1 2 3

pháp sư cận chiến

Một cái siêu cấp võ giả, đang đùa võng du lúc lầm tuyển Pháp Sư, tập quán lấy bạo chế bạo, lấy lực hàng lực hắn, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, biến hóa nhanh chóng, trở thành một cận chiến bạo lực Pháp Sư, làm lực lượng cùng pháp thuật hoàn mỹ lúc kết hợp, một cái mới trò chơi đường, bị hắn mở ra! Hỏa Cầu Thuật? Thiểm Điện Xích? Hàn Sương Băng Kính. . . Chờ một chút, ta là tới luyện công phu, pháp thuật đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta là Pháp Sư? Nga, đúng, ta là Pháp Sư. Bất quá. . . Ngươi thật tin tưởng vững chắc ta là Pháp Sư? Được rồi, xem đao! Xem kiếm! Coi quyền! Xem ám khí! Cái gì? Ngươi còn nói ta điều không phải Pháp Sư? Nếu như ngươi không tin, ta chứng minh cho ngươi xem; nếu như ngươi tin tưởng, ta biểu diễn cho ngươi xem: Pháp Sư biết công phu, ai cũng đỡ không được! ========================== Truyện FULL 970c ------------------------------------------------------------------------- Hãy vote "TỐT" và "Cảm ơn" đều nếu bạn thích truyện Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Võng Du Cận Chiến Pháp Sư!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.