Pokemon Chi Vương Giả Vô Song

Lượt nghe : 96,459 59 người đang nghe

Giới thiệu :

Kazuha, một cái tư thâm Pokemon mê, hết ý đi tới Pokemon thế giới, bằng vào Vương Giả Vô Song hệ thống, xưng bá Pixie thế giới. Ngươi gặp qua biết sử dụng thời gian gầm thét Palkia sao? Ngươi gặp qua sẽ Digimon Bạo Long Paildramon tuyệt chiêu Beedrill sao? Ngươi có thấy lấy Hokage Thế giới Vĩ Thú Cửu Vĩ năng lực Cửu Vĩ sao? Ngươi gặp qua sẽ Hải Quân lục thức hào hỏa hầu sao? Mau vào xem đi! Nơi đây hết thảy đều có. Lấy trở thành Pixie thế giới tối cường Vương Giả vì mục tiêu, Kazuha Vương Giả cuộc hành trình. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Pokemon Chi Vương Giả Vô Song!

pokemon chi vương giả vô song