1 2 3

one piece chi tu la zoro

– hải tặc vương chi tu la roronoa zoro. muốn xuyên qua nhập vào zoro, linh hồn lại bị zoro phản phệ, dựa vào đối với one piece ký ức, zoro rút kiếm ra khỏi vỏ, dứt khoát bước trên tranh phách đường, tổ kiến tu la đoàn hải tặc, từng bước nhiệt huyết tranh phách bước lên đỉnh cao! một dạng nhiệt huyết, cố sự khác nhau! xưng vương đó là tự nhiên, tán gái đó là phải tích!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.