo điều kiện nâng đỡ.Ghét thì khó khăn chửi mắng đánh đập.Dạy cho lấy liền.Làm trò thì không biết kính trọng thầy.Lười biếng ham chơi không lo học hành.Thầy sơn dạy không nghe.Còn cái này.Khoảng thầy lừa.Đó là hạng người vô lương tâm.Hiếu đạo đức.Bạn bè lúc giàu sang thì tương thích nhờ giá.Kính hiệu cũ hoàng hà.Thì lẩn tránh.Sống không có tình nghĩa.Lòng tốt của bạn để trục lợi.Đó đảng.Giống hưng bức.Làm chủ ý mình giàu sang ăn xài phung phí.Hành hạ tôi tớ bắt họ phục vụ một cách quá đáng.Nhờ bắt đầu chưa.Bảo người giúp việc máy giặt.Ngồi ăn với từ dưới không chịu.Giày đỏ a trai người ta bước lên lầu ba đầu tư với chịu ăn.Những chuyện không đáng cũng say kiếm đủ điều.Lại hai chiều chắc chửi rủa um sùm.Còn làm tới thì tham lam lười biếng.Không làm tròn bổn phận.Đợi tới tháng lãnh lương.Vũ chỉ dạy.Thì không biết sửa sai.Còn tìm cách hại lại.Đó là những kẻ bất ngờ thức đi.Đặt vuông.Thì đam mê tửu sắc.Xử phạt bức binh siêu cao thúy ngân.Hà khách dân trí.Đầm quá.Thì thử đổi hạn.Lạm dụng của công.Đặt pháp dương đình.Làm chuyện gian ác.Youtube trắng.Đó là kẻ ác nhân.Mua gian bán lận.Giành giật khách hàng.Trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương chẳng chút từ tâm.Miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của.Không chỉ đi quyền lợi đời sống của người khác.Trong việc làm ăn mua bán.Giành hết quyền lợi gì mình.Làm chiếc xe lam chiều quang cảnh khó khăn.Đó là những kẻ quá hai mươi lăm hiểm độc.Thất đức.Đồng nghiệp.Thấy người khác hơn mình.Chỉ cần kết thúc kỳ bưu xấu.Thua thì kim chi.Những điều hay lẽ phải che giấu sợ người ta thương mình.Cô bảy chỉ dạy những điều sai lầm.Biết trước học kết bài.Rồi chi cư.Đó là kẻ mất hết nhân tính.Tưởng giảm ngứa đít.Trong tình cảm nam nữ.Ly dùng lòng yêu thương của bạn.Đòi hỏi đủ thứ lừa dối phụ bài.Mới chủ.Thủ dâm.Đó là các bà các thức.Nói chung.Những việc gì làm khổ người hại gì.Đi tập.Tức là kẻ ác nhân thất đức.Có người nào biết tu thực hiện.Chứng tỏ là người dân chủ đạo đức.Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền.Chẳng bàn tính nhân nghĩa công bình bác ái giả phải là gì.Lúc nào cũng giành quyền lợi.Dạ vâng phải tốt đẹp gì mình.Không cần nghĩ đến ai.Nguyễn như thế.Lịch sử bệnh đi tao ác nghiệp.Tủ lạnh lý ác báo.Nhưng quả nghiệp báo lưới trời lồng lộng.Dự báo ứng rất màu.Trong kinh địa tạng.Nếu gặp kẻ sát thầy các loài sinh vật.Hơi ngày gì chó quả bóng đời đời chứ.Mà phải bị giết cứu.Nếu gặp kẻ thù lưới bắt chim non.Thời cái chó quả báo cúp điện.Nếu gặp kẻ buôn doosan bánh.Thời gian sáu quả bóng chính hãng biên phủ mắc màn.Nếu gặp kẻ dùng nước sôi.Chiến trận.Hài các loại xinh.Thời ngày dạy dỗ quả báo luân hồi.Thương mại lẫn nhau.Nếu gặp kẻ trộm cắp.Thời ngày dậy xỏ quả bóng nghèo khốn khổ sở.Nếu gặp kẻ bất động sản.Thời ngày dậy sửa quả báo cầu muốn không được.Nếu gặp kẻ thu phí khóa tổng của cải và cách xử lý.Thời ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu.Nếu gặp kẻ lầm phá của chùa.Thời nhà vậy sao phải báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục.Nếu gặp kẻ tà dâm.Cười cái chỗ quả báo.Lập chim se sẻ bồ câu uyên ương.Nếu gặp kẻ phá dưới pháp cai.Thời ngày dạy dỗ quả báo cầm thú tối khác.Nếu gặp kẻ nói lời thua ác.Thời ngày dạy dỗ quả báo khuyến thuộc tình chống nhau.Nếu gặp kẻ hay kim chi.Thời ngày chạy sản phẩm móc cung dưỡng nhịn nở.Nếu gặp kẻ ủy ban tam bảo thì ngày dậy sở quả báo đuôi điếc chăn ngỗng.Nếu gặp kẻ tiên tri giáo pháp.Thời kỳ dậy soạn quả bão ở mãi trong ác đạo.Nếu gặp kẻ hương dụng người hạnh chương trình.Dạy dỗ bán tăng ni.Thời ngày chạy suốt quả báo ở mãi trong loại súc sanh nếu gặp trẻ kêu mà.Cổng chào.Thời ngày chạy sọt bỏ báo hành hạ bị người sai khiến.Nếu gặp kẻ đâm thật ghi vũ.Thời ngày dạy xỏ quả báo không lưỡi.Nếu gặp kẻ nóng giận.Thời ngày chạy chỗ họp báo chương trình xấu xí.Nếu cực đẹp máy tính.Thời ngày chỗ phạt báo.Hội sinh vật chúng hiểu ý.Nếu gặp kẻ đốt pháo chuối từ cây cỏ.Thời ngày rõ quả báo cuồng mê tín chết.Điều kiện kết cha mẹ.Gửi hình cái chỗ quạt bóng.Cười.Đu đủ.Nếu gặp cha ghẻ mẹ kể.Ở động tác.Thời ngày dạy dỗ phạtbáo phát sinh trở lại hiện đời bị cho rõ.Những chúng sinh trong cõi riêng phụ đề.Từ nay thân khẩu.Ý tao ác.Kết quả chương trình mua sữa báo ứng.Này chỉ nói xin được đó thôi.Chồng khí kỳ.Thật vậy sao.Lập gửi xuyên tu.Là do kiếp nhân đời trước không biến giáp và k.Làm người sống đâu.Để giấu kín như đời trước.Không sát sanh bạn.Năm rửa sạch sẽ không bệnh.Rạp chiếu phim nhưng đời thứ.Tử tâm bài ca.Làm người giàu sang bước dương trưởng giả.Giải được cái nhưng đợi trước lễ bái phục sự tam bảo mà sao.Năm người giàu có.Dạ trước cái nhân rồi trước bố thế mà ra.Lòng người có âm thanh trong trẻo.Là do cái nhưng đời chứ.Kchín mươi tám tháng tam bảo là sao.Đầm gửi được người thúy bình điền sang tầm hoan hỷ.Để cho kinh nghiệm từ trước mình thấy người.Củ sen tâm hoan hỷ và chanh.Đầm gửi toán chín.Tây du ký nhưng đời thức nhẫn nhục bà ra.Đầm gửi thư huỳnh thấp đủ nhỏ bé.Kiên kiên người bà cha.Làm người thân hình lở loét để giữ.Lại vô cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà la.Làm người bị bắt giam cầm lại cho cái nhân đời trước.Thầy bắt giam cầm chúng sanh trong lồng trong chậu mà ma.Làm người không có ảnh hưởng nói gì không ai nghe.Làm gì cũng ai thêu.Để cho kinh.Tỉnh shizuoka.Thêm thù ham muốn đổi danh của người khác mà ra.Lòng người có thủy lực.Nói gì cũng có người nghe làm gì cũng có người theo.Là rút nhân đời thứ.Không có tuấn tú kỳ ham muốn chân đời của người khác và ra.Làm người đi tiễn khách hàng.Lại cho cái dương vật trước cả nhược kiêu hãnh nào bạn vui vẻ.Không biết tôn trọng người đáng kính và ra.Làm người sang trọng quyền quý.Làm cho cái như đời trước biết phục thiện.Không kiêu hãnh.Biết tôn trọng người đáng kính và ra.Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt hiểu trọng thủy sau.Lời chúc ý nhân đời thứ.Vũ công tìm đến người có tài đức để học những điều chính đáng và.Làm đùi chu chi.Không hiểu biết gì hết là do cái nhưng đời thứ lười biếng.Không chỉ cần người tài quyết để học hỏi những điều hay lẽ phải và trái.Đầm người ngu xuẩn đừng đụng.Là du ký nhưng đời chứ.Thuốc trị bỏng người bà trưng.Gửi mail bùi.Mức dũng trí huệ loạn giọng people.Là do cái nhưng đời thứ hai em uống rượu và ra.Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện.Làm loạn động tâm người khác.Sau khi chết.Xem đóa trong đội chó chặt tay.Làm người hay chọn là.Làm cho người khác khiếp sợ.Kiếp sau sinh trong loài hươu nai.Làm người giàu sang phú quý cũng thế đánh đập kẻ dưới.Kẻ dưới không biết thưa kiện ai.Những người như thế.Chết loạn điện.Cả ngàn vạn năm.Từ điển lúc xa.Giai đoạn làm thân trâu bò.Bị xoay gậy đánh đập.Biển tình ngang trái ngày xưa.Làm người bị chết cháy.Thích như đời trước.Lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra.Làm người bị chết đuối.Lạy chúa tuyết nhân đời trước.Hãy chứng sang chết nước mà ra.Con người sinh ra trong tuyết giang.Bị nhiều tai nạn bệnh hoạn.Chết sớm.Biết bao thúng cổ công việc kỷ thứ.Youtube.Là chỗ bán nhịp guitar.Nên họ phải định lý quả báo khổ đau.Trồng ba rừng dữ.Bộ đề lão tổ từng dạ.Làm nghề lục ra.Rất nặng đơn full.Làm việc cấp phòng.Tự sát quý bình.Dầu rừng săn bắn.Tài khoản trần đình.Hình hung dữ.Tài khoản công trình.Tí của giang than quả bóng buồn cũ.Cúi ăn đường.Chiều điều thua thiệt.Gặp người lý của truyện kiếp bồi thường.Giờ người gặp người chịu đời.Giảm cung đường của diệu đời lần đầu đưa người mắc mưa.Của.Trịnh danh trọn đời.Người lìa của tam.Tân chỉ đoạt thủ.Con cháu phát thanh.Giữ của động tham.Chuyện kiếp làm chó dưới kẻ trên thân.Chụp hình đầy đoàn.Dùng xích loại gì.Chuyện kiếp đan sĩ.Thấy sắc của dầm.Vợ có phản loạn.Có thai chồng bỏ.Con vịt dưới cha.Tiền giang hữu thú.Sinh con bất hiếu.Thỏ hay lắm á.Liên lụy đến con.Quen người đoạt vợ.Oan gia nghiệp chướng.Dâm dục quá độ.Thịnh kém sang lào.Anh rất nóng quá.Thận suy khu kém.Hình ảnh thị thần tuồng huyện di linh.Thi thị thơm.Bạn con saka.Khuôn mẫu anh em.Cô độc một mình.Đọc truyện thiên đình đồng điệu líu lo.Hương dâng vào bím.Bằng thử thiên thư.Kinh điển nhân tình vũ trang bạc phận.Tri tỉnh quỳnh hương.Đuổi ruồi nhiều sướng.Khí hư chi cười có đuổi lập thân.Chim người thích lạnh.Chuyện kiếp cơ hàn.Định thời trí thức thế suy sụp đang cầu.Được xem chi hè.Đau đầu bằng tiền.Giết người cực khổ nguyễn phú khóa bờ.Được giàu phụ khó giữ của khung bình.Cứu cắt khi người.Vô duyên.Địt mạnh chiến.Chịu đời suy nhược.Tỉnh hay kiêu căng.Bạo lực không thần.Thì chúng hiếp cô.Khỏi sân lan dài.Giá vé nạp đồ.Áo cưới phổi yếu.Vũ được xưng hô.Khởi động xe nâng.Hủy hoại lúa gạo.Thiếu ăn thiếu mặc.Hủy hoại tiền của.Gia cảnh bình hành.Ăn uống không khí.Bừng cùng đoái.Phải không giữ gìn.Thiếu trước hụt sau.Tấn thấy cười.Con chó vô duyên.Sinh con cung gì.Khoảng khoảng trùng tay.Tỏa hương bán quán.Con cháu thức thời.Bùi hưng bạc nghĩa.Sinh con vũ việt.Nghệ hay không vậy.Con cháu bước tài.Chữ trên mười lần.Con chó gucci.Giải oan giết người con cháu giết người cha mẹ.Kiếp mồ côi.Bùi nhật đức lý.Hóa chân nhang cứu.Bỏ mồ mả hoang.Ba đời lưu lạc.Đốt nhà phá mã quanh đảo lương xứ.Mưu sâu kế độc.Tâm khùng đền tội.Dùng tạm máy thấy gửi đâu quan cháy bình.Dùng lửa hãy gửi.Loại tâm loạn tí.Mảng gió chữ mưa.Nhi cuộn đền tội.Được khuôn chi khi lãnh tâm mất trí.Chuyên khung bức tranh.Trả quả đoạn tâm.Em quy anh bỏ.Giảng cảnh tức thời.Phá cầu đầu nổ.One credit trứng.Chào đường lắp ngõ lo việc không thành.Bỏ người quảng đại.Cầu phước lâm.Nghe rên không trở.Cầu phước không thần.Thờ phật lý danh.Vitas lời giảng.Biết mà không nói nhiều đời lầm đạt.Chỉ đường lạc nếu nhạc bụi vu quan.Thuốc hai con cứ.Tốt bình an giang.Lương y giả kỳ.Quả báo ba đời.Bình người đăng ký chuyển kiếp thất thế.Nghị định không can lâm đảng cô thế.Trước thân sau phản.Vô duyên bất tín.Ngữ văn đọc đoạn tai họa thiên đình.Gần người hung dữ.Đi họ liên can.Đánh vần quá độ.Hư gan sân vinh.Anh rất hoang dã.Tivi samsung.Nghỉ đêm ở tỉnh bình tâm tìm kiếm xui xẻo.Thanh xuân.Shin.Nếu để tâm loạn giọng cung sóng gió.Lưu ngày thành nhỉ.Chip sầu đánh luôn hồi đền tội.Trong kĩ thuật sống cũng nói.Nếu bạn yêu thành thật.Bảng xếp gặp lồng tiếng.Nếu bạn gieo lòng tốt.Bạn sẽ gặp thân thể.Bảng điều khiển.Bảng xếp hạng cao thượng.Nếu bạn yêu kiên nhẫn bạn sẽ gặp hòa thuận.Nếu bạn gieo chăm chỉ.Bảng xếp gạch thành công.Nếu bạn gieo tha thứ bạn sẽ gặp và giải.Nếu bạn tri kỷ mở.Bảng số xe đạp thân.Nếu bạn yêu chịu đựng.Bảng sinh hoạt cộng tác.Nếu bạn trêu niềm tin.Bảng xếp hạng cmột.Nếu bật gian dối trá.Bảng sinh nhật người già.Chữa bệnh treo ích kỷ.Bảng xếp gạch cô đơn.Nếu bạn yêu kiêu hãnh.Bảng xếp gặp hủy diệt.Nữ bản nhiều lười biếng.Bảng xếp hạng thức bài.Nếu bạn yêu cay đắng.Bảng xếp hạng q lập.Những bản trên tham gia.Bảng chữ cái tủ thần.Nếu bạn yên tâm vào.Bảng xếp hạng kẻ thù.Nếu bạn nhiều lo lắng.Bảng xếp hạng euro.Nếu bạn tên tội lỗi.Bảng xếp gạch tụi nó.Duy trì.Bạn hãy cẩn thận những gì bạn tiêu hôm nay.Tôi sẽ quyết định những gì bạn gặp vào ngày mai.Chi tiết chúng ta phải hâm điều kiện tính sau điều áp.Thi trấn chuỗi tên xuyên.Kiểm điểm đảng.Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng.Thì tự nhiên trời đức chứ không phụ lòng tốt của mình.Nhà phải dứt điều thiện.Sẽ phú quốc dư thừa.Nhà mà chưa điều ước.Sẽ có tai họa dư thừa.Ngủ đi.Muốn có cuộc sống hạnh phúc an vui hiện tại và chị lan.Chúng ta phải thu thập kỷ.Trong chùy thân khẩu ý.Chó được thuần thiện thanh tịnh.Hạnh phúc biết bao.Giữ khẩu thanh tịnh.Hạnh phúc biết bao.Giữ ý đăng trình.Hạnh phúc biết bao.Thân cùng thổ ý chọn làng.Hoa địa tội lỗi gần cành hoa sen.Ai mà thương thủ y chang.Giữ theo chuyển nghiệp.Thân bình đẳng ăn.Bà nghĩ thằng động rảnh rang.Hát rồi nhập tháng là đàn xưa nay.Bị mắng chửi lòng chẳng phai.Với người tham luận giận gai chẳng sợ.Giữ mình trong sạch là hương.Dầu ai ghi dữ.Ăn hơn mặt ai.Phát triển tâm.Kết luận.Khi hàng giả từ mình không làm được điều đó.Khúc giải người làm người điều áp.Và tôi xin gửi người làm người điều đó.Chụp hình hoàng thảo thập chuyện gì.Thời thân hữu ý được thất tình.Đồng tử vi ký giả thương gửi minh nhật.Mũi giày phim tăng trưởng.Hiện tại đời sống cá nhân gia đình được cải thiện tươi sáng tốt đẹp.Xã hội chợ linh phượng lương thiện mỹ.Đi đường tìm cách chặn mất.Thường gặp tam bảo trung thành.Nền công bị loại chậu hoa từng chữ.Đi ngủ.Ngạ quỷ súc sanh.Thường xuyên vân tiên.Tưởng nhiều phước đạt.Được sống lâu sắc tố.Sức mạnh và trí huệ.Nếu huy đầu không tổ chức bắn trong tuyển nhân viên.Nguyễn đinh công thức thu thập thiện này.Hồi hướng về tịnh độ.Thời kỳ lâm trung được phật di đà và ngày tháng chúng thống quan tiếp dữ.Giáng sinh cực lạc quốc.Chồng dưới vẫn nói.Người giữ giới.Tìm bạn trung tâm an nhiên.Thịt giàu vẫn túc nằm.Còn người không giữ giới.Kìm chết thẳng thức hôn mê hoảng sợ.Giai đoạn giáo ác đạo.Giờ thủy đức phật.Một hôm ngày cùng tôn giả a nan.Giải chưa đệ tử đi ngang qua cánh đồng.Tiếng việt ba trang vừa đàn bò.Dân kỳ phật hỏi.Năm anh em.Ông có biết người ta đùa đặt bỏ đi đâu không.Bật biết luôn.Cũng không biết.Nỉ anh em.Người ta đùa đảng bò đứng nộp mũ điểm làm thịt.Bật đó không hay biết.Chúng cứ lo chạy nhảy.Tiêu chuẩn qui chuẩn.Cũng vì chúng sanh vì đam mê ngủ rồi.Phải dưới bạch trai.Đi tàu nhiều ác nhỉ.Nhưng họ đẩy quên trần.Mỗi ngày trôi qua là buổi ngày bước chân chọc vậy chứ.Mà không chịu lo tu hành.Giống như đàn bò đi cần chính chủ.Mà vẫn không hay biết.Thực đáng thương thân.Nhưng đón phật nói kệ.Diễn viên người cầm kỳ trang chắc đàn bò sữa.Giải trí.Cũng như chị.Đang đủ bản sống đi.Kinh pháp cú thí dụ.Duy tiến.Chúng ta hãy cố gắng dừng chứ ăn chay cho cầu chì.Được chưa vậy gọi là người có trí huệ biết làm theo lẽ phải.Tôi ước mong quý phật tử sau khi nghe qua huyện thập thiện này.Tiểu sử để biết cuối lời phật dạy tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo thành phúc.Ở hiện tại.Và tương lai.Vì thương người khó đỡ.Phật pháp khó nghe.Hôm nay chúng ta gặp được tam bảo mà không lo tu để tiến hóa lên.Đường chạy thoát.Nếu cứ bảy chần chờ tiếng chim bức thương rồi muôn kiếp có trở lại được.Truyền hình chúng ta phải cố gắng tu hành làm lành tránh dữ.Không làm điều ác.Trâm lạnh các thần đồng.Giữ tâm ý trong sạch là lời phật dạy kinh pháp cú.Nam mô a di đà phật khuyên đừng giết thú.Muôn loài nào khác guitar.Cúng tìm sự sống đánh xa tay nàng.Có cha mẹ có họ hàng.Kids sing và hiệu đoàn siêng năng.Ta đừng giết nó mà anh cũng đừng bắt nó trái trăng giam cầm.bảy câu trước đọc mưu nhằm.Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau.Lạc váy dương giáp xuân sao.Lại ăn cái lạnh.Thước giao hữu gần.Mình có thân nó cũng có thư.Nuôi mình giết nó.Chạy cân công bằng.Lâm bình cảnh ý khổ trăm.Giá như có kẻ vắt phân chúng mình.Mẹ cha cô bé.Thắm tình.Xót xa đã lắm.Bức bình biết bao.Buộc giá ipad chẳng đau.Tình thương ai giúp chậm đau rang vàng.Nếu ta suy nghĩ kỹ càng.Tình đầy cảnh ý rõ ràng tương thân.Làm người ta có lòng nhân.Hãy cưới tính phật lần lần sóng ra.Người cùng vuông diện một nhà.Ta đã ăn gì chúng là đàn em.Hương hương trong đêm giúp đỡ đàn em dại khờ.Khi lâm đạn trúng birthday.Màu tay thiết cứu chứ girl mắt nhìn.Thủy ai giết hát tâm linh.Lấy lời khuyên dạy dụng tình cảm năng.Thuốc kia nó cũng là thân.Cúng xương cũng.Có phần như ta.Đánh nhau chúng nó kêu la.Tiếng rên đứt ruột.La sén.Tánh linh người nhật cũng đồng.Chú tay bao tử.Chồng đồng sau đan.Hưng tao tìm giúp cho ai.Mà thương kẻ khác.Giải toán xíu gì.Lồng ta muốn tránh nạn tay.Sau cùng kẻ yếu.Dwight giữ trần.Nếu ta biết để công bằng.Beat cô phước tuổi.Luân hồi.Viết đó tuần rồi.Cũng đừng thần thờ.Trọn đời.Mỹ kinh chữ cho chúng khổ vì mình.Mở lòng thương xót.Tấm hình hài kim.Đừng làm chúng nó chia tay.Con đầy sao mẹ.Rượu kia cách trồng.Đừng bay cắt cổ ngũ đông.Việc làm cũng phải dự phòng.Vì sao.Chị oanh ai giải được giàu.Kiếp này kỹ nữ.Kiếp nào trả sau.Muốn cho mình được thông vong.Đừng giận kẹt.Khủng long đại chiến.Chứ gì một chút sân si.Mở báo oan trái.Kẹo chỉ.Núi đôi.Muốn cho khỏi biển đun hồi.Quả kiwi tại thái.Cho rồi.Bị treo.Dừng chân rạp bóng chẳng thể.Những tay thì nghỉ.Chuẩn tiêu bên mình.Ai ơi.Nên khánh giữ gìn.Nam mô đại từ đại bi.Cứu khổ cứu nạn.Linh cảm ứng quan thế âm bồ tát.Mahathir.Lời khuyên.Vĩnh đức phật đã chỉ dạy.Chồng các sự bố thí.Chị có khác khí là công đức lớn nhất.Không có công thức nào sánh bằng.Gì thế.Chúng tôi hy vọng rằng.Thì quý phật tử nghe xong đĩa thập thiện nghiệp này.Rồi sang sẽ cho mọi người nghe.Để trước họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả.Dằn chỉ.Tuy phước.Đây cũng là phương pháp bỏ à.Diệp khùng.Hành thiện.Tạo phước đức cho mình.Giải trí hiện tại cùng với like.Việc làm đó.Giống như một ngọn đèn mùi qua trăm ngàn ngọn đèn khác.Điều được sáng.Thì công đức đó.Quả ớt.Youtube.Chu bin.Nam mô công đức lâm bồ tát.Mahathir.Các đại.Chứng minh. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com