Sống Có Đức Mặc Sức Mà Ăn Cả Đời GiÀu Sang PhÚ QuÝ SỞ CẦu NhƯ Ý - Chánh Pháp Như Lai Video And

sống có Đức mặc sức mà Ăn cả Đời giÀu sang phÚ quÝ sỞ cẦu nhƯ Ý - chánh pháp như lai  video and
Nhìn cảnh thiếu trước hụt sau.Là biết ngay nhưng quả đợt trước thiếu đức bố thí.Người thiếu đức bố thí là người sống ích kỷ bản sản.Học hỏi nhân dân.Họ chỉ biết lo cho cá nhân của mình.Muốn cho mọi thứ mọi vật trên đời.Điều dùng về cho mẹ.Chỉ một mình mình giàu có.Khoảng cách nghèo khổ mặc kệ.Lòng tham muốn của con người giống như chiếc túi không đáy.Đứng không bao giờ rảnh.Gì thế.Lòng tham muốn không bao giờ đạt được thỏa mãn.Vả lại chúng ta ai cũng biết.Ngoài lòng ham muốn của chúng ta.Còn có luật nhân quả.Nhưng luật nhân quả.Có cho phép chúng ta làm thỏa mãn lòng ham muốn đốt.Chắc là.Vì lòng ham muốn của chúng ta là túi khùng.Túi không đấy làm sao đầy đủ.Anh không biết gì.Khi còn lồng chuột tha muốn thì tâm tạo tác.Biết bao nhiêu là đất.Do tao tát cáp.Nên phải trả những quả táo.Nhưng ích kỷ bản sẽ.Tham lam trộm cắp.Lấy của không cho.Thì chả quá.Bãi biển thiên tai .Sóng thần.Bão tố.Động đất hỏa hoạn lũ lụt nước trôi nhân.Do sống trong áo khoác.Làm ra của cải tài sản.Nên của cải tài sản.Boot anh mất trắng tay.Như vậy không bao giờ làm thỏa lòng ham muốn được.Lồng chuột ham muốn càng cao.Thì lại càng nghèo đối hương.Truyền hình chúng ta phải biết xã lòng tham muốn.Xã lòng ham muốn.Tức là khi chúng ta có một cái gì để sống.Luyện đêm chia sẻ cho người nghèo đói nhưng.Một người đã nghèo đói.Nhưng khi được những nhà từ thiện bún.Thực phẩm.Điềm san sẻ chia làm đôi.Đêm bố thí cho những người khác cùng chung cảnh ngộ nhưng.Những người nghèo mà làm được những điều này.Chắc chắn.Những người này sẽ giàu lòng yêu thương.Giá tiêu thương như.Nếu trên đời.Ai thực hiện được như vậy là người giàu có.Giàu lòng yêu thương.Người giàu lòng yêu thương là người được đầy đủ hơn.Cơm ăn áo mặc không còn thiếu nữa.Như vậy.Đức chiếu phim vũ khí thật là tuyệt vời .Luôn đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người.Gì thế.Làm người.Chúng ta nên học hỏi và trau dồi rèn luyện đức anh.Đức thứ tư.Đức bố thí hiểu sinh.Hưng.Cấu hình.Hành động trên đây của một người mẹ nghèo than sẽ của bố trí cho người khác nghèo nhưng mà.Trong khi cả gia đình mình đang lấy cổ.Mà giảm phân chia sự sống của mình cho người khác.Đó là một hành động bố thích trên bố trí.Những con người này viết vuông xã bằng đức hiếu sinh thương mình.Thương vợ.Như cụ nguyễn trãi đã.Thương người như thể thương thân.Thấy ai đói rét thì thương.Rét thường cho bạn.Đói thường cho ăn.Được vậy chuyến đi làm từ dạy chúng ta nên sống với đức hiếu sinh vũ khí.Người có lòng bố thí giúp người.Chị không bao giờ đoán khổ.Cơm ăn áo mặc dư thừa.Đó là luật nhân quả.Nếu sống đức hạnh.Chị đức hành xe chuyển quá khổ thành quả indo.Theo quy luật nhân quả.Thì con người ai cũng có lòng tham dự.Nhưng người nào có đức hiếu sinh tử trong lòng tự ái.Thị tâm tham dự của họ.Được làm giảm đi rất nhiều.Giờ đức hiếu sinh từ lòng ái biết thương người thương mình.Gì có thương mình thương người.Nền thấy ai quảng nặng bất hạnh.Đi sẵn lòng thương giúp đỡ.Giúp đỡ bằng công sức hay tiền của cơm ăn áo mặc.Tất cả những hành động giết người như vậy.Điều gọi là đức bố thí.Hình nền đức bố thí là phương kích thước thể hiện lòng yêu thương.Thì thấy ai biết bố trí chứ gì.Làm giết người ấy thương mình.Thương người.Nhưng chỉ biết thương mình thương người khác.Đó mới thật sự thương.Còn cứ nghĩ thương bình.Một kilôgam góp mọi thứ vào cho mình.Còn ai khổ mặc kệ ai.Ai đói cũng không cần biết tới.Do không cần biết đến cuộc sống của mọi người.Nền đã tự làm khổ mình.Biến mình trở thành những con người vô đạo đức.Người ích kỷ bản sảng lúc nào cũng đôn đốc.Sự mọi người xét trộm.Cướp lấy thì chiếm đoạt của cải tài sản của.Việt nhí.Người cướp của cải giàu sang cũng khổ.Khổ vì sợ hao bất tài sản.Nền ăn không ngon ngủ không yên.Khổ gì phải nghĩ người trăm mưu ngàn kế.Đến làm phép tỉnh của.Khổ vì phải xin lồng giam thăm dối trá lừa đảo châm vuông dạng người.Biết thủ tướng danh lợi gì một mình.Người giàu sang biết chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội.Thì của cải tài sản không bao giờ hết.Không cần giữ gìn cũng không bao giờ mất mát.Gì nhưng bố trí nền quả thấy giàu sang.Con người giàu sang và tính tình vẫn tiện ích kỷ.Không dám bố thí cho ai bụng đồng bộ các.Tỉa củ cải chứ không giữ gìn trọn vẹn.Tại sao.Nhìn người giàu sang ít bị bỏng cảnh keo kiệt.Là người chưa xả lòng tham lam.Chưa sẵn lòng tham lam là nhân nghèo đói.Hiện giờ giàu sang nhưng không giữ gìn sự giàu sang được bền lâu đâu.Đến kỳ phước báo huy.Thì củ cải sẽ theo con cái bưu phát tán.Ăn chơi bài ba.Xác định chặt mà đi.Dũng giường cũng không còn.Chữ thành những người nghèo đói.Đây là một câu chuyện bố thí để nhắc nhở chúng ta.Khi bố trí rồi thì không nên thần không nên tiếc rẻ.Dù chúng ta bị kẻ khác lừa đảo.Thà biến gửi lừa đảo còn hơn bỏ qua.Gặp một người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tai nạn.Bệnh tật ngặt nghèo.Cần lên chức đã.Tiền lẻ là cửa đề một câu chuyện xảy ra.Biển nhắc nhở chúng ta lúc thực hiện đức hiếu sinh bố thí.Để thân tâm được thanh thản an lạc và vô sự.Thì đã bố thí giúp người rồi chị không hối tiếc.Dù bị người khác đi lừa đảo.Chồng suy nghĩ của tôi những người ăn xin luôn tự bịa ra những câu chuyện cực kỳ thuyết phục.Đến nỗi bạn không thể biết được đâu là.Đâu là giả.Xào dạ dày lợn bị mắc lừa.Tôi thực sự bực mình.Không phải vì mấy đồng tiền lẻ đó.Mà gì tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc gì.Từ đó tôi tự nhủ sẽ còn bố thí cho ai một xu nào nữa.Ngày nào trên đường đi làm.Tôi cũng ghé mua một tách cà phê capuchino.Zno người ta cũng thối lại cho tôi vài đồng tiền lẻ.Hôm đó.Khi tôi chuẩn bị cấp trên đồng tiền lẻ vào ví.Thì có một người đàn ông tiến về phía tôi và nói.Tôi đang trên đường đi về nhà thì xe bị hết xăng.Chiếc xe của tôi đậu cách đều bốn dãy nhà.Vậy có hai đứa bé đang chờ tuổi trong xe.Nếu có thể ông làm ơn.Nghe thế từ bực mình lắm mà.Lại nữa.Nhưng rồi dẫn đưa ông ta mười đôla.Tôi ngồi lại uống cà phê của mình rồi trở ra xe.Bỗng tôi thấy người đàn ông lúc nãy vụ vàng chạy đến nhiễm cười thật tươi.Diếp cá mật ong.Tôi chết đu đủ xanh để về nhà.Giờ vẫn còn dư daedalus để trả lời ông.Ngày mai.Tôi sẽ đến gửi trả tám đôla còn lại cho ông.Ở hàn phía sau.Hai đứa bé con in mũi giờ tính kính xe.Chào cho tôi nụ cười thơ ngây.Cầm hai tờ bạc trong tay.Tôi cảm thấy mình như là người có lỗi.Từ ngày đó trở đi.Tôi không bao giờ còn cảm thấy phiền hà.Chỉ có ai đó nhờ giúp đỡ.Giờ tôi cũng luôn cố hết sức.Để có thể chia sẻ cùng họ trong khó khăn.Theo ngọc hà.Câu chuyện trên đây cũng là một câu chuyện nói đúng tâm trạng chung của những ai có lòng thương người.Biết bố thí.Để chúng ta ăn cơm khi bố thí chia sẻ với những ai gặp hoàn cảnh khó khăn.Dù chúng ta có bị kẻ khác lừa đảo lừa gạt.Mặc dù chúng ta có bị lường gạt.Nhưng chúng ta đừng nên nghĩ mình biết đường dài.Mạnh thích nhỉ.Chúng ta đã trước cho một người bất hạnh là đủ.Có một cậu sinh viên đến bệnh viện thăm người thân.Vừa đến bệnh viện thì có một người chạy ra xin tiền cậu.Cậu ơi.Cậu ấy viết cho tôi.Cho con tôi năm trăm₫ để đóng tiền vào phòng cấp cứu.Nếu không thì con tôi phải chết.Không do dự.Cậu sinh viên móc túi đưa cho bà ta năm trăm.Bàn tay cảm ơn rối rít và chạy vào bệnh viện.Lúc mấy giờ.Có người nói với cậu sinh viên đỏ.Cậu bị kẹt rồi có đứa trẻ nào cấp cứu đâu.Cậu sinh viên trả lời.Như vậy cháu chúc mừng.Lạc không có đứa trẻ nào chết.Mục đích của cháu là cứu giúp cho trẻ em.Thoát chết.Giá bây giờ không có em bé nào chết.Làm mục đích của cháu đã đạt được.Đó là nỗi vui mừng thật sự của cháu.Dưới tinh thần yêu thương vũ khí.Là cái gì lịch sử cứu giúp người thoát khổ.Chứ đừng nghĩ chúng ta bị người khác lừa gạt.Mày nghĩ rằng.Chúng ta giúp người thoát khổ là bệnh gì.Cậu sinh viên này có cuộc chiến hiếu sinh vũ khí tuyệt vời.Không bao giờ nghĩ rằng mình bị người khác lừa gạt.Mà chị biết không có em bé nào chết là mãn nguyện.Dưới sự sống của em bé mới có giá trị lớn.Còn năm trăm₫ của cậu sinh viên chỉ tượng trưng cho tình thương của cậu mà thôi.Lòng yêu thương bố trí cứu người thoát chết thoát khổ là mục đích.Nên khi biết người khác đang khổ là chúng ta chip đỡ ngay liền chứ không chần chờ đắng do.Suy tư hơn.Chợ biến đường rạch hay không bị lừa gạt.Người khác lừa gạt mình là trai nợ mình.Kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả.Luật nhân quả không ai trốn đâu cho khỏi.Vì thế bất cứ thấy bất hạnh khổ đau.Chỉ nên sẵn sàng giúp đỡ hết lòng thương yêu.Người dân sáu rừng gặp không thể qua mắt được người có trí tuệ.Nhờ có trí tuệ trả hình thôi.Thì không ai dám lừa gạt chúng ta được.Gì thế.Vũng tàu thu sợ bị lừa gạt.Nhưng khi đã bố thích không thì chỉ biết giúp người thoát khổ.Chứ không nên nghĩ mình bị đường chéo.Cách làm một việc từ thiện như bố thí tiền của công sức của mình.Thì chúng ta linh tinh rằng.Xe có những người được an ủi trong hoàn cảnh khổ.Chỉ có những người mất dép thoát nạn chân.Đó là mục đích của việc làm từ thiện bố thí do đức hiếu sinh.Đức cứu sinh vũ khí mới thực sự là làm việc từ thiện.Còn ngoài xa.Làm việc từ thiện có trường mình sẽ lợi dụng danh từ.Từ thiện để làm một việc.Một việc làm danh và lợi.Hình nền quỷ thẻ nhớ.Làm việc từ thiện.Phải xuất phát từ đức hiếu sinh.Đức tiếng anh.Đức hiếu sinh vũ khí cao tưởng thần khẩu hàng.Đức hiếu tiền bố thí cao thượng.Là một hành động bú thiết thân mạng bình.Để cứu người trong cơn hoạn nạn nhân dân.Trong cảnh nghèo đói.Nhưng lại biết san sẻ từng sự sống của mình cho người.Thì đó là đức hiếu sinh búi cao thượng.Chồng lúc đan nguyên.Hoàng kim trọng.Giờ một số bạn nam đã không ngần ngại lao ra dòng nước dữ.Cứu các bạn nữ cùng lớp bị sóng cuốn đúng cách.Có người may mắn thoát nạn.Nhưng có người ra đi mãi mãi.Để lại vô vàn thương.Của mọi người.Chúng ta hãy đọc.Anh hùng nhỏ tuổi.Trên báo thanh niên.Và cuộc sống.Số một trăm hai mươi bốn.Thứ bảy.ba tháng năm năm hai nghìn lẻ tám.Tác giả.Trường quan.Vào mười bốn ngày mười tám tháng hai năm hai nghìn lẻ bảy.Em hoàng văn trọng.Và một số bạn cùng lớp rủ nhau đi chơi tết chả chụp ảnh.Để có những tấm hình đẹp.Các bạn cùng rủ nhau ra biển lấy vỏ sò vỏ ốc kết lại.Giờ cùng tắm biển tại thôn bất hòa.Xã hương thủy.Nhưng sự việc đáng tiếc không may đã xảy ra.Một số bạn nữ trong lúc tắm.Bị sóng cuốn.Đúng các quán loạn kêu cứu.Nghe tiếng các bạn kêu cứu.Hoàng văn thụ.Và một số bạn nam nhanh chóng lau giày cao bằng nữ gặp.Sau một thời gian vật lộn với sóng nướng và cát.Phạm trọng được cứu được một nữ.Dầu mỡ an toàn.Giờ tiếp tục quay ra.Để cứu tiếp các bạn nhé.Nhưng vì đuối sức.Lấy thêm các dũng.Giải những đợt sóng vỗ.Đã cướp đi sự sống.Khi em vừa mới mười bốn tuổi.Một tấm gương anh hùng tuổi nhỏ dám hi sinh bú thương bạn mình.Cứu người trong cổ.Thực đơn ca nhạc.Phim tập.Anh hùng nhỏ tuổi mặc gan dạ.Trước tỉnh khổ của người khác.Lúc mấy giờ.Lòng thương yêu dâng lên cao độ.Chúng ta quên mình.Remix dám xông pha giảm xuống giữ gió to.Để cứu người chết đuối.Kiếm sống dầu lửa bỏng nước sôi.Để cứu người chết cháy.Hình động xông pha và chủ hiểm nguy.Cũng giống như những người lính sông giặt trận.Vì muốn bảo vệ tổ quốc quê.Vì thương yêu nổi giận.Nên xông pha triệu chứng mà.Giảm hy sinh hương mạn trước lần trên mũi đàn.Để cứu.Cứu nước.Thoát khỏi ách cai trị nô lệ của ngoại bang.Đó là những người dùng hạnh bú khí thương mạnh cho tổ quốc quê hương.Mở lịch sử cuộc di dân mãi mãi muôn đời muôn kiếp.Trong bài học sinh.Là đức hiếu sinh bú khí trên hạng vũ khí.Khi cả gia đình mình đang trong cơn đói khổ.Nhưng khi có được phẩm bố thí của người khác lên cho.Lúc mấy giờ.Lời dẫn đêm phần búi ấy ra phương chia làm hai.Cho người nghèo đói khát.Thì người phụ nữ này.Đang trực đức hạnh bố thí.Tin tức.Vũ khí.Đó là một hình độc biết thương.Thương người tức ai làm.Nếu trên đời.Ai cũng có tấm lòng biết chia sẻ như vậy.Thì thế gian này tốt đẹp biết bao.Tool đạo đức hiếu sinh bún rất cần thiết cho mình cho người.Cho tất cả loại phim.Đời sống trên hành tinh này.Trong một xã hội.Mà mỗi người ai cũng đều biết quý trọng sự sống của.Như quỷ.Người khác.Dạ của muôn loài.Thì cuộc sống này là thiên.Cực lạc.Con người.Còn sống dưới nước.Bố thí.Chỉ có người mới biết san sẻ cho nhau từng sự sống.Nhờ có những hành động.Mà thế giới loài người.Sẽ không có xung đột và chiến tranh nữ.Bởi vì.Cuộc sống của loài người trên hành tinh này.Chỉ có đạo đức hiếu sinh lạc quan trọng trường.Một con người mà không đạo.Dù là người có tài giỏi.Nhưng tài giỏi ý sẽ không làm nổi chứ.Cuộc đời mà còn làm khổ đau cho đời nhiều hơn.Ngược lại một người không có tài mà có đi.Thị xã hội này mọi người đối xử với nhau bằng đạo đức thương yêu.San sẻ.Tha thứ những gì.Tùy thuận bằng lọc nhân dân.Tỷ số đêm lại sự an vui hạnh phúc cho nhau.Đức hiếu sinh vũ khí rất quan trọng cho đời sống của loài người.Giải bài.Xin quý vị cố gắng rèn luyện nhân cách của.Để mình trở thành là con người hiểu.Đức thứ sáu.Một tâm hồn cao thương hiệu.Một người có tâm hồn cao thượng.Là người luôn sống với đức hiếu sinh.Thì sống với đức hiếu sinh.Chị hỏi luôn sẵn sàng dám hy sinh thân bạn đừng cho sự sống của người khác.Dù gặp bao nhiêu gian khổ.Hộp cũng không bao giờ chùn bước.Hoặc tử đan trước những sự khó khăn và gian khổ.Một câu chuyện dưới đây.Một người vì mọi người.Để chứng minh cho chúng ta thấy sự dũng cảm gan dạ.Trước khi chích người ta chẳng coi thường.Xem sự sống của bệnh nhẹ nhàng vĩnh long hồ.Người dám hi sinh như chị.Là người có một tình yêu thương rộng lớn.Thấy sự sống của mọi người rất quan trọng.Chỉ có những người xem tiền.Châu báu đặt trên.Nên mới giết người cướp của mà chẳng chút lòng thương xót.Ngược lại.Những người biết quý trọng sự sống trên đời này.Tìm việc không có vật gì quý báo hư.Thì biết dám hi sinh thân mạng sống của.Chỉ có một ước mong.Làm sao cho mọi người được sống bình an yên vui.Chín gì sự sống bình an yên vui của mọi người.Thì mình mới có sự sống yên vui anh ổn chứ.Gửi vui mình mới có vui.Người buồn mình có vui đâu bao giờ.Điều này có đúng không cấy chỉ.Những người sống vì mọi người.Là những người biết đặt tình yêu thương lên hàng đầu trong cuộc sống.Dì biết yêu thương mọi người.Nên đời sống của mình mới được bình an yên ổn.Đây là câu chuyện về một vị linh mục cao tuổi kể lại vào một ngày chủ nhật.Đó là một câu chuyện có thật xảy ra.Thì ông còn phục vụ trong quân ngũ.Một ngày nọ.Chú chỉ huấn luyện cho doanh trại của ông.Bức tình ném một quả thủ pháo và một nhóm lính trẻ.Tất cả những người lính chất liệu bỏ đi.Sau đó vì chung sĩ từ tốn nói rằng.Quả lựu đạn thật ra không được cài kíp nổ.Giận làm gì.Chỉ tiêu phản ứng của họ như thế nào mà thôi.Ngày hôm sau có một tân binh gia nhập vào nhóm lính đó.Ghi chú chỉ huấn luyện yêu cầu những người lính không được nói với anh đến mới này về những gì sắp xảy ra.Khi trung sĩ ném quả lựu đạn vào nhóm đứng.Người lính mới đó không hề biết rằng nó sẽ không nổ.Anh đã dũng cảm lao vào đè lên quả lựu đạn trong.Điện gần không cho nó gây thương tổn đến những người khác.Tennis đồng đội của mình.Năm đó.Người lính trẻ ít được trao tặng huân chương cao quý duy nhất cho lòng can đảm.Giá tinh thần quả cảm của mình.Đó là tấm huân chương.Chưa một ai từng nhận được trong những cuộc chiến trước đó.Một tấm gương dũng cảm.Giảm hy sinh bố trí thâm ảnh của mình.Để cho mọi người thoát.Những người làm được những điều này.Đều là những người sống với một tâm hồn cao thượng hiếu sinh bố trí thâm mụn.Một hành động dũng cảm gan dạ.bảy x có người làm được.Bởi vì.Những ai làm được điều gì.Chúng ta đều nên chính phủ.Giá tôn trọng lòng dũng cảm đức hiếu sinh cao thường bố thí dĩn.Chúng ta làm người.Cần thiết lập những gương hạnh hiếu xin bố trí cao tượng này.Để xứng đáng là một con người.Đức thứ bảy.Một bài học đức hiếu trình tuyệt vời.Nói về đạo đức trong cuộc đời này.Thì không có đạo đức nào hương đức hiếu sinh.Bởi vì.Con người chỉ cần đào tạo đạo đức hiếu sinh cho họ.Thị xã hội này không còn xuân.Dạ chiến tranh lửa duy trình đã nói.Bởi con người sinh ra từ tình thương.Được nuôi dưỡng lớn lên trong tình thương.Giờ muốn có.Cuộc sống được an vui không làm khổ mình của nhà.Thì phải suy tủy sống bằng tình thương.chín tình thương mới đem lại hạnh phúc an vui cho con người.Cho nên mỗi hành động trong cuộc sống hàng ngày.Phải thực hiện bậc tình thương.Nếu ai đi ngược lại.Lời người ấy đã tạo sự khổ đau cho mình cho người ngay lì.Hành động từng thương nhiều khi người ta thường sống với nó.Nhưng không mấy khi lưu ý.Thường người ta lưu ý khi người ta nói.Tôi thương.Nhưng sự thật lời nói tôi thương chưa hẳn là tôi thương.Vì lời nói tôi thương nhưng liền đó.Lại có thể hai người cãi cọ.Chửi mắng nhau như trâu trắng trâu đen.Cho nên trên đời này.Chỉ có tình thương bằng hành động mới chân.Tuy không nói ra lời thương yêu.Nhưng tình thương yêu rất thấm thía.Như câu chuyện.Sợi tóc cho.Cường.Trong những năm tháng gian khổ đó.Rất nhiều học sinh ngay đến khả năng mang những món cơm hộp giảm tiền.Trông chẳng ra về.Để đến trường cũng không có.Bạn học ngồi cạnh tôi chính là gì.Thức ăn của cậu ta mãi mãi là đậu sĩ bên.Còn cúc học của tôi.Kỳ thủ mang tăm bông.Giá trứng ốp lết.Sự khác biệt của hai người quản là một trời.Hơn nữa.Bạn học này mỗi lần.Điều nhật các sợi tóc ở trong cơm hộp trước rồi mới ăn như không có gì xảy ra.Tôi thích việc làm này.Dũng kéo dài mãi.Ngày này sang ngày khác.Không có gì thay đổi.Có thể nói.Mẹ cậu ta rút lượng.Chuyên đề nông cơm thẳng mang đi để có tóc.Các bạn học sinh đều bàn tán bình.Có một hương nhà trường nhỉ.Bạn học sinh đó mời.Nếu bạn không bận việc gì.Xin mời đến nhà mình chơi.Túi trong.Không bú lắm.Sông từ ngày giờ học cùng lớp.Đây là lần đầu cậu ta mời tôi tới nhà chơi.Cho nên tôi không nỡ từ chối.Thế bạn đúng không.Nơi địa hình dốc núi dựng đứng ở vùng đối ngoại.Mẹ.Không đưa bạn đi chơi đi nè.Sau khi nghe thấy tiếng nói phấn khởi của bạn tôi.Cứ buồn mở ra.Bà mẹ già cả của cậu ta đã xuất hiện ở cửa.Anh bạn của con tôi đến rồi à.Để tôi xem.Nhưng mấy bạn tôi ra khỏi cửa.Cứ dùng tay sờ sờ trước một bức tường ở ngoài cửa.Quá xa bà ta là một người bị mù cả hai.Tôi cảm thấy xúc động.Mắt cay cay.Không nói được lời nào.Thức ăn trong suất cơm hộp của bạn tôi.Tuy mỗi ngày thường chỉ là đậu xị.Sông.Lại giống người mẹ mất mùa không nhìn thấy.Cẩn thận giúp cậu sửa sang cơ.Đó không chỉ là chút cơm chưa.Mở đó.Còn là tấm lòng đầy thương yêu của người.Thậm chí việc lẫn sự tốc vào trong đó cũng không sao.Nó vẫn là tình yêu của người mẹ.Tình yêu không lời không tên giới.Nó thực hiện bằng đức hiếu sinh.Cho nên người biết sống với đức hiếu sinh.Là người biết thương mình thương.Giá thương tất cả những loại chúng sinh khác.Bởi đức hiếu sinh rất tuyệt vời.Luôn luôn đem lại sự bình an tin vui cho mọi người.Đức hiếu sinh rất tuyệt vời.Mở tất cả mọi người ai cũng đều có.Chỉ vì mọi người chưa có dịp thực hiện đức hạnh đó mà thôi.Dưới đây là một câu chuyện có thật.Bằng tình yêu thương hiến máu của mọi người.Giúp cháu lê hữu minh quân.Thoát bệnh hiểm nghèo.Trái tim con tôi đã đọc lại từ máu bạn đọc gần xa.Báo pháp luật thành phố hồ chí minh.Ra ngày hai mươi bảy tháng bốn có bà.Thông điệp xanh từ gốc.Thông tin về bệnh trạng của bé lê hồ minh quân.Con của anh lê minh nghĩa.Phóng viên báo giao thông vận tải.Mắc bệnh tim bẩm sinh.Cần phẫu thuật.Bé quân thuộc nhóm máu ab.Một nhóm máu hiếm.Cần bốn người có cùng nhóm máu tươi.Để tiếp máu cho cháu chồng quá trình phẫu.Anh nghĩa tải thông tin lên mạng qua.Ngủ một người.Sau đó chưa đầy bốn mươi tám.Nhiều người trong cộng đồng doctor.Thất tình nguyện hiến máu để giúp bạn.Kết quả xét nghiệm nhóm của bốn người cho máu.Chồng đó.Có chị nguyễn thị bình an.Thư ký tòa soạn báo pháp luật thành phố hồ chí minh.Sau ca phẫu thuật.Tình trạng sức khỏe của bé quân phát triển khá tốt.Chào viết thư cảm ơn gửi báo.Tôi thực sự xúc động.Sau khi gửi thông tin cầu cứu nhóm máu ab trên.Các anh chị phóng viên biên tập viên của báo pháp luật thành phố hồ chí minh.Đã tự nguyện đến viện tim thành phố hồ chí minh xin được thử máu.Cô chỉ còn kêu gọi cả chồng.Giày những người thân đến hiến máu.Tôi nhớ rất rõ gương mặt chị bình an.Những cười tươi ngủ sấp mặt trước sân sau.Khi được rút ra một đơn vị máu.Và nếu cần chỉ sẵn sàng hiến tiếp.Phóng viên.Giá tng.Có rất nhiều bạn đọc tận hà nội bình thuận.Sẵn sàng giao thành phố hồ chí minh.Chùm ảnh biểu quân.Ca phẫu thuật ngày hai mươi tám tháng năm thành.Giá đổ máu ab.Trái tim đau đớn của con trai đầu lòng tôi.Đã nhịp đập trở lại.Bằng những giọt máu quý giá của bạn đọc gần xa.Phóng viên báo pháp luật thành phố hồ chí minh xã hội.Ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn lẻ bảy.Cầu vip bảo hành động đức hiếu sim đã để lại cho đời những tấm gương đạo đức cao.Mà mỗi người ai cũng có thể làm được.Chị chúng ta có thật lòng thương yêu hay không.Nếu thật lòng yêu thương với nhau.Thì trên đời này.Làm sao cộng khổ đau nữa.Đức hiếu sinh là một đức thành tuyệt vời.Chúng tôi kêu gọi mọi người trên hành tinh này hãy cùng nhau học tập rèn luyện đức hiếu sinh cho thấm ngừng.Để cương tâm trở thành.Những thói quen luôn luôn biết thương mình.Thương người già thương xót chúng sinh.Nhiều đó.Chúng ta mới tìm thấy sự an vui và hạnh phúc trân.Kiếp làm.Chỉ có đức hiếu sinh.Chúng ta mới yêu thương nhau chân.Vũng tàu biết tha thứ chơi nhau mỗi.Có như vậy.Thế gian này mất không có xung đột và chiến tranh.bảy trăm bốn mươi.Sự chia sẻ bình dị.Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem dễ thương.Ngày sao tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ.Hai đứa nhỏ khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng.Bà mẹ chồng mệt mỏi vì nhút nhát như mấy đứa trẻ.Thay thế cho điện trường chỗ của tôi cho bà.Bà cảm ơn tôi.Rồi rồi trả trước liền.Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa.Dòng người xếp hàng chậm chạp nhất từng bước.Tuyển nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến được người phụ nữ đó.Tức là trước tôi.Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi không thể gửi thư.Chỉ vì tôi đã nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mà.Tôi cảm thấy thực sự rất bực mình rất hối hận.Gì đó nhường chỗ của mình cho người khác.Tôi lại càng khó chịu hơn.Kỳ nghỉ đất việt phải quay trở lại vào ngày mai.Chuyện người phụ nữ quay sang tôi già nói.Tôi cảm thấy rất ngại.Chỉ đường chủ cho tôi.Bật qua lại gặp khó khăn như chị.Phổ biến.Nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền ga.Chỉ công ty điểm cắt hết muốn sưởi ấm của gia đình tôi.Tôi sửng.Không ngờ rằng chỉ đơn giản vòng hành động nhường chủ của.Tôi đang giúp người phụ nữ ấy.Giá hai đứa trẻ qua một đêm giá rét.Tiểu sử khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng.Không còn cảm giác khó chịu.Cứ nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện.Tìm chỗ cũ.Xe và đứng xếp hàng nữa.Mà thay vào đó là cảm giác thanh thản phấn chấn.Kể từ ngày hôm đó.Tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến trước mọi người có giá trị như thế nào.Tôi bắt đầu biết quên mình đi.Và chia sẻ với người khác.Vì chứng nhận xa.Đôi khi.Chỉ bầu cử chỉ nhỏ đình chỉ của mình.Cũng có thể làm ấm lòng.Làm thay đổi.Tạo nên sự khác biệt chỉ nghĩ.Cho cuộc sống của một người khác.Ngọc hà.Đọc bài này cái gì nhỉ sao.Điều tôi rất xúc.Một hành động rất đơn giản.Những màn lại một tỉnh thường cao thưởng chưa.Giường chỗ giúp cho người.Là đất đem lại sự bình an yên vui cho người.Đi hạnh phúc an vui nào bằng.Kỳ chúng ta đã thực hiện.Chính điều này đã tâm ích kỷ bọn sản của vũng tàu.Một hành động bình dị đơn giản ai cũng có thể làm.Nhưng nó nói lên được một tình yêu thương của chúng ta.Đối với mọi người thật tuyệt vời.Bài làm.Một đại lý.Bài này nói lên một cử chỉ nhỏ sức bình dị đơn giản.Mã vùng thì làm ống đồng.Làm thay đổi.Mặt tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác.Hài phân đoạn.Bài này có tám đoạn.Một.Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện đi mua tem gửi thư.Ngày sao tôi là một phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ.Hai đứa nhỏ khóc nó không chịu đứng yên trong.Bà mẹ chồng mệt mỏi gần nhất nhát như mấy đứa trẻ.Hài.Thủy thế.Tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà.Bạch cảm ơn tôi rồi rượu chả bước liền.Bà.Chỉ còn vài phút nữa là đến chờ đóng cửa.Dòng người xếp hàng chậm chạp nhất từng bước.Dàn nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến được người phụ nữ đó.Tức là trước tôi.Điều đó có nghĩa hôm nay sẽ không thể gửi thư được.Chỉ vì tôi đến nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mà.Bún.Tôi cảm thấy thực sự rất bực mình giỏi hơn.Gì đến vườn chỗ của mình cho người khác.Tôi lại càng khó chịu hơn.Cứ nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai.Nhầm.Xiếc người phụ nữ quay sang tôi sẽ nói.Tôi cảm thấy rất ngại.Nhường chỗ cho tôi.Bật qua lại gặp khó khăn như vậy.Cô biết không.Nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền ga.Thì công ty điện ra sẽ cắt hết mùi sưởi ấm của gia đình tôi.sáu.Tôi chứng như.Không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động giường chủ của mình.Tôi đánh trước cho người phụ nữ ấy giảng hai đứa trẻ qua một đêm giá rẻ.bảy.Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng.Chứ không còn cảm giác khó chịu.Khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện.Tìm chỗ đậu xe chạy đứng xếp hàng nữa.Mà thấy chào đó.Là cảm giác thanh thản.Phấn.tám.Kể từ ngày hôm đó.Tôi cảm thấy được sự quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị như thế nào.Tôi bắt đầu biết quên mình đi.Giả chia sẻ với người khác.Vì tôi nhận ra.Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ bình dị của mình.Cũng có thể làm ấm lòng.Làm thay đổi.Mặt tạo nên sự khác biệt giữa ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác.Bà.Đáp án.Bài mẹ có tám đức.Một.Luật nhân quả nghiệp báo thân hành lý hàng.Hài nước cứu trên giường chủ thăng hạng.Bà.Đức hiếu sinh chuyên nghiệp báo nhân quả thầy.bốn.Thiếu đức hiếu xin giường chủ ý hàng.Đức tri ân hiếu sân khấu hàng.sáu đức hiếu trên giường chỗ thân thành có giá trị không phải nhỏ.bảy.Đức hoan hỷ đường chủ yếu sinh lý hàng.tám.Đức quê mình quan tâm đến người yếu sinh lý hả.bốn hướng dẫn giải trình áng.Hướng dẫn giải trình án là chỉ dẫn làm những bài luận văn về đạo đức hiếu sinh.Ban đầu đèn led tám đoạn trong bài học để được phân chia rõ ràng.Các tus xin phép tự làm đấy chưa đầy đủ nghĩa lý thấm sâu của đạo đức hiếu sinh cá nhân.Gia đình và xã hội.Nếu làm chưa đủ ý nghĩa trên.Đã hướng dẫn.Bài luận văn chưa hoàn chỉnh.Hãy ghi nhớ những lời hướng dẫn trên cây.Đi cố gắng triển khai chi kiếm giải.Vì cuộc đời tu hành theo phật giáo duy nhất chỉ có tri kiến hiểu biết giới luật đức hạnh.Chị tâm mới đi du học pháp.Còn không có tri kiến giải thoát.Chị tâm không bao giờ giải.Gì thế.Tu hành chỉ còn ức chế tâm mà thôi.Nằm.Giải trình án.Đức thứ nhất.Luật nhân quả nghiệp báo thân hành tía.Như chúng tôi đã nói.Luật nhân quả rất công bằng và công lý.Ai làm.Tức là làm gốm mình của người.Giờ củ cấp lại.Thì phải trả quả khổ đau.Còn ngược lại ai làm nhiều lần.Thì sẽ hưởng được phước báo.Hoàn cảnh bản thân.Gia đình.Điều được yên vui và hạnh phúc.Hai đứa con nhỏ khóc lóc không chịu đứng vào hàng.Đi chợ phú phiếu.Chúng làm cho bà mẹ rất khổ sở giữa đám đông.Đây là nhân quả.Người đời thường bảo.Con nợ.Vợ ngoan gia cửa nhà tuổi mão.Đúng rồi.Nhân quả có dây.Phải có trả.Nước không.Làm sao lại có con mà chả có.Con cái không phải là nhân quả sao.Trên thế gian này.Cây lớn lên lấy vợ.Gái lớn lên hả chồng.Đó là một truyền thống từ ngàn xưa.Người ta cứ ngỡ rằng.Trai gái lớn lên yêu nhau là hạnh phúc.Hạnh phúc mà có người hằng mơ ước.Đó là hạnh phúc tâm tưởng.Con hạnh phúc trân.Không phải tìm tự trai gái yêu nhau.Trai gái yêu nhau.Là quy luật nhân quả sinh tồn.Vạn vật sinh ra.Điều thế quy luật này cả.Từ cây cỏ thảo mộc.Tôi đến loại như.Dàn loại thú vật.Điều phối theo quy luật này cả.Không có một loài vật nào ra khỏi quy luật.Gì thế.Có người thích ai thoát ra khỏi quy luật.Ngoại trừ những bậc chân tu giải thoát người ta mới cắt cái đi ra.Đoạn tuyệt con đường tâm sắc dục.Chúng ta hãy đọc câu chuyện thương tâm.Do nhân quả kiếp trước.Tạo nhân quả chia lìa cha mẹ.Hiểu con cái.Nên kiếp này.Vũ lực cướp đi cha mẹ của ba cháu gái.Đây là một người chỉ còn tuổi học trò.Mà phải kính giác vui hay em.Thật là xót thương vô.Ai thiết tỉnh này mà không động lòng rơi nước mắt phải không quý vị.Thay ba mẹ đưa em đến trường.Sáng ngày năm tháng chín.Ở thôn lâm lang xã châu hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng.Ba chị em ngô thị nhung.Ngô thị huyền.Giá ngô thị ngọc trinh.Dắt nhau tới trường dự khai giảng năm học mới.Trong cơn lũ lớn ngày bảy tháng tám vừa qua.Cả ba mẹ của ba cháu gái đã bị chết do lũ.Chị cảm ơn chị nhung bây giờ trở thành ba.Hình mẹ chăm lo cho hai.Hôm qua xin cứ khóc mãi.Thắng đổi đưa đi học chứ không chịu đi một mình.Rồi còn cả huyền nữa.Mần răng mà đưa cả hai đứa một chút.Dùng nói trong nước.Khi ba mẹ con.Ngày khai trường.Dùng chỉ lo cho riêng mình.Nay nhưng phải chạy từ bốn sáng để nấu cơm cho hai em ăn.Súng cả tủ.Có ba chị em cứ xuống suất chuẩn bị sách vở quần áo cho ngày khai giảng.Không có ba mẹ để nhắc nhở từ thứ.Nên em sản xuất và.Chị lại lấy ra.Quay đu quay.Chẳng biết cái nào cần cái nào chưa.Trong hình ảnh này thật đáng thương cho ba chị em nhung.Càng thương xót cho ba chị em dung chúng ta lại nhớ câu tục ngữ.Còn mẹ cốt đỏ như son.Chẳng may mẹ mất.Góc con vĩnh.Đúng vậy.Cuộc đời này sao có người phải chịu nhiều đau khổ.Mà không còn nước mắt để khóc nè.Phải không quý vị.Nhìn cảnh này chúng ta xót thương vô kỵ.Một chú gái tuổi còn học trò làm sao nuôi dưỡng hai em.Đêm đêm ba chị em nằm sát bên nhau.Đến nương tựa giảm nhau mà sống.Tình thương của cha của mẹ còn đâu nữa.Ba cháu này.Kiếm đâu ra tình thương.Xót xa vô cùng.Nhớ ba mẹ.Ba chị em chỉ còn biết ôm nhau mà khóc.Trẻ con chỉ biết nương tựa giặt cha mẹ ông bà.Và những người thân của mình.Còn bây giờ.Biết nương tựa vào ai đây.Hai em chị nương tựa dẹp gì.Còn chị biết làm gì đây mà nuôi cách em.Cảm nghĩ tâm canh cạn rã rời.Suy nghĩ tâm canh cảm thấy khổ đau vô cùng vô tư.Nhìn hình ảnh ba cháu chưa.Chúng ta không thể cần những giọt nước mắt.Thương cho thân phận các cháu ngày mai.Sống sẽ ra sao.Cháu gái tuổi còn học trò.Biết làm gì nuôi hai em.Cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy áp phát luôn.Rồi đấy các cháu có thoát khỏi nên rút của loài chồn cáo ác độc chân.Trung tâm rừng lập chợ có cơ hội là nước ngay.Cuộc sống con người đều do nhân quả điều.Cô đơn.Danh nhân nào.Thì gặt quả nấy.Nhìn quang cảnh của ba cháu.Dung huyền trinh.Thì biết ngay nhân quả đời chứ.Bà cháu đã kêu quả chile.Nên đổi ngay phải gặt quá nhỉ cha lìa mẹ.Chồng lúc tuổi còn thơ ngây.Nhưng quả quá khứ của các cháu như thế nào.Chúng ta làm sao biết được.Nhưng chắc chắn phải có nhân quả.Cách dùng kích.Đứng trước cảnh các cháu sớm về cha về mẹ.Súng button đường đời đưa cho.Thì ai lại không xót xa thương cảm.Cho một vài ví dụ như là.Các cháu từng bắt cá tra và cá mẹ ạ.Giá.Để lại một đàn cá con bơ vơ.Hiện giờ các cháu cũng phải trả quả mất cha mất.Bơ gì.Trần.Ghi âm tường hiểu biết luật nhân quả.Thì chúng ta rất sợ hãi những hành động khác thường làm đau của mình.Đau khổ như.Dạ đau cổ tích.Những hành động ác làm đau khổ cho bé.Cho mọi người và chúng sinh.Thì chúng ta không thể nào tính khỏi những hậu quả tai nạn bệnh tật đối khổ.Mức cha mất mẹ dân.Có thể.Đến với chúng ta khi thời tiết nhân viên hỏi đủ.Kích thước chức nhân viên đã đủ.Thì trốn đâu cũng không khỏi.Hiểu biết luật nhân quả không tha thứ cho một ai.Giờ không ai trốn bất cứ nơi đâu mà thoát khỏi luật nhân quả này.Cho nên ngay từ bây giờ.Chúng ta cần hết sức cẩn.Về thăng hạng.Củ hành.Đó là cái nôi xuất phát nhưng chắc quá.Nhất là ý gì.Khi chúng ta muốn khởi một tí mà.Kỷ niệm.Vậy được suy tư chỉ cần.Rồi mới biết ra hành động làm hai.Giờ đó.Nốt thần một thứ quý.Hai tư duy.Khi muốn làm một điều gì.Thì tắm chúng ta nhắc nhở phải suy nghĩ.Cái tivi kỹ nữ.Xem kỷ niệm ấy có làm hại ai không.Nếu không có hả.Thì mới bắt đầu hành động nơi miệng nơi thân.Giày dưới.Hành động thương mại.Sex không lông của mình khổ.Dạ cổ chúng sinh.Còn ngược lại làm khổ mình khổ người và cổ chúng sinh.Thì nhất định chúng ta không đói không.Bởi vì nói hay làm đó là.Làm những hành động.Nói hay làm những hành động tác.Là tự chúng ta đã đem trị đau cổ họng.Tức là chúng ta đang tạo dần à.Giờ cũng đã đang phải trả quả báo của đâu mà chúng ta không chạy trốn đường trời nào thoát khỏi.Cho nên.Chi tiết luật nhân quả.Chúng ta rất sợ làm việc.Vì thế chúng ta phải học pháp.Như lý tác ý.Để thực hiện trên pháp môn tứ chánh cần.Hàng ngày chúng ta ngân ác diệt ác pháp.Dạ lúc nào cũng xinh.Tăng trưởng thịnh.Trong câu này có những danh từ rất khó hiểu.Như ác phụ.Nghĩa là gì.Tiếng pháp nghĩa là gì.Nhận diện áp và.Phát ra sao.Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ.Là những hành động thân biện ý làm của mình cũng như.Dò số trúng.Còn ngược lại.Những hành động nào không.Của mình của người và cổ chúng sinh.Thì đó là.Phim pháp.Giờ có một thiện pháp tuyệt vời mà trong pháp môn tứ chánh cần.Thường nhắc nhở chúng ta.Đơn xin chỉnh pháp đó.Giá tăng trưởng.Vậy thiện pháp đó như thế nào.Đó là tâm vô lậu hoàn.Đó là trạng thái tâm bất động trước các fan.Giá cá cảnh.Đó là tâm thanh thản an lạc.Nhạc ru ngủ.Cô chủ tập dương vật.Chuyện phát sinh và tăng trưởng.Thì chúng ta mới không bị chuột giọng size.Làm những điều vi phạm giới luật đức.Điều đó.Chúng ta không bị nhân quả nghiệp báo cổ đau chi phí.Điều đó chúng ta mới sống được bình an yên vui.Tràn đầy.Hạnh phúc nhờ đó thương tâm mới được thanh thản an.Tình hình chúng ta phải nhớ.Luật nhân quả nghiệp báo.Luật đạo luật trước công bằng và công lý.Hãy thử nhắc nhở tâm sống không làm khổ mình.Củ người.Dạ cổ tích.Bức thư hay.Đức hiếu sinh vườn chỗ thân.Nhường chỗ ngồi cho người khác là mục đích thành.Đó là đức hiếu sinh dự trữ.Đức hiếu sinh giường chỗ ngồi cho những người già yếu.Trên những phụ nữ của em bé nhỏ trên xe buýt.Chồng khùng.Thầy bất cứ nơi công cộng nào.Cũng đều phải biết nhìn chỗ ngồi cho những người bất hạnh kém may mắn kém sức khỏe.Quý tử.Bình.Vân trần.Hành động giường chuẩn ngồi.Đó là một hành động đạo đức đẹp đẽ tuyệt vời.Mở mọi người trong chúng ta.Ai ai cũng đều phải thực hiện hành động đạo đức nhà.Để nói lên một đất nước có văn minh tiến bộ.Cương văn hóa nhật bản.Mục đích nước mà có những người dân biết sống đạo đức nhân bản.Thường sống không làm khổ mình khổ người.Vậy khổ tất cả chúng sinh.Đó là một nền văn hóa và văn minh tiến bộ.Trong thời đại khoa học kỹ nghệ hóa toàn cầu.Nếu toàn dân cho bọn nó.Mà không có những hành động đạo đức như chị.Thì không được gọi là một nước văn minh và văn hóa.Truyền hình.Nếu xin giường chỗ ngồi.Là đức hạnh nguyên bản.Mặt phẳng nghiêng trong nước đó.Điều thực hiện được điều gì.Đó là một hình ảnh đẹp đẽ.Biện pháp định chứ một đất nước có vân bin có văn hóa.Nhiều khi người ta chỉ hay viết chữ văn minh và văn hóa.Mình nhìn kết mọi người dân trong nước đối xử với nhau thiếu nhường nhịn.Thiếu tôn trọng.Ngay đất nước đó chưa chăm bình tiến bộ.Giá văn hóa bị xuống cấp.Chồng.Học chữ.Tác giả vườn chỗ ship hàng trước cho người phụ nữ có hai cháu bé nhỏ để mua phiếu.Hành động dân chủ là một đức hạnh hiếu sinh tuyệt vời.Mà mọi người trong chúng ta cần phải học.Cần phải tu tập rèn luyện nhân cách ngày.Gì có thương người tàn tật.Người già yếu.Người có con nhỏ còn bẩm trên tay.Bà đi xe buýt hay xếp hàng mua vé tàu.Xe cũ máy bay trần gia.Là một sự khó khăn vô cùng.Xây dựng hoặc xe đi.Điều bị nghiêng qua ngã lại.Thật là tội nghiệp.Vậy không kêu chị.Đây là một câu chuyện trên chuyến xe buýt.Mà tác giả viết thuộc loại.Đây là một bài.Về đạo đức hiếu sinh.Biết nhường chỗ cho mọi người như tựa đề.Tôi đi xe buýt.Hàng ngày tôi mất khoảng ba mươi lăm phút đi xe buýt đến công sở.Giờ cũng chỉ thời gian để ngồi xe buýt đi về.Kỳ phải đi xe buýt nhiều như tôi.Bàn phím nhận ra sự khác biệt giữa diệp tiền.Chỗ ngồi trên xe.Giao diện phải đứng suốt chuyến đi.Có một chỗ ngồi.Có nghĩa là bạn có thể tranh thủ nhắm mắt một chút.Đọc báo.Thì ít nhất.Có thể ngả lưng trong giây lát.Ngược lại.Nếu phải đứng suốt hai.Thì không đơn giản trên bàn xe máy như.Mà bạn cẩm liên tục bị xu qua bên đây.Đi qua bên kia.Bảng kích dục mình đấy không té nhào vào người khác.Giặt tẩy liên tục di chuyển mỗi khi có ai lên hoặc xuống xe.chín những điều bất tiện đó.Những tôi bằng mọi cách tôi tìm được một chỗ ngồi tử tế tìm suốt chuyến đi.Nhiều lần đi lại.Tôi đã có được kinh nghiệm rằng.Nếu chịu khó đón xe sớm.Chúc thì chắc chắn là tôi luôn có chỗ ngồi.Có một người phụ nữ lớn tuổi.Lúc nào cũng đi cùng một tuyến đường cho tôi.Lúc trước.Khu du lịch xe buýt sao bà.Chị tôi luôn luôn phải đứng trong tìm và có chỗ ngồi đàng hoàng.Từ khi tôi đón xe sớm hơn.Tôi luôn có mặt trên xe buýt trước bà.Diễn viên là người chuyển giới.Chồng thì bà.Ban đầu tôi cảm thấy hơi xước.Cảm thấy như mình đang giành chỗ ngồi của bà chị.Những đòn.Tôi mặc kệ cái cảm giác đó.Giải cứu hộ yên cái chỗ mình giành được.Hôm đó trên đường về nhà.Khi vừa bước lên xe buýt.Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp.Tôi cố gắng cưỡng lại.Rùng mình đi chịu đựng.Giết sự rằng mình sẽ luôn ra đầy xe mất.Bỗng nhiên.Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nhiều tôi ngồi xuống ghế.Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng.Đó chính là người phụ nữ tôi chẳng gặp mỗi sáng đi làm.Là người mà tôi đang dần lấy chiếc ghế bằng cách đi làm sớm hơn.Bà chiều tôi ngồi vào nghĩa của bà.Giày dịu dàng biến bên cạnh.Che cho tôi khỏi bị va quẹt.Bởi những người lên xuống xe.Đến trạm dừng.Từ bối rối cảm ơn và dễ tin chuyển nhà.Từ ngày đó trở đi.Sáng nào tôi cũng mong được gặp bạn.Để có thể nhường ghế của mình cho bà.Theo ngọc.chín ghế ngồi có một người khác trên xe bus.Làm một hành động không.Được xem là thiếu đạo đức.Vì lòng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình.Mở trúc bài học này.Tác giả đến chân thật nói lên tâm điểm của mình đi sớm hơn.Vị trí ghế ngồi của người khác.Mua hàng.Xem thì bình thường.Những thí nghiệm trung tâm bình là một tâm điện áp tham lắm.Chỉ biết nghĩ cho mình.Chẳng nghĩ đến ai cả.Một hành động gì mình.Là một hành động xấu xa.Chúng ta làm người phải hiểu biết.Ước gì mình thì phải gì người.Vì chúng ta không thể sống có một mình.Mà phải cùng sống có nhiều nhỉ.Có nhiều người thì mọi người vui thì mình mới vui.Cứ hỏi.Chỉ có một mình mình vui.Còn bao nhiêu người không vui.Thì mình cứ vui được không.Cho nên sống trong tập thể.Là phải sống có tình có nghĩa.Của văn hóa đạo đức.Có pháp.Kỷ cương.Gunny tôn ti trật tự.Chúng ta là những con người học đạo đức nhân bản.Nên cẩn thận từng tâm điểm của bình.Thường xuyên khiến chúng ta làm những điều đó.Những điều đạo đức.Giống như tác giả viết bài trên đi.Đó là một điều mà lương tâm các dạng quý hơn.Tìm kiếm chỗ ngồi trên xe buýt của người khác.Người học đạo lý.Thì luôn luôn thực hiện đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho người khác.Chứ không bao giờ chiếm chỗ ngồi của người khác.Bởi mọi hành động đạo đức hiếu trinh.Tìm người trưởng bộ trước việc khác.Cũng là một hành động đạo đức nhưng bạn rất đáng kể.Giải tán dương hành động đẹp đẽ đó.Vì nó đem lại sự yên vui cho mình cho anh.Dân trí.Chúng ta mới thấy tâm định hưng hoàng.Một điểm vui lên lưng thanh thoát nhẹ nhàng.Thì biết mình đáng là một điều lợi ích cho người yếu đuối và trả.Người phụ nữ của em bé nhỏ.Ngược lại.Chúng ta chiếm chỗ ngồi của người khác.Là làm trước người ta biết chỗ ngồi.Tiếng hò với khổ sở nhập nhằng.Chồng kỷ chúng ta ngồi an ốm trên xe buýt.Xử án gỗ như vậy.Khùng.Hạnh phúc.Em vui đâu cái chị ạ.Đức thứ ta.Đức hiếu chuyên nhân quả nghiệp báo thực hành.Thương người đem lại sự bình an cho như.Là đạo đức hiếu sinh.Mở mỗi người cần phải học tập.Nhất là muốn sống được với đức hiếu sinh.Thủ tướng nhắc nhở tâm mình không nên làm khổ mình.Khổ ghê.Giờ cổ tất cả chúng sinh.chín giờ sống có đạo đức được yêu.Đó là chúng ta sống với đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo.Người sống có đức hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện.Thì cuộc sống thường được bình an yên vui.Không tên.Không bệnh.Trí tuệ thông.Điểm chuẩn.Thời đại chúng ta.Là một thời đại nhân minh tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật.Nhiều đó.Công kỹ nghệ sản xuất ra nhiều vật chất phục vụ đời sống con người.Rất đầy đủ tiện nghi.Nhưng được mặt này mất mặt kia.Nên đời sống con người về mặt dân quá đạo.Làm xuống cấp chồng.Công ty xã hội đạo đức đang xuống cấp.Tỷ lệ xuất hiện những thần đồng văn hóa đạo đức.Để quân bình vật chất và đạo đức loài người.Chúng ta hãy đọc những câu chuyện thần đồng.Đã xảy ra khắp nơi trên thế giới.Đó là những.Văn hóa đạo đức.Từ những trẻ em.Khiến cho người lớn chúng ta.Phải thấy xấu hổ và giật mình.Đây là những bài học đạo đức từ các em thật đó.Bài.Học tử trẻ con.Chẳng biết đùa ai thật.Nhà thơ trần đăng khoa.Kể có lần anh bị một cậu bé ở hải dương.Giảng chùa gửi tầm sét.Khi nghe giới thiệu người đàn ông trung niên đứng trước mặt là thần đồng thơ việt gạo.Cậu bé nói luôn.Ai chứ bác hoa là con.Bắc kim làm thuốc ung thư.Bác có bị y hệt bài công cộng.Đó là.Con bướm vàng.Kia là con.Từ sao.Nó ngồi đấy.Rồi nhảy đi.Đây là con bướm vàng.Nó cũng từ xa đi.Dubai.Nghĩa chẳng có gì khác nhau.Chỉ khác là bắt cho con có đôi cánh của con bướm.Giờ bất cứ tưởng nó là con bướm.Thất tình nó chỉ là con cóc thôi.Nhà thơ trần đăng khoa du chào.Lúc tám tuổi nhiều.Tôi chỉ làm được những câu thơ nhớ ngẩn.Chứ đâu đã có được những ý kiến gì.Đặc.Lại ý kiến khác mỗi.Tôi cũng có cảm giác giống như trần đăng khoa.Di động thường mắc.Một thần đồng nước mỹ.Maxime mắc bệnh hiểm nghèo.Tác phẩm của cậu bé không chỉ chứng minh một nghị lực sống phi.Mà còn khẳng định một tài.Độc đáo.Mở đầu.Khúc hát trái tim.Mất tiền.Cuốn sách này dành tặng những ai tin rằng.Cần phải biết ơn mỗi ngày qua như một món quà.Cuộc sống.Cuộc đời marie thật ngắn ngủi.Đã từ giã nhân giang lúc chưa đầy mười bốn tuổi.Nhưng cậu bé nghĩa gì.Những khi tôi đau quặn bụng.Thì mẹ cũng rất bổ.Quạt cực đau.Và nhận ra sự cao thượng từ một chú chó nhỏ.Hãy luôn tha thứ cho sự lãng quên.Nhưng đừng bao giờ quên tha thứ.Có thể thần đồng thơ.Trần đăng khoa.Hai thần đồng thơ mỹ.Messi.Là dạy trường hợp hi hi.Nhưng không thể che lấp.Để con đăng ngày càng thông minh hơn.Mặt nạ.Nếu chịu khó quan sát.Thì từ sự hồn nhiên trong trẻo của trẻ con.Sẽ mang lại cho chúng ta nhiều ký trực mình túi.Đứa cháu gái của tôi sống ở hồng kông.Nghỉ hè được về việt nam chơi.Tuổi giáp dần đi dạo ở trung tâm sài.Giờ mua cho mấy cái.Khi bỏ viên kẹo vào biển rồi.Cháu cứ cầm mãi cái giỏ tre.Tôi ruột quang lê.Chống nhìn quanh rồi phụng phim.Không thấy thùng rác nào gần đi đâu cậu ạ.Cứu thế.Cháu nắm chặt cái vỏ kẹo trong tay.Cho đến khi tìm được thùng rác.Thì bạn.Ở nước ta.Hình như cái lốp mẫu giáo cũng vậy thiếu nhi giữ gìn vệ sinh công.Nhưng người lớn xả rác bừa bãi.Thì cái con làm sao nó hư.Về già tôi khen đứa cháu gái sáu tuổi ngay trước mặt đứa cháu trai bảy tuổi.Bé là thần tượng của cậu giải ý ý.Bảo vệ môi trường.Không.Hình chóp không được.Ninh chữ.Không thèm nói chuyện với tôi suốt cả buổi.Sản phẩm.Thằng cháu vừa gặp tôi đã nhe răng cười.Cháu không ghét chúng.Tủ vải tại.Không cần tí nữa à.Thằng cháu lắc đầu.Viết chú làm đêm qua cháu khó ngủ.Ghét người ta thì mình cũng mệt lắm.Từ nay chắc không biết ai nữa.Thú thật.Tôi không thể ngờ.Lên nhận được hai mươi.Thấm thía.Lời hai đứa cháu nhỏ và.Tuổi tác ngày một chiều.Tôi cảm thấy trẻ con.Là một thế giới vô cùng đáng trân.Chúng ta thường tự hào đáng.Điều này điều nọ cho thiếu nhi.Diện tích tỉnh thừa nhận.Trẻ con cũng giúp người lớn sống.Thêm.Kẻ cô cung nhu cầu gì.Để cô không nhận ra ngay.Nên những lời trẻ con.Chân thành.Tôi trường vũ.Hãy học tập cái nhìn xinh tươi của trẻ.Đi mỗi ngày luôn mới.Giá đường thế.Người lớn dạy dỗ trẻ con luôn luôn trưởng.Mà có khi người lớn học được những bài học của trẻ con.Lê thiếu nhi.Báo tuổi trẻ.Những câu chuyện thần tổng trên đây.Lời những bài học đạo đức từ trẻ em.Đã kéo nhắc nhở mỗi người lớn.Hãy rèn luyện nhân cách đạo đức của mình.Trẻ em có biết đạo đức còn chúng ta là người.Thì làm sao đây.Không lẽ chúng ta là anh.Chỉ là cô dì chú bác.Là ông bà cha mẹ của các cháu.Mà sống không bằng đạo đức của các cháu.Các cháu biết giữ gìn vệ sinh từ cái vỏ kẹo.Bàn phím kiếm thùng.Đi bộ vỗ kẹo vào.Không chịu ném bỏ bậy bạ.Chồng lúc chúng ta là cô bác dì cậu mợ anh.Các cháu.Mà quăng ném rác bừa bãi.Đi đâu tao cũng thế bao bì bằng ni lông.Ném bỏ khắp nơi.Thậm chí ngay cả dưới chân bản về chữ ấp văn hóa.Mà rất.Bao ni lông đầy rẫy dưới.Hành động chú bé tìm thùng rác bỏ vỏ kẹo.Là một bài học dựa trên môi trường có một giá trị.Hướng dẫn toàn dân trong một đất nước.Truyền hình chúng ta là anh.Cô bác của các cháu.Thì hãy học gương hạnh đức vệ sinh của cháu bé này.Mà thực hiện đời sống đạo đức vệ sinh môi trường.Rap.Thì nó chia ra làm hai phần.Phần hữu cơ.Phân hữu cơ như giỏ trái cây.Cải uống hư thối.Duyên.Giá phân vô cơ dựa vào.Biro.Thì bỏ duyên.Giỏ trái cây và rau quả đúng như thế.Thì đến mỏ có nơi chốn kín đáo hoặc dùng lá.Không nên để mùi hôi thối bốc lên.Lập.chín.Phượng vô cơ như bao bì bằng ni lông.Thì xem phim.Không nên ném bỏ bảy.Nhất là khu bắt anh chị.Lấy quần ném ra ngoài đường nước công.Bộ ngực quá.Làm bẩn thủy môi trường vô cơ.Hiện giờ chúng ta đi bất cứ nơi.Khắp cùng đất nước từ hang cùng ngõ hẻm.Đến thành phố đông người đi lại tấp nập.Những điều thế bao bì ni lông ném quăng bừa bãi.Hai bên đầu.Dù đường lớn đi đường nhỏ.Điều đầy rẫy giá cũ.Trước nhà sao nhà của mọi người dân.Tiểu thuyết sát thủ.Nhất là món bì ni lông lại quay lén khắp nơi.Tổng thống.Vệ sinh không.Thế thì chúng ta biết ngay.Đời sống của nhân dân không có dân quá chút nào cả.Thật là đáng chú.Một người công dân trong một.Mở sống thiếu đức vệ sinh như vậy.Vì không xứng đáng.Một người công dân trong một nước.Mục đích tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật.Mở nhân dân nước.Sống không giữ gìn đức vệ sinh môi trường.Thì lúc đó của văn minh thực sự gì nữa.Cũng không xứng đáng là một nước văn minh tiên tiến.Kỹ thuật.Một nước gọi là một cường quốc thế giới.Bình định văn hóa đạo đức vệ sinh môi trường sống.Cổ kiếm coi đi.Gì vậy.Thì không chỉ nhận chấp nhận.Là một cường quốc thế giới.Cho nên đạo đức vệ sinh môi trường có tầm quan trọng rất lớn.Một đất nước muốn có tầm cỡ quốc tế.Thì toàn dân cần phải.Trách nhiệm và bổn phận văn hóa đạo đức của mình đối với quê hương.Bức để đất nước xứng đáng sánh vai cùng với các nước tiên tiến trên thế giới.Một cháu bé viết giận hờn.Là tự mình làm cho mình đau khổ.Nên giữ thái độ vui vẻ bình thường.Ai đã dạy cho trẻ có nhiều đó.Tính tự trọng nhân quả nghiệp báo tiền chứ.Đời sống trỗi dậy.Giảm nhắc nhở chúng.Chúng không có khuôn.Những đạo đức ấy.Thì làm sao kiếp.Chẳng biết lý luận để xã tân.Thoát khỏi những áp suất gì.Thật là tuyệt vời.Trẻ con có biết xã tân để được giải.Còn chúng ta là những người lớn thì làm sao.Không lẽ chúng ta.Là những người lớn.Có đầy đủ chí hiểu biết về cuộc đời.Mà không xã tân xuân thuận cửu long.Dây cáp đó sao.Những bài học từ trẻ con là tấm gương sáng chói.Nhắc nhở cho người lớn phải biết trong xã hội đạo đức đang mất chất.Gì thế.Chúng ta hãy xem những bài học này quý giá vô cùng.Đứa con thời đại.Sao mà.Thông minh.Về đạo đức không thể ngờ. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com