Nương Sơn Chi đế Hoàng Tử Vi

Lượt nghe : 82,369 89 người đang nghe

Giới thiệu : Cô nhi Triệu Thần mang theo Đế Hoàng hệ thống, xuyên qua đến nương sơn 108 Tinh thiếu nữ bên trong, trở thành Đại Lương vương triều Lương Hoàng trưởng tử . Theo trưởng thành, Triệu Thần phát hiện Lương Sơn đại lục tất cả, đều cùng trong sách thấy có khác nhau rất lớn, làm cho hắn tâm lý tăng thêm rất nhiều nghi hoặc . Lương Hoàng tại sao là Tiên Thiên hoàng tộc huyết mạch ? Đại Lương vương triều cùng Đấu Tinh có quan hệ gì ? Thương Long giới mỗi bên đại thế lực thực sự cứ như vậy yếu ? Thần bí Mặc Gia ? Bảy đại Cổ Mộ ? Chuyên môn săn Sát Tinh đem săn Tinh Giả ? Hết thảy tất cả đều ở Đế Hoàng Tử Vi bên trong. Full, ✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, 12/6 đăng. Tên gốc Nương sơn 108 Tinh thiếu nữ chi Đế Hoàng Tử Vi nhưng tên dài không đủ chỗ. Tất nhiên, map đầu là map Nương sơn 108 Tinh thiếu nữ, sau đó Tam Quốc, Tây Du, Phong Thần, Đấu Phá. Ai chưa đọc Nương sơn 108 tinh thiếu nữ thì có thể đọc qua, hoặc cảm tưởng như map đầu main xuyên vào dị giới hoặc sekirei bản trung là được. 108 Lương sơn anh hùng hảo hán, nhưng ở đây là 108 Nương sơn thiếu nữ. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nương Sơn Chi Đế Hoàng Tử Vi!

nương sơn chi đế hoàng tử vi