1 2 3

tặng hoa cho bách đồ từ từ đồ chi truyenvietaudio

thể loại: hiện đại, giới giải trí , 1×1, si hán trung khuyển đầu có bệnh công x minh tinh độc miệng thân thể có bệnh thụ, he edit:magic bean đừng để tên truyện văn nghệ hoa hè bên ngoài lừa gạt, thực ra tên truyện là “báo cáo trị liệu chướng ngại tâm lý công năng xx” bách đồ và bạn trai trước quen nhau ba tháng, cùng bạn trai trước trước kia quen nhau ba năm, cho tới hôm nay cậu vẫn là một xử nam. không phải bạn trai trước và bạn trai trước trước không được. mà là cậu không được. giới giải trí, thụ-kun có công năng trở ngại xx, côn-kun có bệnh thâm tình suốt đời, thân thể có bệnh vs đầu có bệnh, độc miệng thụ x biến thái trung khuyển công.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.