Ta Có Thể Phục Chế Vạn Tộc Thiên Phú

Lượt nghe : 81,752 21 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Trọng sinh đi qua, chưởng huyết chi Thánh Châu, phân tích tất cả huyết dịch. Cho ta một giọt thánh báo huyết, ta có thể nhanh như chớp Cho ta một giọt Thánh Hùng huyết, năng lực ta nát sơn hà Cho ta một giọt Thánh Long huyết, ta có thể bay lượn Thiên Địa … Chỉ cần một giọt máu, ta tức là tôn! main trọng sinh về thời niên thiếu đời trước là Huyết Tôn , truyện ko hệ thống nha Gần 900c Nói chung là main có Thánh Huyết Châu có khả năng lấy thiên phú Linh Thú cho mình sử dụng Cảnh giới đầu : Ở Lam Vân giới, tu sĩ đẳng cấp chia làm Luyện Khí cảnh, Linh Nguyên cảnh, Kết Tinh cảnh, Chú Thai cảnh, Linh Thai cảnh năm cái đại cảnh giới. Trong đó Luyện Khí cảnh, chia làm 1 đến 10 trọng.

ta có thể phục chế vạn tộc thiên phú