ta đế quốc chiến tranh trò chơi

nguyên tố triều tịch thung lũng dần dần đi xa, thượng cổ tinh linh quang huy cũng tan biến ẩn lui. vương quốc loài người bắt đầu quật khởi, trước có sài lang nhân vòng vây, sau có thú nhân trở về. tại cái này gió nổi mây phun đại thời đại, tất cả chủng tộc đều tại phấn khởi phấn đấu, cái này đến cái khác mới phát chủng tộc bắt đầu leo lên mảnh này sân khấu. đối mặt cái này đại tranh chi thế, suren mang theo « đế quốc quật khởi » hệ thống phụ trợ đi tới cái này ầm ầm sóng dậy thời đại.
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM