1 2 3

slamdunk chi kiên kết trục mộng

, – còn nhớ năm đó thiên tài sakuragi sao, còn nhớ năm đó tiêu sái rukawa kaede sao, những kia nhiệt huyết sôi trào lên rổ, bây giờ bọn họ rốt cục phải thuộc về đến rồi, bọn họ sắp bước lên tân chiến trường, tiếp tục truy đuổi slamdunk giấc mơ.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.