ta có một mặt chiêu hồn phiên

tỉnh lại sau giấc ngủ, lục tiểu lương đi tới một quỷ dị thay nhau nổi lên, yêu quỷ hoành hành thế giới, cũng trở thành một nho nhỏ bộ khoái. cũng còn tốt có một mặt tổ truyền chiêu hồn phiên, thu hồn là có thể trở nên mạnh mẽ! dùng chiêu hồn phiên hấp thu một con huyết oán, ngươi tương kỳ luyện hóa, hồn khí +10, huyết khí +50, oán khí +50; hấp thụ oán khí, ngưng tụ chú oán, có thể giết người trong vô hình! dùng chiêu hồn phiên hấp thu một con xinh đẹp nữ u hồn, ngươi không nỡ tương kỳ luyện hóa, uẩn dưỡng u hồn, mỗi ngày hồn khí +5, linh khí +5. dùng chiêu hồn phiên hấp thu một con ngàn năm minh hồn, uẩn dưỡng minh hồn, mỗi ngày linh khí +500, huyết khí +100, hồn khí +100, minh vương khí +100; thu được 《 bất động minh vương công 》, tu luyện chí đại thành, minh vương kim hồn, vạn kiếp bất diệt! dùng chiêu hồn phiên hấp thu một con tử kim long hồn, long hồn quá hung, ngươi không thể làm gì khác hơn là tương kỳ luyện hóa, linh khí, huyết khí, hồn khí hết thảy tăng cao! có khác chân long khí vô số! ngươi dùng chân long khí tu luyện 《 chân long bác thiên thuật 》, đại thành sau khi, long uy cái thế, thân thể như rồng, chích thủ già thiên! . . . . . . ngươi giấc mơ có một ngày, vung vung lên phiên, chính là âm phong nổi lên bốn phía, vạn hồn chạy chồm! nhưng đến một ngày kia, ngươi đột nhiên phát hiện, nguyên lai chiêu hồn phiên cũng không phải như thế dùng là. . . . .
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM