ta tại trấn dạ ti mở ra địa ngục chi môn

đoàn ngọc xuyên việt rồi, vậy mà trở thành đại vũ đế quốc một nhà thanh lâu nam hoa khôi. truyền thuyết thế giới này có địa hạ tu la tộc, có một ngày sẽ thẳng hướng mặt đất diệt đi thế giới. nhưng cái này cùng ta đoàn hoa khôi có quan hệ gì? đoàn ngọc hàng đầu mục tiêu liền là tìm một cái phú bà hoàn lương.
Dừng sau:   :   :    giây.