1 2 3

quốc vương thế giới

, – Đây là một cái Quốc Vương nắm quyền thế giới. Sống làm Quốc Vương, có thể xuyên toa Vạn Giới, tuyển chọn Chư Thiên Vạn Giới cường giả làm thần tử! Chỉ cần ở khác nhau thứ nguyên không gian thành lập quốc độ, liền có thể đem hắn tài nguyên, thổ địa, văn minh, tu luyện hệ thống hòa vào chính mình Quốc Vương thế giới mở rộng lãnh thổ, nhanh hơn văn minh tiến trình. Mà Tần Dật rất nhanh phát hiện, những cái này thứ nguyên không gian, hắn đều quen thuộc. Hắn đụng phải cái thứ nhất thần dân, gọi Gandalf. Cái thứ nhất thế giới, lại là Naruto.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.