ta chỉ nghĩ ăn lợi tức

thế giới quá nguy hiểm, yêu giới, ma giới nhìn chằm chằm . thân là thế giới bài danh năm mươi vị trí đầu không tới tông môn đệ tử, giang trường phong một chút cũng không muốn trảm yêu trừ ma, càng không muốn tranh bá thiên hạ . linh mạch phụ cận, có thể tồn khoản tu vi: lợi tức hàng tháng, 0 . 2%, nửa năm lãi suất, 1%, lãi hàng năm 2. 5% .” “lấy tiền phương thức: nhất niệm động, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể lấy tiền .” gởi ngân hàng: “năm trăm năm tu vi: 48 năm, lợi tức: 600 năm, số dư: 1100 năm tu vi .” yêu ma hoành hành, gian trá biến hoá kỳ lạ, vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, thường xuyên tới vài cái khóa giới đại năng, thuận tay đập chết một mảnh … nguy hiểm như vậy thế giới, muốn sống, đó chính là trạch lấy không ra khỏi cửa, ăn thật ngon lợi tức . sống không được chứ, tại sao muốn tìm đường chết ? thẳng đến trạch 80 năm ngày ấy, sư tôn đi cầu hắn xuất môn: ngươi đã ngao chết hết thảy sư huynh sư tỷ, trở thành đại sư huynh, van cầu ngươi xuất sơn đi.
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM