Những Lời Phật Dặn Đầu Năm 2021 KhÔng NÊn BỎ Qua (cực Hay) - Vi Diệu Pháp Âm.

những lời phật dặn Đầu năm 2021 khÔng nÊn bỎ qua (cực hay) - vi diệu pháp Âm.

Đầu năm đi chùa để lễ bái cầu phúc cầu lợi.Có lợi lạc gì không thưa thầy.Nhất là ngày rằm tháng giêng đi chùa nào cũng đông ngạc từ sáng sớm đến khuya như người ta nghĩ.Đi lễ quanh năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng.Chúc con cuối xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.Đáp.Đó là phong tục mê tín từ lâu trong các chùa cho kinh sách phát triển dài cầu phúc đầu là như vậy.Để lừa đảo tín đồ phật giáo.Đem phúc lợi cho những tu sĩ ngồi trong mát ăn bát vàng.Hơn là phúc lợi cho tín đồ.Đi chùa để nghe pháp.Nhớ lời phật dạy về đạo đức làm người đời sống toàn thiện.Nếu một người nghe lời phật dạy luôn luôn sắp toàn thể.Thầy phước lộc đầy đủ cần gì phải đi chùa cầu phước cầu lợi.Nếu đi chùa quanh năm hoặc nhất ngày rằm tháng giêng.Đến lễ phật.Cầu trước mặt ban phúc ban lộc bà trắng là một điều là.Luôn luôn làm khổ mình khổ người.Có thể tu tập nhẫn nhục tùy thuận vui lòng lúc nào cũng có phiền não sân hận bất toại nguyện.Thì có ích lợi gì.Có phật nào ban cho phúc lộc hay không.Đúng việc gì cũng làm to ra là nói ôm sòm chửi là nắng sớm.Cuộc sống lúc nào cũng bảo sẵn ích kỷ không thể giúp đỡ người bất hạnh.Thể dục có lợi phật đứng đối đầu cầu phước cầu lộc cũng chẳng có được chút nào.Đó là một việc làm máy tính mơ hồ phía đạo đít.Không có tán thành chư phật chư bồ-tát nào ban phước ban nộp cho quyết giấy được.Những dịp ban phước ban lộc như vậy.Không đúng đạo đức công bằng và công lý.Cầu phúc cầu này không bằng sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả.Cóc làm khổ mình khổ người.Thích cuộc sống sẽ có phước báo đầy đủ .Đó chính là hành động đối xử với nhau biết những gì.Tuổi thơ.Bằng lòng với mọi người.Cầu phúc cầu lợi là một việc làm mê tín rượu tượng ảo mộng.Vì chẳng có ai ban phước ban lộc cho mình.Mà chỉ có chính mình làm được những hành động thiện thân.Min.Tí.Không làm khổ mình.Khổ người đó sẽ là sự ban phước ban lập cho mình cụ thể thiết thực và rõ ràng.Đi chùa cầu phước cầu lộc.Là việc làm thiếu trí tuệ.Chúng ta làm ác bản sản xuất chỉ.Thì thử hỏi có ai dám đem phước lộc đến cho chúng ta chăng.Phước lộc không phải tự dưng mà đến.Với chúng ta.Nó đến với chúng ta.Bằng tắt điện tốt của chúng ta.Giờ chúng ta biết thương người biết giúp đỡ người trong cảnh bất hạnh tai ương.Bigbang phúc bang.Cho người gặp cảnh khó khăn.Phước lộc đến chúng ta.Phải đến với sự cân bằng và công lý.Nếu ta làm xấu.Chẳng giúp người trong cảnh khổ nạn thì thấy chúng ta gặp khổ nạn chẳng có thần thái.Hình ảnh giúp chúng ta đi.Và chẳng bao giờ có phước lộc đến chúng ta.Để chúng ta có ban phước lộc cho người.Thầy phước lộc mới đến với chúng ta.Cho nên chẳng cần cầu khẩn ai ban phước lộc cho mình .Phước lộc đều cho nên mình.Thế mà đức phật đứng trong góc độ đạo đức nhân bản nhân quả.Bây giờ chúng ta tu hành thiện pháp.Đầu năm đi chùa lễ bái cầu phúc sinh.Chẳng được bước.Bắt cóc bị kẹt khách lừa đảo lừa gạt tiền mất tật mang.Đầu năm đi chùa lễ bái cầu phúc xin lộc để rồi trở thành những tín đồ phật giáo mê tín dị đoan là.Bị người đời cười chê.Là những vật tử ngu si mê muội.Đầu năm đến chùa xuống được đánh lễ bật chân tôi với.Để học hỏi những đức hạnh của người thì đó là phước lành.Người chân tu hướng dẫn và kỷ vật cho mình những hành động sống để được phúc lộc an vui thanh thản và.Phúc đầu năm đi chùa cầu phúc sinh lập như vậy mới là chân trắng.Vì ích lợi thiết thực cho mình cho người.Cho xã hội dành cho đất nước quê hương.Tóm lại đi chùa lễ bái cầu phúc xin lộc là hành động mê tín dị đoan.Thiếu đạo đức.Thiếu trí tuệ là đi chùa lễ bái bậc chân tu tính dạy đạo đức làm người.Không mình làm khổ mình.Khổ người là chân trắng.Không biết tính đặc thù.Đó là người cư sĩ đệ tử phật thông minh và trí tuệ.Tìm.Những điều về.Lộc chân trắng cụ thể.Thực tế không mơ hồ trừu tượng.Kinh sách phát triển.Câu hỏi của liễu nhỉ.Kính thưa thầy.Con có mấy quyển kinh như.Lương hoàng sám.Kinh phương quảng.Kinh địa tạng vương.Kinh dược sư.Kinh diệu pháp liên hoa vân.Những quyển kinh này chùa nào cũng có lịch tụng niệm hàng năm theo khóa lễ.Bị những quyển kinh này.Có phải là kinh của đức phật hay không.Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.Đáp.Những kinh sách.Mà không đã hỏi.Không phải do phật thủ.Mà do khắc tổ soạn.Viết ra sau này.Theo kiến giải của từng bộ máy.Mỗi bộ khoái khi được thành lập.Và chọn quyền nắm giữ bộ phát của.Thì chắc tổ biên soạn viết kinh sách.Theo sự vay mượn của giáo pháp ngoại đạo.Trong lúc đức phật còn tại thế.Hình này đã giống lên tiếng giống con sư tử.Đập sạch các hệ tư tưởng lừa gạt người.=.sáu mươi hai lý luận.Làm chấn động cả đất trời.Toàn thế giới.Sau khi đức phật.Không ai còn nắm được nhiều mối.Và quyền lãnh đạo quân đoàn.Thì đã bị các thủ siêu ngoại đạo.Vì dân vì lợi.Nên phân chia phật giáo.Làm hai mươi bộ khoa.Mỗi người kiếm định một nơ.Rồi soạn viết trên sách.Theo sáu mươi hai lập luận của ngoại đạo.Vì thế.Phim sex phát triển.Mà con đã kể ở trên.Không phải là kinh sách của phật.Mà lại chính sách của bà la môn.Bị ngoại đạo phần hóa.Kinh sách ngoại đạo phân hóa ngày nay thôn còn mang.Chất phật giáo nguyên thủy.Chỉ còn một số danh từ.Vào đức phật dạy mà thôi.Nội dung.Toàn là của ngoại đạo.Channel.Lý thuyết phật giáo chia ra làm nhiều bộ váy.Thi sử tu tập.Và đời sống đức hạnh của người tu sĩ không còn thấy nữa.Chỉ toàn là tu sĩ danh lợi.Chạy theo thế giới siêu hình.Cúng bái tụng niệm như trong các chùa có lịch tụng niệm.Các kênh này hàng năm.Khoảng.Để cầu an cầu siêu.Cho tai qua nạn khỏi.Vâng vâng.Đó là quyển sách của ngoại đạo phát triển.Đất dạy mê tín không đúng đầu đức nhân quả.Vậy những điều phi đầu.Các con.Hãy giữ lại.Để làm kỷ niệm.Một thời vàng son.bốn loại kiểm soát này.Nó đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ người tu hành.Đi trên lộ trình mê tín.Và kết quả của một đời tu mà thôi.Chẳng có gì.Phật giáo.Chỉ còn là cái tên.Thực chất.Chẳng có gì.Lạc của phật giáo cả.Hình ảnh.Quan thế âm bồ tát.Câu hỏi của liễu nghĩa.Hỏi kính thưa thầy.Gia đình con có thời hình ảnh quan thế âm bồ tát.Xs thầy giảng trong băng bồ tát quan thế âm.Không có.Mà chỉ là sự tưởng tượng của con người.Trước kia còn chưa được biết nên được sư ở chùa.Cho giày thờ gần hai năm nay.Bây giờ con có thấy mấy trong lương tâm.Điều này nên để thờ hay thay bằng kinh phật.Xin thầy hoan hỷ chỉ dành cho con được rõ.Đáp.Bồ tát quan thế âm là một vị bồ tát tưởng tượng của kinh sách phát triển.Chứ không có một bồ tát trong lịch sử loài người.Cũng như bồ tát ghi.Cũng chỉ là một bồ tát tưởng tượng.Thấy ai cười hì hì.Đều cho đó là bồ tát rồi.Gần đây có một số nhà học giả.Dạy người tu hành.Luôn luôn tập một nụ cười.Gì thế.Có nhiều học giả giả.Tôi miễn miệng cười.Thở ra tôi mỉm miệng cười.Cách thức khuya như vậy cũng giống như người hoa kiều buôn bán ở chợ lớn.Luôn lúc nào cũng cười hề làm vui lòng khách hàng.Những người tập vui cười ngoài.Nhưng bên trong thì tham sân si.Còn hơn những người không tuổi.Đức phật chỉ duy nhất có một đức phật lịch sử trong loài người đó là đức.Ca mâu ni.Người đã tự tìm ra một giáo pháp tu từ.Để đi đến giải thoát sự đau khổ của kiếp như.Đệ tử của đức phật các con nên thờ một vị phật duy nhất.Để tỏ lòng biết ơn đó là thờ đức bổn sư thích ca mâu ni phật.Muốn thay đổi hình tượng thời phụng trong nhà.Hình ảnh quan thế âm bồ tát.Con linh đem gửi lại chùa hoặc đem thiêu đốt.Nên thỉnh hình ảnh đức phật thích ca và ngồi thiền tại cội bồ đề.Bên dòng sông nin.Dưới ánh trăng đêm khuya giờ thờ phượng thì mới đúng tư thế.Là tín đồ phật giáo.Ba hồn bảy vía.Ba hồn chín vía.Câu hỏi của liễu nghĩa.Kính thưa thầy.Người chết mới tắt thở.Có tục lệ.Nếu đàn ông.Thì cho bảy hạt gạo.Tổng.bảy hạt muối trắng vào miệng.Đàn bà thì chín.Làm như vậy có đúng không thưa thầy.Xin thầy dạy cho chúng con được rõ.Người nào tín đồ phật giáo.Thì cho một quyển kinh kỳ cầu.Nhỏ bằng bao thuốc lá.Để vào túi áo cho người chết mang đi.Để quỷ sứ biết là đệ tử của phật.Không ra cáo buộc tội.Người nào.Được làm lễ quy y tam bảo.Thì được.Cho hai từ đẹp.Thì chết.Một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than.Đem đi bỏ xuống giếng.Hoặc men ra sông bỏ.Một tờ xét nhỏ.Để vào lòng bàn tay người chết mang đi.Làm như vậy có đúng không thưa thầy.Đáp.Sau khi đọc lại những sách nói về phong tục dân gian.Trong ba.Nam trung bắc.Trả thù.Dù lý luận kiểu nào.Các tập tục đó cũng chỉ là mê tín mà thôi.Đối với đọc.Thân tứ đại này.Thi dã thanh.Thì đất nước gió lửa.Phải trả về.Đất nước.Gió lửa.Còn gì đâu.Mà bé bỏ gạo muối vào miệng.Để đem theo.Ăn uống.Như người còn sống.Đường tục lệ dân gian người ta cúng cô hồn.Tức là những vong hồn người chết.Chết tức tối.Không đi đầu thai được.Hoa cúc bằng gạo và muối.Do đó xảy ra.Chúng ta cũng nhận ra được người nam chế.Cho bảy hạt gạo và bảy hạt muối vào miệng.Đến nhờ đó mà linh hồn.Và bắt vía.Không còn đói khát.Chồng.Chưa đi đầu thai.Từ chỗ tử chi.Quy tắc suy tưởng thế giới siêu.Và cho rằng.Người chết.Là biết thằng tứ đại.Còn riêng linh hồn.Tìm bất tử.Bút bi.Không thay đổi.Và không bao giờ chết.bảy hạt gạo và bảy hạt muối.Ngày chính hạt gạo và chín hạt muối.Đó là sự tướng tri của tình cảm con người.Với người thân đã chết.Họ nghĩ rằng.Số gạo và muối như vậy.Đủ rồi.Trong thời gian tiếp tục bị tái sanh.Mà không bị đói.Người ta không hiểu.Khi một người chết.Bỏ cách tắt thư cằn cỗi này đi tiếp tục nha.Với canh tác tuần mới trong bào thai.Giống như ngọn đuốc này vừa tắt.Thì được mùi xanh ngọn đuốc.Cây bút cũ.Lát.Cát bụi.Không còn một vật gì lưu lại.Vietsub còn một vật gì lưu lại.Nên chẳng có đi đâu.Chẳng có thời gian chờ đợi xuống địa ngục.Ngày lên thiên đàng hoặc đi tái chanh.Cây thuốc cũ và cái nút mới thì có khác nhau.Nó có vô số hình tướng.Khác nhau.Nhưng lửa.Thì như nhau.Dù lửa than và lưỡi nhọn.Hoặc.Ngọn lửa lớn.Hoặc nhỏ.Bánh lửa.Vẫn là một.Cảnh nóng ấm.Chứ không.hai trăm ba mươi ba.Cây đuốc.Vụ trách thân nhỉ.Của con người.Nó có nhiều hình thức khác nhau.Nhưng làm thân người.Đàn ông.Đàn bà.Hoặc làm thơ.Trâu bò.Heo dê con chó gà vịt.Mèo chuột.Các.Chim côn trùng.Sâu bọ rắn rết ong bướm.Tất cả.Điều lập thân tứ đại.Những hình dán.Không giống nhau.Dù rất nhỏ nhưng vy.Cũng là thân tứ đại mà có.Lớn như chim đại bàng.Bay che mát nửa bầu trời.Thì cũng là thân tứ đại.Lửa.Vụ doanh nghiệp của chúng sanh.Nghiệp.Di chuyển linh động trong thiện và ác.Link.Cổng quang kẽ hở.Bệnh nhi.Luôn luôn vận.Không gián đoạn phút giây nào cả.Thân.Thì có tiếp nối thân này thân khác.Thân người thân chúng sanh.Con nhi.Tính liên tục.Dù thái.Bao nhiêu thân.Tình yêu.Liên tục mượn thân.Thanh nó mặc đồ.Thành nhân quả thiện ác.Nghiệp thiện ác nối tiếp từ thân.Thực.Mà cứ mãi hoạt động như vậy.Nên đức phật gọi là tái sanh luân hồi mãi mãi.Tín ngưỡng nghệ tĩnh.Rõ ràng.Có người có hồn và kí.Đàn ông có ba hồn bảy vía.Đàn bà có ba hồn chín vía.Người ta tưởng.Khi một người.Chết ba hồn đi xuống địa ngục.Bị hành tội.Cây mảnh cộng.Thì đi đầu thai.Còn bảy vía đàn ông.Và chín với đàn bà.Trở lại dương gian.Vứt vợ bất tử đối kháng.Tiền thì chết.Người ta cho vòng mi.Hoặc bảy hạt nở.Hoặc chín hạt nếp.Để bảy vía hoặc chín vía đó.Có mà sống.Không có đói không.Hoặc lấy trong miệng mà tiêu phí.Đó là chửi mệt tính.Nhưng cũng nói lên đi.Tình thân thương của người sống đối với người đã chết.Nhưng vì sự máy tính lạc hậu đó.Mới có những kẻ trộm.Hai cuộc một cái quan tài lấy vàng bạc.Của báo.Đã được chôn theo người chết.Một việc làm b tính lạc hậu.Cũng đã đưa đến nhiều điều tai hại.Nhất là kỳ quặc một người chết.Mùi hôi thối từ tử thi bay ra.Làm ô nhiễm một vùng.Người chết là hết.Không còn ăn uống và tiêu tài vàng bạc tiền của.Nhiều lúc còn trống.Người chết.Chỉ còn.Tiếp tục tái sanh luân hồi.Tức là hành động thiện ác.Nối tiếp sự sống.Người chết.Là.Đang tiếp tục sống.Và người sống.Đang tiếp tục.Đi dần đến từ chết.Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta không còn mê tín lạc hậu.Không còn làm hao tài tốn của.Một cách vô lý.Chết.Là hết một kiếp thân nhân quả.Còn có gì đâu.Mà xài tiền bạc.Và mặc quần áo.Vì mê tín.Biết tưởng rằng.Người chết.Cũng như người đang sống.Ở trình dương gia.Vương.Âm phủ.Đồng nhất lý.Kiểu như vậy.Là cái hiểu của tưởng trì.Hiểu bằng tử.Không đúng.Không thực tế.Là hiểu mơ hồ đầu tư.Cái hiệu đó.Đặt khiến cho người ta hao tốn tiền của rất nhiều.=.Mua giấy tiền vàng bạc rồi đem đi.Thật là lãng phí nhảm nhí.Chẳng có linh hồn nào sử dụng quần áo.Giấy và tiền bạc giả đó.Nó chẳng ít lợi cho người sống cũng như người chết.Tóm lại.Mê tín.Là sự ngu si dại dột.Của những con người còn lạc hậu.Trong những thời kỳ bộ lạc da xưa.Loài người.Ăn lô.Ở lỗ.Kinh cầu kỳ và điệp máy.Câu hỏi của liễu nghĩa.Hỏi kính thưa thầy người tín đồ phật giáo nào hay đi chùa.Được cho một quyển kinh kỳ cầu nhỏ bằng bao thuốc lá.Becgie chết bỏ vào túi áo mang theo.Khí độc quỷ sứ ta sẽ đưa cuốn kinh này xa quỷ sứ biết đó là đệ tử của phật công cha sex.Không buộc tội.Người nào đến chùa được làm lễ quy y tam bảo.Thì được phép cho hai tầng đẹp.Khi chết một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than.Đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ.Một tờ sếp nhỏ để giờ trong lòng bàn tay người chết mang đi.Làm như vậy.Không thưa thầy.Mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.Đáp.Điện máy quy y tam bảo là gì.Phật giáo bị phân chia ra nhiều bộ phát.Các tổ muốn biết số người theo phật giáo bao nhiêu.Thiết lập ra điệp máy.Di truyền giáo từ trung quốc rồi sang việt nam.Các tổ của kinh sách phát triển biến tờ địa phái thành loại giấy thông hành.Xem người chết.Xuống địa ngục.Giờ.Những tờ để máy này mà.Vua diêm vương cùng quỷ sứ giảm kinh tội trạng và sớm được đầu thai.Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội.Và có thể ở tù chung thân không được đi đầu thai.Đây cũng là một sự lừa đảo đường gạch của các nhà sư phát triển lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình.Cũng như trong thời pháp thuộc.Ở việt nam.Gửi danh bạ sức nào được.Giấy tờ nhập pháp cấp.Nhập quốc tịch pháp thì được hưởng mọi quyền lợi.Dạ không bị bắt bớ tù tội.Cũng giống như vậy người nào được làm lễ quy y tam bảo là được nhập quốc tịch tất cả.Quỷ sứ vô duyên dương không hàng.Thật là một điều bất công phi đạo đức.Sống kinh dương giang chuyên làm điều ác chỉ cần có giấy đẹp phái của các kinh sách phát triển.Thai phụ.Cách cho là khỏi bị tù tội.Có những người khác không quy y tam bảo thì sao.Bị hành hạ.Giờ bỏ tù chung thân suốt đời.Không cho đi đầu thai thì thật là bất công.Không còn công lý chút nào cả như trên chúng tôi đã nói.Các kinh sách phát triển đã biến phật giáo thành một tôn giáo mê tín.Chiến lừa đảo.Lưỡi gạt người khác.Bằng những điều mê tín lạc hậu phi đạo.Sau khi đức phật xác định kẻ nào giết hại chúng sanh trộm cắp tà dâm giọng nữ uống rượu.Đã địa ngục.Thế mà các chính sách phát triển dài ngược lại lời dạy của đức.Là một điều gian xảo lừa dối chỉ cần có giấy chứng đẹp là thoát tội địa ngục.Các chính sách phát triển lại còn dạy rằng.Khi trẻ con mới sinh đem vào chùa quy y.Sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt làm cho đau bụng.Hay cho trẻ mới sinh đem đến chùa với em.Sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm.Nhờ chứ phật phù hộ cho bạn giỏi.Trên đây là những điều mê tín mà quyết thầy trong các chùa.Thường chạy tính đồ như vậy.Để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái.Để các thầy ngồi không mà họ hứa.Chẳng tu hành gì cả chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là ngồi mát ăn bát vàng.Gần đây khoảng mười năm nay có xuất hiện một loại tinh nhỏ bằng gói thuốc hút.Có tên là kinh kỳ cầu.Sữa bột gì thầy bà-la-môn tưởng ra biên soạn.Tâm kinh kỳ cầu đã dạy.Nếu có quỷ sứ thần vô diêm vương ta hỏi thì đưa kinh kỳ cầu ra liền không bị tra hỏi.Được đi tái sinh.Hâm xóa địa ngục.Kinh dị.Bạn chung số tám.Quỷ sứ hỏi câu.Đã có kỳ cầu dinh dưỡng ta hỏi.Đứng lại mà nói.Đã có kỳ cầu.Đó là một loại kinh mê tín phi đạo đức một lối lừa đảo của những tà sư ngoại đạo.Nếu làm tội lỗi tức là làm ác.Địa chỉ có làm việc thiện mới chuyển quá được.Cảnh khổ.Hay là cảnh địa.Chứ không phải có kinh kỳ cầu là tiêu tai thoát nạn.Thật là những tà giáo đại thừa bầy xa nhiều điều phi đạo đức.Kinh kỳ cầu là một loại kinh tà giáo ngoại đạo mượn danh phật pháp.Để lừa đảo tín đồ phật giáo làm việc mê tín đánh bạc.Chân chính của phật giáo.Kinh kỳ cầu giống như giấy thông hành của giặc pháp cấp cho những người dân bản xứ trong rừng.Chúng ta kiểm soát trong thời chiến tranh.Trong kinh này còn dài.Nếu ai có kinh này thì chưa phật mới biết mà cứu độ.Chẳng có kỳ cầu.Phật mới biết đâu.Lâm châm cứu độ.Đúng là một loại kinh tài giáo chỉ cần cuốn.Chứ không phải cần tấm lòng giải thoát.Trong khi ấy đức phật dạy phải đi đục dfu.Thì tâm thanh tịnh.Tâm thanh tịnh.Tức là tịnh độ hay là cực lạc.Chưa app mặt tab.Chúng thuyền phùng hà.Tự tình kỳ ý.Kinh pháp cú.Tự tịnh kỳ ý tức là tâm y dược lý pháp.Tức là ấn độ hay cực lạc niềm tin.Làm ác thì phải chịu tội thọ khổ thỏ tai ương.Chứ không có ai cứu mình.Giúp tự làm các điều ác.Thử làm các điều thiện thì dạng tội tiêu trừ chứ đâu phải tụng kinh mà được dạng tội tiêu trừ.Cái này còn nói láo.Tụng kinh kỳ cầu.Dạng tội tiêu trừ.Cái này còn dạy cần mang theo trong người đi đường đều có thằng nhân ủng hộ.Lúc sống của cũng như khi chết.Bắc kinh vào ngực áo người chết.Kinh bỏ túi áo.Để mà khổ thân.Đi xa gần.Tinh thần ủng hộ.Lúc này lâm chung con cháu có lòng.Bỏ vào trong ngực.Thiên - ẩm thực.Phật độ về tay.Đây là những lời nói lừa đảo giới gặp người khiến cho những người không hiểu mới tin tưởng.Tóm lại từ đẹp gái biến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con.Bánh kinh kỳ cầu thành giấy thông hành đi đường.Là một sự lừa đảo của giáo pháp phát triển và các chùa đang hướng về phật tử đi vào con đường mê tín lạc hậu.Đây là đường lối giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu.Đi dễ bị mốc tiền một cách công khai.Mở pháp luật nhà nước thông bắt tội cướp giật tài sản công dân.Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si.Nếu được về tây phương thì tây phương không còn là cực lạc mà là điềm gì.Vì những người này sẽ về nó trộm cắp lung tung.Cái này viết ra chữ gạt người vô minh.Người còn lạc hậu mê tín chứ làm sao gặp những người tu sĩ chân chính đệ tử của phật đức.Sao vậy duy toàn bộ đệ tử của phật được dạy về đạo đức nhân quả.Nên không có mục giáo pháp mê tín nào lừa gạt đi.Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả.Thì dễ bị kẹt tắt lừa đảo.Là một tín đồ phật giáo.Chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cú trên này mạo danh phật giáo.Dạy dân.Làm những điều dối trá phi đạo đức.Cuối cùng các con hãy cảnh giác tờ đề phái này là một giấy chứng nhận.Các con đã quy y theo.Chứ không phải là bùa hộ mệnh.Giờ cũng không phải là giấy thông hành.Đó là cách thức lừa đảo của kinh sách phát triển.Các con tình nhớ.Từ quy y phật từ quy y.Từ quy y tăng tức là.Không cần phải giấy tờ giúp được gì hết.Nếu lòng của các con hướng về phật pháp tăng để tìm đường giải thoát khổ cho cuộc đời của mình.Thì khi thực hành với tất cả tâm thành các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự.Đó là các con đã quy y.Pháp tăng rồi.Đời sống người ta muốn kiểm tra xem.Số tín đồ phật giáo đã quy y được bao nhiêu người nên mới bài xa biệt phái để biết số lượng.Tuần thứ.Câu hỏi của liễu nhé.Kiếm tôi thấy.Trong nhà có người chết.Trong ruột quyết thì chạy làm tuần thứ.Địa điểm.Vậy thơ.Tức là bốn mươi chín ngày.Thường tụng kinh địa tạng.Bài thơ thầy có lời.Giày cho người chết.Và những người còn sống trong gia đình không thưa thầy.Đáp.Xưa đức phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình.Đi làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu.Làm tuần.Tụng kinh địa tạng.Kinh địa tạng vương.Làm một loài trên máy tính.Của giáo pháp bà la môn.Do các tổ biên soạn ra.Dựa theo sự mê tín.Của những người dân còn lạc hậu.Tính rằng.Người chết có linh hồn.Nền kinh tế.Đặt ra bồ tát địa tạng.Xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi.Họp báo.Nếu ai tụng kinh.Và cúng bái tới lễ.Sẽ được ngài bồ tát địa tạng.Cứu khổ.Thoát khỏi vòng lao lý ở địa ngục.Khi người mới chết.Linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội.Do lúc ông bà.Ở trên giường thế làm điều ác nhất.Nền chết xuống địa ngục.Bị hành xử đủ mọi cực.Nếu khi trong nhà có người chết.Phải đến nhờ quý thầy trong các chùa đến tụng kinh cầu siêu.Thường là.Đêm kinh địa tạng vương ra tùng.Để cầu ngày đẹp.Cứu hộ phá cảnh địa ngục.Muội.Điều có cúng dâng lên hương hoa trà quả.Cùng những thực phẩm bánh trái cơm canh.Cúng chư phật.Và cầu ngày địa tạng tuấn địa ngục giải cứu.Tút chồng bốn mươi chín.Được cúng bái như vậy.Tỉnh phong linh người chết.Sẽ khỏi tôi.Được đi tán.Cũng bảy tùng niệm như vậy.Tức là kinh sách phát triển dạy là một điều phi đậu.Chắc làm tủ.Và tụng kinh địa tạng trong bốn mươi chín ngày.Mà tiêu tội được chứ.Điều này.Lấy gì làm bằng chứng.Đây là một kiểu cắt hối lộ.Và anna.Có đúng như vậy không quý vị.Trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện.Vậy.Như có người nào sắp màn chung.Hàng thân quyến trong nhà.Nếu có một người.Bị người bệnh sắp chết đó.Màn niệm lớn tím danh hiệu.Của một đức phật.Thời.Người chết đó.Từ từ.năm tuổi lớn vô giá.Các nghiệp báo khác đều tiêu sạch.Kinh địa tạng.Trang một trăm ba mươi.Lời chúc sinh nhật.Là một lời giải quy đầu.Lừa đảo những người không hiểu về tính lạc hậu.Luật nhân quả.Lâm đạo luật công bằng và công lý.Làm sao lại có bồ tát.Hoặc đức phật nào.Dám vậy cứu.Cho kẻ làm ác.Kẻ làm điều cực.Remix đọa vào địa ngục vú rán.Thế mà chỉ cần.Có một người niệm gì.Thì cũng thoát ra khỏi địa ngục vô giá.Thì đó.Phải là lời lừa đảo người khác.Thảo nào.Có nhiều người đem công.Tụng kinh này.Hoặc.Làm đàn tràng.Kính mời các sư về tụng niệm.Để cầu cho người thân thương uống.Thoát cảnh địa ngục.Và tất cả các nghiệp báo khác đều tiêu.Cảnh sát bắt kiểng dối gạt người.Bằng nhiều hình thức mê tín.Chuyển cho con người hao tài tốn của rất nhiều.Về vấn đề cúng bái.Tục ngữ.Cầu an cầu siêu.Mặt trận có ích lợi gì thiết.Cho người còn sống.Và người chết.Tiền mất tật mang.Đây là một đoạn trích lừa đảo dối trá.Làm hao tốn tiền của con người rất nhiều.Có thể vẽ.Cho đến dùng vàng bạc.Đồng xu.Lúc nắng hình tượng địa tạng bồ tát.Đốt hương cúng gì.Phim lẻ người khen.Thì chỗ người đó ở.Có mười điều lợi ích.Những gì là mười.Một là đất cát tốt màu.Hay là.Nhà cửa ăn ổn mãi mãi.ba lẻ.Người chết.Được sanh lên cõi trời.bốn là.Những người còn sống hưởng sự lợi ích.Năm là.Cầu chi cũng đủ.Gọi ý cả.Xấu là.Không có tai họa về nước và lửa.Bảy là trừ sạch việc hư hao.tám là.Viết hẳn các ác mộng.Chính là.Vào có thần hộ vệ.Người lạ.Thường.Bậc thánh nhân.Kinh địa tạng.Trang một trăm năm mươi lăm.Trên đây là những lời nói tao cá dối người.Làm gì có chuyện vẽ hình.Đúc tượng bồ tát địa tạng.Thờ cúng.Mà đất ở đó lại tốt màu.Đất xấu là đất xấu.Chỉ cách bón phân.Đổ rác một.Mới có màu mỡ trở lại.Hoàng đức tốt là đất tốt.Đất phù sa.Nền máy tính.Đi đâu vậy.Thơ hình tượng bồ tát địa tạng mà tốt được.Thật là chính sách diệt người.Chỉ có người không hiểu.Marketing kinh địa tạng mà thôi.Từ cuốn kinh địa tạng.Chúng ta chỉ là tất cả.Những cuốn kinh khác.Của cảnh sát bắt kẻ.Cũng đều là loại kinh tảo trá lừa đảo.Gây mê tín cho mọi người.Đây là một đoạn kinh nói láo nhất.Chúng tôi xin trích ra.Giải quyết bị nghiên cứu.Kim lễ hình tượng của địa tạng bồ tát.Bài đọc tụng kinh bổn nguyện này.Tự nhiên được rốt ráo sa lẽ biển cổ.Chứng đạo niết bàn ăn vui.Vì thế.Nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế.Trang một trăm năm mươi bốn.Kinh địa tạng.Muốn li biển khổ của cuộc đời để chứng đạo nhất.Đâu phải là.Việc dễ làm.Biết bao nhiêu người tu hành bỏ các công suất.Vô cùng.Vô tư.Mạch chưa chắc đã đạt được.Đức phật thích ca.sáu mươi lăm cổ.Gần như muốn chết.Sau đó nhờ bốn mươi chín ngày tu tập tứ niệm tứ miền.Tầm khủng phóng to.Mới chứng được niết bàn.Vậy mà trong kinh này vậy.Tiếp cận kim lê.Phật tụng niệm.Tin bóng đá.Thì tự nhiên giải thoát biển khổ thế gian.Những đạo đức bà.Thật là kinh đại vọng nữ.Nếu được như trong kinh này vậy.Thì bồ tát địa tạng vương là hiện.Cho sự phi công bằng và công lý.Là hiện thân của ma vương ác quỷ.Uefa.Tóm lại.Phật giáo chủ trương không có linh hồn.Nên làm tuần thức làm mai tính.Kinh địa tạng.Lạc kinh bà la môn.Ngoại đạo giả.Những đi.Phi đạo đức và lừa đảo.Nhìn vào cuốn.Có hình địa tạng vương.Gửi con sư tử long.Hình ảnh.Mobi.Lật mặt cưỡi một con thú.Hình ảnh ấy khoảng lại đạo.Từ bi bình đẳng của động vật.Một vị tu sĩ.Mà bắt con vật trở mình đi.Thì còn nghĩa lý gì.Là tu sĩ độc.Hình ảnh đó.Làm các loài thú.Làm nô lệ.Đó là hình ảnh.Giai cấp của chúa.Không có linh hồn.Thì cầu siêu cho ai.Cầu như vậy.Ích lợi gì.Tìm quý phật tử.Cứ đọc kinh sách của phật giáo nguyên thủy rồi suy ngẫm.Đừng để mắc lừa kinh sách phát triển.Những tà sức ngoại đạo.Hiện giờ nhiều.Shop thẻ.Câu hỏi của liễu nghĩa.Hỏi.Kính thưa thầy đầu năm nhất là trong những ngày tết nguyên đán.Chùa nào cũng là một bàn thờ phục vụ cho những người đến sắp thẻ.Trong một mâm đầy những tờ giấy đã được.Và giải thích trong thẻ đó sẵn.Theo số thứ tự a sắp được số thẻ số mấy.Thì đến nhận từ dãy số đó.Sắp được thẻ nói tốt thì vui mừng phấn khởi.Có ai được thì nói xấu thì buồn phiền lo âu.Kính thưa thầy như vậy trong từ xem số mệnh có lịch gì.Bà đầu năm người nào cũng sắp thẻ nhất là phụ nữ chúc con.Bấm thì vì lợi ích giải thích cho chúng con được hiểu.Đáp.Thường thường theo các chùa cổ ở miền nam thì có hai nơi sóc thẻ.Một bên sắc thẻ gọi là sắc thể xâm.Và một bên hát gọi là.Shop thẻ sâm bà.Ở đây thường chỉ cho một danh tướng người trung hoa.Đó là quan thánh đế quân.Hoàng cung.Hay còn gọi là của quan vân trường.một danh tướng thời tam quốc bên trung quốc.Người việt nam ngư lê văn duyệt thủ khoa huân trần hưng đạo nhân dân.Những danh tướng việt nam.Chắc bà thường là những người việt qua chiến thành như bà đen việt nam.Lê sơn thánh mẫu diêu trì kim mẫu quan âm trung hoa.Bà chúa xứ chúa tiên chúa ngọc kim thành.Bà mẹ sanh mẹ độ bà chúa kho việt nam dân.Từ những nơi bàn thờ của các dì đó đều có chống sốc thẻ.Hàng năm đồng bào mê tín đến cúng bán nhang đèn hoa quả gà vịt heo quay dân dân giúp một số tiền rất lớn.Chùa phật quang ở bến tre thu lợi rất lớn là nhờ thờ quan thánh đế quân.Chúng ta ở đó không có lo gì cả.Đang ở không chỉ cần giữ mấy ông sếp thẻ là dư sống.Sức khỏe là một hình thức bói toán qua tư tưởng mê tín lạc hậu.Người ta cho rằng.Con người có số mệnh.Ai có số giàu là giàu số nghèo là ngu.Số nào thì không làm sao mà làm giàu nổi.Chưa tin tưởng vào số mệnh nên có một số người tiêu cực sinh ra lười biếng bê tha rượu chè.Bài bạc cho là số mình như vậy.Cụm từ quyết định mệnh đã khiến cho một số người tiêu cực không làm gì.Mà đã không làm việc thì nghèo lại càng nghèo hơn.Gì không làm gì.Mình thì giờ rảnh rỗi nhiều sinh ra bài bạc để thỏa đếm đàn chậm kinh.Khiến cho gia đình tan nát xã hội rối ren.An ninh trật tự.Bởi thuyết định mệnh ra đời cũng là một tai hại rất lớn cho loài người.Từ quyết định mệnh mới sinh ra bởi toán chiêm tinh dịch số âm dương xin xăm sắp thẻ.Xem ngày tốt xấu nhân dân.Tao biết bao nhiêu sự mê tín dị đoan khiến cho mọi người.Tốn vào tiền bạc rất nhiều.Nếu sức khỏe tốt chúng ta đi ăn trộm ăn cắp của người khác.Thì thử hỏi có bị ở tù không.Một việc làm khác là tự mình làm khổ cho mình trước thẻ nào nói là tốt.Luật nhân quả giống công bằng và công lý ai làm ác thì phải thọ khổ ai làm thiện thì được hưởng.Không thể ở chỗ tốt xấu của trẻ mà được.Nếu thẻ bảo xấu mà chúng ta sống không làm khổ mình khổ người thì làm sao có xấu đi.Người ta chửi mình mà mình không giận hờn không chịu mắng lại.Thì có xấu đâu.Trong các chùa quýt thầy đều biết sóc thẻ đó là mê tín.Nhân viên phải cứ duy trì duy trì có lời rất là.Nếu một ngôi chùa.Duy trì sức khỏe sinh sản.Thúy hằng năm kiếm cũng được năm đến mười triệu đồng giấy.Nhất là những ngôi chùa ở nơi thắng cảnh.Hàng năm phật tử chảy hội ba tháng.Mùa xuân.Nhạc chùa kiếm hằng bao nhiêu tỷ bạc như chùa hương yên tử.Sửa máy tính cách tai hại.Cho đồng bào.Dạy làm how to.Tượng phật quá nhiều.Câu hỏi của liễu nhỉ.Hỏi.Kính thưa thầy.Chùa nào cũng có rất nhiều tượng phật.Phía trước.Là thờ tam thế youtube.Di đà quan âm thế chí.Ghế ngọc hoàng nam tào bắc đẩu.Chưa đến.Đức phật thích ca đản sanh.Hai bên là ông thiện và ông ác.Đối diện trước chánh đi.Là tượng phật pháp.Biết trước chánh điện.Là bàn thờ.Tiêu điện đại sĩ.Cô hồn các đảng.Và bộ xương đầu ông cọp.Bên tả chùa.Thờ quan thánh đế quân.Năm vị vua diêm vương.Quan âm thị kính.Bích hữu thờ bà.Lê sơn thánh mẫu.Bà chúa tiên chúa xứ.Ghế đỏ.Là năm vị vua diêm vương.Tức là.Thập điện diêm vương.Phật mẫu chuẩn đề mười tám.Thương bàn thờ quan thánh đế quân.Nhân dân thường mang vào nhà.Hoặc thịt heo quay vào cứng.Thờ cúng như vậy.Có đúng không thưa thầy.Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.Đáp.Một ngôi chùa đúng đắn của phật giáo.Chỉ có thờ.Một đức phật duy nhất.Đó là đức bổn sư thích ca mâu ni.Vì ngài là người đứng đầu tôn giáo phật giáo.Còn tất cả những việc vượt khó.Đang được thờ cúng trong chùa.Là do khác tổ tưởng tượng ra.Truyền bá đạo.Nói cho đúng hơn.Đường truyền bá các tổ đã bị ảnh hưởng của ngoài đời.Lượm những đức phật thần thánh này của dân gian.Lôi lên bàn thờ.Để làm vui.Những người dân địa phương.Nhờ thế.Mà họ.Mới cúng giường.Chắc tổ truyền đạo vì dân vì lợi.Nên các ngày tiếp nhận.Cả mọi chuyện mê tín dân dã.Và các tôn giáo khác.Thiết lập phật giáo trần trần.Trở thành phật giáo hỗn tạp đa thần.Đáp môn.Bọn mất nguồn gốc phật giáo chân chính.Còn phật giáo chân chính.Thì đã bỏ danh và lợi.Xóa bỏ tất cả.Chỉ còn.bay một bát.Đời sống.Chị nha.Bữa đói bữa no thật là vất vả.Các tổ theo phật giáo trình tránh không chịu nổi.Các ngày bể bụng giới để mà sống.Phạm giới để hòa hợp với dân gian.Với mọi sự mệt tính.bốn mươi bảy tế lễ cầu siêu cầu an vân vân.Giết chúng sanh tế lễ.Và các tôn giáo khác.Viết về lừa đảo mọi người.Và lượng gạch tính đồ.Channel.Sau khi đức phật.Những người đệ tử tu trứng.Thì vào núi.Chuẩn bị.Rồi chị mất.Còn lại những đệ tử tu hành chưa chứ.Để tâm danh lợi.Thảm đấm còn nhiều.Nên phân làm nhiều một máy như chúng tôi đã nói ở trên.Chiếm lãnh một dấu đoàn.Rồi tự do phát triển.Mọi thủ thuật điêu ngoa xảo trá.Lừa đảo.Bằng lối lý lịch.Theo kiểu.sáu mươi hai luận chế.Ủa ngoài đào.Để bảo.Tạo lợi.Từ đó.Chính sách phát triển.Viết ra rất nhiều cuốn sách.Cuốn sách nào cũng lý luận trên mây.Mà tu hành chẳng ra gì.Chỉ có xây dựng chùa to phật lớn.Những ngôi tháp vĩ đại.Tu sĩ ăn uống ngủ nghỉ.Sống.Như một ông quan to.Đi ra chỉ có tiền hô.Hậu ủng.Xe cũ rầm rộ.Tu sĩ hiện giờ.Thì giàu có.Hàng tỷ bạc.Trong lúc dừng chuẩn tính độ quá nghèo.Cơm không đủ ăn.Áo không đủ mà.Dành dụm đồng nào.Thì đem cúng chùa đến được.Để được siêu thoát.Chỉ nuôi hi vọng như vậy.Mà bị kẹt khác lừa đảo một cách.Rất đáng thư.Cúng dường tại chùa.Đúc chuông tại tượng phật.Tttám.Và cúng dường chư sê.Sẽ được phước báo vô lượng.Nhà lê.Tính gạch này.Mạch chuông nào chùa lấy.Điều xây dựng hàng tỷ và.Biến cảnh tuh.Thành ơi thắng cảnh du ngoạn của mọi người.Trong chùa thờ phật canh nhiều.Thì thu lợi càng to.Mỗi tượng phật cúng một₫.mười tượng đúng mười₫.một trăm tượng cúng một trăm đồng.Bị tưa lưỡi như vậy nên chùa nào.Cũng thờ phật rất nhiều.Đó là hình thức làm tiền.Người dân mê tín.Cứ nghĩ rằng.Mình cúng bà lại nhiều tượng phật.Là nhờ nhiều ông phật phù hộ.Thì tai qua nạn khỏi dễ dàng hơn.Cho nên thấy tượng nào cũng thắp hương lễ bái.Văn cúng và này.Có một.Được sự phù hộ.Và có thể tai nạn đến.Lợi dụng sự mê tín.Mà.Chùa đất thật nhiều hình tượng.Nhất là.Chùa có cúng thẻ system tóc quả cúng sao giải hạn.Đi phật tử lại cúng càng nhiều.Nói một cách khác.Chùa thờ nhiều tượng phật.Là có mục đích.Tạo sự máy tính để lừa đảo.Lưỡi gạt kính đồ cúng vái nhiều.Nhưng chính sự thờ phượng này.Quyết thì cho.Chuột.Cũng không hiểu.Đó là sự mê tín.Trên lừa đảo.Mày chỉ biết.Chưa thấy tổn.Nay quyết thì chỉ biết làm theo.Tổ tương truyền.Tứ quý thầy không ý thức là.Việc làm của mình là mê tín là lừa đảo tín đồ.Các thầy cúng tin tưởng mê tín.Như các phật tử khác.Tính rằng có chữ phật bồ tát ra hộ tính rằng có linh hồn.Phật tánh có thế giới siêu hình.Bất thần thánh tiên phật.Chư bồ-tát.Ma quỷ.Tính rằng.Có cõi địa ngục tiếng đàn cực lạc niết bàn.Và các cõi phật.Số mười phương chư phật.Youtube bồ tát.Vô lượng vô biên phòng.Tất cả mọi người không riêng gì tín đồ phật giáo đang trốn trong tưởng thức.Còn quý thầy.Là những người tu sĩ.Phẩy.Giữ gìn giới luật.Nhưng.Lại.Không giữ gì.Giới luật.Vì thế.Nên sống trong tưởng thứ.Như những người khác.Cho nên.Hiện giờ họ chẳng biết dưới luật là gì.Cứ dựa theo lời dạy của các tổ.Rồi quý tử.Truyền dạy lại xưởng mê tín cho nhau.Giờ tính đồ.Vì thế.Quyết thì không bị tội lừa đảo.Lưỡi gạt người khác.Vì thầy tố dậy sao.Thì cứ vậy lại cho người khác như vậy.Không dám thèm bớt một lời nào.Thật đáng thương một người mù.Dẫn đám người mù cùng đi.Rồi mỗi người mù.Trong đám người mù đó.Lại dẫn.Đám người mù.Cùng đi.Cứ như thế.Mà nhắn lên mãi.Từ đời này sang đời khác.Từ thế hệ này đến thế hệ khác.Chiều đi sai đường lạc nẻo.Cuối cùng.Không có một người nào sáng.Toàn là mù.Vimo.Nên phải tóc thẻ.Làm thầy mù.Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất.Câu hỏi của liễu nghĩa.Hỏi kính thưa thầy nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trên trái đất này.Gà.Bò chó ngựa cá tôm tất cả loài động vật.Bé sinh sôi nảy nở chật đất.Nhất là gà vịt heo dê bò ngựa.Thích ra cửa đất đai ở đâu chưa cho hết.Bác.Theo định luật nhân quả.Cái này có thì cái kia có.Cái này không thì cái kia không.Thích người ta càng ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh lại càng xanh ra nhiều hơn nữ.Biết người ta không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh lại không tan ra.Tại sao vậy.Chúng sanh có sinh ra.Tức là có việc.Cho nên.Có sự tàn nhẫn sát hại dã ăn thịt chúng sanh.Từ chúc sơn phải chịu mọi sự khổ đau sinh ra.Đó là nhân ác.Là những hành động ác của mọi người.Chính những hành động ác đó.Tạo ra nghiệp quá khổ.Và nhiều quá khổ này chiều cảm tương ứng.Liệu sau tất cả loài chúng sanh.Để trả quả giết hại.Với mọi người tạo tác.Bằng cách để cho chúng sanh khác giết chúng ta ăn thịt trở lại.Chúng ta không giết hại và không ăn thịt chúng sanh.Chúng sanh không sinh ra đó là nhân quả thật.Siêu nhân quả thiện nên không có chúng sanh sinh ra.Để ăn thịt lẫn nhau trở lại.Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì kết quả đất sẽ không có chúng tâm cung dữ độc hại.Chỉ có chúng sanh hiền là.Dịch số lượng sang ra rất ít.Tại sao vậy.Chỉ có người không giết hại.Giờ ăn thịt chó.Thì tâm của họ ít dục à.Công dụng ít hơn thì sự sinh sản ít hơn.Do đó nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trái đất này không bao giờ tràn ngập chúng-sanh.Bằng chứng có người hiện giờ ăn thịt chúng sanh.Nên tâm ác nhiều và tâm dục thì đầy rẫy.Đến con người cũng sang nhiều để thọ lấy quả khổ cùng nhau.Có người ích dục thì sự sinh sản cũng ít.Sẵn sẵn ít thì việc làm ác cũng ít.Giờ chúng samsung ra cũng.Với đôi mắt phàm phu của con người chúng ta không nhìn thấu hết qua nốt nhịp của mỗi chúng sanh.Thí dụ.Một người đang cắt cổ một con gà.Tiếng con gà kêu là do người ấy nhẫn tâm dặn kéo hai cánh con gà.Đạt viết chữ.Rồi tiếp tục cắt cổ con gà dễ rụng giúp toàn sức lực của nó.Nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay hung ác của con người.Người giết con gái đâu có biết rằng.Có thể mình đang cắt cổ mẹ mình.Khi còn sống bà thường giết gà cách này.Để làm thực phẩm ngon cho các con ăn.Bây giờ chả quả thì chính các con của bà.Đã cắt cổ bà để làm thịt bà cho con của chúng nó ăn.Tức là cháu bà.Luật nhân quả dây một mạng con gà chế.Phải trả mười mặn con gà ở kiếp hiện tại.Và còn tiếp tục mang kiếp con gà ở kiếp sau nữa.Và còn nhiều kiếp sau hơn nữa.Tức là phải chịu cắt cổ võ lâm.Vật nhúng nước sôi mười lần một trăm lần một.không lần.Ở trên đời này.Chúng ta là một điều ác.Thì phải trả quả mười lăm.một trăm.một nghìn₫.Cho nên chúng sanh càng ăn thịt thì loài vật cũng sinh ra nhiều để trả quả.Phần nhiều những người ăn thịt chúng sanh là họ đang ăn thịt ông bà cha mẹ.Những người thân.Thuốc của họ tái sinh.Làm kiếp súc sinh.Chả có ăn thịt chúng sanh ngày xưa.Đức phật dạy.Nước làm thịt người là đã dây một món nợ rất nặng.Một món nợ phải trả mười tám.Thí dụ ta ăn một con cá mà phải tái sanh làm một trăm con cá.một trăm lần chết trên chảo dầu sôi nước.Do bị cắt cổ nhổ lông vô số vô lượng là.Chừng nào trả hết quả của kiếp làm người đã giết và ăn thịt chúng sanh.Thì mới được xin làm như.Như vậy thử hỏi.Có một đời người chúng ta đã giết và ăn thịt bao nhiêu chúng sanh.Số lượng cũng khó mà lường.Phải nói là quá nhiều.Nhiều không thể đếm được.Như vậy muốn làm người rất là khó.Phải trả hết nợ máu xương này.Rồi mới được đi tái sanh làm người trở lại.Xác nhận.Thì nhân quán.Sắt vụn.Thì post chúng.Làm chúng sanh của chúng.Câu hỏi của liễu nghĩa.Hỏi.Kính thưa thầy.Người ta bảo sát nhân.Thì nhanh quá.Sát thủ.Thì hoa trước nó làm trúng số.Vậy có đúng không.Xin thầy dạy cho chúng con biết.Đáp.Sát nhân.Thì ngân oanh.Câu này.Chỉ đúng có một tuần ba.Giết người có ba quả.Một.Thân nhân của người chết.Sex thú.Hài.Giết người bị tù tội.Có khi bị tử hình.Bạc.Đời sau.Sẽ bị người khác giết hại.Hoặc ngay trong kiếp này.Cũng phải bị trả quả.Bị người khác ghét.Sắt bậc.Là để hóa kiếp loài vật.Câu nói này.Không đúng.Đó chỉ là cách lý luận để che đậy tội ác của.Là con người.Cũng như các loài động vật khác.Tỉnh sơn la.Điều tốt nghiệp luật nhân quả.Điều có một sự giống như nhau.Đều có cảm giác đau khổ vui sướng nhiều nha.Bà không có loài vật nào.Mạch không sợ chết.Thế sao lại bảo.Viết chúng chết.Điện hóa kiếp cho chúng.Trung hoa.Làm loài.Dịch.Theo như sự tưởng hiểu của quý vị.Giết chúng sanh chết.Để chúng.Wikipedia tái sinh luân hồi.Biết được sinh ra làm người.Có phải việc không.Vậy.Có người giết chúng ta.Để chúng ta được hóa kiếp đi tái sinh.Làm chưa thi.Có phải sung sướng hơn không.Vậy tại sao.Viết nhân.Lại x.Như vậy câu này có đúng không.Thì chết.Chúng ta cũng mong hóa kiếp.Được làm siêu thị.Muốn hóa kiếp.Xanh và quái thú.Thì phải làm điều.Kết sao lại giết hại sang mạng chúng sinh.Sexy.Hãy mạnh.Là kích thích.Thù oán mà thôi.Trên đây là những lý luận giết hại chúng sanh để ăn thịt.Bằng cách.Dùng những danh từ lừa đảo chính họ và người khác.Để thấy.Không có làm ác giết hại chúng sanh.Tại sao.Cướp mạng sống của chúng sanh gọi là hoa kỳ.Mặt cướp mạng sống con người.Thì thành thủ hán.Đó là sự vô minh có loài người có trí khôn.Biện luận.Làm những điều ác đức.Có người chăn ra.Hơn các loài cầm thú khác.Làm nhà ở trí tuệ.Trí tuệ đó.Nếu sử dụng.Thì nó trở thành một vũ khí giết tất cả chúng sanh.Nó có thể hủy diệt cả loài như.Tí tuổi này dung lý luận để che đậy tội ác.Nếu không được học tập và rèn luyện đạo đức.Thì nó là một vũ khí độc hại.Và quả đất này.Xe bị nó hủy.Trong thế kỷ hai mươi mốt.Nếu không xây dựng cho con người một nền đạo đức nhân.Kịp thời.Biết chặn đứng trí tuệ hung ác của loài người.Tình hình tết này sẽ bị hủy diệt.Như các nhà tiên tri đã báo động tận thế.Những trận thủy tay động đó.Không phải con người làm ra sao.tám.Cầu sắt nhân.Thiện nhân.Shark.Để hóa.Chúng sanh của nó.Lạc lối lý lịch.Biết chán đời tội ác của con người.Để tự do tàn sát chúng sanh.Mà chẳng sợ tội lỗi gì cả.Làm kiếp con mèo là sắp đến kiếp con người.Câu hỏi của liễu nghĩa hỏi.Kính thưa thầy người chết đi sau khi được hàng tội dưới địa ngục rồi mới đi đầu thai.Lọc nước sang thành mười hai loài động.Chuột trâu cọp mèo rồng rắn ngựa dê khỉ.Gà chó heo.Thí sinh làm kiếp mèo là kiếp cuối cùng.Của loài động vật.Thì mới xin làm người.Như vậy có đúng không thưa thầy.Đất.Đời người sinh ra dưới chí hữu hạn thường sống trong tưởng thức nơi sinh ra nhiều chuyện mê tín dị đoan.Chưa bao giờ có ai biết địa ngục ở đâu thế mà mọi người vẫn cho là có địa ngục.Hài.Chưa bao giờ có ai biết linh hồn như thế nào.Bật cho rằng chết linh hồn đi xuống địa ngục và đi đầu thai.Bà.Chưa bao giờ có ai biết chính xác.Có người chết sớm làm thuốc gì.Cách làm người.bốn.Có bao giờ ai biết chính xác.Con mèo chết sang làm người chưa.Chị ước đoán loài vật nào được ăn trong chén.Đĩa.Nên cho nó sẽ chết làm như.Thí dụ có người nào sinh ra mà tự ăn trong bát để biết chưa.Hay là ăn búp hút bằng tay bằng chân bằng mẹ.Món ăn trong bát đĩa cũng phải có sự tập luyện từng chút rồi mới cầm đĩa cũng được.Báo rằng làm tiếp con mèo là kiếp cuối cùng của loài cầm thú thì không đúng.Đây chỉ là sự tưởng tượng của những người sống trong tù.Dựa theo cách thức ăn uống của con người rồi tưởng ra.Chú mèo rừng có cái đĩa đâu mà ăn.Không phải chúc anh dưới đất với các sao.Chính có người tự đặt ra năm tháng ngày giờ cho dùng tên của những con thú vật mà gọi tên.Tháng ngày giờ.Như năm tý tháng tý.Giờ tý.Năm sửu tháng sửu giờ sửu.Rồi dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi.Khai xuân năm nào đúng tên con vật đó liền gọi đó là tụi đó.Thí dụ.Năm nay là năm tân tỵ cháu bé sinh vào năm nay.Thì gọi cho bé đó có tuổi tỵ.Tuổi tỵ có nghĩa là con rắn.Có người là có người.Chứ không phải con người sinh ra để có tuổi con trâu con chó con ngựa con heo.Con mèo con chuột dân.Trâu chó ngựa heo mèo chuột là những loài động vật.Chứ đâu phải con người.Thế mà con người sinh ra lại có tuổi con thú vật như vậy.Có người là một loài động vật hơn muôn thú vật.Nước sau làm người lại còn lấy tuổi của con thú vật.Đó là một điều ngu si mê muội của những người còn lạc hậu.Tình đầu khoa.Chưa có.Đời sống trong rừng u minh u tối.Giàu tưởng tượng.Sống thụt lùi.sáu mươi hai lập luận của ngoại đạo ngày xưa.Đã bị đức phật bài bác thắng tây.Viết cho toàn bộ thế giới rung chuyển.Những học thuyết trừu tượng mơ hồ mê tín lạc hậu.Đã làm cho con người điêu đứng khổ sở.Từ cách nhà cửa đến cưới hỏi ma chay.Thậm chí đào giếng đầu áo sửa bếp.Cũng xem tuổi tác ngày giờ xấu tốt.Ảnh hưởng những truyền thống mơ hồ chiều tưởng lạc hậu mê tín từ ngàn xưa truyền lại cho tới ngày nay.Bạn khiến cho bao nhiêu người khổ đau và bất hạnh.Người ta không biết rằng.Bói tay nữ.Và mọi sự khổ đau trên đời này.Điều chế hành động nhân quả thiện ác mà ra.Chứ đâu phải do tuổi tác tốt xấu mà thành tai nạn khổ ấy.Cho nên nếu một người cứ làm mát.Mà mỗi lần cất nhà xoay cửa hay làm tất cả mọi thứ rồi đi coi tuổi tám ngày giờ tốt xấu.Nếu người ấy có qua khỏi tai nạn không.Nếu một người đi ăn trộm xem năm nay hợp với tuổi.Được tuổi tý.Và ngày xuất hành đi ăn trộm cũng tốt.Nếu tuổi ngày tháng và năm điều tốt mà đi ăn trộm làm điều ác được cấp lọt về xã hội loài.Kiểu sao cho nổi bọn đầu trộm đuôi cướp này.Phải không biết gì.Nếu ngày giờ và tuổi tác tốt xấu như kinh.Con.Bói quẻ.Nói thì có người sẽ làm áp.Già thế gian này mấy ai sống lương thiện.Biết gì kinh sách xem ngày giờ tuổi tá tốt xấu là những loại kinh sách phi đạo.Tân phát.Đốt xe.Chính những kinh sách phi đạo đức này đã đưa con người vào đường tội ác và lạc hậu mê tín sống trong ảo từ.Lấy mười hai con thú vật là mười hai con giáp.Rồi tính ra năm tháng ngày giờ để chia thời gian làm.Lúc đầu lịch sách rất có ích lợi này cho loài như.Những người làm ra âm lịch chia thời gian để biết mưa nắng gió bão.Giúp cho nhà nông biết thời vụ làm bùa.Đó là sự ích lợi phục vụ rất lớn cho loài người lấy nông nghiệp làm nghề tráng cho sự sống.Sắt có ích lợi những kẻ xấu bụng dựa vào sách lịch này chuyển ai biến thành file mới to.Xem ngày tốt xấu để lừa đảo người khác.Làm tiền một cách vô lương tâm.Biến thành sự siêu hình vô đạo đức.Đến giờ này người ta còn tưởng tượng ra kiếp con mèo là kiếp cuối cùng của loài động.Hết kiếp con mèo sẽ tái sanh làm người đó là một lý luận mơ hồ trừu tượng không có sự chứng minh cụ thể.Zba mỗi người vẫn tin theo.Giờ có người thì báo tích becgie.Chưa biết chắc đúng hay sai.Nếu chúng ta muốn trở thành những người có đạo đức.Thì phải ăn ở như thế nào.Mà mọi người chấp nhận là người có đạo.Chúng ta ăn ở đối xử với mọi người đầy tính quần áo.Đúng cái gì cũng chửi mắng như.Rồi say sưa rượu chè để thỏa đến đàn.Trộm cướp thế làm sao chúng ta chấp nhận là người có đạo đức.Cũng như chúng ta muốn làm một bậc thánh nhân.Thế đâu phải chỉ có ăn hiện ở làng mà còn phải có những tấm hạng cao thủ.Chớ ăn ở với thú.Thế làm sao gọi là thánh nhân đủ.Không có con mèo nào ăn hiện ở lạnh cả.Bộ dán có thể dễ thương với bạn chất hôn à.Gặp chuột thì chụp ngày sẽ sát liền.Đọc rap.Thì anh quên thôi.Tân cổ khung áp thì xong ra là người sau.Thế mà người ta tưởng tượng ra kiếp con mèo là sắp làm chết người.Đức phật dạy.Được thân người khó khó như con rùa mù tìm bóng cây giữa bi.Chứ gì.Được khách người không phải dễ đâu.Thịt người chỉ sống có thời gian quá ngắn một trăm tuổi là tuần.Thế mà người ta tiêu phí thời gian một cách vô ích.Đức phật dạy.Cách buộc thời gian một tấc vàng tấc vàng tìm được không gì khó.Cách bấm thời gian khó hỏi ha.Theo luật nhân quả bất cứ con thú vật nào muốn sang làm người.Đều phải sống trong thiện pháp.Một người nuôi chúng tạo môi trường cho chúng sống trong thiện pháp thì chúng sẽ sang làm người sợ.Thí dụ chúng ta nuôi một con mèo.Mà cứ ăn thịt cá thì đương nhiên hiện tại.Chúng ta được xem là thường trú.Nhưng chúng mãi mãi trôi lăng trong kiếp làm con mèo.Và những loài vật khác không bao giờ xin được làm người.Đó là thanh hải.Chứ không phải ta thường chúng. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com