Ta Chính Là Muốn Khổ Luyện

Lượt nghe : 63,236 69 người đang nghe

Giới thiệu :

ta tại trong mộng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy địa ngục! nhất hoành nhất thụ, không phục liền làm! đây là một cái thất phu tóc húi cua ca, cơ bắp bạo quân đánh mặc hết thảy yêu ma quỷ dị chuyện xưa.

ta chính là muốn khổ luyện