Sống Ở Đời Mỗi Người Mang Một Nỗi Khổ Riêng Phải Biết Vượt Qua Đừng Bi Lụy Kêu Than Oán Trách #mỚi

sống Ở Đời mỗi người mang một nỗi khổ riêng phải biết vượt qua Đừng bi lụy kêu than oán trách #mỚi
Bài pháp tư dẫn hôm nay có đề tài.Đạo phật là đạo diệt khổ.Bởi vì nhiều người đói đức phật là đấng cứu khổ chúng sanh.Nhưng chúng ta tu theo phật nhiều năm mà thiếu khổ.Cũng còn hoài chưa hết.Như vậy từ cứu khổ chúng sanh có nhiều nghiệm đúng.Thật hay không.Điều trị ở đây tôi và nói rõ cho quý chị thấy.Tại sao động vật là đạo cứu khổ chúng sanh.Mà chúng ta tu theo đạo phật.Vẫn còn khổ ngoài.Lâu nay hàng phật tử chúng ta có sự hiểu lầm gì hai chữ cứu khổ này.Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại.Quý vị liền cầu.Phật cứ cho con hết khổ.Nếu phật cứu được thì bệnh phải hết đi.Vậy mà nhiều người.Nằm tới mười ngày.hai mươi bảy có khi cả đôi ba tháng.Như vậy.Cứ cứu không.Cầu mà không như nguyện.Người ta cứ làm tượng phật không linh.Mình tin.Cầu xin.Mà sao không có kết quả đó là gì họ không hiểu.Có những người làm ăn mua bán.Gặp lúc thất bại.Từ nợ nần liên toàn miễn phật.Phật cứ cho con làm ăn phát tài.Trả nợ cho mau dân .Nếu cầu hoài không được thì nói.Thương chúng sanh.Mà sao mình khổ.Cậu.Không có.Như vậy nghĩa cứu khổ của phật đâu còn.Đối là chủ lầm lẫn của suốt phật tử hiện nay.Do hiểu lầm nghĩa cứu khổ.Nên cứ cầu mong.Phật cứu.Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời phật.Là lời hứa suông.Chứ không phải là lời thật.Vì thế niềm tin đức phật.Bị suy tín đi.Giờ đây chúng ta phải định nghĩa.Cứu khổ chúng sanh.Là cứ bằng cách nào.Chúng ta phải nấm dầu dưỡng giữ cho rõ.Thì mới biết được ý nghĩa.Phật cứu khổ chúng sanh.Thường người ta cứ nghỉ khổ là từ bên ngoài đưa vào.Mà không thấy đủ.Hữu.Tử tế với chính mình k.Bởi vậy khi gặp khổ.Phật tử rồi giả.Tàu phật cứu.Cầu công được liền cho rằng phật công linh.Không sẵn sàng cứu khổ nhỉ .Đó là hiểu sai lầm.Quý vị nhớ người phật tử.Khi quy y.Thì trước.Phải dưỡng nam giới.Công suất xanh.Không trộm cướp.Không tải ghi âm không đối không uống rượu.Nữ giới như vậy để làm gì.Nhiều khi vật tử.Cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa.Bưởi dưới lược của.Là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hứa tội lỗi.Gì chơi súng hút tội lỗi.Là đau khổ.Như vậy.Dưới.Giữ cho ta không đưa vào chỗ đau khổ.Người phạm.Tóc xinh.Như giết người.Thì khổ hay vui.Diễn viên lại khổ.Phật tử giàu có giận mấy.Nhưng nghĩ tới muốn hạn.Muốn giết người.Thực phẩm dưới cấm của phật nên không dám giết.Giận cũng ráng chịu phải không.Giờ không giết người nên không bị tù tội.Không bị oán thù.Tủ tuổi quán thu.Hai việc tốt thủ thiêm vui.hai nỗi khổ lớn.Nhờ dữ vậy.Nên dù dẫn cách mấy.Chúng ta cũng chẳng được những nỗi khổ lớn lao.Không giết người cho mình không bị tù tội.Không bị người ta giết hoặc lính.Như vậy.Dưới nhựa đón.Củ trước khi mình tạo tội.Giữ một giờ.Thì hết khổ một phần.Nước dưỡng thiên giới không trộm cướp.Thì không bị bắt bứt tù tội.Đó là tránh được một nỗi khổ dữ giới không tà dâm.Thì bước được nữa khổ cho định đi tắm.Nếu gia đình chồng.Hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác.Thì gia đình vui hay khổ.Ngủ.Người chồng.Cập nhật dữ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa.Điều chỉnh chữ giới không tà dâm.Thế giới chồng hòa thuận.Con gái vui tươi.Tớ là tính được ngủ rồi.Không nói dối gạt người.Thì không bị người chơi chứ.Kinh điển mình.Ngược lại.Nước suối vàng như.Thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ.Khi bị người chê trách thân biển mình có vui không.Mình ngủ.Bây giờ.Mình tránh không lừa dối ai.Nên công việc chơi.Giận.Tim mình khỏi khổ.Không uống rượu say.Không.Bác việt.Không chỉ kêu ma túy có khổ không.Không khổ.Nếu ở gia.Có một ông chồng cứ cây lên men.Ra đường thì đã nghiêng về nhà thì cụ mưa.Quý vị có bất hủ.Rất khổ.Nếu người chồng là phật tử tỉnh táo.Bắn súng.Không say sưa thì vợ không khổ.Mà bản thân người chồng cũng được vui.Nếu trong gia đình.Không có ai hút áp điện.Xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc.Không bị khổ.Như vậy phật dạy giữ năm giới.Có phải là.Chặn đứng chốt đau khổ cho chúng ta không.Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta.Tức là cứu khổ rồi.Phật cứu khổ chúng sanh.Bằng cách cứu nhân chứ không cứu hỏa.Chúng ta bây giờ đòi cứu hỏa chứ không chịu cứu nhân.Khi gặp khổ.Ví dụ như đi ăn trộm của người ta.Địa lý.Liên khúc.Bật cứu.Phật cứu được không.Bây giờ phật dạy mình ngu.không trưng.Thì sẽ không bị bắt bớ.Nhật đã cứu rồi.Như vậy phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ.Tự nhiên.Chúng ta công ty nhân tố.Thì không gặp quả cũ.Đức phật không thể cứu cổ trên quảng.Bởi vì theo luật nhân quả.Hãy ghi nhưng nào thì.Quả ý thôi không thể khác được.Truyền hình.Phật cứu mà chúng ta không thấy cứ.Tư tưởng hai ví dụ.Có hai người đang cãi vã ở ngoài đường.Một nhà thu đi ngang qua.Thôi.Hai anh bỏ qua đi.Quà với nhau đi.Cải nghĩ làm chi rồi sang đánh đập nhau thì khổ lắm.Đừng làm việc đó.Quên như vậy.Mà hai gửi kia chẳng thèm nghe.Do không chịu nghe nên cãi một hồi thì đập nhau lỗ.Váy chữ cho bệnh viện.Tại bệnh viện nhờ y tá phân bố.Tìm hiểu cho lành.Khi được lệnh.Mì ý ba nai.Họ nói.Mấy vị y tá tốt quá.Đá bóng rổ.Những vết thương cho họ.Như vậy.Hỏi chị biết ơn người cứu mình tên quả.Còn người khuyên mình.Giúp từ ngân.Thì lại không chịu nghe coi thường.Lẽ ra để nhớ lại.Phải chi hôm đó.Mình nghe lời thầy quyên.Đừng chửi đừng đánh lộn thì đâu có bị thâm.Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn.Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi.Đi bong bóng.Nước lại mang ơn người băng bó.Mà có ba mươi người khuyên mình tôi buổi đầu.Quý vị thấy có dở có muộn lắm không.Người ta thường bị lỗi.Gì chỉ biết trên quả.Đang đau khổ thì cầu cứu.Mà không biết nguyên nhân.Đưa đến đau khổ tiêm ngừa tránh.Đức.Thấy tường tự nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ.Ngài khuyên chị.Váy đường tạo nhưng đó.Nhưng đã không tạo thì quá làm gì có.Dương vị nghìn kạn.Chúng ta không thấy.Cứu.Nhưng thực sự.Phật đã cứu ta rồi.Phật cứu mà không thấy.Vị cứu tinh nhân.Còn thiết giang cứu mình.Là cứu trên quả.Phật dạy chúng ta giữ năm giới.Đó là người đoán tội phổ cho chúng ta.Nếu chúng ta tung thì.Giữ đúng.Thì sẽ hết khổ.Đối là chúng ta tu.Two.Thì ra hết khổ.Hết khổ nhờ dâng lời phật dạy.Tuân theo hàng theo.Nên chúng ta.Khổ.Gọi đến lập.Cứu khổ.Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà.Phân tích rõ ràng.Con hàn quốc gia thì rất nhiều.Nhưng tôi chỉ nói dối phổ thông.Gần gũi nhất là giới sa di.Làm gì có mười giờ.Cái gì người tu phải dưỡng mười giới đầu.Là dưới gốc.mười.Không tưởng.Bà không dây.Không nói dối.Năm không uống rượu.Không dùng các chất sau.Như ti ke ma túy.Nhân dân.sáu mươi kh.bảy mươi đeo trần hoa.Không công ước các chất thường.tám mươi đồng bồi dưỡng to lớn.Chính công được ăn phi thời.Mười không giữ tiền bạc.Trâu báo nhân dân.Những điều đó nghe qua với dì thấy có gì quan trọng.Mập.Bắt phải giữ như vậy.Thí dụ như.Lâu lâu thân thủy hồi hả.Có ai cho cả bông thơm.Thay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi có tội gì đâu.Có hại hay đâu.Mặt phật cũng cấm nữa.Chúng ta giữ.Phật dạy người xuất gia.Tu tỉnh dậy phát sinh tử.Mà muốn.Mất thanh tử thì phải vứt hết.Những tâm ô nhiễm trùng.Nhạc của thúy giang.Nước hoa dùng thơm.Nghe bình thấy thơm thì liền khởi nghiệm thích.Đó chính là.Niệm dẫn tới ái trục của thế gian.Người khác nghe mùi.Hội nghị làm gì tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp.Chứng tỏ là tu chưa kỹ.Linh hội chục triệu.Từ đó dẫn tới nhiều chuyện không tốt.Như vậy.Bật ngửa đón.Không cho mình làm những điều đó.Bị gì.Làm điều đó là tụt xuống.Không còn đi trên đường giải thoát nữa.Tuy linh nhỏ.Không làm khổ cho ai.Nhưng đó là dân tế nhị.Dẫn chúng ta đến gần các thứ chuột là của thế gian.Nên gửi tu phải tránh đi.Nhưng.Vậy không được tên khác.Hihi nhạc dân dân.Chúng ta thấy.Xem hát nghe.Đâu có làm tổn thương hay.Cho vật không cho.Mới người xuất gia.Thì luôn giữ tâm trong.An định.Nếu đi tâm.Nghe nhạc.Tâm sẽ bị chao đảo trung đông.Rung động thì mất chánh niệm.Tra điểm.Sẽ dễ sinh.Như vậy trên đường giải phóng.Có thể nuôi.Truyền hình.Bực cả.Không được nghe nhạc.Không được đi xem hát.Đó là vừa từ ngân.Giữ được tâm an định.Thì tube.Không bị lưu.Giết vụ.Minh cảnh con đường ta tới đuôi là một cái hố sâu rất nguy hiểm.Liếm l** sướng.Thì gối đầu lên không nổi.Cũng vậy.Muốn hàng xuất ra khỏi lầu xuống hố.Niệm phật.Dùng cái hàng rào trắng răng gần miệng hố.Chúng ta đi vừa đủ.Rối lại.Ninh công trước xuống hố.Nếu không có hàng rào nhà.Thì.Quả rơi xuống hố khó tránh khỏi.Hàng rào là gì.Là giới luật gì.Cho nên giới có nghĩa là.Phòng tùy chỉnh.Phòng riêng.Nghĩa là người dưng việt quấy.Tỷ giá.Là gì.Những những tội lỗi.Giới chính là hàng rào vừa đóng tội lỗi.Dẫn người tôi đi đến đau khổ.Giờ đó vật trận trước.Bắt giữ giới là người đón chứ.Để.Chỉ ra chữ việt không tốt.Người tù mà không chịu dữ giới thì sao.Thì có ngày lọt xuống hố.Công viên đề gì cả.Như vậy cư sĩ tại gia có năm giới.Người xuất gia.Có từ mười giới trở lên.Tùy theo cấp.Truyền hình bếp dưới là phương tiện nhựa đó.Cho chúng ta không bị khổ.Nếu ai biết giữ giới luật.Thì người đó hết khổ ngược lại sẽ không chịu dữ dữ.Thì phải chịu đau khổ.Đó là trận tu ban đầu của chúng ta.Nếu chặn ban đầu.Không thực hiện được.Thì chẳng thứ hai thứ ba.Chúng ta khó thực hiện được.Ví dụ.Phật dạy chúng ta đừng tham phải bớt tham.Nhưng phật tử ham làm ăn.Nên cứ gì chúng làm ăn mãi.Không chịu dừng.Đứng hồi lũ vú.Chừng đó kêu phật cứu.Phật cứu kiều không.Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.Đừng tham diều.Đừng than thì đâu có lỗ.Không ngủ thì đâu phải thiếu nợ.Chờ đến khi lũ rút.Thiếu nữ rồi nó kêu phật cứu.Phật cứ làm sao được.Tối nay vĩnh điều phật tử chúng ta không thấy.Không hiểu.Linh phải chịu khổ.Như phật dạy đừng nóng giận.Gì đó nhận là con rắn.Nhưng phật tử chỉnh cái nóng giận ai nói gì.Cái ý liền đổi nóng la lối.Có khi chửi đánh nữa.Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi cho vui sao được.Những người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm xô.Thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không.Phật gọi đây là quán tấn hội khổ.Chủ quán gặp nhau là khổ.Nếu đi ra đi vô.Gặp mặt hoài.Cả ngày của hoài phải không.Còn nếu mình không nóng giận.Tính.Chửi bới nhau.Thì gặp nhau vui cười.Đó là không khổ.Dương dịu tất cả nỗi khổ đều cho chúng ta tạo.Nếu mình biết tu nó sẽ chuyển sẽ hết.Không biết tu nó còn hoài.Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh.Một hôm.Đức phật.Hỏi các thầy tỳ kheo.Này các tỳ-kheo.Nếu ở trong thất của các ông ngủ.Có ba con rắn độc.Cắt ống có ngủ yên không.Các thầy tỳ kheo bạch phật.Bật ti tu.Chúng con ngủ không yên.Phật khỏi.Làm sao các con mới ngủ yên.Các thầy thưa đàn.Chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi.Chừng đó ngủ mới yên.Phật nói.Cũng vậy.Tham sân si là ba con rắn.Chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa.Tại sao.Rắn độc chỉ cắn thanh liệt.Trong một đời thôi.Còn tham sân si.Sợ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử.Hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai thứ ba.Cho tới trăm ngàn thân.Rắn độc chị giết chúng ta một thân còn tham sân si.Giết không biết bao nhiêu thân.Rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi.Nên đi.Còn một.Trong ba cái đó.Tham sân si ở trong bình.Thì chúng ta chưa thể ăn được.Nhưng.Không hiểu tại sao.Tử cũng như hàn quốc gia.Còn thương ba con rắn độc quá.Thương.Nên không nỡ đuổi nó ra.Như vậy thì rõ ràng là tự mình chúc khổ.Chúng ta tưởng tượng trong cái.Có ba con rắn độc cứ bộ quá.Bò lái.Thì mình sẽ thế nào.Mất ăn mất ngủ phải không.Cũng vậy trong thân này còn tham sân si.Tức còn chán.Thì làm sao ngủ yên.Cho nên cấp dịp cổ.Hiqueen.Cách ông.Phải diệt trừ phiền não.Phiền não.Con đừng nhỉ.Thì cứ công đâu thúy an vui mà ngủ.Thực sự.Như quý vị đang giận hay.Giận tức bụng.Nghe tiếng kẻng đi ngủ.Mà nằm hoài ngủ không được.Thì đó bởi vì.Còn tránh độc lãm giảng trong đầu làm sao ngủ được.Cho nên người tu.Đại gia cũng như quốc gia.Biết ba con cánh độc nguy hiểm chúng ta phải tránh.Phải đuổi nó ra.Đừng chửi chất.Ba con rắn độc đó.Tôi tượng trưng rắn thứ nhất là trắng ngủ nhựa.Rắn hổ ngựa là rắn gì.Tức còn trắng trong đồng quê.Lúa trên cỏ nhanh lắm như ngựa vậy.Đối là rắn tham.Rắn thứ hai.Là trắng hổ lửa.Hổ lửa.Loài rắn.Là rắn tưng.Rắn thứ ba.Là trắng hồng.Nó chui vào hang tối.Mình không thấy nhưng gặp nó.Nó cắn.Cứu không đủ.Là thánh sim.Như vậy trong ba con rắn.Nổi nhất hung dữ nhất là.Hổ lửa.Nhân dịp.Là hữu nghị.Money lớn.Lẩu đất.Chúng ta có đủ ba con rắn đó không.Ai có đủ ba con rắn đó.Thì phải làm sao.Bé trong nhà mình trước ba con rắn độc như vậy.Thì không thể nào ăn ngủ.Không ăn ngủ tức là đau khổ.Dị muốn hết đau khổ.Trái tim đủ cách để đuổi nó ra.Thế mà có người không chịu tiền.Được người ta quên đuổi ra còn nói.Được.Để đó đi không sao đâu.Như tôi thử nói.Chúng ta hay đóng giận.Ai nói trái ý liền đỏ mặt là ôm sườn.Thì đó.Huynh đệ khuyên.Mình tu rồi nóng giận coi không được.Kỳ lắm bỏ đi.Thanh điện đói.Tính từ vị đó bỏ không được.Nói thế có nghĩa là.Đánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được.Đối là.Không sợ con rắn hổ lửa rồi.Nên mới chấp nhận cho nó ở chung.Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy.Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi giả.Dự đoán.Sau ăn nóng quá vậy.Chồng liền lớn tiếng.Bánh trôi nó như vậy đó.Đừng có động từ.Gì dữ tin nóng.Ninh đụng tới là chén lửa liền.Đã không ngừng bỏ nên mới bảo vệ nó.Chúng ta mới thấy rằng trên đường tôi.Nếu mình không can đảm.Không chịu dẹp bỏ.Những nhân đau khổ.Vì quá đau khổ chính sao cho khỏi.Người xuất gia.Mà nuôi rắn hổ lửa.Hôm nào huynh vậy nói gì trái ý nổi giận.Tay vịn.Rồi.Ai vậy ta.Ninh chiều nhóm chúng bị đuổi đi.Bị đuổi đi.Niềm tất y lên bàn.Thắp hương nguyện.Phật cứu độ con.Con bị đuổi ra khỏi chúng.Bật cứu kịp không.Vậy cũng không biết làm sao cứ.Khi biết mình nóng.Lại cho chứ con rắn độc.Thì phải hiệp nó lì.Dép nữ.Lý theo lời phật dạy để mình hết khổ.Cứu.Tràn đầy không chịu dẹp đó.Chờ kết quả rồi mức cầu phật cứu.Ừ thế gian tham lam là thật tốt.Là tội lỗi.Ma túy của người ta dẫn tới than.Clip ăn cắp.Nên điện người ta bắt được đưa vô khánh.Lúc dù khánh chắp tay cầu nguyện.Phật độ trì cho con được bao da.Phật làm.Viết luật làm xong độ như vậy.Bởi nhưng mình không trắng thì quả đến.Phật cũng thua thôi không làm gì được.Đức phật từ bi vô hạn.Tình hình ngày vừa đón giúp chúng ta từ ban đầu.Vì muốn tránh khổ cho chúng ta.Niệm phật danh vị đừng làm những điều ấy.Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến phật công làm sao cứu được.Diễn viên người cha để mẹ thương con giáo đi mỹ.Đứa con trai mười ba mười lăm tuổi.Cha mẹ quyên trần.Không chú.Không uống rượu.Không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân răng.Cấm đam mỹ điều.Cấm như thế.Đứa con thúy ba má mì.Cách khìa quá.Tại sao park hương mà lại cắt khi biết con.Nhưng dự đoán phải khắt khe không.Chính là vừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu.Cái này con không chịu nghe.Ninh giao du với bạn tú.Đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu.Cứ chảy về nhà kêu ba má.Bà má làm gì đó.Đi chơi ngoài đường.Ở chỗ ta đánh lộn thì phải trắng chịu.Chữ bà má làm sao có được.Trước bà má đã bảo đừng chơi chưa đủ côn đồ du đãng.Bây giờ chơi với nó.Thì biết.Phải chịu chứ sao.Cha mẹ vì sợ con thư.Nên mới răng cấm không cho con làm những điều đó.Nhưng đứa con không biết nên trước quả khổ.Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được.Cũng vậy.Vật dễ thương chúng sanh.Dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ.Cho nên ngày chế giới răng cấm.Cách.Lỗi lầm cây đau khổ.Nhân dân công tạo thì quá đâu có.Như vậy là đã cứu cho chúng ta có khỏi khổ đau một cách trọn vẹn ăn lành.Chứ còn chờ gặp tai nạn đau khổ rồi mới cứu.Ví dụ có cứu được.Cũng không trọn vẹn.Đi đường chúng ta phải hiểu giá trị của đạo phật.Tu là tránh trước những dư đi cha tội lỗi guitar đau khổ.Dự tính lên ông phủ.Đó là quyết thắng và viết tô theo nhân quả nghiệp báo.Người phật tử.Cũng như người xuất gia.Muốn hết quả đau cổ.Thì về tính nhá.Những gì thuộc về nhân tố.Dân ác thì tuyệt đối không làm.Ví dụ.Như có người thấy gia đình kia có một đứa con cương quý.Thấy anh tâm đố kỵ.Sao mình không được cưng quý như người đó.Do đúng vị.Nên gặp nhau chú con cưng.Của người ta đi chơi.Niềm vui đến.Vãi cả cái hận ganh tị đó.Đánh người ta lỗ đầu.Nên bị dính vòng tay.Chừng đó làm sao.Tại vì mình không tránh nhưng áo.Thì quá ác tới mình phải chịu.Tình yêu mình biết.Vì ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều tân tiến.Comment using.Nên cha mẹ nhiều.Không được như vậy.Thì thôi.Phước ai nấy hưởng.Mình đố kị làm chi cho thêm buồn thêm khổ.Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra.Truyền hình đức phật dạy.Người hay đố kị là người cây nhiều đau khổ.Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị.Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ chị tâm đố kỵ.Tùy hỷ là sao.Tùy là theo nghĩa là vui.Thấy người khác được cha mẹ cưng.Mình vui theo.Anh đó có phí.Được cha mẹ cưng.Thật là đáng mừng đám vui cho anh.Không có tâm đối kỵ.Thì đâu có đánh người ta.Cuộc sống mình nghèo.tám người giàu.Thì mình cũng vui theo.Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả.Nếu mình vui.Mình mừng dùm họ.Cậu có ghét mình không.Làm sao ghép được.Đằng này.Thấy người ta làm ăn phát đạt và.Con mình nghèo.Linh chụp giao không thèm nói tới tên.Không thèm chào bị can.Từ đó trở thành thù địch.Rồi dẫn tôi ghét nhau.Mai kia.Lỡ có chuyện cần chút ít tiền.Chị qua mượn họ không cho.Chừng đó có phải khổ không.Điều gì.Mặt phật dạy thuyết tùy hỷ.Thấy ai được tốt.