1 2 3

những vong linh Đại ngàn

Những Vong Linh Đại Ngàn là câu chuyện ma có thật ở Tây Nguyên -  Việt Nam của tác giả Dạ Táng. Sau đây, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức câu chuyện này qua lời kể MC Quàng A Tũn
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.