1 2 3

những bóng ma trong Đời

Đây là câu chuyện tâm linh được hai tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn chứng kiến và kể lại qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe câu chuyện Những Bóng Ma Trong Đời Tôi ngay sau đây
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.