Ta Sư Thúc Là Lâm Chính Anh

Lượt nghe : 68,735 33 người đang nghe

Giới thiệu : , – Trương Kính xuyên qua rồi. Xuyên qua đến hơn một trăm năm trước Thanh triều năm cuối, quân phiệt cắt cứ thời đại. Thân ở loạn thế, thân là có chí thanh niên Trương Kính cảm giác mình hẳn là vứt bỏ thân phận đạo sĩ, không thể làm tiếp giả danh lừa bịp giang hồ thần côn, đi dương danh lập vạn, làm một phen đại sự! Cho đến, hắn gặp 《 Cương Thi Tiên Sinh 》 bên trong Cửu thúc… Yêu ma, quỷ quái, cương thi, cũng từng cái một đăng tràng… Được, ta còn là làm một đạo sĩ đi!

ta sư thúc là lâm chính anh