sư tôn của ta siêu vô địch

– “Đồ nhi muốn trở thành hùng bá một phương cường giả, sư tôn có thể giúp một chút ta sao?” “Có thể.” “Đồ nhi muốn trở thành diệu thủ hồi xuân thần y, sư tôn có thể giúp một chút ta sao?” “Có thể.” “Đồ nhi muốn trở thành tuyệt thế vô song kiếm hào, sư tôn có thể giúp một chút ta sao?” “Có thể.” “Đồ nhi muốn đạt được Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ ưu ái…” “Dừng lại, đó là ngươi sư nương!” Thẩm Thiên Thu mỗi ngày bề bộn nhiều việc bồi dưỡng cường giả, đợi đến ngày phá toái hư không, mộ nhiên quay đầu, mới phát hiện đồ đệ đã ngàn ngàn vạn. “Vô địch ta.” “Nuôi dưỡng một đám vô địch đệ tử, rất phiền.” Nhẹ nhõm sư tôn lưu, thường ngày khôi hài văn.
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM