1 2 3

siêu cấp thần khí hệ thống

Văn Phong nghèo túng đại học một thành viên, bất ngờ xuyên qua đến một cái xa lạ võ đạo thế giới, vòm trời thế giới. Làm hắn ngạc nhiên mừng rỡ chính là, bạn tốt nghiên cứu chế tạo một cái trò chơi hệ thống phụ trợ lớn Thần khí, dĩ nhiên cùng mình cùng xuyên qua. Có lớn Thần khí trợ giúp, từ đây Văn Phong một đường sướng rên. Quyền đánh vòm trời vương tôn, chân đạp Thần Ma Tiên Hoàng! Tiên đan, di tích, thần thông, pháp bảo, Thần khí ở tay, hết thảy ta có! Thiên tài, làm cũng! Mỹ nữ, đẩy đi! Không phục? Thử xem thôi? Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Siêu Cấp Thần Khí Hệ Thống!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.