1 2 3

tâm can truyenvietaudio

sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, tân cam cũng không bao giờ nghĩ đến việc cưới anh. nói như vậy hình như không đúng? phải là… sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, tân cam trước nay không dám nghĩ đến việc cưới anh. bởi ngoài tình yêu, tân cam cô chẳng có một thứ gì. cha không phải cha của cô, mẹ không phải mẹ của cô, không danh phận, không thừa nhận. có được tình yêu của trịnh phiên nhiên đã là một thứ hạnh phúc xa xỉ tưởng như cô đi ăn cắp được, đâu còn dám mơ tưởng viển vông? anh đã cho cô tất cả, chỉ trừ một danh phận. vì ngoài cô, anh còn nhiều điều phải gánh vác. anh muốn cô chờ, tân cam có thể chờ được không? vì lời anh nói cô là tâm can của anh, cô có thể chờ được không?
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.