1 2 3

one piece infinity gauntlet

“Thanos cùng khoản Infinity Gauntlet có muốn hay không tìm hiểu một chút?” Vừa xem xong Avengers: Infinity War lần đầu tâm tình dâng trào La Thanh liền bởi vì lần này kích động tiêu phí mà hoàn toàn thay đổi chính mình nhân sinh. ... Đương không tên xuyên qua đến One Piece thế giới trong La Thanh đem một viên Trái Ác Quỷ thành công khảm nạm ở vàng rực rỡ Infinity Gauntlet trên thời điểm, hắn toàn bộ mọi người bối rối! Tùy theo mà đến chính là một cái vừa hạnh phúc vừa khổ não vấn đề! Có vẻ như cái này găng tay trên rãnh có 6 cái a... Vì lẽ đó, phối hợp cái nào 6 loại Trái Ác Quỷ năng lực ở trên lý thuyết đạt đến mạnh nhất? Ở tuyến chờ! Thập vạn hỏa cấp! Chớ ép ta khai hỏa chỉ a!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.