nhất kiếm độc tôn

Sinh Tử như hồng, không phục thì tới. Chư Thiên Thần Phật, không nổi một kiếm! Nhóm dịch Thâm Uyên nhận dịch tiếp bộ này nha, cầu các đạo hữu ủng hộ! Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch)!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM