quái thú: bắt đầu triệu hoán godzilla

bắt đầu triệu hoán godzilla: làm tai nạn máy bay, lưu lạc hoang đảo thời điểm, la tu ngẫu nhiên thu hoạch được 【 quái thú đánh dấu hệ thống 】! đánh dấu một ngày, ban thưởng quái thú ‘godzilla’ ! đánh dấu bảy ngày, ban thưởng: quái thú ‘khô lâu đảo – kong’ ! đánh dấu ba mươi ngày, ban thưởng: chung cực kỹ năng ‘spiral atomic ray’ ! đánh dấu ba trăm sáu mươi lăm ngày, ban thưởng: burning godzilla, vương giả ghidorah, quái thú nữ vương mothra, biển sâu nữ yêu siracusa. . . tại hai trăm triệu năm trước, cự thú viễn cổ mới là viên tinh cầu này chân chính bá chủ. khi chúng nó lại lần nữa phủ xuống thời giờ, toàn bộ thế giới, cũng sẽ ở những này cổ lão sinh vật dưới chân run rẩy! la tu: “ta muốn để phương thế giới này, thần phục với ta quái thú gót sắt phía dưới!”
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM