Sử Thượng Tối Cường đạo Diễn

Lượt nghe : 97,075 57 người đang nghe

Giới thiệu :

– “Hàn đạo lại bước phát triển mới điện ảnh?, cái kia phải xem ah, không phải vậy ta liền cùng thời đại tách rời” —— một vị phổ thông khán giả. “Năm nay Oscar đã ban Hàn Thu đạo diễn rồi, bất quá chúng ta hiện tại đã tại đặt riêng sang năm Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cúp rồi, danh tự nha, vẫn là khắc Hàn Thu.” —— Oscar. “Là hắn phong phú nhân dân văn hóa sinh hoạt, là hắn Hoằng Dương Hoa Hạ bác đại tinh thâm văn hóa, là hắn để tinh thần của chúng ta có thể thăng hoa, cảm tạ hắn, cảm tạ Hàn Thu đạo diễn.” —— Nhân Dân Nhật Báo. “Hắn là mạnh nhất trong lịch sử đạo diễn, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!” —— Time Magazine.

sử thượng tối cường đạo diễn