Pokemon Chi Tính Cách đại Sư

Lượt nghe : 68,918 69 người đang nghe

Giới thiệu :

– Nguyện Thanh Long chỉ dẫn ngươi tại mười điểm pháp lực giá trị thời điểm câu lên nhất chỉnh Thiên Ngư! “Ta xuyên việt?” “Vì cái gì còn có mảnh tính cách bảo thủ cá ướp muối Vương tại trên người của ta nhảy disco?” Dương ngự lặng yên thở dài một hơi. “Đi thôi, cá ướp muối Vương, Thunderbolt, điện giật chết hắn nha!” … Đây đại khái là cái lúc chiến đấu thường xuyên sắc mặt cổ quái vai chính ~ Cùng với khác loại huấn luyện gia, bồi dưỡng gia, cân đối gia.

pokemon chi tính cách đại sư