Tam Thốn Nhân Gian

Lượt nghe : 66,357 96 người đang nghe

Giới thiệu :

ngẩng đầu ba thước đã mất thần minh, lòng bàn tay ba tấc mới là nhân gian

tam thốn nhân gian