Siêu Cấp Quái Vật Dưỡng Thành Hệ Thống

Lượt nghe : 69,561 81 người đang nghe

Giới thiệu : – Tại Jurassic trong thế giới dưỡng khủng long; Tại Resident Evil trong dưỡng Tyrant; Tại Transformers trong dưỡng Autobots; Tại Tây Du trong dưỡng thạch hầu… “Đợi một chút, Nữ Oa như thế nào cũng là quái vật?” … Chân heo du tẩu cùng tất cả cái thế giới ở bên trong, nuôi nhốt vô số quái vật, rút lấy thiên phú của bọn nó, cuối cùng đem mình cũng dưỡng thành một cái Siêu cấp quái vật

siêu cấp quái vật dưỡng thành hệ thống