Phước Ai Nấy Hưởng Nghiệp Ai Nấy Mang Nghe Lời Phật Dạy Giác Ngộ Đời Bớt Khổ - Chánh Pháp Như Lai

phước ai nấy hưởng nghiệp ai nấy mang   nghe lời phật dạy giác ngộ Đời bớt khổ - chánh pháp như lai
Tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình.Như một di sản.Như người bạn đồng hành đi theo ta.Từ đời này.Qua đời.Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác.Nên mới có cảnh chị đồng giữa chúng sẽ.Rồi đức phật dạy kiếp cho du hành nghe tiền trường.Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh.Bàn tay luôn luôn đẫm máu.Hàng ngày sống trong sự giết chốt và gây thương tích không chút xót thương.Do tính hiếu sát tỷ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ bị quả báo chết liền.Nếu người kia luôn luôn thận trọng không hề xúc phạm đến tính mạng.Của ai.Sống xa cơn đau.Giấu mặt.Và các loại khí giới.Lấy lòng tự ái đối với tất cả chúng sanh.Giáo xứ không sát sinh mỹ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ trường thọ.Nếu người kia độc ác luôn luôn tìm cách hại người.Luôn luôn dùng đấm đá và gundown đối xử với người.Do nước hung dữ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ thương yếu bệnh tật.Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai.Dò đức tính hiền lương du hòa.Nếu tái sinh trong cảnh người .Người ấy.Sẽ được mạnh khỏe.Nếu người kia thua lỗ cộc cằn luôn luôn giận dữ chửi mắng huyền.Két sắt.Do hậu quả của sự thô lỗ cộc cằn ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ xấu xí.Nếu người kia thanh tao nhã nhặn.Dù ai của chửi mắng thậm tệ.Cũng không hề quán giận.Giá tìm cách trả thù.Do hậu quả của phong thái thân nhảy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ đẹp đẽ.Nếu người kia có tấn đúng chỉ thèm thuồng ham muốn lợi chân của.Không biết tôn kính người đáng kính.Luôn luôn chứa chất lỏng kinh dị.Hậu quả của tính tổng đốc anh chị ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người không có ảnh hưởng.Nói gì không ai nghe làm gì không ai theo.Những người kia không có tính đố kỵ không thèm thuồng ham muốn gửi dân của người khác.Biết tôn trọng người đáng kính.Không chứa chất lỏng kinh.Do ảnh hưởng của tâm không cần giấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người có thấy.Nói gì cũng có người nghe.Làm gì cũng có người theo.Nếu người kia không bao giờ biết bố thí giật gì do tính keo kiệt .Báo hiếu và tài sản sự nghiệp của mình.Biểu cải xanh trong cảnh người.Sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn nhiều người kia vào lòng quảng đại.Thấy chưa bố thí cúng dường.Vui lòng quảng đại rộng rãi ý.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người giàu có dư dả.Nếu người kia không biết phục thiện tính ước yêu hạnh.Không tôn trọng gửi can kính.Do tính nhậu mạnh giặt vô lệ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Trả lời người đi tìm thấp hèn.Gửi chibi phụ kiện tỉnh không kiêu hãnh.Biết tôn trọng người đáng kính.Do đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người sang trọng quyền quý.Nếu người kia không chịu đến gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải.Giá phân biệt chính tả.Điều gì nước thực hành và điều gì không nên thực.Điều gì nữa.Và điều gì không nên làm.Điều gì đến lại phước lành cho ta.Và điều gì dẫn ta đến tình trạng phá sản.Vô tình trạng kém học hỏi ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người chốt.Nếu người kia cố công tìm đến bật đức trọng tài cao để học hỏi.Do sự học hỏi chính đáng ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người thông minh trí huệ.Sau khi chấm dứt pháp thì.Chàng thanh niên soha tín thọ phụng hành lời phật dạy.Lại nữa chẳng thấy đức phật.Một hôm.Rùa ba mươi bốn.Thân thành điểm ý kiến đức.Dạ thưa rằng.Bạch đức thế tôn.Có phải người dùng cho vua chúa.Quý tử.Sau khi mãn chung sẽ sinh vào vòng vui chúa quỷ.Con người nào dòng nuôi lệ thất hẹn.Thí sinh vào vòng nô lệ khóc nhè.Có đúng vậy không.Phật bảo.Đại dương nên viết trên đời có bốn hạng người.Một.Từ tối đi dạo tối.Hi.Từ tối đi ra sáng.ba.Từ sáng đi dạo tối.bốn.Từ sáng tím đến sáng.Thế nào là từ tối đi dạo tối.Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự khổ.Thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu.Lấy làm dịp khác chẳng khác nào từ chỗ tối.Đi vào chỗ tối tâm khổ sở hư.Gửi từ chỗ tối đi đến chỗ sáng.Là người sinh ra đời từ thân mẹ.Cho đến vật chất không bằng ai.Nhưng hỏi ý thức đó là nghiệp xấu đời trước.Nên ăn năn sám hối.Phát tâm cúng gì.Bố thí làm lành đánh dữ.Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp.Cho hiện tại.Giá tương lai.Gửi từ chỗ sáng đi đến chỗ tối tức là người này sinh ra đời.Những cảnh giàu sang.Nhưng không biết tạo thêm phước.Lại còn tham lam keo kiệt kiêu căng.Ống hút.Tạo nhiều ác nghiệp.Người như thế chẳng khác nào.Từ chỗ sáng đi vào bóng tối.Nghèo núi thấp hèn.Khổ đau.Gửi từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng.Làm rồi có cắn lạnh rồi chứ.Đơn xin vào nhà tôn quý.Tưởng cảnh giàu sang.Lại tiếp tục bố thí cúng dường.Làm nhiều việc thế.Trên kính dưới nhượng.Gửi như thế là từ chỗ sáng đến đến ánh sáng tốt đẹp thân cao hơn.Lại nữa một thời đức phật an trú ở thành cái gì.Giường thắng lâm.Một hôm.Hoàng hậu monica đi đến đức thế tôn.Sau khi đánh lễ rồi ngồi xuống một bên biết rằng.Bạch đức chí tôn.Do nhân duyên gì.Có một số nữ nhân.Dùng sắc xấu.Hình dán hạt li.Nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu.Ảnh hưởng uy tín.Do những gì cho chuyến đi.Có một số dưỡng nhân.Dùng sắc số.Hình dán hạ liệt.Nhưng lấy giàu sang.Tài sản nướng.Sự hữu lớn.Uy tín ảnh hưởng lớn.Siêu nhân gì cho chuyên trị.Có một số những nhân.Dùng sắc xinh đẹp.Nhưng lại nghèo khổ tài sản ích.Sở hữu.Ảnh hưởng uy tín.Nguyên nhân gì vô duyên gì.Có một số những nhân.Dùng sắt xinh đẹp.Thủ thắng giàu sang.Tài sản lớn.Sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín lớn.Phật dạy.Niemowlaka.Bị người ta nói động đến một.Liền nổi nóng sừng số.Xuân hạ.Gây hứng bức.Lại không biết cúng dường cho chưa chị sao luôn.Bà la môn.Thức ăn giật xuống.Giải mã.Xe cũ giường.Chỗ ở.Đèn đút thuốc uống.Tính tình keo kiệt.Thấy người khác được lợi giữa.Cung kính tôn trọng đánh lễ cúng dường.Thì cân tỉnh tức tối.Bởi tân tỵ.Gửi đó sau khi từ bỏ cõi đời này.Gái xinh cởi.Dò xuân hận keo kiệt.Đơn lãnh thọ thân thể xấu xí.Hình dán hạt điều.Nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu ích.Ảnh hưởng quy tính.Này monica.Nếu nữ nhân nào hết phẫn nộ não hại.Dầu bị thối đít.Điền nổi nóng sân sổ gây hứng.Biểu lộ sự bất mãn quá.Những người này biết cúng dường có xa mua bà la môn.Món ăn nhật xuống.Giải.Xe cũ giường nằm.Chủ ở đèn đuốc thuốc uống.Tỉnh không kêu kìa.Thấy người khác được lợi trưởng cung kính tôn trọng đánh đề.Cúng dường.Thì không ghen tị tức tối.Người ấy sau khi mạng chung.Tái sinh trở lại.Vào sân hận.Đơn vị quả báo rung sắc tố.Hình dán hạ liệt.Nhờ bếp cúng giường đến thưởng được phước báo giàu sang.Tài sản lớn.Uy tín ảnh hưởng.Ngày mai đi cả những nhân nào không nổi nóng lão hạc.Tuy bị nói nhiều.Không bị lộn ấn độ.Xuân hạ.Bất mãn.Hì hì.Những người này kéo.Không biết cúng dường cho sa-môn bà-la-môn.Món ăn giật uống giải.Xe cũ giường nằm.Chú xứ.Đèn bút thuốc uống.Tấn hai đứa kia.Nhìn thấy người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng đáng để.Uống rượu.Thì cân tỷ.Tức tối.Tôi buồn của ganh tị.Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này.Tái sinh trở lại.Nhờ không xương.Nên dùng sắc xinh đẹp thủ thắng.Chuột kêu kịp không biết cúng dường bố thí.Nên phải chịu cảnh nghèo khổ.Tài sản được sở hữu.Ảnh hưởng uy tín nhất.Này malika nhân nào không lão hạc.Tuy bị nói nhiều nhưng không nổi nóng nổi sân.Không có biểu lộ sân hận gây hứng bất mãn.Người này lại hay cúng dường cho chưa chị sa-môn bà-la-môn.Món ăn vặt uống giải mặc xe cộ.Giường nằm chuối sứ đèn bút thuốc uống.Tính tình không kêu.Thấy người khác được lợi trưởng không ganh tị tức tối.Gửi đó sau khi thân hoại mạng chung.Tái sinh trở lại.Nhờ không xuân.Biết cúng dường.Nên thưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp.Giàu sang.Tài sản nhiều sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín lớn.Sau khi phật thuyết giảng tung.Hoàng hậu malika.Mặt nước tía tô.Bắt đầu từ nay.Con sẽ không phấn độ nào hả.Dù biết nói nhiều con cũng không nóng giận quán thầy.Dì hương bất mãn.Con sẽ cúng dường cho chứ gì sao buông.Bản apple.Món ăn.Giật uống giải mật.Xe cũ.Giường nằm.Chú xứ.Đèn led.Thuốc uống.Cái người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng đáng lẽ.Cúng dường.Con sẽ không quên tỉnh tức tối.Thật diệu tây.Bạch chí tôn.Mong ngày nhận con làm nữ cư sĩ.Từ nay chưa đến ngày mà bạn chung.Đức phật hứa hả.Chuyển giao vũ dưới cho hoàng hậu monica.Rồi lại thuyết pháp về ý nghĩa vô thường.Mọi người đều đắt quá tu đàng hoàng.Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt.Dịch giả.Thích tuệ thùng.Tôi nghe gì.Bút thối nhỏ.Phật truyền kỳ đà.Giường cấp cứu độc.Bây giờ phật bảo trưởng giả lực đẹp và tiểu thủ cha.Ta sẽ chỉ ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt.Không phải lắng nghe.Kéo gì nhớ và suy nghĩ.bảy thủ cà ráp.Con quỷ muốn nghe.Phật báo trúng k.Tất cả chúng sinh có liên quan với nhịp nương tựa nơi nhiều.Thương nghiệp tự chuyển.Do nhân duyên ỉa có phân ra.Thượng.Trung.Sai khác chẳng đồ.Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo đức bình.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo khi thấy yếu.Quạt công nghiệp.Khiến chúng sinh được phước báo vì thế mà.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ hạ tim.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh.Được phước báo dòng họ cao thủ.Quạt công nghiệp hiếu chúng sinh của cải.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều.Vợ quốc nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thấy biết sai lệch không đúng nhân.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo của trí dân trí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời chụp gì.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.Quạt công nghiệp hiếu chúng sinh bị quả báo cuốn.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên định.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô.Bật công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền da.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh là mà chẳng có.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng làm.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh giàu mà tham lam bọn sản ích kỷ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui.Mà thân chẳng vui.Quạt công nghiệp hiếu chúng sinh được thân tâm đều vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui.Bật có nhịp khiến chúng sinh tuổi thọ tuổi hết.Mà nhịp chẳng hết.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuổi.Ma túy thọ chẳng.mười điều khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều ở.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh.Giặt ủi.Cả hai đều chẳng.Mà đoán trừ tất cả.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh đoạt vào đường.Mà thân hình đẹp lạ.Mày mắc đoan trang.Màu da tươi sáng được mọi người thích nhỉ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nơi đường á.Mở thưởng hình xấu xí.Giá rẻ thu nhỏ.Người chẳng thích nhìn.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường áp thân miệng hôi thối.Các trang chín mươi.Và có chúng sinh.Hạnh thế giang mười bất thiện.Bị ác báo bên.Hoa của chúng sinh tập hạnh thế gian mười điều thiện nghiệp được phước báo thù thắng bên nhà.Ví như có chúng sanh lễ phật để thoát.Được mười thước phước báo.Bố thí pháp đức mười phước.Cúng thí lồng báo được mười phước báo.Cúng thí trung linh được mười phước báo.Thú y phục được mười phước báo.Cũng chỉ chém.Được mười phước báo.Cũng thức ăn nước uống được mười phước báo.Cũng thích gì hết.Được mười phước.Qúy hương hoa.Đức mười phước báo.Cũng phí để sánh được mười phước báo.Cung kính chắp tay được mười phước báo.Cũng phí thuốc trị bệnh được mười phước báo.Cũng thi cầu bắc qua sông.Được mười phước báo.Cúng thí chủ chưa được tám phước báo.Cũng thích khăn lau được sáu phước ba.Cũng thi khối lòng đức sáu phước báo.Đó là.Được nói tên pháp môn các nghiệp sai khác.Phật báo chúc à có buổi thử nghiệm.Kiếm chúng xin việc quả báo cuộc sống ngắn ngủi.Triết học là mười.Một là tự làm nghiệp sát sinh.Hay là khuyên người khác sắp sinh.Ba là thế người việt giết.Bốn là thấy chiếc hại xinh tâm vui theo.Năm là đối với người mà mình quá ghét.Muốn họ bị tiêu.Sáu là thấy người mình quá ghét tiêu diệt rồi.Xin tâm vui mừng.Bảy là ngoại bào thai.tám là dạy người tự hủy hoại thân.Chính là xây dựng lò sát sinh.mười là tự làm vũ khí chiến tranh và giải người tàn hại lẫn nhau.Do mười nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.Lại có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài.Thế nào là mười.Một là tư vấn không sát sinh.Hay là khuyên người không sát sinh.Ba là cán người việt không sát sinh.Bốn là thiết người khác không sát sinh.Tâm sinh vui mừng.Năm là thấy người nhật bị giết.Tao phương tiện.Giúp thoát khỏi nhận cha.sáu là thứ người sự chết.An ủi trăm.Bảy là thấy người sợ sệt.Giúp họ được bình an.tám là thế chắc đau khổ quảng đại.Khởi tâm thương xót.Chính là thấy các mạng đẳng cấp.Luyện khởi tâm đại tử vi.mười là thường bố thí cho chúng xin cắt thức ăn nước uống.Do mười nhịp trên.Được phước báo sống lâu dài.Đây nữa cứ mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo nhiều bệnh tật.Những gì là mười.Một là youtube.Tất cả chúng sinh.Hay là khuyên người khác.Bật bảo họ đến.Ba lát thêm người việt đánh.Bốn là thấy người đánh đập tâm sinh vui mừng.Năm là nổi loạn cha mẹ.Chiến tâm xin lô bô.Sáu là nổi loạn hiền tháng.Bảy là thấy người bệnh hoạn đau khổ thì xin tâm vui mừng.tám là thứ người bệnh hoạn tâm vui vẻ.Thì mình không vui.Chính là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh.mười là do ăn đêm chưa tiêu hết.Mà lại ăn thêm.Do mười nghiệp dư.Đơn vị quả báo nhiều bệnh tật.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh.Thế nào là mười.Một là chẳng thích đánh giặc tất cả chúng sinh.Hay là khi người khác chẳng nên đánh giặc.Ba lát khen ngợi.Công dụng khoai tây.Bú là thấy người không đáng.Tam sinh duyên.năm là cung kính cúng dường trai.Già những người bệnh tật.Cháu là thúy hiền thánh vịnh hoàn trăm.Cúng giỗ.bảy lần khiến người bệnh hoạn vui vẻ.Thì mình rất hoan hỷ.bảy:năm mươi bệnh khổ.Thì cho thu.Hay là quên mọi người giúp đỡ.Chính là tiếng người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ.mười là đối với các thức ăn nước uống.Tử vi giáp tý đổ.Do mười nhịp tim.Nên được phước báo ít được.Lại nữa có mười nghiệp kiến trúc xin việc quả báo xấu xí.Những gì là mười.Một là thích khởi tâm sự ân hận.Hay là thích nuôi dưỡng lòng sân hận.Ba là si mê giết người.Bốn là náo loạn chuối xanh.Năm là đối với cha mẹ.Không có tâm máy tính.sáu là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính.Mỹ là chiếm đoạt của cải sinh sống và vườn của huyền anh.tám là đối với những nơi thấp miếu thờ ơ.Đoàn diệp đèn sáng.Chính là thấy người xấu xí khinh khi chê bai.mười là học theo các kiểu.Lại nữa có mười nhịp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính.Những gì là mười.Một là không xưng hận.Hay là bố thiết quần áo.Bar.Yêu kính ông bà cha mẹ.Bún là tôn trọng bậc hiển thánh đạo.Năm là thường tu vẽ trang sức thích hợp phật chùa.sáu lập hết dọn sạch sẽ nhà cửa trăng.Bảy là sang bằng nước trong tăng giảm lao.tám lộc ghét rửa thấp.Chính là thế người xấu xí chẳng xin lòng kim chi.Mà lại khởi tâm cung kính.mười là thế người sắc đẹp.Liền biết nguyên nhân quá khứ để gieo trồng phước đức.Nên hôm nay kết quả sắc đẹp.mười nghịch lý.Nên được phước báo sắc đẹp.Lại nữa cứ mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo vi thiếu.Những gì là mười.Một là xinh khởi tâm thật đúng.Hay là thấy người khác được lợi.Thì mình xin tâm phiền não.Ba là thấy người kia bất lợi.Chị bình sinh tâm quan hệ.bống thiếu người khác được danh dự tốt.Thì gần chết.Năm là nếu thấy người khác mất danh dự.Thì sinh tâm vui vẻ.sáu là thối thức tâm bồ đề.Và phá hủy hình tượng phật.Bảy là đối với cha mẹ của mình và hiền tháng.Không có tâm hầu hạ cung kính.Tám là chỉ khuyên người tu tập nghiệp huy thấy ý.Chính là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc của đạo cao đức.mười là thấy người nguy thế thiếu sinh tâm không chê.Do mười nhịp trên.Kiếm chúng sinh bị quả báo tức quỳ thế.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được vui thế.Những gì là mười.Một là đối với chú xin tâm không chặt đủ.Hay là thấy người khác được lợi tâm xin vui mừng.Ba là thích người khác mức lợi tâm khởi thương.Bún là thấy người khác được tiến center.Xin con nuôi.Năm là thấy người mất tiếng trên tốt.Thì khuyên vũ.Chị ôm lòng buồn phiền.Sáu là phát tâm bồ đề.Tạo hình.Phật.Bảy là đối với cha mẹ mình chạy truyền thống.Cung kính phòng thờ.tám khuyên người xã bỏ nghiệp đi tuyến.Chính là khuyên người tu hành hạnh đi.Y đức.mười là thấy người thân y.Chẳng xin lòng kim chi.Chia buồn nhịp trên được phước bảo gì thế lớn.Lại đứa lớp mười nhịp hai kiến chúng xin việc quả báo dòng họ.Hấp hành.Những gì là mười.Một là chẳng biết tính tra.Hay là chẳng biết tính mẹ.Ba là chẳng biết tính sao môn.Bốn là chẳng biết kính bà la môn.Năm là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi.Chẳng quý kính.sáu là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường.bảy là thứ cấp bậc lớn tuổi chẩn đoán tiếp mười.tám là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ.Chẳng dân thêu.Chính là đối với những lời dạy của các bậc hiền tháng.Cũng chẳng thỏ cháu.mười là khinh biệt dòng họ thấp hàng.Cho mười nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn.Lại nữa có mười nhịp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao.Những gì là mười.Một lát heo biết kiểm tra.Hay là khéo biết kín.Ba là heo biết tính sao buồn.Bốn là kéo biết kính bà la môn.Ngâm là cung kín.Giặt giúp đỡ các bậc tung chưởng.sáu là phụng thờ sư trưởng.bảy lần gặp các bậc tu trưởng tiếp đón mời ngồi.tám là tôn kính.Nhưng theo những lời dạy bảo của cha mẹ.Chính là đối với những lời dạy bảo của điện ảnh.Tuồng kín thỏ giáo.mười là chẳng tin vĩ dòng họ thích hàng.Do mười nghịch lý.Được phước báo dòng họ cao thủ.Lại nữa có mười nhịp hai khiến chúng xin việc quả báo tài xế.Những gì là mười.Một là tự làm việc trộm cướp.Hay là khuyên người khác trộm.Ba là thiên nữ diệt trộm.bống thấy người trộm cướp sinh trong vui mừng.Năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm.Sáu là đối với tài sản của bậc thánh.Thì kiếm đó.Bảy là thấy người khác được lợi tâm không quan hệ.tám là làm chứng.Không cho người khác được lợi.Chính là thấy người khác bún.Không xin tâm tùy hỷ.mười là thấy đời đói.Thiếu tâm không thương xót.Mà lại còn khởi tâm vui mừng.Do mười nhịp trên bị quả bắn tài sản xuất.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều.Những gì là mười.Một lát để giết trộm cướp.Hay là khuyên người khác không chụp chứ.Ba là thiên lời việt không trộm cướp.Bốn là tiếng việt khác không trộm cướp.Yên tâm rồi.Năm là thường cúng dường những tài xế.Đến đuôi sống cha mẹ.sáu là đuổi những bậc hiền thánh tôn trường.Thường cung cấp cho những vật cần thiết.Bảy là thế người được lợi.Xin tâm vui.Tám là thấy người cầu lợi.Chị tạo phương tiện giúp đỡ.Chính là tiếng người bố thí sinh tâm vui mừng.mười là thế người đời đói rét.Khởi tâm thương xót.Do mười nhịp trên.Nền phím chúng sinh được phước báo tài sản nhi.Lại nữa cứ mười nhịp hai kiếm chúng xin bị quả báo tà.Những gì là mười.Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sao môn đại đức thích trí huệ.Hay là diễn chạm pháp.Ba là chẳng hay thỏ trì tu tập chính pháp.Bốn là khen ngợi phát tài.Năm là đối với phật pháp.Dân trí.Chẳng nói cho người biết.sáu là thân cận người ta kiếm.bảy là xa lìa bật tháng chín.tám là khi người pháp hàng tại kiếm.Chính là xã bỏ chính kiến.mười là thấy người gian ác gucci.Kinh t hủy bán.Do mười nghiệp trên.Nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiếm.Lại lửa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo chí chơn trí.Những gì là mười.Một là khéo hãy thử hỏi các bậc sau môn thông minh trí huệ.Hay là diễn thuyết thiện.ba lạnh nghe chưa giữ gìn.Giá truyền bá rộng rãi.Bốn là thuyết pháp chân chính thì khen ngợi.Năm là thích thuyết pháp chân chính.sáu là gần gũi người trí huệ.Bảy là thu thập giữ gìn chính pháp.Tám lệ tinh tấn tu tập nghe nhiều.Chính là ta thề nguyền ác tà kiến.mười là thế người gian ác gucci.Trần xuân tâm kim chi.Giá mười nhịp trên.Điều khiển chúng xin được phước báo chí vỹ.Chân chính.Lại nữa cứ mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo loại nghiện.Những gì là mười.Một là thương làm việc cực hát.Hay là miệng nói lời cực.Ba là ý nghĩ điều cực.Bốn là không tin nhân quả.Không có kiếp sau.Năm là không tin nhân quả.Chúng xin trước sao không thay đổi.sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân.Bảy là khởi cái thấy có người.tám là khởi tham.Shin.Si.Mạng như s.Chính là khởi kiến chấp thân kiến.Viên kiếm.Tải kín.Giới cấm thủ.mười là chẳng biết báo ân.Do mười nghiệp trên bị quả báo gọi điện.Lại nữa có mười nghiệp hay khi chúng sinh bị quả báo súc sinh.Những gì là mười.Một là thân làm điều ác bậc trung.Hai lần miệng nói điều ác bậc trung.Bạn là ý nghĩa nghị các bậc trung.Bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp.năm là từ phiền não xuân hạ.Khởi ác.sáu là từ thiện đảo si mê khởi ác.Bảy là chửi mắng chúng sinh.tám lần não hại chúng sinh.Chính là bố trí vật không thanh tịnh như.Thịt cá.Xem nữ hút độc.Vũ khí giết người dân.mười lăm phạm dưới tại nhà.Do mười nhịp trên.Kiếm chúng xin bị quả báo xúc xích.Lại nữa có mười nhịp hai kiến trúc xin việc quả báo nhạc quỷ.Những gì là mười.Một là hưng làm nghiệp nhẹ.Hay là miệng nói nhịp nhẹ.Ba là chính nghĩ nghiệp nhẹ.bốn là khởi nhiều lòng tham.Năm là khởi tham dự án.Sớm là trực đó.bảy là tài chính.tám là kêu kỳ.Lý thuyết tài sản ngay đó liền chế.Chính là do bệnh khổ đối khác mà trước.mười là bức não khô khác mà chết.Do mười nhịp trên.Bị quả báo nhạc quỷ.Lên lửa khu mười nghiệp hay khi chúng sinh bị quả báo attila.Những gì làm.Một là thân làm gì hết á.Hay là miệng nói điều ác.Ba là ý nghĩ điều ác nhạc.Bốn lạnh kêu mà.Năm là ngã mạn.Sao lại tăng trưởng mạnh.bảy chất có cái tay.Giày những lịch sử của ta.Mở phim tam quốc.tám là mình không có đầu.Mà cho là mình có phá đảo.Chính là mình không bằng người.Mà lại cho rằng mình hơn người.mười là hồi hướng cách lành để được xin việc cõi atula.Do mười nhịp trên.Nhìn kiến chúng xin việc quả báo.Lần nữa có mười nhịp thai khiến chúng xin được phước.Làm người.Những gì là mười.Một là không sát sinh.Hay là không trộm cướp.Ba là không tải dâm.Bốn là không giọng nữ.Năm là không nói lời thêu dệt.sáu là không nói lời đâu.bảy là không nói lời ác khẩu.tám là không tham lam.Chính là không xưng đế.mười là không tải ký.mười thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt.Do mười nhịp tim.Đơn kiến chúng sinh được phước báo sinh trong loài người.Lên lửa có mười nghiệp phiếu chúng sinh được phước báo trời chụp ảnh.Đó là đầy đủ những điều thắng diệu.Để tu hành tăng tiến mười nhịp.Lại nữa có mười.không.Hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới.Chú gọi là tu hành.Còn rơi rớt mười nghiệp.Cùng các bậc thiền định tương.Lại có bốn nhỉ.Hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.Một là chuyển qua tất cả tưởng về sắc giới.Diệt những cách có đối với tưởng chân dung.Dầu định không vô biên xứ.Hay là vượt qua tất cả không sức.Thức sớm.Bà đã vượt qua tất cả trước cứ định.Giao lưu sở hữu túi.Bốn là vượt qua vô sở hữu thứ đi.Vào phi tưởng phi phi tượng xứ đi.Giờ bốn nhịp trên được phước báo trời vô sắc giới.Là công nghiệp hay kiến chúng sinh quyết định thọ phước báo.Nếu người ở chỗ phật.Phát tân.Giờ người thì giới.Mà biết cung kính bố thí cúng dường.Doanh nghiệp hiện này phát nguyện hồi hướng tức được giáng sinh vào khỏe.Đó gọi là quyết.Có phước báo.Lễ tốt nghiệp hay khiếu chúng sinh không quyết định có thọ quả báo.Nếu tao nghiệp làng.Chẳng phải là tâm trí thành trí trí.Làm rồi chẳng tu tập thêm.Lại chẳng phát nguyện hồi hướng nơi thoại shin.Đó gọi là không nhất định có được quả báo.Là công nghiệp hay kiến trúc xin việc quả báo trên dẫn dùng viên địa hạ tim.Là do cá nhân đội trước không biết nương nơi phật pháp tăng.Già đại chúng tôi học để tạo phú.Lại không phát nguyện hồi hướng.Do tạo nhịp như thế.Đơn xin vào vùng biển địa hà tiên.Vỏ quả báo hoặc tốt.Cuộc sống.Lại có dịp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố.Là do cái nhân rồi trước ở nơi phật pháp tăng thanh tịnh chỉ giới.Giờ để chúng khởi tâm cúng dường bố thí.không lít.Giờ siêu nhân.Do thiện căn này.Phát nguyện cầu xin trung quốc lại được gặp phật.Giận nghe chính pháp thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thương hiệu.Là công nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa.Là gì chúng xin ấy tao nghiệp địa ngục rồi.Không có tâm hỗ trợ.Lại chẳng bìa trắng.Không biết sợ sợ.Ngược lại sinh tầm hoan hỷ.Trận cầu sám hối mà tạo thêm ác nhỉ.Chồng trước nhiều.Như đề-bà-đạt-đa dân.Vô nhị đó.Nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở nhiều.Lại nữa có nghiệp khiến chúng sinh hoạt vào địa ngục.Giấy triệu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu.Nhận súng đầy đủ tuổi thọ trong điện.Là gì chúng sinh lý tạo nghiệp điện.Tích lũy thành rồi.Sau đó.Xin tâm sự sở hữu thỉnh.Ta đi ỉa sám hối từ bỏ.Chẳng có tâm tạo thêm.Doanh nghiệp vinh.Nên đã chào địa ngục.Sau đó hối hận.Nên chị thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục.Ruồi chết yểu.Trận sống hết tuổi thọ ở địa ngục.Như vua a xà thế.Giết cha.Rồi sau đó ăn năn sám hối.Bị tội tám triệu tiền.Luyện được thoát ra.Nhìn đó.Đức thích tùng với kẹp.Nếu người tạo trọng tội làm xong rất ăn năn.Sám hối chặn tái phạm.hai trừ căn bản.Nay công nghiệp làm mà chẳng khuôn tập.Là gì chúng sinh ý thân khẩu ý đừng.Tàu cát.Tạo ruồi trong sinh đôi.Hũ cantavil.Rất tử anh đăng.Nay trắng tạo thêm nữa.Đó gọi là làm mà chẳng.Nay có nhịp tập mà chẳng làm.Là gì chúng xin ấy tự mình chẳng tạo nhịp.Dùng cho tâm áp giải người làm áp.Đấy gọi là tộc mà chẳng làm.Lễ tốt nghiệp cũng làm cũng tập.Là gì chúng xin tự thấy mình tạo cách nhiệt khác rồi.Bác năm mươi sửa đổi.Lê công táo tin.Dịch vụ dẫn người khác cùng.Đó gọi là cũng làm.Cũng huy.Nay công nghiệp chẳng làm chẳng.Là gì chúng xin ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ.Cũng chẳng dại người khác tạo nghiệp nhân dân.Đó gọi là trắng làm trắng.Lấy quốc nghiệp ban đầu vui sau khổ.Là gì chúng sinh ý được người khuyên thực hành bố thí.Họ hoa nhỉ bố thí không keo kiệt.Nhưng sao lại hết.Nguyên nhân sinh ra gió sinh ra loài người.Trước tui dầu vui.Sao lại nghèo khổ.Lê công nghiệp bắt đầu khổ sao vui.Là gì chúng sinh mấy lúc nhỏ không bố thí.Sao được người khuyên bảo cố gắng bố thích trúc.Vũ khí rồi tâm quan nghỉ không hối tiếc.Do nhân viên đóng.Sinh ra ở nhân gian ban đầu nghèo khổ.Sao lại giàu rồi.Đó gọi là ban đầu cổ sao vui.Lễ tốt nghiệp bắt đầu khổ sáu khổ.Không tin bảo người bố thế.Địa điểm trận hai thực hành một chút bố thí.Giận chị ấy.Xin nhân gian bắt đầu từ nghèo khổ.Xào cũng.Củ.Liên khúc việt bắt đầu vui sau cũng vui.Là gì trúc xin mấy gần thiện tri thức.Khuyên dạy thực hành bú ý niệm sinh hoan hỷ.Mãi tu hạnh bố thí.Do nhân viên đó.Xin ở ngân giang ban đầu thời chào chuối.Sau cũng.Vui.Lễ cúng dịp nghèo mà vui thích bố thí.Là gì chúng suy nghĩ trước từng làm việc bố thí.Mà chẳng gặp.Cá tầm.Sau đó lưu chuyển trong sinh tử.Xin vào loài người.Dò chẳng giáo được phước điền vào tam bảo.Chuyển nền phước báo nhỏ hẹp.Hoặc được khoảng.Giò xưa kia từng tập bố thí.Đền chùa ở nơi nghèo.Mà thích thực hành bố thí.Nay công nghiệp nghèo mệt tham lam vẫn sản.Là gì chúng xin ấy xa điều thiện tri thức.Không phiên bản người và chính.Cũng chẳng thực hành bút.Do nhân viên.Xin lỗi bạn cùng lại còn tham lam.Lại có nghiệp giàu mà tham lam bọn sản.Lạy chúa xin ấy chưa từng bố thí.Nhờ duyên lành.Gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần.Cúng dường tam bảo.Giò phước điểm thủ thắng.Nền tài sản đầy đủ.Trước chẳng tình tập bố thí.Nền chi dầu.Mạch tăng âm.Nay công nghiệp vào mà hai bố thí.Là gì chúc xuân ấy gặp thiện tri thức.Tu hàng bún.Lại trêu được phước điền vào tam bảo.Do nhân viên đó.Giàu to nhiều của cải.Giải thích thực hành bút.Lê công nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm trạng vui.Như phạm phù mà có khớp.Lễ cúng nghiệp hơi khiến chúng sinh được tầm vu.Mà thân chẳng vui.Như là hướng vũ phu.Là có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui.Như là hướng đầy đủ phước.Lại có nhịp khi chúng sinh thân tâm đều chẳng vui.Nhưng phàm phu phước.Lại có nhịp khiến chúng sinh mạng sống hết mà nghiệp chẳng.Là gì chúng xin ấy từ địa ngục chết rồi trở lại xin chào điện.Súc sinh.Ngã quỵ.Chưa đến trời người.Angela phương trình cũng lại như thế.Đó vậy là mạng sống hết.Mà nhịp chẳng.Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết bà mạng sống không.Là gì chúng xin hãy vui hết thì thọ khổ.Khướu hót.Thì có vui nhân dân.Đó gọi là nhịp hết mà mạng sống không hết.Sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng hết.Là gì chú xin ít từ điển ngọt chết rồi.Xin chào.Súc sinh.Đá quý.Cho đến trời người atula chương trình.Đó vậy là nhẹ.Giảm mạnh điều chẳng thế.Lại công nghiệp.Hai khi chúng sinh.Giờ mạng sống đều hết.Là gì chúng xin ấy hết các phiền não.Nghĩa là các.Tu đàng hoàng.Tứ đại hào.Anna hàng allah hướng dâm.Đó gọi là nhịp.Giờ mạng sóng đều hết.Lại có nhịp.Thầy chính chúng sinh.Tuyển sinh vào trường á.Mà hình dung đẹp lạ.Mày mắc đoan trang.Da dẻ tươi sáng.Được mọi người thích nhỉ.Là gì chúng sinh mấy thì tiền nào khởi dục.Do nhưng riêng không làm chủ được mà phạm duy.Tùy xin chào tường á.Bà trưng thủy tươi sáng.Chắc lồng đẹp mình.Da dẻ tươi nhỉ.Được mọi người thích nhỉ.Lệ quân diệp khi chúng sinh sinh nơi đường ác.Mà hình dung xấu xí.Da sần sùi.Người chẳng thích.Là gì chú xin ấy từ phiền não khởi phát giới.Do nhân viên ý xin vào đường.Hình dung xấu xí người chẳng thích.Lại có dịp khiến chúng sinh gọi cho đường ống.Bị thâm miệng hôi thối.Các chân tặng cô.Đây chúng sinh ấy điều khiển nào khởi phá dưới.Giờ anh đang suy nghĩ.Xin chào đường á.Thân thủy tật nguyền.Hơi miệng hôi thối.Lại của mười nghiệp face khi chúng sinh bị quả báo xấu bên nhà.Là gì chúng sinh mấy thực hành mười điều ác.Cho nên chiều cảm đến các vật dụng bên ngoài đều chẳng đầy đủ.Một lần cho người kia hẳn sát sinh.Nền kín quả báo bên ngoài như chiến tranh.Thiên tài.Đĩa.Quả đất có gì bằng.Cây thuốc yếu ớt chương trình.Hay là do nghiệp trộm.Đơn chiều cảm đến thời tiết xấu.Dự thiên tai địa ít.Sương muối mưa đá.Xin nhiều sâu bọ châu chấu trần chân.Kiếm đời đối.Bà là do nhịp tà dâm.Nên chiêu cảm đến trực bên ngoài.Xin chào thầy nhiều hôi như.bốn:năm.Lại doanh nghiệp đông thọ chiều cảm bề mặt quả đất cao thấp trắng bằng.Có nhiều núi đồi và ngủ gốc cây hầm hố.sáu là do nghiệp ác hữu.Nền siêu cảm quả báo bên ngoài.Như có nhiều gói.Đá.Các.Xoáy thu xấu.Opera.Trần thị kim.bảy là do nói lời thêu dệt.Đơn chiều cảm sinh ra quả báo bên ngoài.Như có nhiều cây cỏ dại.Càng nhỏ nhiều gai.Tám để chương nghiệp than.Nền siêu cảm quả báo bên ngoài.Kiến hạt giống lúa nhỏ nét.Chính là do nghiệp xuân.Nên chiêu cảm quả báo bên ngoài.Kiếm quả cây to sưng ra xấu ngắm.mười là do nhịp đập kiến.Nền siêu cảm xin ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ớt.Thu hoạch quả ít người.Do mười nhịp trên lên bị quả báo ác biên.Lại có mười nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài trái với mười điều.Ở trên.Biết là nếu có người nào biết kính lễ phật.Lễ các thực vật.Cái được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sắc.Và giọng nói thanh tao.Hay là những lời nói ra.Điều được mọi người tin theo.Ba là ở giữa đại chúng không sợ à.Bốn là trời người yêu mến giúp đỡ.Năm là đầy đủ quy thế.sáu là những chúng sinh của y thế đều đến gần gũi để giúp đỡ.Bảy là thường được gần gũi chư phật bồ tát.tám là đầy đủ đầy phước báo.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chứng biết bà.Nếu có chúng sinh nào bún pháp được mười thứ phước báo.Một là trí huệ sáng suốt nhanh nhé.Hay là thiên thần ủng hộ.Tránh khỏi nạn ôn dịch thiên tai địa ếch trộm cướp giặt trả lao tù.Ác quỷ chấn độc thú dữ.Ba là người bệnh mau được lành.Lúc cũng khó che được ăn thử.Bốn là thân tâm an ổn sức khỏe dồi dào năm là kiếp lợi.Tôi không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ.Sáu là gia đình hòa thuận.Phước thọ lâu dài.Nói ra điều gì cũng được trời người kính mến.Bảy loại oan gia trái chủ nhiều đời trước.Điều được giải thoát.Không cần gặp phải nạn toán thù.tám là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đây.Nếu nhẹ sẽ tiêu trừ.Còn nặng chuyển thành gì.Chính là làm thân phụ nữ.Lúc xã bảo thân điện được chuyển thành nam.mười là sáu thẳng đường á.Đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được.Tân.Tu hành chưa đến ngày thành công đắc đạo.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy lòng báo.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh.Hay là thân tâm an ổn lìa cách nhiệt não.Ba là tất cả thế gian kính trọng.Chẳng dám kim chi.Bốn là có đại uy tín.Năm là thường được gần gũi chư phật.Chư bồ-tát.Những.Có đại huy đức.sáu là thường làm chuyển lương tháng dương.Bảy là thường làm gương mẫu chuẩn đầu khuyên dạy người tu tập thiền.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chứng biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thích chung linh sẽ được mười thứ phước báo.Một lần người đó được âm thanh phẩm thì.Hay là có danh tiếng lớn.Ba là tử vi tuổi nữ mạng.Bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tinh thể.Năm là thường có lộn báo điện tử trang nhìn.sáu là có dòng ngọc báo để làm trang sức.Bảy là dán mặt doanh nghiệp.Người thấy liền hoan hỉ.tám là đầy đủ đại phước báo.chín làm bạn chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chín quả nhất bạn.Nếu có chúng sinh nào phụng cũng y phụng.Xếp được mười thứ phước báo.Một là người ấy.Mày mặc đoan trang.Hay là giá rẻ trường lắm.Ba là buổi như không dính.Bún gà sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu.Năm là giường đệm quý tốt che chở thân mà.Sáu là đầy đủ y phục có lòng ngủ thèm.bảy lần người thấy đều yêu quý.tám là đầy đủ của báo lớn.Chính là mạng hết được xin cõi trời.mười lăm mau chứng biết bạn nếu có chúng sinh nào cũng thấy chén bát.Được mười thứ phước báo.Một lần vì ấy ở đời có tâm độ lượng.Hay là được thiện pháp thống nhúng.ba lạng địa tâm khác cái.Bốn là nếu khát nước.Thì dòng suối tự nhiên giọt ra.Năm là chẳng xin vào đường ngạ quỷ.sáu là được đồ dùng cõi trời zing.bảy là các địa bàn khác.Tắm là đủ đại phước báu xin hãy chờ.mười là mau chín biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thích cơm ăn nước uống.Xếp được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sống lâu như cõi trời.Hay là được sắc đẹp.Ba là được sức mạnh.bốn là được tâm an ổn.Dàn được vào nhạc viện.Năm.Là được không sợ sệt.sáu là không tâm rồi nhé.Được mọi người kính ngưỡng.bảy.Là được mọi người yêu thương.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính.Là mạng chung xin hỏi trời.mười lăm vào chín lít.Nếu có chúng sinh nào cũng thích chạy chép sẽ được mười thứ phước báo.Một là đầy đủ phương tiện đi.Thuốc đẹp.Hay là rút chân bằng phẳng anh.Ba là gót chân mềm mại.bốn là bước xa nhẹ khỏe.Năm là tháng không biết mệt mỏi.sáu.Là những chỗ đi đi.Chuẩn bị chông gai mới.Làm tổn hại thân.Bảy là được sức thần thông.tám.Là đủ cách giật nhu yếu phẩm.Vĩnh làm bạn chung xin cõi trời.mười là mau chứng viết bàn.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy hương hoa.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người ấy ở đời sạch sẽ như hoa.Hay là thứ không vui như.Ba là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi.Bốn là tùy theo những chủ sinh ra.Tăng mũi không.Năm là việt hương thế gian được mọi người suy nghĩ.sáu lực cân thường thơm.Bảy là yêu thích thọ trì đọc tụng chính.tám là đầy đủ phước báo.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm bao trứng nhím.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy đèn sáng sẽ được mười thứ phước báo.Một là chiếu sáng thế gian nhưng.Hay là tùy chỗ sinh ra mắt thịt trắng bị hư hả.Ba là sống trong loài người được mắc vậy trời.Bốn là đối với các phát hiện à.Có trí huệ sáng suốt.Năm là tùy theo chiều ở việt trừ bóng tối.sáu là được trí huệ sáng.bảy lạng lưu chuyện thế giang trường chẳng giáo chủ.tám mươi tám là đầu.Phước báu.Chính là bạn chung siêu quậy trời.mười là mau chín viết bằng.Nếu các chú xin chào cung kính chắp tay sẽ được mười thứ phước báo.Một là được phước báo thù thù.Hay là chín dòng họ cao quý.Ba là được thân sắc tươi đẹp.bốn là được giọng nói thánh gì.Năm là được lòng che thắng.sáu là được điện tài dung.Vậy là được lòng tinh thắng.tám là.Dưới thẳng.Chính là được nghe nhiều tháng chịu.mười.Lại được trí huệ tháng diệu.Nếu có chúng xin bố thí thuốc trị bệnh được mười thứ phước báo.Một là tuổi thọ sống lâu.Hay là sắc thơm xinh đẹp.Ba là có sức mạnh.Bốn là có nhiều típ.Năm là có nhiều bạn bè.Kiến trúc đồng xanh.sáu là ít khổ được nhiều an lạc.bảy x bệnh hoạn ốm đau.Tám là tránh khỏi mỏi tay.Chính là được chư thiên nhiên loại kính mến.mười là thường được gần gũi với người thân yêu.Nếu có chúng sinh cúi cầu bắc qua sông.Được mười phước báo.Một là nếu bị rơi từ trên cây cao núi cao.Hoặc rớt xuống hố sâu.Vực thẳm.Sẽ có một vật cản lại không làm nguy hiểm đến tính.Nếu bị trễ.Sự tái sanh lên cõi thiên.Hay là những kẻ thù làm hải.Ba là kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của.Bốn là vua quang không coi thường.Năm là thoát khỏi mỏi tay.sáu là ở ngoài trời nắng.Không cảm thấy khó chịu.Bảy là ở cõi người hoặc hỏi trời khi cần xe voi.tám là được trên ngựa quý chạy nhanh như gió.Chính là con voi quý bay trên hư không.mười chín trách đầu hỏa là hướng.Đoạn tuyệt trị não trầm luân.Dịch chiết niết bàn.Nếu có chúng sinh bố thí dù che được tám phút đó.Một là thân có bị lạnh nóng.Hay là thương không bị dính bụi giờ.ba trăm lẻ chín khỏi.Tay quá.bốn là ít bệnh hoạn.Không bị hư.Năm là sắc thân của da thịt mềm mại.sáu là được chưa thiên nhưng loại kiếm chồng.bảy loại tâm trung.Không bị ô nhiễm bởi khí.Now.tám là nếu cần.Có cả trăm ngàn cây.Nếu có chúng xin bố trí khăn lau.Được sáu phước bảo.Một là sắt thân phát ra ánh sáng.Hay là không dơ dáy bẩn thỉu.Ba là nước ra màu vàng óng ánh.bốn là.Sách mềm.Năm là buổi giờ không dính trọng hơn.Sao lại có nhiều bài.Nếu có chúng sinh bố trí gối nằm được sáu phước báo.Một là có được muối trần thơm.Mướp hương.Hay là thân khẩu ý.Lục căn thanh.Có thể đặt các bậc thềm của sắt.Giới đề một tứ vô lượng tâm.Ba là hiểu biết phát hành dưới.Định ngủ.bốn là tin tuấn thực hành.Thiện huệ.Dẫn đến trứng.Ấn độ.năm là mau thành tựu chán quá.sáu là hưởng sự an lạc trong tháng quả là thứ.Lại có lâm nghiệp của bậc thiện chí.Nghĩa là bậc thiện chí làm phước thiện bằng đức tin.Vui lòng từ bi trong trắng.Nơi nghị gặp quả báo công nghệ.Sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Thân hình xinh đẹp.Được mọi người ngưỡng mộ.Hay là bậc thiện chí làm phước thịnh.Với tâm cung kính như.Có thí.Xe hướng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Vợ con tôi.Giờ người làm công bạn bè dung.Điều cung kính dâng lời.Làm theo lời.Xin chào.Ba là bậc.Trí làm phước thiện.Thời họp lúc như.Cúng giường giật.Thuốc uống đến chưa tỉnh.Chồng thời gian lắm.Cúng giường.Thực độ cần dùng đến trưa ticker từ xa bước đến.Cúng dương vật thường với những nhu cầu cần thiết đến trưa tỳ-kheo sắp đi xa.Và những người đang bị bệnh hoạn đái dắt.Xét hướng được phước báo giàu sang.Nhiều tiền của.Và khi cần thứ gì.Sẽ có được thứ ấy.Theo sự mong muốn của.bống bậc thiện chí làm phước thiện với tâm chế độ.Mong muốn cho mọi người hết quản.Khổ đau.Chỉ hướng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Củ cải.Nhằm làm.Thiện chí làm phước thiện.Không làm khổ mình chạy.Tao cho tiền của bằng phấn.Đem ra bố thí.Cúng gì.Sẽ được hưởng những phước báo nhiều.Của.Giàu sang phú quý.Tất cả tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy nước sôi.Chung cư.Vua chiến.Giải.Phá hoại.Lại có lâm nghiệp của bậc thiệu trí.Một lần người thiểu trí bố.Thích chiếu đức nguyễn du.Không có đức tin trong sạch nơi nhỉ.Và quả của nghiệp.Tí.Không có đức tin về ứng dụng.Cũng có phước báo giàu sang.Giường sắt thần xấu.Không đáng ngưỡng mộ.Hay là người thiếu trí.Vũ khí không cung kín người thỏa thích.Bố thí không cung kính cũng có phước báo giàu sang.Nhưng lời nói bị coi thường.Trong gia đình và người khác không dây.Mà là người.Hữu trí bố thí cúng dường không đúng thời không đúng lúc.Cung cấp phước báo giàu sang.Những chỉ cần đến dịch gì không được dịch ý như ý.Bốn là người thiểu trí bố thí không có tâm chế độ.Bố thí không có tâm chế độ.Cũng có phước báo giàu sang.Nhưng khi hưởng thụ của cải không được đầy đủ ăn.Ngâm làm.Thiếu trí.Bú tí nào.Củ bình khổng lồ.Tạo ra tiền của không cho.Bố thí là.Khổ mình khổ người.Cũng có phước báo giàu sang.Những củ cải dễ.Chị phải.Da bị lửa cháy nước trôi.Trộm cướp.Vua chiếm đoạt.Kẻ thủ phá án.Sau khi đức thế tôn nói pháp này rồi.Trưởng giả thủ k phát huy lòng tin trong sạch.Rồi ông đứng lên rảnh lẽo.Cửa sổ.Bạch đức thế tôn.Hôm nay tỉnh ngày qua thành sáu bàn.Đến nhà trưởng giả thực đề.Là tra cứu con.Để cháu quá cho cha con.Và tất cả chúng sinh ngày đêm được an lạc.bảy.Đức thế tôn chỉ lợi ích cho tất cả chúng sinh.Đền im lặng.Nhận lời thỉnh cầu.Thú ca nghe phật nói rồi.Tâm sức vui mừng.Đáng lẽ sông lùi.Nói rõ quả bóng.Dịch giả.Hòa thượng thích viên giác.Ngày nay đại tướng đồng nghiệp trong đạo tràng trước cho thật rõ tục.Trắc nghiệm.Dì quản lý của ác báo.Hình nền trái với nhiệt thù thắng tốt à.Giá nghỉ.Nên phải đỏ trong ba đường dữ chạy khắc thú.Và sinh ra ở ngân giang.Để chiều trả quả táo đau khổ.Quả bóng đau khổ như thế.Điều do nhân duyên túc trái đời trước đeo.Bây giờ xã thân này.Thỏa thân các.Beat yêu trả quả bóng mãi mãi không thôi.Bởi thế.Giá chim bồ tát.Dùng sức thần thông thiên nhãn.Thấy hết thảy chúng sinh trong ba cõi.Thì hết phước rồi.Cứ theo nhịp báo mà đã vào các chỗ khổ.Thấy chúng sanh từ cõi trời vô sắc giới.Do tâm đấm trước thiền định.Học gì mặn chung.Hết phước đã xuống cõi trời dục giới.Gì hết phí.Nên cũng có khi đoạn làm cầm thú.Những chúc sơn nước ngoài trời sắc giới.Thì hết phước cũng phải xa đoạn nhưng.Từ chỗ thanh tịnh và xuống dục giới.Là chủ không kiên tỉnh.Gì ở chỗ không chân tình.Nên trở lại thò lấy dùm.Dũng sang nợ xấu cõi trời dục giới.Khi hết phước đã xuống điện.Chiều lượng khổ.Chư phật và bồ tát lại thấy chúng sanh ở trong ngăn đá.Nhiều sức thu thập thiện được xin làm người.Ngày trong thân người cũng có nắng khổ.Kim nặn trung.Phần nhiều lại đoạn giàu cách đường.Lại thấy chúng sanh trong đường súc sinh chịu lắm khổ não.Bị đánh.Xua đuổi chở nặng đi xa.Đau đớn khốn khổ.Giày dây trực cổ.Sắc nóng tiểu thư.Lại thấy chúng sanh trong đường ngã quỵ.Thường bị đói khác khổ sở.Bị lửa thiêu thân.Như ở thời.Nếu không nhờ một máy cần làm để cứu giúp.Thì vĩnh kiếm không thể giải thoát.Nếu có được chú phương.Thì được xin lên làm người.Những thân hình ốm yếu.Nhiều tật bệnh.Giả sóng yếu chết non.Vậy đại chúng nên viết thiện ác như hai bánh xe theo nhau.Chưa từng tặng nhỉ.Thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi.Xây dựng như sợi dây xích truyền nối mãi mãi.Trang hè.Giàu nghèo.Điều trị hạ nhiệt của mỗi người.Bà chịu trả quả báo.Không phải sang hàn như vậy mà không có nguyên nhân.Không lẽ cô cứ mà có quả báo sang hèn như vậy.Thì rất phi lý.Trong kinh phật dạy.Làm người giàu sang quất dương tưởng giả.Là do cá nhân đời trước để bái phụng sự tam bảo mà ra.Làm người giàu có to tướng.Lại cho tiếng dân đợi trước bố thí cúng dường mà ra.Làm người sống lâu là do cá nhân đợi chờ.Không sát sinh mà ra.Làm gì đó nên tránh.Lại cho cái nhân đời trước nhẫn nhục mà.Làm người xuyên tu.Là do cá nhân đời trước không biết ngát bà ra.Làm người tài ba sáng suốt.Hiểu rồng thích ca.Là chưa cái nhưng đời trước.Từ trí huệ mà ra.Làm người có âm thanh trong trẻo.Là do cá nhân đời trước ca vịnh tám tháng tam bảo mà ra.Làm người sạch sẽ không đặt bình.Lại cho cái nhân đời trước từ tâm mà ra.Làm người thân hình cao lớn tốt đẹp.Là do cá nhân đội trước kính người mà ra.Làm người thân hình thấp hèn nhỏ bé.Lần trước thích nhân đời trước khi người mà ra.Làm người thân hình xấu xa.Là do cái nhân đời trước.Hay giận hờn mà ra.Làm người youtube.Không hiểu biết gì.Lại cho cái nhân đời trước không học hỏi mà ra.Làm người ngu xuẩn đừng động.Là do cá nhân đội trước không chạy bảo người mà.Làm người câm rồng.Lại cho cái nhân đời trước.Hay hủy bán người mà.Làm người hay bị kẻ khác sai khiến.Là do cá nhân đời trước mắc nợ người không trả mà ra.Làm người da đen xấu xí.Lại cho cái nhân đời trước.Ánh sáng quang minh của.Mở ra.Làm người sinh vào nước lõi.Là do cá nhân đội trước ăn mặc quần áo mỏng manh.Sủi.Cho mình là hơn người mà ra.Làm người xin trong loài hươu nai.Lại cho cái nhân đời trước dọa nạt người.Làm người kiếp sợ bạn ơi.Làm người xin trong loài rồng.Là do cá nhân đội cước ơi chưởng cực múa nhảy mà ra.Làm người thân thiện xin lỗi dễ giữ.Lại chưa biết nhưng dù trước hay đánh đập chúng sanh mà.Làm người được người thấy mình liền sinh tâm hoa ngữ.Là do cá nhân đời trước mình thấy người.Cũng xinh tầm hoan hỷ mạch.Làm người hay bị công an bắt giam cầm.Giải trường hợp với nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong.Trong chậu.Mở ra.Làm người ngồi nghe thuyết.Mà nói chuyện làm loãng động tâm người khác.Sao sẽ bỏ chồng.Chó trọng.Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà không để ý nghe cho hiểu.Xào sẽ đỏ trong loại lừa dài.Làm người tham ăn một mình.Ceo.Bảng.Sao sẽ bỏ trong loài quỷ đói.Hết kiếp quỷ đó.Sinh ra làm người bần cùng.Làm người hay cướp giật của kẻ ô.Sao đoạn làm gì.Bị kẻ khác lột ra ăn thịt.Làm người yêu trộm cướp của kẻ khác.Sao đỏ làm trâu ngựa.Bị người say không.Làm người yêu anh nói giọng nữ.Tuyên truyền điều xấu của.Sao đỏ đi.Bị quỷ sứ rót nước đồng xuôi chào miệng.Kéo dài lưỡi ra cho trâu.Tôi hết rồi.Người ấy xin làm chim cu rốc.Chim cú.Người nghe tiếng cút kêu.Ai cũng sợ hãi.Chọn là yêu quái.Điều nguyền rủa cho nó chết.Làm người uống rượu say.Sao đọa vào địa ngục nước vẫn sôi trào.Tội hết rồi.Người ấy xin vào loài tinh tinh.Hết nghiệp tinh tinh.Được xin làm người từng đoạn.Không ai đếm xỉa đến.Làm người tham luận sức mạnh của kẻ khác.Sao sẽ gọi làm gì.Làm người bị chết hả.Là do cá nhân đời trước sát hại các loài sinh vật mà ra.Làm người cứ giục chia lìa.Giải trường hợp cá nhân dùng lưới bắt chim non và.Làm người trưng hải điên cuồng mất mạng là do cá nhân đời trước buông.Săn bắn mà ra.Làm người luân hồi thường mặn lẫn nhau.Lần trước ít như đời trước.Dùng nước sôi khi lửa.Chém chém.Giết hại các loại sinh vật mà ra.Làm người mèo khốn.Khổ sở.Là do cá nhân đời trước.Tham lam.Trộm cướp mà ra.Làm người cậu muốn không đủ.Lần trước ít nhưng đổi trước phí phát triển của cải một cách phi lý mà.Làm người bị đọa vào địa ngục.Là do cá nhân đời trước.Làm phá của chùa mà.Là người bị quả báo sang làm chim se sẻ.Bồ câu uyên ương.Là chưa biết nhưng rồi trước tại dâm mà.Làm người bị quả báo sinh trong loài cầm thú.Đói khát.Là do cá nhân đời trước phá giới phẩm trai.Làm người khuyến thuộc tình chống nhau.Là chưa biết nhưng đời trước nói nè.Làm người không lưỡi miệng lở.Là do cái nhôm đổi trước hay khinh chê.Làm người bị quả báo đuôi biết cân.Là do cá nhân đời trước hủy bán cam bảo bạn ra.Làm người bị đỏ trong áp đảo.Là do cá nhân đời trước khen chê giáo pháp mà.Là người bí đỏ trong loại xúc xích.Lại cho cái nhân đời trước cô ruột người hạnh thanh tịnh.Dạ du bản thanh niên.Làm người hèn hạ bị người sai khiến.Là do cái nhôm đổi chứ.Yêu mẹ.Cổng cao.Làm người không lương.Lại cho cái dương đời chứ.Đâm thủng đi gỗ mà ra.Làm người thân hình xấu xí tàn.Là cho cái nhân đời trước tấn hay nóng giận mà ra.Làm người sinh nhật chú heo à.Dậy chưa bình dương rồi trước vi tính bảng a.Làm người cùng mê đến chết.Là do cá nhân đổi thước đốt phá núi rừng cây cỏ mà.Làm người bị trời đất dù đục là cho cái nhân đời trước.Trải nghiệm cha mẹ bảo anh.Làm người hiểm đời bị khóa.Đánh đập.Lạy chúa kinh dương đổi thước làm cha ghẻ mẹ ghẻ.Anh ở động tác mà ra.Làm người bị chết cháy.Dành cho cái nhưng giờ trước.Lấy lửa thiêu đốt giống xăng mà.Làm người bị chết đuối.Là cho kinh dương kiềm chúng sinh chết nước mà ra.Làm người rất lạnh đơn phương.Lần trước kích dương làm gì luộc da mặt.Làm người tự sát nghĩ mình.Là do cá nhân làm nghề các hoang mạc.Làm người bị tai họa thiên nữ.Lấy trước ít nhưng rừng săn bắn mà.Làm người bị tá hỏa không chừng.Là do cá nhân hành hung làm giữ mà ra.Làm người bị quả báo mừng cùng.Lại trước cái nhưng thấy của giang thăm bạn.Làm người chịu điều thua thì.Là do cái nhôm cố ý ăn đường mà.Làm người đi bụi thường.Giải chiều kinh nhưng gạt người lấy của mà ra.Làm người chịu đời thức thế.Là do cái vương nhờ người gạt người mà ra.Làm người chiều cảnh lầm lỡ.Lời chúa phép nhân trang công lượng của bà.Làm người mắc mưa mất của.Là số kinh dương khuê tuốt đường người mà.Là người bị cảnh người lìa của tao.Lần trước anh dương tranh giành đoạt lợi mà ra.Làm người chuyển kiếp làm cho.Là du kích nhân chữ của lòng tham.Làm người bị cảnh ruột hình đầy đọa.Lại chưa biết nhưng chứa kẻ gian tham mà ra.Làm người bị lao xuống.Lời chúa cái nhưng dùng sức loại giật mà ra.Làm người bị cảnh rực rỡ.Khoảng lặng.Lại chưa biết nhưng thấy sắc của dân.Làm người con nghịch giết cha.Là chó cái nhơn thọ thay chồng bỏ mạng.Làm người lính nghĩ đến con.Lại cho cái răng thỏ thay làm ác mà ra.Làm người bị cảnh quan gia nghiệp chướng.Là chỗ đinh hương quê người đoạt vợ mà ra.Làm người cầu nguyện rooney.Giải trước ít dương kinh thánh thủy thần mà ra.Làm người và con saka.Lời chúa cá nhân khi thương tục mạch.Làm người sống cô độc một mình.Lần trước ít nhân anh em.Làm người ngọng nghịu líu lo.Lời chúa kinh ơn đời trước đặc chuyện tình mình mà.Làm người bằng hữu kinh thường.Lại cho cái nhưng phân rưỡi gạo biếng bà xã.Làm người vô duyên bạc phận.Lại cho cái nhân khinh mỹ nhân tình mà ra.Làm người đuổi dời nhiều xứ.Lại cho cái nhưng chê thì quê hương.Làm người khó nuôi lập thân.Lời chúa kinh ơn thấy hư chê cười mà ra.Làm người chuyển kiếp cơ hàn.Lại chưa biết nhưng chi người rất lạnh mà ra.Làm người suy sụp nam.Lời chúa cái nhôm đặng thùy.Tri thức thế mà.Làm người đấu đầu bằng tim.Lại trước khi x được sang che.Làm người chuyển phú hóa bình.Lời chúa kinh nhưng trên người cực khổ mà.Làm người giữ của không về.Lần trước khi nhân vượt giàu phụ khó mà ra.Làm người chịu kiếp vô duyên.Là do cái ngân kêu cách khi người mà.Làm người chịu đời suy nghĩ.Lần trước ít nhưng được mạng chiếu mà ra.Làm người tạo lập không thành.Lạy chúa kinh ơn tấn hay kiêu căng mặt.Làm người họ sang ngang giấy.Lạy chúa tuyết dương.Chú hiệp qua malaysia.Làm người thiếu ăn thiếu.Là do cái nhân hủy hoại lúa gạo mà ra.Làm người gia cảnh bình hành.Lần trước tiết nhân quý.Hãy tìm của mạch.Làm người bừng cùng rối.Lời chúa kinh nhưng ăn xài phung phí mà ra.Làm người thiếu trước.Chào.Là do cái dương xài không gìn giữ mà ra.Làm người hậu kiếp mồ côi.Lời chúa cái ngân bùi nghịch cha mẹ mệt.Làm người đâu oan trái.Lại chiếu phim dương dùng tà ma hại người mà xa.Làm người như buồn đền tội.Lời chúa cái nhưng mắng chó chửi mưa mà ra.Làm người loạn tâm loạn trí.Lần trước ít nhưng dùng lửa hại người mà ra.Làm người lãnh tâm mất trí.Lời chúa kích như đứa khôn chê khờ mà ra.Làm người câm cùng đền tội là do cái nhưng mưu sâu kế độc mà.Làm người trả quả loạn tâm.Là do kim ngân chuyện khuyên bất chánh mà.Làm người giảng cảnh trước thời.Lần trước anh nhưng em coi anh bỏ mà sao.Làm người đó chị không thành.Lời chúc ý nhân rào đường lúc ngõ mà ra.Làm người cầu phước yuri.Lần trước dương bỏ người hoạn nạn mà ra.Làm người cầu phước không thành.Lời chúa cái ngân nghe rên không chở mà ra.Làm người chịu đời làm lại.Lần trước ít nhưng biết mà không nói ra.Làm người nhóm mục du quan.Lời chúa cái ngân chỉ đường lạc nếu mà ra.Làm người có biển oan gia.Là do cái nhưng thuốc hay không cứu mà ra.Làm người bị quả báo ba đời.Là do cái nhôm lương y giá trị mà.Làm người chuyển kiếp thích thế.Lại cho cái nhân bên người đặng thế mà.Làm người lâm nạn cứu thế.Lời chúa kinh nhưng thấy đánh không cam ở.Làm người vô duyên bất chính.Dạ trước thích nhưng trước thân sau phẳng mà ra.Làm người tai họa thượng đình.Lạy chúa cái nhân tử gian làm đoạn mà ra.Làm người lấy họ liên can.Lần trước ít dương gần người hung dữ mà ra.Làm nuôi con cháu vô duy.Lời chúc ý nhưng tấn hay ghét người mà ra.Làm người con cháu tức thời.Lại cho cái nhân thọ ơn báo oán mà ra.Làm người sinh con ngủ ngủ.Lời chúc ý nhưng bội ương bạc nghĩa mạc.Làm người con cháu bất tài.Là do cái nhơn ngày hai mươi vậy mà ra.Làm người con cháu ngu si.Lạy chúa cao dương chẳng nghe lời lạnh mà ra.Làm người con cháu khiếp như.Là do cái duyên giả ai giết người mà ra.Làm người hư gan sang bỉ.Là do cá nhân nóng giận quá độ bà ra.Làm người tù bị sang cho.Lần trước ít dương ăn giật phong độc mà xa.Thà người ở địa chỉ giàu sang.Làm người trên trước.Mày đánh đập kẻ dưới.Trẻ dưới không biết chuyện chưa chứ ai.Những người như thế.Chết chảo địa ngục.Kể cả ngàn dặm đau.Chịu quả báo đau khổ.Từ điển cuộc sống.Dây loa làm trâu.Bé su xỏ mũi miệng dây chuyền kéo xe.Day to lớn đánh đập khổ sở.Đến đền lại nợ oan trái nhảy.Lại nữa.Người ấn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai ra.Người sang thăm kêu kỳ.Không tự xếp mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra.Những người cầm cờ hó.Lịch sử chống loại gì mà đầu thai ra.Người có tính táo bạo nóng nảy.hai nguyễn du.Là từ trong loài khỉ giường hậu mà động thai.Người có thân hình tanh hôi.Là từ trong ngoài các.Mã đầu thay da.Người có tâm thông hiểm độc ác.Là từ trong loài rắn.Mà đổi thay.Người không có tử tâm càng những độc hại.Đặt từ trong loài hổ báo xài lan mà đầu thai ra.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh.Chết sớm.Biết bao thống khổ không thể.Như thế là do ba nhịp gây ra.Chuyên đề khiến người ấy bên cạnh nét quả báo trong bài.Sữa chỉ của ba đường dữ.Là gì có tham sân si.Giá lại uống gì có ba độc tham sân si ấy.Mà có người tự thiêu đốt lấy mình.Miệng thường nói ác.Tâm thử nghĩ ác.Thân thường làm.Do các điều áp khí làm cho thương người thường chịu các khổ não.Không cũng tăng.Đến khi mạnh chung.Hồn côi brother.Mình làm mình chịu.Cha mẹ vợ con không thể cứu.Thoát vị trong nháy mắt điểm chuẩn diêm vương.Ngưu đầu nhục tốt ở trong điện.Không kể tuti.Chỉ xét xử tội phạm.Kiểm điểm nặng nhẹ.Thiện ác ít nhiều.Trung quốc xin tiền để làm thế nào.Thì thần thức từ thú tôi không dám chè giấy.Giao diện nhân duyên ấy.Niệm phật theo nhịp mà chịu trả quả báo.Đến chỗ cũ hay vui là cho mình là mình chị.Mm mét rip lâu dài.Đường ai nấy đi.Không bao giờ gặp nhau chửi.Giá lợn.Các vị thiên thần di chép thiện ác của người không thiếu sót máy may.Ngồi thiền làm lành được phước thêm tuổi.Người ác làm chữ.Giảm thọ.Thêm khổ.Cứ xây dựng riêng.Mãi mãi rồi lại đói làm quyển.Hết kiếp quỷ đói.Lại làm súc sinh.Tôi khổ vô lượng không thể chịu nổi.Không bao giờ.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Điểm liên kết từ tính ngủ mà sinh tam hổ.Chồng kinh phật dạy.Làm lành gặp lành.Làm dữ gặp dữ.Rừng trong đội ngũ trước.Thế.Chúng ta không nên làm má.Làm lành không bất cẩn.Làm áp.Tự rước lấy tài.Chương trình lập ra phát sóng nhỉ.Kinh giảng sanh.Chiếu phim điều khiển nhỏ cho lập hồng phước.Giọt nước tuy nhỏ.Chẳng lâu.Cũng đỡ.Bát tô.Không chứa thiện nhỏ lấy gì có phước to để thành thánh thành.Trước khi ngáp nhỏ.Mà nói là không có tội.Ác nhỏ chứa đẩy lâu ngày cũng đủ mất thân.Đại chúng nên biết.Lần chữ họ phước.Đều do tâm.Nếu không tạo nhân thì không có kết quả.Hương hỏa chứa lại tội.Tôi lớn.Chúng ta mắc thật không thể thấy.Đó là lời phật dạy.Ai dám không tin.Dũng còn đất cùng nhau vô phước.Xin chào đời mạc.Nếu không siêng năng học tập tu hành.Công tử sức mình làm là.Đến phút cuối cùng.Tắt thở.Khi ấy anh đang đánh bi.Đi chị.Bây giờ đã cùng nhau thấy biết hết hãy tội lỗi như trong phim đức phật đã dạy.Người đã biết tụi mình.Hái lại không biết bỏ.Heo lần hay sao.Rồi này.Nếu không rụng tâm xã thân trầu đạo.Quyết định đoạn địa ngục.Vì sao bà biết.Vì trong lúc làm tội ôm nồng độ các.Mạnh mẽ lúc nãy.Giận hờn.Gắt gao sâu.Một người nào quyết muốn cho người ấy chết.Nếu thiếu một người nào không chưa thấy điều tốt của người ấy.Dấu hiệu quán một người nào. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com