Ta Có Một Gốc Thế Giới Thụ

Lượt nghe : 72,097 47 người đang nghe

Giới thiệu :

, , – ngã hữu nhất khỏa thế giới thụ (ta có một gốc thế giới thụ). mang theo thế giới thụ xuyên việt cự thiên thế giới trang hạ, yên ổn lấy cuộc đời mình, yên lặng lớn mạnh, chờ đợi lấy phong khởi vân động, lại có một ngày lần nữa xuyên việt không tầm thường nhân sinh càng thêm không tầm thường quật khởi. chú thích: cự thiên thế giới trọng lực là địa cầu gấp mười lần, mà cự thiên thế giới phổ thông nhân tộc chỉ có thể nâng lên tự thân ngang nhau thể trọng lực lượng, nếu như đi vào địa cầu cũng có thể giơ lên cự thạch ngàn cân do đó ghi chú rõ, cũng không phải là thân thể bản chất biến hóa, mà là tại tiểu thế giới áp chế nhỏ đi, bày ra uy năng hơi có biến hóa.

ta có một gốc thế giới thụ