phong vu yêu đích thực nghiệm nhật chí

– đây là cái điên cuồng vu yêu, mang theo trò chơi hệ thống, tai họa toàn bộ thế giới cố sự. “nhìn xem bản nhật thường ngày. . . lại là cái này hố cha hai tuyển một, hủy diệt tùy ý một tòa ba vạn người trở lên thành trấn, ban thưởng 10000 điểm tà ác điểm số. đoạt ba cái tiểu bằng hữu kẹo que, ban thưởng 1 điểm. như hai cái đều không có hoàn thành, như vậy, trừ 2 điểm.” “phi! coi ta là ngốc nha, thật hủy một cái thành trấn, cam đoan xoát ra một cái toàn viên sử thi trung cổ thánh kỵ sĩ đoàn đến thảo phạt ta, đến lúc đó có kiếm, không có tiêu. ta vẫn là ngoan ngoãn làm ta kẹo que đạo tặc đi.” tiếng xấu rõ ràng vu yêu đã làm đủ rồi, ai nói vu yêu liền không thể làm người tốt rồi? ta nhất định phải chiến thắng cái này đáng chết hệ thống, làm một cái đường đường chính chính người tốt.
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM