ta có một cái bảng thuộc tính

– ngô dụng tuổi tác : 26 thực lực : ngự linh đồ thể chất : 3.8 linh lực : 3. 6 công pháp : trang thứ ba ngự linh giả cơ sở tâm pháp (tiểu thành) độ thuần thục : 34 ∕ 500 man ngưu quyền (tiểu thành) độ thuần thục : 12 ∕ 500 . . . nhìn xem chính mình bàn tay vàng, ngô dụng biết, hắn muốn trâu bò!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM