siêu cấp chưởng giáo

– siêu cấp chưởng giáo giới thiệu vắn tắt: thu hoạch được siêu cấp chưởng giáo hệ thống, dương vũ cũng không còn có thể bình tĩnh. chủng loại phong phú võ học, uy lực mạnh mẽ thần binh lợi khí, công năng khác nhau linh đan diệu dược, làm người ta nhìn mà than thở kỳ trân dị bảo, trong truyền thuyết kỳ thú dị chủng. . . những này hệ thống đều có. cực kỳ. cái này chưởng giáo giống như cũng không phải dễ làm như thế. bởi vì cái kia. . . hắn nhất định phải không ngừng chiêu nạp đệ tử, mà lại nhất im lặng là hệ thống mỗi lần thăng một cấp lại còn nhất định phải một vị chưởng giáo phu nhân! lập tức, dương vũ cảm giác alexander. trong đô thị, lại nhìn dương vũ như thế nào chế tạo mạnh nhất môn phái, thành tựu mạnh nhất chưởng giáo.
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM