1 2 3

one piece bạch dạ xoa

( B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: One Piece Bạch Dạ Xoa ) ta từng thấy chứng Roger xưng bá Grand Line, được thế nhân xưng là "Vua Hải Tặc" . Ta đã từng tại "Chung yên cùng mở đầu chi địa" gặp cái kia cực thịnh một thời Vua Hải Tặc Roger dùng hắn sau cùng sinh mệnh mở ra "Đại hải tặc thời đại" . Ta đến từ trên đỉnh trời mây, ta đem cùng hùng hội tụ ở cái này sáng chói mà tàn khốc thời đại. Liền để thời gian tới chứng kiến, ai mới là thời đại mới bá chủ. "Thiểm điện cùng ta mà đi, phong bạo nghe ta hiệu lệnh." --- Randy · Yakos · Fender (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. ) PS: Hơn 750c và đã FULL.Truyện yêu cầu, chưa test, thận trọng nhập hố.Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất. Các thế giới: chỉ 1 map One Piece. CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE!!!THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :) +----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+ Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV: http://truyencv.com/truyen-dang-boi/27446/ MisDax xuất phẩm, chắc chắn là hố!!!! Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện One Piece Bạch Dạ Xoa!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.