Ta Có Vô Tận Thọ Nguyên

Lượt nghe : 60,425 44 người đang nghe

Giới thiệu :

một lần ngoài ý muốn, tiếu nhiên chuyển kiếp đến đông thần giới! ở chỗ này có tiên hoàng cao thượng nhìn xuống chúng sinh, có đại đế lưu danh vạn cổ, mà tiếu nhiên phát hiện hắn sở hữu một loại thể chất đặc thù nhất trong thiên địa này – hỗn độn bất diệt thể! mặc dù tuổi thọ của hắn là vô tận, nhưng mà loại thể chất này lại không thể tu luyện. ngay tại tiếu nhiên dự định dựa vào phụ thân là chuẩn đế của hắn trải qua cuộc đời còn lại thì thời gian thương thành xuất hiện. công pháp giá một tỷ năm tuổi thọ? mua! đốt cháy tuổi thọ có thể tăng lên tu vi? vậy trước tiên đốt 100 triệu năm! vào giờ khắc này, tiếu nhiên mới biết rốt cuộc thể chất của hắn mạnh mẽ đến mức nào. cảnh giới : phàm cảnh, trúc cơ cảnh, thần thai cảnh, hóa long cảnh, đạo cảnh, thủy cảnh, nguyên cảnh, chân cảnh, thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh, chân tiên cảnh, tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh, nghiệt cảnh, (siêu thoát), hóa nghiệt cảnh, thần vương cảnh, thần quân cảnh, thần đế cảnh!

ta có vô tận thọ nguyên