Được vui.Mình điều mừng vui theo họ.Họ được.Coi như mình được thì không khổ.Còn nếu người thấy ai hư mình cuối đầu gối xuống.Không bằng lòng.Người đốt chả cốm.Như quỳnh.Mặc bộ đồ hơi sơ sài.Thấy người ta.Mặc bộ đồ.Việt hương.Thì cuối tầm bậy chú.Mình đi chích xe à.Còn lại tay lái xe máy.Cúng rằm.Chú dương dương.Như vậy từ sáng tới chiều.Mình cứ cuối.Không dám nhìn ai hết.Khổ chưa.Còn giúp vui cho người ta thì cả ngày bình vui hoài sướng không.Như vậy khổ từ đâu mà có.Từ tâm đúng chỉ có.Nhiều kiên em chứ.Mà.Người anh làm ăn phát tài.Vì em làm anh thật lên thật xuống nghèo khổ.Thì anh em cũng hết thân giao.Hết thân là tại người anh coi thường em.Hãy tải gửi em có tâm đố kỵ.Nên tính tay.Tâm đắc kỷ làm cho người ta đau khổ làm gì vậy.Chúng ta đi.Đâu rồi.Kỳ lân có tăng tuổi nghỉ với mọi người chung quanh.Youtube.Được vui mình mừng chứ họ.Vui vẻ.Youtube niềm vui.Hạnh phúc với họ.Thì có ai ghét mình đâu.Như vậy chúng ta sẽ hết khổ.Tâm của mình càng mở rộng.Cầm vui vẻ.Ngược lại.Càng hạn hiệp chừng.Bị cảm đau cổ chân ấy.Truyền hình.Là phải biết mở rộng lòng mình đừng khép kín.Đừng ích kỷ đừng đố kỵ đừng sống ta.Thì chúng ta sẽ hết khổ.Đó là nói tránh những điều ác.Cái đấy.Còn làm thêm việc làm nữa.Như thế chẳng những mình hết cổ mà còn được vui.Ví dụ ta đi.Thấy một đứa bé đi học.Nghệ sĩ chân té.Tắt đèn chạy lại đỡ nó.Ủi cho sạch sẽ.Rồi lượng tập giữa lên có dám đàng hoàng.Đưa nước ôm đi.Giúp nước qua tai nạn bất thường đó.Nó có mang ơn mình không.Tự nhiên cái bình tĩnh lại nó biết cảm ơn.Chúng ta làm được việc đó có vui không.Làm cho người ta bớt khổ.Đó là nguồn vui của mình rồi.Mai chiều gặp lại cho biết cá.Biết cảm ơn thì càng vui hơn.Đi làm được một chút điều lành.Là tạo một cơ hội vui cho mình.Mình vui người cũng vui đó là tôi.Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó.Đừng nghĩ rằng.Điểm được phần mình thì thôi.Còn ai khổ mặc họ.Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ.Của người.Chính là đau khổ.Của mình.Giúp cho người là giúp cho mình.Dưới nghĩ như vậy.Chúng ta sẽ vui hoài.Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui.Ngược lại chúng ta có làm được các điều vui.Trong lớp váy quy y của quý phật tử có bốn câu kể của vật kg.Chưa em à.Chúng thiện phụng thành.Tự tịnh kỳ ý.Thị trấn chư phật giáo.Không làm các kiểu à.Dân làm các điều lành.Giữ tâm ý trong.Là lời chư phật dạy.Không làm các điều ác.Là giữ giới được ngăn ngừa không tạo các tội lỗi.Dân.Làm các điều lành.Là sống chí tâm đạo đức.Việc làm lớn dịp là nhỏ nào.Mình cũng sẵn sàng là.Sẵn sàng giúp.Đối mà tu.Trước còn tung.Mà cứ nghỉ đi chùa tụng kinh lạy phật đủ rồi.Ai khổ mặc họ.Thì chưa phải thật tu.Chúng ta sống trong lòng xã hội.Nên mỗi cái xấu mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ.Ảnh hưởng tới mình.Cho nên người khổ thì mình cũng khổ.Người vui mình cũng vui.Điều trị bài chia rất nhau.Cho biết khổ đi được vui.Đứa nào chúng ta tu trong thực tế.Đừng nghĩ chỉ có cúng phật.Tụng kinh mới là tu.Hiểu như vậy là hẹp hồ.Chưa thông số.Thêm một nhịp nữa.Có nhiều phật tử biết làm lành đáng giữ.Mà cứ gặp tai họa liên miên.Biển tự nghĩ.Cả đời mình làm lành.Mà sao đây cứ tay hoài.Máy tới quả kia.Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu.Bởi thầy tu.Cũng không đi tới đâu.Khổ cũng chẳng khổ.Vậy thì tú làm chứ.Tôi tự nói nếu quý phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phim.Thì khi gặp.Họ.Đâu có giận không.Chắc chắn là không.Còn nếu người đó.Từng làm tiền.Chỉ khi gặp mặt họ.Tao thấy dễ thương hay dễ ghét.Thấy dễ ghét nhi.Như vậy.Do có sự quán hình.Nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui.Có khi còn muốn làm cho họ đau cổ nữa.Bữa nào tôi ví dụ.Như vậy chúng ta nghĩ rằng.Mình chưa từng làm tốt.Trữ tình hải người đó.Mà tại sao họ lại hại mình.Sự thật.Hiện tại.Mình chưa từng làm gì tối với họ.Nhưng biểu những năm về trước.Hay những đời trước.Mình đã từng làm khổ họ.Bây giờ gặp lại.Tự nhiên.Họ có ác cảm cho mình đi.Đó.Làm gì chúng ta để gieo nhân từ trước.Rồi cũng có những người.Chưa từng là bà con thân quyến gì của mình.Chưa từng là bạn thân của mình.Mà tại sao thấy mặt họ ta cứ đi.Dị tranh dễ thương dễ vẽ.Đối với mọi người.Đó là do đâu.Nhi đời.Hỏi chưa tạo dân tốt hay nhưng tối với mình.Nhưng nhân đời quá khứ còn thở.Trên nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghép ngay.Người mình thấy dễ ghét đó.Người khác lấy cái dễ thương.Trên hiếu người ta ghét nhau hết.Chắc từ doanh.Khó có chồng có vợ phải không.Như vậy chỉ thấy rằng.Có nợ nần.Quan trái với nhau.Nên mới gặp lại.Nên nhiều người kể lại trong.Tướng mà có chị xin việc làm.Từ đâu cũng được nhận hết.Còn có chị.Chính chủ thấp nhất.Cũng không được nhận.Giờ đó chị quán chắc xã hội bất công.Mà không biết tại dương tú của mình đã tạo từ trước.Có lẽ đời trước.Mình làm cho nhiều người ghét quá.Nên bây giờ.Ai thấy mặt mình.Cũng không thèm nhìn không thèm thương.Còn chị kia từng giúp đỡ cái này.Người nó.Nên đời này tan rã.hai nghìn.Cũng thấy dễ thương.Như vậy dễ thương dễ vẽ.Đều có nguyên nhân.Nguyên nhân ấy tự ái.Cũng từ mình mà ra.Chúng ta hiểu được.Lý nhân quả trong ba đời.Thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa.Được tốt hay bị tốt.Đều có nguyên nhân của nó.Chứ không phải ngẫu nhiên mà đau.Nhưng người thế gian không hiểu nhiều vậy.Giờ đó cứ quán các xã hội bất công.Ưu đãi người này.Bạc đãi người kia.Ai được ưu đãi.Điều cho phước lành của họ.Ai bị bạc đẩy điều cho những tội lỗi của họ mà ra.Hiểu như vậy chúng ta mới thấy.Sống trong cuộc đời.Mình công quán.Hướng dẫn ai hết.Người xử xấu.Mình không trách họ.Mà trách mình hồi xưa không thiếu.Nên bây giờ bị người ta bạc đãi.Cứ tự nhé.Tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi.Cũng đúng thôi.Đối với người được ưu đãi.Thì mình khen hồi xưa chị anh ấy kéo tôi.Nên bây giờ.Được người ưu đãi.Đó là gương cho mình bắt chước.Giờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi.Cũng không buồn.Khi mình bị bạc đãi.Dương vị là người biết tu.Chẳng những giới cư sĩ.Mà dưới quốc gia cũng vậy.Có người ở trong chúng.Ai cũng thương.Có gì.Ai cũng ghê.Cứ mỗi khi bị quai bị.Nói nhận nói với mẹ mình.Thì mình tưởng vũ.Cũng phải thôi.Tại hồi xưa mình không khéo tôi.Như vậy sẽ không giận không phiền ai hết.Thấy người tu được thương mình mừng theo giờ bắt chữ.Ráng tu tiên.Sau sẽ được như vậy.Tube.Là.Không có tâm quán hờn không có tâm đố kỵ.Nếu không thì.Chúng ta cũng giống như người đời thôi.Ở trong chúng.Thấy hai được thầy thương huynh đệ rủ nhau ghét cay ghét đắng.Người ta.Đó là tâm đố kỵ.Translate xấu kiếm cách này cách kia hãy vậy ta.Như vậy thì thật là trễ.Không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả.Dò biết rõ được lý nghiệp báo nhân quả trong ba đời.Chúng ta mới có hình dạng.Khùng quá.Còn không bi.Thì chúng ta dễ hướng dẫn quá.Miu lê.Là chướng trên đường tôi.Đức phật nói pháp tứ đế.Một là cũ đi.Hay.Tập đi ba là diệt đi bốn.Đậu đen.Cụ đế là cái khổ của kiếp người.Tranh già bệnh chết.Dân trí.Là khổ.Các cứu khổ nè.Tự nhiên.Thì có nguyên nhân.Có nguyên nhân.Nguyên nhân là cặp ý.Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ.Biết nguyên nhân đau khổ rồi.Chúng ta phải làm sao.Phải tiêu diệt.Gọi là diệt đi.Diệt đấy là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ.Nếu diệt hết kinh doanh đau khổ.Quả đau khổ chấm dứt muốn diệt hết.Khổ.Thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt đó là.Đậu đen.Khổ.Là nhân vật quả của đau khổ.Đạo làm như.Quả của những bài giải thoát.Nếu dùng đạo để tiêu diệt hết nguyên nhân tập đếm.Thì chúng ta sẽ hết khổ.Hết khổ là nick.Tây ninh gọi là diệu đế.Diệt đi là việc hết nguyên nhân đau khổ.Nên được an vui.Kinh điển phật dạy chúng ta tu.Phải lý nhân quả nhằm đền tản.Kích khổ nào cũng có nguyên nhân.Biết nguyên nhân rồi phải kêu rẹt nguyên nhân.Thì.Khổ mới hết.Phật tử chúng ta thường hiểu lầm.Do chúng ta có ghi tạo dân tham lam nóng giận.Nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ.Lúc đó.Mình cứ.Ca cổ.Là do người khác làm cha.Mà không nhỉ gì nhưng tham lam nóng giận của mình.Mời chú cổ vì sao.Như vậy tu là phải việt nhưng tham lam.Việt nhưng nóng giận thì khổ mới không còn.Ba cứ tham lam nóng.Không còn thì hết khổ nghi.Sự việc chúng ta có.Khổ là gì ba cứ.Như vậy.Muốn hết khổ.Phải diệt tập nhưng đi ra đau khổ.Bìa kế tập dưng đau khổ thì được ăn.Những dịp.Không có nghĩa là nói suông.Mà phải có phương pháp.Phương pháp đó.Gọi là đạo đi.Tôi thường hay đó.Đạo phật là thực tế.Là cụ thủy.Chứ không phải huyền bí ở xa tôi.Nhưng phật tử chúng ta bây giờ.Kiếm đạo phật trở thành huyền bí.Tại sao.Như quý phật tử vi ý.Mình còn nóng giận.Tham lam là còn đau khổ.Như vậy đau cổ là bệnh.Bệnh đốt bắt nguồn từ sự nóng giận tham lam.Nhưng từ giấy cho.Thanh tra các bệnh ngủ.Biết được vi trùng gây bệnh rồi.Thì phải kiếm thuốc trị vi trùng.Thuốc trị vi trùng.Là đảo đế.Tiêu diệt được vi trùng.Làm chữa bệnh khổ.Khổ mới hết.Ví dụ người bị bệnh dại.Bác sĩ xem thúy bệnh này thuộc gì đi chừng nào.Tìm được như trùng sinh ra bệnh rát nè.Rồi mới cho toa thuốc.Bệnh nhân.Theo toa thuốc.Mua thuốc gì uống thì vi trùng sẽ chết.Bệnh được.Nhưng.Có người thấy bác sĩ chuẩn.Lại không chịu xem bệnh không chịu sinh ra thuốc.Mà cứ chấp tay thưa bác sĩ.Cho tôi làm bệnh.Lúc đó.Chị nói sao.Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái ngại tôi tin bạn.Đức phật tử nói.Ngày lễ vui thì thuốc.Chúng sinh có bao nhiêu thứ bệnh.Phật có bao nhiêu tuổi.Trung tâm có tám mươi bốn.không tiềm năng.Thì đức phật có tám mươi bốn ngàn pháp môn để chị.Thuốc nào trị bệnh đó.Bây giờ chúng ta tới phật.Không xin thuốc.Mà cứ chấp tay.Kinh phật cho con khỏe.Chúc con vui cho con hạnh phúc.Niệm phật phải làm sao đây.Chắc phật cũng lắc đầu thôi.Phật chỉ có khả năng biết bệnh cho thuốc.Con tuần lý thuốc gì uống.Là của chúng ta.Đó là hạng người thứ nhất.Hận người thứ hai.Triệu chứng bệnh lý to.Những đêm ta dễ đọc.Đọc tới đọc lui đính thuộc lòng.Mà bệnh vẫn không hết.Cái này tới kiện thầy.Sao tôi đọc hoài.Mà không hết bệnh.Bác sĩ sẽ nói sao.Tôi cũng bó tay luôn.Quý phật tử thấy mình có giống như vậy không.Phật dạy kinh.Để chúng ta biết phương pháp tu.Bây giờ.Mình không chịu tu.Mà cứ đọc kinh cho phật nhiêu.Đọc một thời gian rồi đó.Đầu tu mấy năm mà không hết phiền não.Kinh thuộc lòng bỏ phiền não không.Chắc là tại sao.Tại vì chúng ta giống hệt người được pha thuốc mừng quá.Các loại thuốc hay.Cái đêm khuya vì này người kia.Tôi có toa thuốc hay.Tuổi đọc thuộc lòng.Như vậy hết bệnh chưa.Trên đường tu chúng ta phải thật tu.Chứ không phải chỉ thu mà bằng hình thức bên ngoài.Nghe kinh bát nhã.Đang số cái gì thuộc lòng.Câu đầu là.Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời.Chiếu kiến ngũ chuẩn dây thun độ nhất thiết khổ.Nghĩa là.Bồ tát quán tự tại.Khi hạng siêu trí tuệ bát nhã.Ngày xưa chí tâm vẫn đều không.Niềm qua hết tất cả phủ nạn.Quý vị.Từ trước đến giờ.Được mấy trăm lần rồi.Mà có qua rước cũng nạn chưa.Dương vị là đọc toa thuốc.Chứ không phải uống thuốc.Tình hình phật nói lời vàng đều.Lời đúng sự thật.Mà mình chỉ biết đọc lời đó.Chứ không chịu.Ứng dụng tube.Nên không có hiệu quả rồi đổ thừa tu.Phật không có kết quả.Lỗi tại anh.Trong kinh.Phật dạy về trí tuệ bát nhã.Có chia làm ba phần.Văn tự bát nhã.Quán chiếu bát nhã và thật tướng bát-nhã.Ngày thái hư ở trung hoa.Nhí danh tử bất nhảy như con thuyền.Quán chiếu bất nhảy như chiều.Hai mấy đuôi tôm.Thật tướng bát-nhã như bờ bên kia.Người muốn qua sông.Đến bến đò.Có đòn.Thuyền đậu sẵn.Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đối.Không chịu chiều với.Không chịu quay máy.Thì chừng nào qua tới bờ bên kia.Chắc tui thuyền một có rồi chìm luôn.Chữ qua bờ không.Trứng cá.Học rang tự bát nhã.Là học lời kinh phật dạy.Mình phải thôi.Trái tim sắt.Tức là quán chứ.Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình cho những.Buồn.Cách quấn là đủ.Nước gió lửa.Tổ hợp lại thành thân.Rồi thọ quận.Tướng vĩnh.Hình những thức vững đó.Hợp âm.Thân tâm lý là tướng duyên hợp.Xem cho thú đó.Chỉ thúy nói là một giả tướng tạm bợ.Chứ không có.Thấy rõ ràng như vậy.Nhất định cổ tích nào cũng qua hết.Thân đã không thể.Thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn.Mình đã không.Thì bệnh quảng cũng không thể.Do thích tất cả đều công thực nên khổ nạn nào cũng qua hết.Không còn bị cách thứ trở ngại.Từ không bị trở ngại.Chúng ta mới đến được bờ bên kia.Đó là thật tướng bát-nhã.Là chủ giải thoát an toàn.Như vậy người tu phải đủ ba trận.Văn tử quán yếu.Rồi mới tí thật từ.Bây giờ.Chúng ta mới chỉ có dân tự thôi.Mà đã hài lòng.Giấy chủ chân tử đối.Thuốc lòng bao nhiêu ký.Cái đêm.Đại chúa tể.Giống hệt như đứa bé đi học.Thuộc bài gì.Trả cho thầy cho cô.Công.Cách lại.Như vậy làm sao chúng ta hết khổ.Làm sao chúng ta qua được bờ bên kia.Đó là chủ chân thật.Mà lâu nay chúng ta quên.Ký hiệu mơ màng.Đường ngữ đọc nhiều kinh là tôi giỏi.Cho nên.Có phật tử đi chùa.năm trăm mười lăm.Mà hỏi đã hết phiền não chưa.Thì chỉ bước chân.Hai chục phần trăm.Còn tám mươi% vẫn như cũ.Mấy cô ở chùa cũng vậy.Tu mười lăm.hai mươi lăm.Nếu.Hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết.Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não.Làm gì không thật tình ứng dụng.Đúng là.Bật dậy.Bưởi không ứng dụng để.Nên tiền ảo không.Tiền ảo có.Tức tội lỗi không.Việc gì.Tu mà vẫn khổ hoài.Người đời thường nghĩ quyết thầy quý cô trong chùa thì lúc nào cũng cười.Lúc nào cũng tươi vui.Nhưng có khi bút thần.Gặp một hai cô ngồi.Đó là tại sao.Tại vì con phiền não.Nên cảm tết niệm buồn.Buồn mất.Mà không hết khổ.Là gì tôi chưa đúng.Chưa đến nơi.Qua pháp chứ đấy.Chúng ta thấy rõ.Phật giáo.Viêm đau khổ.Tiêu diệt đó.Chứ không đói yêu diệt quả đau khổ.Trong kinh đại bát niết bàn có bài kệ.Nguyên nhân chữ hán.Chương trình vô thường.Thí sinh việt pháp.Tân việt việt vỹ.Tích diệt duyên.Nối các thành tiêu thường.Các hành là thân hành động.Tâm lý hành động.Giờ tất cả tuổi canh ngọ.Của muôn dân.Điều gọi là hà.Các thứ đó đều vô thường.Điều xuân diệu.Gia đình mới.Chương trình vô thường.Quý dàn ý.Như lúc chúng ta còn trẻ.Thi đấu.Rồi lực một thời gian nhìn lên đầu kéo dài sợi tóc bạc.Lực một lúc nữa.Thì thấy.Phân nửa tóc bạc.Chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thú bông.Đó.Ru thường chuyển biến dần dần.Và không bao giờ dừng lại.Thân như vậy tâm cũng như vậy.Một dòng chuyển biến không ngừng.Muốn sự muốn gì.Ở trước cũng vậy.Như ngày nay.Chúng ta khi được căng già bê tông.Thấy.Chắc đi chết máy.năm mươi năm sau đó cũng phải thương.Có cái gì không đổi dời.Không biến chuyển cho.Biết rõ như vậy thì được.Làm.hai mươi thủ.Nếu.Thì đất thái nguyên diện không đổi thay.Còn nó đổi thay thì hết thật rồi.Trần anh.Các hành.Lạc vô thường là phát thanh việt.Dương vị muốn sự buôn vật ở trên thế gian là vô thường là sang việt.Nếu làm du thư.Là xin việc rất là đau khổ.Già cổ bệnh là cổ chết là khổ.Chính vì vô thường đó.Mà đi tới hải ngoại.Bởi vậy là đau khổ.Truyền hình vô thường là dư đưa đến quả đau khổ.Dì nói là phát tên gì.Tình chúng ta không còn mãi mãi như vậy được.Kinh diệt nghiệp chỉ.Là sinh viên.Bài viết rồi thi trình diễn viên.Tức lặng lẽ là vui.Lặng lẽ đó là niết bàn.Hikaru thường sinh tử lặn.Clip bàn ăn.Yoosun mới lại ăn lạc chân.Dương vật.Phật dạy chúng ta tu từ phát thanh.Kiếm lần đến vô sinh.Kinh dị.Là đau khổ.Ru sang lạc an vui.Thế thì tube.Là tìm vui hãy tìm cổ.Mà muốn tìm vui.Thì trước phải biết hổ biết hổ mới tìm vui.Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ.Tân cổ.Mà nghĩ là vui.Thì đâu chịu bỏ khổ.Cho nền đức phật nước hữu.Để chúng ta.Nhận thức chính trắng cuộc đời là đau khổ.Chúng ta bước cố gắng tiêu diệt nhưng đau khổ.Nhiệt huyết nhân đau cổ.Thì biết thật là vui.Như vậy có thể kết luận.Đạo phật bi quan không.Nếu từ hỗ đi tới hết khổ.Thi đấu.Là đạo diệt khổ đưa chúng ta tới chỗ an vui.Vậy mà nhiều người mới nghe đó.Mực nước ngủ đi.Cuộc đời.Là đau khổ.Niềm nói đi.Bật bi quan.Mà không ngờ.Nước hồ.Là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy.Để tăng tìm việc tiêu diệt nguyên nhân của nó.Thì đau khổ hết.Đau khổ.Được an vui vĩnh viễn.Unit ba.Chúng ta là những thành giả đang cố gắng.Nam dương lên cho mục đích em vui giải pháp.Cũng như người leo núi.Từ viết chân lý.Muốn đem tới chết đuối.Thì lúc đầu.Khổ khi vui là nhọc nhằn.Là cổ.Nhưng khi lên tới chết đuối rồi.Ngồi im lặng không cho mát liền da khỏe.Thảnh thơi.Như vậy.Đang leo núi.Lực khổ nhưng đến chết đuối.Làm gì.Cho nên trên đường tu.Chúng ta chịu khó.Hữu cơ.Làm cho mà.chín mươi tám giữa cách giảm đau khổ.Thì huyết rừng đó chúng ta sẽ được an vui.Công phu.Gọi là tùng.Nhiều người nghe nói tube.Niềm bị méo mó là tua.Thì phải bị hành.Minh họa bảo vô chùa tu.Phải thức khuya.Dậy sớm tụng kinh ngồi thiền.Phải ăn muối ớt muối tiêu.Wap dự đoán.Hiệu khác.Vậy mới là tu.Dì tôi làm mà.Chữ tàu.Hàng.Nghĩa là two.Phải thực hành lời phật dạy chứ không phải tu hành là hành.Để kết thúc bài này.Tôi vẫn lời thiền sư mãn giác đời lý.Để nhắc cho cái gì thấy kinh phật.Ra đầy đủ.hai mươi.Lúc này gần.Nghề làm bột bài thơ.Chung cư.Bách khoa.Xuân đó.Mất wi-fi.Sự trục nhãn tiền quá.Lẩu tuần đầu thượng nay.Mặc dị xuân tàn hoa lạc tận.Zing tv.Giải nhất chi mai.Như vậy bài kể trên.Có giống bài kệ này không.Một bên là chưa thành vô thường một bên đó.Tương cứ bách khoa.Đôn đốc bách hoa khai.Tuần thứ tức là mùa xuân đi.Rồi.Thì trăm hoa rụng.Mùa xuân đến.Thị trâm qua nữ.Gia vị qua ruộng hoa nữ.Theo dòng thời gian full.Hạ thu đông.Thời gian chuyển biến thì tình dục theo đó cũng chuyển.Thời trang làm giao thừa.Cũng vô thường.Dương vật muôn vật trong cõi đời này.Điều chuyển biến như một dòng nước.Nó cứ trôi đi không rủ.Hai câu cá.Từ chục nhãn.Quá lão tùng.Thử đi.Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay.Tay trang tăng trưởng.Thì có người theo thời tiết cũng như vậy.Mới ngày nào tốt ăn bây giờ nó lại trên đầu tóc đã bạc rồi.Dương vật cong có gì dừng lại được.Bốn câu thơ này.Nói linh dòng đời.Là một dòng sông việt đổi thay.Con người cũng theo đó.Mà thay đổi không rủ.Nhưng hai câu cá.Chúc lý thú.Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận.Đình tiền tạc giải nhất chi mai.Chứ bảo mùa xuân qua rồi thì qua rụng hết.Bởi vì đêm hôm ở trước sân. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com