Tai ách Thu Dung Sở

Lượt nghe : 83,524 58 người đang nghe

Giới thiệu : – Phổ thông lại lại không quá phổ thông thám tử Ôn Văn, theo tinh thần bệnh viện sau khi tỉnh lại, phát xuất hiện tay phải của mình liên thông một cái tên là ‘Tai Ách Thu Dung Sở’ thần bí không gian, mà hắn có thể thu hoạch được bị giam giữ ở trong không gian này quái vật năng lực! Bắt quỷ hút máu, thu hoạch được cường hoành thân thể; Bắt quỷ hồn, có thể ẩn thân xuyên tường; Bắt hồ ly tinh, có thể mị hoặc khác phái… Tóm lại, vì thu hoạch được càng nhiều mạnh hơn năng lực, Ôn Văn bắt đầu cố gắng bắt quái vật, cũng bởi vậy bước vào quỷ quyệt siêu năng thế giới, thấy được ẩn tàng tại màn che xuống chân thực… … PS 1: Có 150 vạn chữ hoàn thành sách cũ, linh cảm bộ phận đến từ Cthulhu thần thoại cùng SCP hội ngân sách, nhưng chỉ là tham khảo nguyên tố, sẽ không rập khuôn, hi vọng mọi người thích.

tai ách thu dung sở