Ta Lão Bà đến Từ Lol

Lượt nghe : 60,982 62 người đang nghe

Giới thiệu : , , – Cầm nữ: Mỹ nhan cự nhũ! Annie: Hừ, Ta mới không muốn ăn quái dị kẹo que đấy! Cửu Vỹ Yêu Hồ: Mời cưng chìu yêu ta đi! Miss Fortune: Làm như vậy cảm giác thật không sai nha! Nữ cảnh sát: Xin Zhao: Trường thương vẫn còn, XX đem ra! Ta: Ngươi cút! Đây là một cái muội khống mang theo một đám nữ anh hùng ở mạt thế ở giữa đùa giỡn lưu manh không đúng là trừng gian diệt ác cố sự! Mạt thế pháp tắc: Không nhân quyền, không đạo đức, không pháp luật, trọng yếu nhất, đừng hắn sao đàm luận cảm tình. Mạt thế bên trong, sống sót, mới là trọng yếu nhất. Mạt thế bên trong, ta không muốn làm anh hùng, nhưng không nghĩ mất đi chính mình người cuối cùng tính. Zombie khắp nơi, động vật dị biến, pháp luật đổ nát, đạo đức không có, thú tính Huyết tinh, thiện và ác lựa chọn! Nếu muốn sinh tồn, chỉ có liều mạng! Lại xem ta như thế nào mang theo một đám nữ anh hùng, ở nơi này ngày diệt vong ở giữa cầu sinh! Bên trung thường gọi bằng biệt danh, cho lol nhiều tự biết ai thôi. Sẽ ko edit. ví dụ : Cầm nữ : DJ Sona Ánh rạng đông nữ thần : Leona Cửu Vỹ : Ahri Nữ cảnh sát : Caitlyn Thợ săn tiền thưởng : Miss Fortune Đao phong : Irelia

ta lão bà đến từ lol

Loading...
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 1
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 2
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 3
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 4
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 5
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 6
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 7
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 8
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 9
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 10
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 11
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 12
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 13
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 14
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 15
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 16
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 17
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 18
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 19
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 20
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 21
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 22
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 23
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 24
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 25
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 26
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 27
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 28
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 29
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 30
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 31
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 32
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 33
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 34
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 35
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 36
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 37
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 38
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 39
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 40
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 41
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 42
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 43
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 44
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 45
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 46
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 47
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 48
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 49
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 50
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 51
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 52
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 53
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 54
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 55
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 56
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 57
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 58
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 59
 • TruyenVietAudio - Ta Lão Bà đến Từ Lol - Phần 60