1 2 3

siêu cấp vận đen hệ thống

Từ có ngôi sao chổi hệ thống, điểu ti Trương Dương từ đây đi lên một cái trái ôm phải ấp, tung hoành đô thị Trương Dương chi lộ. Cái gì? Có người tìm việc nhi? Cứ việc tới sao! Ai chọc ta, ta liền phải ai xui xẻo lâu! Ngươi không tin? Ai, đi đường cẩn thận một chút, bầu trời rớt không chỉ là bánh có nhân, còn có nước tiểu bồn! Còn có ngươi, chạy gì đâu? Chạy nhanh dễ dàng rút gân! Nga đối, anh em ngươi chú ý chút a, tiêu chảy cũng sẽ chết người! P/S: ngày 10c :D ❂❂❂ Những mức buff: 5 np = 1 chương 1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 10 chương 1 Hỏa Tinh Châu = 7 chương 1 Thất Thải Châu = 10 chương 1 Kim Sa Châu = 10 chương Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Siêu Cấp Vận Đen Hệ Thống!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.