1 2 3

nhẤt niỆm vĨnh hẰng

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Dịch (Full)!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.