Tam Quốc Chi Triệu Hoán Truyền Thuyết

Lượt nghe : 71,906 54 người đang nghe

Giới thiệu :

– vượt qua đến đông hán mạt niên, trở thành bạch mã tướng quân công tôn toản con trai, ở cái này khói thuốc súng khắp nơi, chư hầu nổi lên bốn phía thời đại, công tôn tục lên ngựa hoành giáo, mang theo hắn từ mỗi cái triều đại triệu hoán đến văn thần võ tướng chinh chiến thiên hạ, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, đối thủ của hắn không chỉ có tào tháo lưu bị, còn có hạng vũ doanh chính lý thế dân vân vân. nhìn những kẻ địch này, công tôn tục hét lớn một tiếng: “ta có triệu hoán hệ thống nơi tay, ta còn sợ bọn hắn .”

tam quốc chi triệu hoán truyền thuyết