Niệm Phật Để Bớt Khổ Đau Ai Đang Đau Khổ Buồn Phiền Nên Nghe 1 Lần #rất Hay Chánh Pháp Như Lai

niệm phật Để bớt khổ Đau   ai Đang Đau khổ buồn phiền nên nghe 1 lần #rất hay chánh pháp như lai
Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì.Thất bại.Quý vị niệm cầu.Phật cứ cho con hết khổ.Nếu phật cứu được thì bệnh phải hết liền.Vậy mà nhiều người.Nằm tới mười ngày.hai mươi ngày có khi cả đôi ba tháng.Như vậy phật có cứu không.Cầu mà không như nguyện.Người ta cắt làm tượng phật không linh.Mình tên phật.Cầu xin.Mà sao không có kết quả.Đó là gì học không hiểu đạo phật.Có những người làm ăn mua bán.Gặp lúc.Thất bại.Huyền thoại nàng liên cầu miễn phí.Phật cứ cho con làm ăn phát tài.Trả nợ cho mau nhân dân.Nếu cầu hoài không được thì nói.Thương chúng sanh.Mà sao mình khổ mình cầu.Phật không cứu.Như vậy nghĩa cứu khổ của phật đông còn.Nói lại chủ lầm lẫn của đa số phật tử hiện nay.Do hiểu lầm nghĩa cứu khổ.Nên cứ cầu mong phật cứu mình.Nước không được như nguyện thì tưởng chừng trả lời.Là lời hứa suông .Chứ không phải là lời.Vì thế niềm tin nơi phật bị suy kém đi.Giờ đây chúng ta sẽ định nghĩa phật cứu khổ chúng sanh.Là cứ bằng cách nào.Chúng ta phải nắm cho vĩnh hiểu cho rõ.Thì mới biết được ý nghĩa phật cứu khổ chúng sanh.Thường người ta cứ nghĩ.Khổ là từ bên ngoài đưa vào.Mà không thấy.Hữu.Tử tế với chính mình k.Bởi vậy khi gặp khổ.Phật tử rồi giả.Tàu phật cứu.Cầu không được liền cho rằng phật công linh.Không sẵn sàng cứu khổ mình.Đó là hiểu sai lầm.Cái gì nhớ người phật tử.Khi quy y.Thì trước phải giữ năm giới không sắc xanh.Không trộm cướp.Không tải dâm không nói dối không uống rượu.Giữ giới như vậy để làm gì.Nhiều thiết phật tử.Cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa.Bởi giới luật của.Là hàng rào ngăn chặn không thấy chúng ta rơi xuống hứa tội lỗi.Vì rơi xuống hố sâu tội lỗi.Là đau khổ.Như vậy .Dưới được giữ cho ta không đưa vào chỗ đau khổ.Người phản bội.Nhưng giết người.Thì khổ thêm vui.Diễn viên là cổ.Phật tử.Dầu có giận mà.Nhưng nghĩ tới muốn hại muốn giết người.Thực phẩm dưới cánh của phật nên không dám.Giận cũng ráng chịu phải không.Giờ không giết người nên không bị tù tội không bị oán thù.Tutu.Quán dù.Hai vịt đậu hũ thì vui.hai nỗi khổ lớn.Giờ dữ vậy.Nên dù dẫn cách mấy.Chúng ta cũng chẳng.Những nỗi khổ lớn lao.Không giết người cho mình không bị tù tội.Không bị người ta giết hoặc đánh đập.Như vậy.Dưới nhựa đón quá cũ.Trước khi mình tạo tội.Giữ một giờ.Thì hết khổ một phần.Nước dưỡng thiên giới không trộm cướp.Thì không.Bắt bớ tù tội.Đó là tránh được một nỗi khổ.Giữ giới không tà dâm.Thì bước được nữa cũ gia đình đi tán.Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với cả.Thì cho vui hay khổ.Vũ.Người chồng quốc nghiệp dữ đau khổ và con trái cũng đau khổ nữa.Như vậy chữ giới không tà dâm.Thế giới chồng hòa thuận.Con gái vui tươi.Tớ là cánh cửa cũ rồi.Không nói dối gạt người.Thì không bị người chơi.Kinh điển mình.Ngược lại.Nước suối cát.Thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ.Khi bị người chê trách khinh bỉ mình có vui không.Mình khổ.Bây giờ.Mình chỉ.Không lừa dối ai.Nên không để ý.Giận hờn.Tim mình khỏi khổ.Không uống rượu say.Không hút á phiện.Không thấy ke ma túy có khổ không.Không khổ.Nếu ở gia đình.Có một ông chồng.Ra đường thì gái nghiêng về nhà.Trị ngứa.Quý vị có ngủ không.Rất khổ.Nếu người chồng là phật tử tỉnh táo.Không say sưa thì vợ.Không phủ.Mà bản thân người chồng cũng được vui.Nếu trong gia đình.Không có ai.Xì ke ma túy.Thì gia đình đó hạnh phúc.Không bị khổ.Như vậy phật dạy giữ năm giới.Có phải là.Trịnh đứng cấp đau khổ cho chúng ta không.Mà chặn đứng đau khổ.Cho chúng ta.Tức là cứu khổ sở.Cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu hỏa.Trung tâm bây giờ đòi cứu hỏa.Chứ không chịu cưới nhân.Khi gặp cổ.Ví dụ như đi ăn trộm của người ta.Bị gì.Liên hệ.Bật cứu.Phật cứu được không.Bây giờ.Phật dạy mình ngứa.Không cho.Thì sẽ không bị bắt bớ.Đó là phật đã cứu rồi.Như vậy phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ.Tự nhiên.Chúng ta không dây dây.Thì không gặp quá khổ.Đức phật không thể cứu.Trên quả.Bởi vì theo luật nhân quả.Hãy ghi như nào thì.Quả ý thôi.Không thể khác được.Truyền hình.Phật cứu mà chúng ta không thấy có.Tôi tưởng hai ví dụ.Có hai người đang cãi giả ngoài đường.Một nhà tu đi nhanquyen.Thôi.Hai anh bỏ qua đi và với nhau đi.Cải lấy làm chi.Trời xanh đánh đập nhau thì khổ lắm.Đừng làm việc đó.Quên như vậy.Mà hai người kia chẳng phải nghe.Do không chịu nghe nên cãi một hồi thì đập nhau lỗ.Phải chở vào bệnh viện.Tại bệnh viện nhờ y tá phân bón.Chị liễu cho lạnh.Khi được làm.Mì ý ban ơn anh.Họ nói.Y tá tốt quá.Đá banh rồi.Những vết thương cho họ.Như vậy.Hỏi chị biết ơn người cứu mình trên quả.Có người khuyên mình giúp từ ngân.Thì lại không chịu nghe coi thường.Lẽ ra kể với lại.Phải chi hôm đó.Mình nghe lời thầy khuyên đừng chửi đừng đánh lộn thì đâu có bị châm chích.Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn.Đầm này để đánh lũ đầu rồi.Đi băng bó.Lúc nãy mang ơn người băng bó.Mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu.Quý vị thấy có dở có muộn lắm không.Vì ta thường bị lỗi.Gì chỉ biết trên quả.Đang đi.Khổ thì cầu cứu.Mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ tiêm ngừa tránh.Đức phật thích tường tự nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ.Ngài khuyên chị.Váy đầm cao nhưng.Nhưng.Đã không tạo.Thì quá làm gì có.Như vậy nhìn cạn.Chúng ta không thấy phật tướng.Nhưng thực sự.Phật đã cứu ta rồi.Phật cứu mà không thấy.Gì cứu tinh nhân.Còn thiết giang cứ mình.Là cứu trên quả.Phật dạy chúng ta giữ nam giới.Đó là người đón tội khổ cho chúng ta.Nếu chúng ta tung theo.Giữa.Thì sẽ hết khổ.Đó là chúng ta tu.Two.Thì rất khổ.Hết khổ nhờ dâng lời phật dạy.Tuân theo hàng theo.Nên chúng ta.Hữu.Gọi đó là phật cứu khổ.Ý nghĩa cứu khổ trong rạp.Thích rõ ràng.Con hổ.Chúc gia thì rất nhiều giới.Nhưng tôi chỉ nói dối phổ thông.Gần gũi nhất là giới sa di.Sorry có mười giới.Người tu phải giữ mười giới đầu.Lại rước.mười sắc xanh.hai mươi trần kim.Bà không dân dụng.Không nói dối.năm mươi uống rượu không dùng.Chất xây.Như xì ke ma túy.Nhân dân.sáu mươi kh.bảy mươi theo trần hoa.Không xong ướt.Các chất thơm.tám mươi đồng bồi dưỡng to lớn.Chính công được ăn phi thời.Mười không giữ tiền bạc.Trâu bò.Nhân dân.Những điều đó nghe qua cái gì thấy có gì quan trọng mà.Bắt phải giữ như vậy.Thí dụ như lâu lâu thanh thủy hồi tháng.Có ai cho xà bông thơm.Thay dầu thơm.Mình khóa một chút cho đỡ thôi.Tuổi gì đâu.Có hại hay đâu.Mặt phật cũng cấm nữ.Chúng ta già.Phật dạy.Quốc gia để giải thoát sinh tử.Mà muốn giải thoát sanh tử thì phải vứt hết những tâm ô nhiễm ruột.Nhạc của thế gian.Nước hoa dầu thơm.Nghe mình thấy thơm thì liền khởi nghiệp.Đó chính là.Niệm dẫn tới á chục của thế gian.Người khác nghe mùi hội nghĩ rằng vị tu sĩ đó.Còn thích trang.Chó đẹp.Chứng tỏ là tôi chưa kỹ.Linh họ chọc ghẹo.Từ đó về vẫn.Nhiều chuyện không tốt.Như vậy.Bật ngửa đó.Không cho mình làm những điều đó.Mấy giờ.Làm điều đó là thuộc sĩ.Không còn đi trên đường giải thoát nữa.Lily nhỏ.Không làm khổ cho ai.Nhưng đó là dân tế nhị.Dẫn chúng ta đến gần.Cách sử dụng lại của thế giới.Nên gửi tu phải tránh đi.Như phật dạy.Không được xem hát.Hihi nhạc dân dân.Chúng ta thấy.Xem hát nghe nhạc.Đâu có làm tổn thương ai.Đức phật không cho.Mấy người xuất gia.Thì luôn giữ tâm trong sạch an định.Nếu đi xem hát nghe nhạc.Tâm sẽ bị chao đảo rung động.Rung động.Thì mất chánh niệm.Tra điểm.Sẽ dễ sinh.Như vậy trên đường giải phóng.Có thể nuôi sục.Johnny.Vật cấm không được ghi.Không được đi xem hát.Đó là người từ ngân.Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lưu.Giết vụ.Minh cảnh con đi.Tra cứu đuôi là một cái thú sâu rất nguy hiểm.Nếu lọt xuống đi thì gối đầu lên không nổi.Cũng vậy.Muốn hàng xuất gia khởi đầu xuống hố.Niệm phật dùng cái hàng rào chắn ngang đường miệng hố.Chúng ta đi vừa đụng nó liền rối lại.Đinh công trước xuống hố.Nếu không có hàng rào nhà.Thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi.Hàng rào là gì.Là giới luật dị cho nên giới có nghĩa là.Phòng tùy chỉnh.Phóng sinh.Nghĩa là người dẫn diệt quái.Chỉ áp là gì.Rừng những tội lỗi.Giới chính là hàng rào vừa đúng tội lỗi.Dẫn người tôi đi đến đau khổ.Giờ đó.Phật giảng.Bắt giữ giới là người đón chứ.Để đừng xảy ra chuyện gì không tốt.Người tù.Mà không chịu dữ giới thì sao.Thế có ngày lọt xuống hố.Không ghi đề gì cả.Như vậy cư sĩ tại gia có năm giới.Người xuất gia.Có từ mười giới trở lên.Tùy theo cấp.Tình hình biên giới là phương tiện vừa đón cho chúng ta không bị khổ.Nếu ai biết giữ giới.Thì người đó hết khổ.Ngược lại trẻ không chịu giữ giới.Thì phải chịu đau khổ.Đó là trận tu ban đầu của chúng ta.Nếu chặn ban đầu.Không thực hiện được.Thì chẳng thứ hai cho ba chúng ta khó thực hiện được.Ví dụ.Phật dạy chúng ta đừng tham phải bớt tham.Nhưng phật tử ham làm ăn nên cắt dây rốn làm ăn mãi.Không chịu dừng.Đến hồi nổ vú.Chừng đó kêu phật cứu.Phật cứu kiều không.Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.Đừng tham gia.Đừng tham thì đâu có lỗi.Không ngủ thì đâu phải thiếu nợ.Chờ đến khi lũ rút.Thiếu nữ rồi nó kêu phật cứu.Phật tứ làm sao được.Đó là những điều phật tử chúng ta không thấy.Không hiểu.Nên phải chịu khổ.Như phật dạy đừng nóng giận vì nóng giận là con rắn.Nhân phật tử chỉnh cái nóng giận.Ai nói gì cái ý liền đổi nóng la la.Có khi chửi đánh nữa.Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi cho vui sao được.Giết người láng giềng mà la lối chửi mắng awesome.Thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không.Bật gọi đi lào quán tấn hội khổ.Chủ quán gặp nhau là khổ.Nếu đi ra đi vô.Gặp mặt hoài thì cả ngày cổ hoài phải không.Còn nếu.Mình không nóng giận đánh đập.Chửi bới nhau.Thì gặp nhau chuối cười đói là không khổ.Dương vị tất cả nỗi khổ đều chơi chúng ta cậu.Nếu mình biết tu nó sẽ chuyển.Xóa hết.Không biết tu nó còn.Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh một hôm đức.Hỏi khách thầy tỳ kheo.Này các tỳ-kheo.Nếu ở trong thất của các ông ngủ.Có ba còn trắng đỏ.Các ông có ngủ yên không.Các thầy tỳ kheo bạch phật.Bật chí tôn.Chúng con ngủ không yên.Phật khỏi.Làm sao có con mới ngủ yên.Cách thầy thưa rằng.Chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn.Ra khỏi thư.Chừng đó ngủ mới yên.Phật nói.Cũng vậy.Tham sân si là ba con rắn độc.Chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa.Tại sao.Rắn độc cắn trên bị chết trong một đời thôi.Còn tham sân si.Sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử.Hết chết thân này tiếp tục chết anh thứ hai thứ ba.Cho tới trăm ngàn thân.Rắn độc bị giết chúng ta một thân.Còn tham sân si.Giết không biết bao nhiêu thân rõ ràng nó đọc hơn cả rắn độc rồi.Nên đi.+ một.Trong ba cái.Tham sân si ở trong bình.Thì chúng ta chưa thể ăn được.Nhưng không hiểu tại sao phật tử cũng như hàng xuất gia.Còn thương ba con rắn độc quá.Thương.Nên không nỡ đuổi nó ra.Như vậy thì rõ ràng là tự mình chúc khổ.Chúng ta tưởng tượng trong cái thứ.Có ba con rắn độc cứ bò cua bò lại.Thì mình sẽ thế nào.Mất ăn mất ngủ phải không.Cũng vậy trong thân này còn tham sân si.Tức còn chán.Thì làm sao ngủ yên.Truyền hình cáp vị cổ đổ.Haikyuu.Các ông.Phải diệt trừ phiền não.Phiền não còn lừng lẫy.Thì chắc ông đâu thúy an vui mà ngủ.Thực sự.Youtube biết vị đang dựng ai.Giận tức bụng.Nghe tiếng kẻng đi ngủ.Mà nằm hoài ngủ không được.Thì đó.Bởi vì còn tránh độc làm giảm trong đầu làm sao ngủ được.Cho nên người tu.Đại gia cũng như quốc gia.Biết ba con trống độc nguy hiểm.Chúng ta phải tránh.Phải đuổi nó ra.Đừng hứa.Ba con rắn độc đó.Tôi tượng trưng rắn thứ nhất là trắng hữu ngựa.Rắn hổ ngựa là rắn gì.Tức còn trắng trong đồng quê.Nước trên cỏ nhanh lắm.Nhưng nửa vậy.Đó là tránh tham.Rắn thứ hai là trắng hổ lửa.Hổ lửa.Là rắn gì.Là giáng sinh.Rắn thứ ba.Là rắn hổ đất.Nó chui vào hang tối.Mình không thấy nhưng gặp nó.Nó cắn cứu không được là rắn sim.Như vậy trong ba con rắn.Nổi nhất hung dữ nhất là khổ lửa.Nhanh nhất là hữu nghị.Marin ấm nhất là thủ đức.Chúng ta có đủ ba con rắn đó không.Ai có đủ ba con rắn đó.Thì phải làm sao.Bé trong nhà mình trước ba con rắn độc như vậy.Thì không thể nào ăn ngủ.Không ăn ngủ tức là đau khổ.Vậy muốn hết đau khổ.Phải tìm đủ cách để đuổi nó ra.Thế mà có người không chịu tiền.Được người ta quyên đuổi ra còn nói.Được.Để đó đi con sâu đâu.Như tôi thường nói.Chúng ta hay đóng giận ai nói trái ý liền đỏ mặt là ôm sát.Thì đó.Huynh đệ quyên.Mình tôi rồi nóng giận coi không được.Kỳ lắm bỏ bỏ.Tai nạn đói.Tính từ vị đó bỏ không được.Nói thế có nghĩa là.Đánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được.Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi.Nên mới chấp nhận cho nó ở chung.Phật tử sống vậy thế gian cũng vậy.Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi giả.Dự đoán.Sau ăn nóng quá vậy.Chồng điện lớn.Đánh cho nó như vậy.Đừng có đụng tới.Gì giữ tránh nóng.Nên động tới là té nữa đi.Đã không nhưng bỏ nên mới bảo vệ nó.Chúng ta mới thấy rằng trên đường tôi.Nếu mình không can đảm.Không chịu dệt bỏ những nhân đau khổ.Thì quá đau khổ tính sao cho khỏi.Ví dụ người xuất gia.Mà nuôi rắn hổ lửa.Hôm nào huynh vậy nói gì cái ý.Nổi giận tát tai người ta.Rồi tắc tay phải.Nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi.Bị đuổi đi.Niềm tất y lên bàn.Cách gương miệng.Phật cứu độ con.Con bị đuổi ra khỏi chúng.Khổ quá.Cứ kịp.Vợ cũng không biết làm sao.Khi biết mình đó.Lại cho chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền.Dẹp nó lại y theo lời phật dạy để mình hết khổ.Đức phật cứu mình.Đằng này không chịu dẹp đó.Chờ kết quả rồi mất đầu vẫn cứ.Ở thế gian tham lam là tật xấu.Là tội lỗi.Mà thấy của người ta dẫn tới than.Tham ăn cắp.Ăn cắp nên bị gì.Trà tắc được đưa vô khánh.Lúc dù khánh chắp tay cầu nguyện.Phật độ trì cho con được bao da.Phật làm.Clip.Làm sụp đổ như vậy.Mới nhưng mình không chán.Thì quá đi.Phật cũng thua thôi không làm gì đó.Đức phật tử vi du hạn.Tình hình này vừa đón giúp chúng ta từ ban đầu.Vì muốn tránh khổ cho chúng ta.Niệm phật trang chị đừng làm những điều ấy.Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến phật không làm sao cứu.Diễn viên người cha người mẹ.Thương con đáo để.Đứa con trai mười ba mười lăm tuổi.Cha mẹ quyên trắng công chúa thuốc.Công chúa uống rượu.Không chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng trên dân.sáu:năm mươi lăm.Cấm như thế.Đứa con thấy ba má mì.Thì quá.Tại sao ba macro.Cây bitcoin.Nhưng điều đó.Tắc kè kêu.Làm vừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu.Trái lại còn không chịu nghe.Ninh giao du với bạn tí.Đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu.Rẽ trái về nhà chưa ba má.Bà máy làm gì đó.Đi chơi ngoài đường.Ở chỗ xa.Đánh lộn thì phải gánh chịu.Chứ bà má làm sao có được.Trước ba má đã bảo đừng chơi chứ đủ côn đồ du đãng.Bây giờ.Thì nó đập.Phải chịu chứ sao.Cha mẹ vì sợ con hư.Nên mới răng cấm không cho con làm những điều đó.Nhưng đứa con không bú.Lần trước quả cũ.Cha mẹ dù có thương đáo để.Cũng không làm gì được.Cũng vậy.Phật dễ thương chúng sanh.Vậy cái chúng sanh pháp tu để hết khổ.Truyền nhân ngày thế giới răng cấm.Cách gì.Lỗi lầm gây đau cổ.Nhân dân không tạo thì quá đâu có.Như vậy.Là đã cứu cho chúng ta.Thoát khỏi khổ đau.Cách trọn vẹn anh.Chứ còn chờ gặp tai nạn đau khổ.Thì dù có cứu được.Cũng không trọn vẹn.Chúng ta phải hiểu giá trị của đạo.Tu là tránh trước những nhân đi cha tội lỗi guitar đau cổ.Giờ chán nên không khổ.Huyết trắng và victor theo nhân quả nghiệp báo.Người phật tử.Cũng như người xuất gia.Muốn hết quả đau khổ.Thì phải tính x áp.Những gì thuộc về nhân tố x ác thì tuyệt đối không làm.Ví dụ.Như có người thấy gia đình kia.Có một đứa con cưng.Thấy chuyển sang tâm đố kỵ.Sao mình không được trân quý như người đó.Do đúng vị.Nên gặp nhưng chú con cưng.Của người ta đi chơi.Niềm vui đến.Vãi cả cái hận ganh tị đó.Đánh người ta lỗ đầu.Đơn vị lính cầm tay.Đừng nói làm sao.Tại vì mình không cánh nhưng.Thì quá ác tới mình phải chịu.Nếu mình.Guitar.Cha mẹ cưng chiều.Còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo.Không được như vậy.Thì thôi.Phước ai nấy hưởng.Mình đố kị làm chi cho thêm buồn thêm khổ.Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra.Truyền hình đức phật dạy.Người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ.Khi có tâm đố kỵ.Thì phải dùng thuốc gì để trị.Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ.Chị tâm đắc kỷ.Suy nghĩ là sao.Tuy là theo chỉ là vui.Thấy người khác được cha mẹ cưng mình vui theo.Anh đó có phước.Được cha mẹ cưng.Thật là đáng mừng đám vui cho anh.Không có tâm đối kỵ.Thì đâu có đánh người ta.Hoặc sớm mình nghèo.Xóm người già.Thì mình cũng vui theo.Tôi rất mừng cho anh chị.Làm ăn có phước được khá giả.Nếu mình vui mình mừng dùm họ.Có biết mình không.Làm sao ghép được.Đằng này.Thấy người ta làm ăn.Phát đạt.Con mình nhỉ.Ninh gặp nhau không thèm nói tới tên.Không thèm chào vì ta.Từ đó trở thành trùm.Rồi vẫn thấy ghét nhau.Mai kia.Lỡ có chuyện tình.Hết tiền.Chị qua mượn họ không cho.Chừng đó.Có phải khổ không.Như vậy mặt phật dạy phải tùy hỷ.Thế ai được.Được vui.Mình điều mừng vui cho họ.Họ được coi như mình được thì không khổ.Còn nếu người thấy ai hư mình cuối đầu nó xuống.Không bằng lòng.Người đó.Ca cổ.Nhưng.Mặc bộ đồ hơi xơi.Người ta.Mặc bộ đồ đẹp hơn.Thì cuối tuần mặc xuống.Mình đi chiếc xe đạp.Có mấy tay lái xe máy.Cúng rằm mặt xuống zing.Như vậy từ sáng tới chiều.Mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai.Ngủ chưa.Còn biết vui theo người ta thì cá này bình vui hoài sướng.Như vậy cổ từ đâu mà có.Từ tâm đố kỵ có.Nhiều khi ăn đêm chuột.Mà.Người anh làm ăn phát tài.Vì em làm anh giật lên giật xuống nghèo khổ.Thì anh em cũng hết thân giao.Hết anh là tại người anh coi thường em.Hãy tải gửi em có tâm đố kỵ.Nên tránh xa anh.Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ làm gì vậy.Chúng ta đi.Tube.Thì đơn có trăm tỷ như mọi người chung quanh.Ai được.Được vui mừng mừng với họ.Vui vẻ chia sớt niềm vui hạnh phúc với họ.Thì có ai ghét mình đâu.Như vậy chúng ta sẽ hết khổ.Tâm của mình càng mở rộng.Cầm vui vẻ.Ngược lại càng hạn hẹp chừng nào.Chị càng đau cổ chân lý.Tình hình là phải biết mở rộng lòng.Đừng khép kín đừng ích kỷ đừng đố kỵ đừng xấu xa.Thì chúng ta sẽ hết khổ.Đó là nói tránh những điều ác.Cái đến còn làm thêm dịp lần nữa.Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui.Ví dụ ta đường.Thấy một đứa bé đi học.Nghệ sĩ chân tí.Tắt đèn chạy lại đỡ nó.Buổi cho sạch sẽ.Rồi lượng gặp gỡ lên gói ghém đàng hoàng.Đưa nó ôm đi.Giúp nước hoa tai nạn bất thường đó.Nó có mang thương mình công.Tự nhiên cái bình tĩnh lại nó biết cảm ơn mình.Chúng ta làm được việc đó có vui không.Làm cho bể cá bớt khổ đó là nguồn vui của mình rồi.Mai chiều gặp lại cho biết đá biết cảm ơn thì càng vui hơn.Nên làm được một chút điều là.Là tạo một cơ hội vui cho mình.Mình vui vậy cũng vui đó là tôi.Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tầng ý nghĩa đó.Đừng nghĩ rằng.Miễn được phần mình thì thôi còn ai khổ mặc họ.Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ.Thuốc của ngủ.Chính là đau khổ của mình.Giúp cho người là giúp cho mình.Nhớ nghĩ như vậy.Chúng ta sẽ vui hoài.Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui.Ngược lại chúng ta có làm được các điều vui.Trong lát trái quy y của quý phật tử có bốn câu kể của phật ca diếp.Ác mà tác.Chúng thiện phụng hàng.Tử tỉnh kỳ ý.Thị trưởng phật giáo.Dịch.Không làm các điều ác.Dân làng.Các điều lành.Giữ tâm trí trong.Là lời chư phật dạy.Không làm các điều ác.Là giữ giới.Ngăn ngừa công tạo các tội lỗi.Dân.Làm các điều lành.Là sống chí tâm đạo đức.Diệp làm lớn dịp là nhỏ nào.Mình cũng sẵn sàng làm sẵn sàng giúp người đó là tôi.Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy phật đủ rồi ai khổ mặc họ.Thì chưa phải thật to.Chúng ta sống trong lòng xã hội.Đêm mỗi cái.Mở cái dở của xã hội đều liên hệ.Ảnh hưởng trên.Cho nên người khổ thì mình cũng khổ.Người vui mình cũng vui.Gì vậy bài chia rất nhau.Cho biết khổ đi được vui.Đó là chúng ta tu trong thực tế.Đừng nghĩ chỉ có cúng phật.Tụng kinh mới là tu.Hiểu như vậy là hẹp hồ.Chưa thông suốt.Thêm một nhịp nữa.Có nhiều phật tử biết làm lành đáng giữ.Mà cứ.Tai họa liên minh.Nguyễn tự nghĩ.Cả đời mình làm làm.Mà sao đây cứ thấy quả này mai cái quả kia.Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn.Bởi vì thầy tu cũng không đi tới đâu.Khổ cũng vẫn cổ.Vậy thì tôi làm chi.Tôi thử nói nếu quý phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền.Thì khi gặp.Họ.Tao có giận không.Chắc chắn là không.Còn nếu người đó.Đừng làm phiền.Chỉ khi gặp mặt thỏ.Tao thấy dễ thương hay dễ.Thấy gì.Như vậy.Do.Sự quán hình.Nên khi.Gặp lại chúng ta bực bội không vui.Có khi còn muốn làm cho họ đau cổ nữa.Đứa nào tôi ví dụ.Như vậy chúng ta nghĩ rằng.Mình chưa từng làm tốn chưa từng hại người đó.Mà tại sao họ lại hải bình.Sự thật.Hiện tại.Mình chưa từng làm gì tối chứ họ.Nhưng biểu những năm về trước.Hay những lời.Mình đã từng làm khổ họ.Bây giờ gặp lại.Tự nhiên họ có ác cảm với mình đi.Đó.Làm gì chúng ta để gieo nhân từ trước.Rồi cũng có những người.Chưa từng là bà con thân quyến gì của mình.Chứ từng là bạn thân của mình.Mà tại sao thấy mặt nạ.Bà thư niệm.Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi.Đó là do đâu.Nhi đời này.Hỏi chưa tạo dân.hai x xấu với mình.Nhưng nhân đời quá khứ còn thừa.Tây ninh gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghép ngay.Người mình thấy dễ ghét đó.Người.Lấy cái dễ thương.Nếu người ta ghét nhau hết.Chắc trần văn nè.Khó có chồng có vợ phải không.Như vậy để cái gì.Có nợ nần.Quan trái với nhau.Nên mới gặp lại.Nên nhiều người kể lại.Trong một tướng mà có chị xin việc làm.Đi đâu cũng được nhận hết.Còn có chị.Thấp nhất cũng không được nhận.Giờ đó chị quá.Xã hội bất công.Mà không biết tại dân số của mình đã tạo từ từ.Có lẽ đời trước.Mình làm cho nhiều người ghét.Nên bây giờ.Ai thấy mặt mình.Cũng không thèm nhìn không thèm thương.Còn chị kia từng giúp đỡ cái này.Người nó.Nên đời này sinh ra.hai nghìn.Cũng thấy dễ thương.Dương vật dễ thương dễ vẽ.Đều có nguyên nhân.Nguyên nhân ấy tự ái.Cũng từ mình bà cha.Chúng ta hiểu đi.Lý nhân quả trong ba đời.Thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa.Được tốt hay bị xấu.Đều có nguyên nhân của nó.Chứ không phải ngẫu nhiên mà ra.Nhưng người thế gian không hiểu nhiều vậy.Giờ đó cứ quán chắc xã hội bất công.Ưu đãi người này.Bạc đãi người kia.Ai được ưu đãi.Điều cho phước lành của họ.Ai bị bạc đẩy đều cho những tội lỗi của họ mà ra.Hiểu như vậy chúng ta mới thấy.Sống trong cuộc đời.Mình không oán trách hờn giận ai hết.Người sử sử sáu.Mình không trách họ.Mà trách mình hồi xưa con khéo tu.Nên bây giờ bị người ta đạt đấy.Cứ tự kỷ.Tại hồi xưa mình không khéo tôi.Nên bây giờ bị người ta bạc đãi.Cũng đúng thôi.Đối với người được ưu đãi.Thì mình khen hồi xưa chị anh ấy kéo tôi.Nên bây giờ.Được người ưu đãi.Đó là thương cho mình bắt chước.Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi.Cũng không buồn.Mình bị bạc đãi.Như vậy là người biết tu.Chẳng những giới cư sĩ.Mà giới xuất gia cũng vậy.Có người ở trong chúng.Ai cũng thương.Có người.Ai cũng.Cứ mỗi khi người ta ghét.Nó nhận nó về mình.Chế linh tuấn vũ.Cũng phải thôi.Tại hồi xưa mình không khéo tôi như vậy sẽ không giận không phiền ai hết.Thấy người tu được thương mình mừng theo và bắt chước.Rắn tu tiên.Sau sẽ được như vậy.Tu là.Không có tâm quan hệ.Không có tâm đố kỵ.Nếu không thì.Chúng ta cũng giống như người đời thôi.Ở trong chú.Thấy hai được thầy thương huynh đệ chủ nhau ghét cay ghét đắng.Người ta.Đó là tâm đố kỵ.Kiếm cách này cách kia hãy về ta.Như vậy thì thật là trễ.Không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả.Giờ biết rõ được lý nghiệp báo nhân quả trong ba đời.Chúng ta mới không hờn giận không quán trách.Còn không biết.Thì chúng ta dễ hướng dẫn quá.Như vậy là chướng trên đường tu.Đức phật nói pháp túi giấy.Một là củ đi.Hay là tập đấy ba là gì đấy bốn là đậu đỏ.Vũ đế là cái khổ của kiếp người.Tranh giành.Bệnh chết nhân dân là khổ.Các hướng khổ này tự nhiên.Thì có nguyên nhân.Có nguyên nhân.Nguyên nhân là tập đi.Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ.Biết nguyên nhân đau khổ rồi.Chúng ta phải làm sao phải tiêu diệt nó.Truyền hình tuổi là diệt đế.Diệt đế đã tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ.Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ.Thì quá đau khổ chấm dứt muốn diệt.Ngủ.Thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt đó là đậu đế.Như vậy.Khổ.Là nhân và quả của đau khổ.Nhiệt độ.Lại nhưng và quả của niết bàn giải.Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đi.Thì chúng ta sẽ hết khổ.Hết khổ là niết bàn.Kinh gọi là diệp đi.Thiệt đấy là việc hết nguyên nhân đau khổ.Nên được an vui.Như vậy.Kinh điển phật dạy chúng ta tu.Phải lý nhân quả là nền tảng.Tích khổ nào cũng có nguyên nhân.Biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì.Khổ mới hết.Phật tử chúng ta thường hiểu lầm.Do chúng ta có ghi tạo nhân tham lam nóng giận.Lúc đó mình.Ca cổ.Là do người khác làm cha.Mà không nhỉ.Dị nhân tham lam nóng giận của mình.Mà chú cổ vì sao.Như vậy tôi là phải diệt nhưng tham lam.Việt nhân nóng giận thì khổ mới không còn.Ba cứ tham lam nóng dẫn si mê.Không còn gì hết khổ nè.Sự việc chúng ta còn khổ làm gì ba thứ.Như vậy.Muốn hết khổ.Phải diệt tập nhân gây ra đau khổ.Vừa hết tập lưng đau cổ.Thì được ăn.Nhìn dịp.Không có nghĩa là nói suông.Mà phải có phương pháp.Phương pháp đó.Gọi là đảo đi.Tôi thường hay nói đạo phật là thực tế.Là cụ thủy.Chứ không phải huyền bí.Cha tôi.Nhưng phật tử chúng ta bây giờ miếng đạo phật trở thành huyền bí hết.Tại sao.Như quý phật tử vi.Mình còn nóng giận còn tham lam là còn đau khổ.Dù vậy đau khổ là bệnh.Bệnh đất bắt nguồn từ sự nóng giận tham lam.Nhưng từ giết trùng.Thanh tra.Các bệnh ngủ.Biết được vi trùng gây bệnh rồi.Thì phải kiếm thuốc trị vi trùng.Thuốc trị vi trùng.Lừa đảo đi.Tiêu diệt được vi trùng.Làm cho mình khổ.Kỳ quá khổ mới hả.Ví dụ người bị bệnh.Bác sĩ xem thứ bệnh.Thuốc gì khi trùng.Tìm được như trùng sinh ra bệnh ghét này.Rồi mới cho toa thuốc.Bệnh nhân.Theo toa thuốc ấy.Mua thuốc gì uống.Tử vi trùng.Bệnh được.Nhưng.Có người thấy bác sĩ chẩn.Lấy không chịu xem bệnh không chịu sinh.Mua thuốc mà cứ trách tay thưa bác sĩ.Cho tôi lành bệnh.Lúc đó bác sĩ nói sao.Chân bác sĩ cũ.Gái gọi.Tội tình.Đức phật tử nói.Ngày là vui thì thu.Chúng sinh có bao nhiêu thứ bệnh.Niệm phật có bao nhiêu.Youtube.Chúng sanh có tám mươi bốn.không tiền nè.Thì đức phật.tám mươi bốn ngàn pháp môn để chị.Thuốc nào trị bệnh đó.Bây giờ chúng.không sins.Mà cứ.Kinh phật cho con khỏe.Chúc con vui cho con hạnh phúc.Nhân dân.Thì vậy phải làm sao đây.Chắc phật cũng lắc đầu thôi.Phật chỉ có khả năng biết bệnh cho chó.Còn phần lấy thuốc gì uống.Là của chúng ta.Đó là hạng người thứ nhất.Anh gửi thứ hai.Triệu chứng bệnh lấy to.Những đêm ta dễ đọc hoài.Đọc tới đọc lui đính thuộc lòng mà bệnh vẫn không hả.Cái này tới kiện thầy thuốc.Hoa hoa.Mà không hết bệnh.Bác sĩ sẽ nói sau.Tôi cũng bó tay luôn.Quý phật tử thấy mình có giống như vậy không.Phật dạy kinh.Để chúng ta biết phương pháp tu.Bây giờ.Mình không chịu tu.Mà cứ đọc kinh cho vật nuôi hoài.Đọc một thời gian chưa đói.Trong tù mấy năm mà không hết phiền não.Kinh thuộc lòng và phiền não không hết.Tại vì chúng ta.Hết người được pha thuốc mừng cô.Cấp ba.Thuốc hay.Cái đêm khuya người này người kia.Tôi có toa thuốc hay.Trời đọc thuộc lòng.Như vậy hết bệnh sao được.Trên đường tu chúng ta.Thật two.Chứ không phải.Đi tu mà bằng.Hình thức bên ngoài.Như kinh bát nhã.Đang sốt gì.Câu đầu.Quán tự tại bồ.Hình xăm.Bát nhã ba la mật.Chiếu kiến ngũ uẩn giai không.Đồng ý.Nghĩa là.Bồ tát.Sâu chít.Bát nhã.Ngày xưa chí tâm vẫn đều không.Niệm.Cả củ nghệ.Quý vị đọc từ trước đến giờ.Được mấy trăm lần.Mà có cu.Củ nén chứ.Chứ không phải uống.Kinh phật nói lời vàng ngọc.Lời.Sự thật mà mình chỉ biết đọc lời đó.Tiếp không chị.Ứng dụng tube.Nên không có hiệu quả.Rồi đổ thừa tu.Phật không có kết quả.Lỗi tại ai.Trong kinh đức phật dạy về trí tuệ bát nhã.Có chia làm ba ba.Văn tự bát nhã.Quán chiếu bát nhã.Già thật tướng bát-nhã.Ngày thái hư ở trung hoa.Văn tự vấp ngã như con thuyền.Quán chiếu bắt nhảy như chim.Dầm hai mấy đuôi tôm.Thật tướng bát-nhã như bờ bên kia.Người muốn qua sông.Đến bến đò.Có đò đậu sẵn.Phim đậu xanh.Những trại ý bước xuống thuyền cứ ngồi đấy hoa.Không chịu trèo với.Không chịu quay.Thì chừng nào có.Bờ bên kia.Chắc tui thuyền.Luôn.Chữ qua bờ không đủ.Chúng ta học rang tự phát.Là học lời kinh phật di.Ghế đến mình.Tôi phải xem.Tức là quán.Quán chiếu là xôi sáng.Nơi thân tâm mình cho những.Đất vẫn làm.Nước gió lửa.Tube.Lại thành thân.Rồi.Thỏ vẫn tưởng vững.Hành quân.Chuẩn đó là tâm.Thân tâm này.Là tướng.Xem cho thúy.Chỉ thấy nói là.Giả cứng tạm bợ.Chứ không có.Thấy rõ ràng như vậy.Nhất định của.Chất nào cũng qua hả.Thân đặc công.Thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn.Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không.Do thích tất cả đều không.Nên khổ nạn nào cũng qua hết.Không còn bị.Cách thứ trở ngại.Từ không bị trở ngại.Chúng ta mới đến được bờ bên kia.Đó là thật tướng bát-nhã.Là chủ vị.Antđ.Như vậy người tôi phải đủ ba trận.Văn tự quán ý.Rồi mới tới thịt.Bây giờ chúng ta mới chỉ có dân tự thôi.Mà đã hài lòng.Giấy chủ giang tử đó rồi.Top làm bao nhiêu kinh.Cái đêm.Giống hệt như đứa bé đi học.Thuốc bài rồi cá cho thầy cho cô.Xong là sếp cách lại.Như vậy làm sao chúng ta hết khổ.Làm sao chúng ta qua được bờ bên kia.Đó là chủ trương.Mãn lâu nay chúng ta quên.Ký hiệu mơ màng.Rừng nữ đọc nhiều kinh là tôi giỏi.Cho nên.Có phật tử đi chùa.năm trăm mười lăm.Mà hỏi đã hết phiền não chưa.Thì chỉ bớt chừng.Hai chục phần trăm.Còn trắng chục phần trăm vẫn như cũ.Mấy cô ở chùa cũng vậy.Tu một nghìn năm trăm hai mươi lăm.Nếu.Hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết.Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não.Làm gì không thật tình ứng dụng.Đúng là.Vậy.Bởi không ứng dụng để.Nên chuyển đảo không.Huyền lão công.Tội lỗi không hết.Gì vậy.Tu mà vẫn khổ hoài.Người đời thường bí quyết.Quý cô yêu chùa thì lúc nào cũng cười.Lúc nào cũng tươi vui.Nhưng có khi bất thường.Gặp một hai cô ngồi.Đó là tại sao.Tại vì con phiền não nên chạm tới niệm buồn.Buồn.Mà không hết khổ.Là gì tôi chưa đúng.Chưa đến nơi.Qua pháp cưới đấy.Chúng ta thấy rõ.Phật ngắm vào nhưng đau khổ.Tiêu diệt đó.Chứ không nói yêu.Quả đau khổ.Trong kinh đại bát niết bàn có bài kệ.Nguyên nhân chữ hán.Chứ hàng vô thường.Thẻ sinh viên.Sanh diệt diệt vĩ.Dịch việt việt.Nói các hàng tiêu dùng.Các hành là thân hành động.Tâm lý hành động.Và tất cả.Xổ số của mobi.Điều gọi là hà.Các thứ đó đều vô thường đều sanh diệt.Gia đình nói.Chương trình vô thường.Quý chị ấy.Như lúc chúng ta còn trẻ.Thi đậu xanh.Rồi lật bậc một thời gian nhìn lên đầu thế giới.Chữa tóc bạc.Lật bật một lúc nữa.Vì thấy.Phân nửa tóc.Chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thú bông.Đó.Ru thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại.Thân như vậy tâm cũng như vậy.Một dòng chuyển biến không.Muốn sự muốn gì.Ở trước cũng vậy.Nhưng ngày nay.Chúng ta xây được căn nhà bê tông.Thấy.Chắc biết mấy.Zing năm mươi năm sau đó cũng phải hơn.Có cái gì không đổi giờ.Không biến chuyển đâu.Biết rõ như vậy thì được giặt là.Thi công thợ.Nếu thật.Thì có phải nguyên diện không đổi thay.Còn nó đổi thay thế.Hết thật rồi.Xuân hinh.Các hành lạc vô thường là phát sinh gì.Như vậy muốn sự buôn vật ở trên thế gian là vô thường.Là xinh đẹp.Nếu là vô thường là sang gì.Tức là đau cổ.Già trà cổ bệnh là cổ chết là khổ.Vô thường đó.Mà đi tới bà ngoại bà ngoại.Là đau khổ.Truyền hình vô thường là dân đưa đến quả đau khổ.Dì nói là phát tên gì.Truyền hình chúng ta không còn mãi mãi như vậy được.Tân hiệp diệt quỷ.Là xin việc mà dễ rồi thì trình duyệt gì.Đức lặng lẽ là vui.Lặng lẽ đó là niết bàn.Hikaru thường sinh tử lặng.Thì đít bản an lạc.Cái user mới lại ăn lạc trên.Như vậy.Phật dạy chúng ta tu từ pháp sang j.Kiếm lần đến vô sinh.Xin việc là đau khổ du sang làm ăn vui.Thế thì tube.Là tìm vui hãy tìm cổ.Mà muốn tìm vui.Thì trước phải biết hổ biết hổ mới tìm vui.Chứ còn ở trong khổ.Mà không biết khổ.Trong khổ mà nghĩ là vui.Thì đâu chịu bỏ khổ.Cho nên đức phật nước khổ.Để chúng ta.Những.Chín chắn.Cuộc đời là đau khổ.Chúng ta bước cố gắng tiêu diệt nhưng đau khổ.Diệp thích nhân đau khổ thì mới thật là vui.Như vậy có thể kết luận đạo phật bi quan không.Nếu.Khổ đi tới hết khổ.Thi đấu.Là đạo diệt khủng.Đưa chúng ta tới chủ an vui.Vậy mà nhiều người mới nghe đạo phật nước ngủ đế.Cuộc đời.Là đau khổ.Niềm nói đạo phật bi quan.Mà không ngờ.Nước khổ.Là chỉ chứ chúng ta nhận thức như vậy.Để tăng tìm việc tiêu diệt nguyên nhân của nó.Thì đau khổ.Đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn.Vậy là vui niết bàn.Chúng ta là những hàng giả đang cố gắng.Nam dương lên cho mục đích ăn vui giải thoát.Cũng như người leo núi.Từ riết chân núi muốn đem tới chớp núi.Thì lúc đầu.Lại khổ thêm vui.Làm dọc nhân.Là cổ.Nhưng khi lên tới chết đuối rồi.Ngồi im lặng không gió mát liền nghe khỏe.Thảnh thơi.Như vậy.Đang leo núi.Đặc khu.Nhưng đến chết đuối là vui.Cho nên trên đường tung.Chúng ta chịu khó.Hữu cơ.Làm cho mà.tám cách giảm đau khổ.Khi huyết nhưng đó.Chúng ta sẽ được an vui.Công phu đó.Gọi là tu hành.Nhiều người nghe nói tu hành.Niềm bị méo mó là tua.Thì phải bị hành.Minh họa bảo vô chùa tu.Phải thức khuya dậy sớm tụng kinh ngồi thiền.Vậy anh muối ớt muối tiêu.Cuộc chịu đói chịu khó.Vậy mới là tui.Vì tôi làm mà.Chữ to.Hàng.Nghĩa là two phải thực hành lời phật dạy chứ không phải tu hành là hành phát.Để kết thúc bài này.Tôi vẫn đời thiền sư mãn giác đời lý.Để nhắc cho cái gì thấy kinh phật và lời tủ hai mươi khác.Lúc này gần tết.Để làm một bài thơ.Anh cứ bách khoa là.Xuân đó.Bách khoa cây.Sự trục nhãn tiền quá.Lẩu trùng đầu thượng nay.Mặc vị xuân tàn hoa lạc tận.Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.Như vậy bài kể trên.Cây giống tại kỳ này không.Một bên đài chứa hàng vô thường một bên nói.Xuân khứ bách hoa đào.Đôn đốc bách khoa khai.Căn cứ tức là mùa xuân đi.Rồi.Thì trăm hoa rụng.Mùa xuân đến thì trăm hoa nữ.Viêm vị quá dụng của nữ.Theo dòng thời gian xuân hạ thu đông.Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến.Thời trang là vô thường.Sự vật cũng vô thường.Dương vật.Môn vật trong cõi đời này.Điều chuyển biến như một dòng.Nó cứ trôi đi không dừng.Hai câu cá.Hơn chục nhãn tiền quá.Lẩu trùng đầu thượng nay.Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay.Vai thanh sang trưởng.Thì có gửi theo thời tiết cũng như vậy mới ngày nào tốt sanh bây giờ nó lại trên đầu.Tóc đã bạc rồi.Như vậy không có gì dừng lại được.Bốn câu thơ này nói lên dòng đời.Là một dòng sông việt đổi thay.Con người cũng theo đó. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com