Tất Cả Chúng Sanh đều Mang Cái Nghiệp Của Chính Mình.Như Một Di Sản

Tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình.Như một di sản
Tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình.Như một di sản.Như người bạn đồng hành đi theo ta.Từ đời này.Qua đời khác.Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khi.Nên mới có cảnh chị đồng giữa chúng sanh.Rồi đức phật dạy kiếp cho xu hành nghe tìm trường hợp.Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh.Bàn tay luôn luôn đẫm máu.Hàng ngày sống trong sự giết chút và gây thương tích không chút xót thương.Dò tín hiệu sát tỷ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ bị quả báo chết đi.Nếu người kia luôn luôn thận trọng không hề xúc phạm đến tính mạng.Của ai.Sống xa cơn đau.Giấu mặt.Và các loại khí giới.Lấy lòng tự ái đối với tất cả chúng sanh.Giáo xứ không sát sanh ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ trường thọ.Nếu người kia độc ác luôn luôn tìm cách hại như.Luôn luôn dùng đấm đá và gundown đối xử với người.Do nít hung dữ.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ thương yếu bệnh.Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai.Dò đức thánh hiền lương du hòa.Nếu tái sinh trong cảnh người .Gửi ấy sẽ được mạnh khỏe.Nếu người kia thấy lỗ cộc cằn luôn luôn giận chữ chửi mắng.Huyền của kẹp.Do hậu quả của sự thô lỗ cộc cằn.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ xấu xí.Nếu người kia thân tao nhã nhặn.Dù ai có chửi mắng thậm tệ.Cũng không hề quán giận.Giá tìm cách trả thù.Gió hậu quả của không thấy thân nhảy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Người ấy sẽ đẹp đẽ.Nếu người kia có tấn đúng chỉ thèm thuồng ham muốn lợi chân của.Khác.Không biết tôn kính người đáng kính.Luôn luôn chứa chất lỏng kinh dị.Hiệu quả của tính tất đốc anh chị ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người không có ảnh hưởng.Nói gì không ai nghe làm gì không ai theo.Những người kia không có tính đố kỵ không thèm thuồng ham muốn gửi dân của người khác.Biết tôn trọng người đáng kính.Không chứa chất lỏng kinh dị.Do ảnh hưởng của tâm không ghen tị ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người có thấy.Nói gì cũng có người nghe.Làm gì cũng có người theo.Nếu người kia không bao giờ biết bố thí được gì .Vô tính kêu kiệt.Báo hiếu giật tài sản sự nghiệp của mình.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn những người kia vào lòng quảng đại.Bố thí cúng dường.Vui lòng quảng đại dụng đại lý.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người giàu có dư dả.Nếu người kia không biết phục thiện tính kiêu hãnh.Không tôn trọng gửi can kính.Do tính nhậu mạnh giặt vô lệ.Biển tái sinh trong cảnh người.Trả lời người đi tìm thấp hèn.Gửi chibi phụ kiện tỉnh không kiêu hãnh.Biết tôn trọng người đáng kính.Dò đức tính biết phục thiện.Giờ có lễ độ ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người sang trọng quyền quý.Nếu người kia không chịu đến gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải.Giá phân biệt chính tả.Điều gì nước thực hành.Và điều gì không nên thực hành.Điều gì nên làm.Và điều gì không nên làm.Điều gì đến lại phước lành cho ta.Và điều gì dẫn ta đến tình trạng phá sản.Vô tình.Kiếm học hỏi ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người chúc.Nếu người kia cố công tìm đến bất đức trọng tài cao đại học hỏi.Do sự học hỏi chính đáng ấy.Nếu tái sinh trong cảnh người.Sẽ là người thông minh trí huệ.Sau khi chấm dứt pháp thì.Giảm cân lishou ha tín thọ phụng hành lời phật dạy.Lại nữa chẳng thấy đức phật.Một hôm.Rùa ba mươi bốn.Thân thành điểm ý kiến đức phật và thưa ra.Bạch đức thế tôn.Có phải người dùng cho vua chúa quý tộc.Sau khi mãn chung sẽ sinh vào vòng vui chúa quỷ.Con người nào dòng nuôi lệ thấp hơn.Thí sinh vào vòng nô lệ thủy.Có đúng vậy không.Phật bảo.Đại dương nên viết trên đời có bốn hạng người.Một.Từ tối đi dạo tối.Hi.Từ tối đi ra sáng.ba.Từ sáng đi dạo tối.bốn.Từ sáng tím đến sáng.Thế nào là từ tối đi dạo tối.Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự khổ.Thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu.Lấy làm việc ác chẳng khác nào từ chỗ tối.Đi vào chỗ tối tâm khổ sở hơn.Gửi từ chỗ tối đi đến chỗ sáng.Là người sinh ra đời từ thân.Cho đến vật chất không bằng ai.Nhưng hỏi ý thức đó là nhịp xấu đời trước.Nên ăn năn sám hối.Phát tâm cúng.Bố thí làm lành lánh dữ.Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp.Cho hiện tại.Giá tương lai.Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối tức là người này sinh ra đời.Cảnh giàu sang.Nhưng không biết tạo thêm phước lạnh.Lại còn tham lam keo kiệt.Yuka.Ống hút.Tạo nhiều ác nghiệp.Người như thế chẳng khác nào.Từ chỗ sáng đi vào bóng tối.Nghèo núi.Hèn khổ đau.Gửi từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng.Là người có cân lành rồi chứ.Đơn xin vào nhà tôn quý.Tưởng cảnh giàu sang.Lại tiếp tục bố thí cúng dường.Làm nhiều việc thiện trên kính dưới nhượng.Người như thế là từ chỗ sáng đến đến ánh sáng tốt đẹp.Thân cao hơn.Lại nữa một thời đức phật an trú ở thành phố làm gì.Giường thắng lâm.Một hôm.Hoàng hậu monica đi đến đức thế tôn.Sau khi đánh lễ rồi ngồi xuống một bên bạch rằng.Bạch đức chí tôn.Do nhân duyên gì.Có một số nữ nhân.Dùng sắc xấu hình dáng hạ lý.Nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu.Ảnh hưởng uy tín.Theo những gì vô duyên gì.Có một số những nhân.Dùng sắc số.Hình dáng hệ liệt.Nhưng lấy giàu sang.Tài sản nướng.Sự hữu lớn.Uy tín ảnh hưởng đến.Siêu nhân gì cho chuyên trị.Có một số những nhân.Dùng sắt xinh đẹp.Nhưng lại nghèo khổ tài sản ít.Sở hữu.Ảnh hưởng uy tín.Nguyên nhân gì cho duyên gì.Có một số những nhân.Dùng sắt xinh đẹp.Thủ thắng giàu sang.Tài sản lớn.Sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín.Phật dạy.Niemowlaka.Bị người ta nói động đến một chút.Liền nổi nóng sừng xổ sân hận.Gây hứng bất mãn.Lại không biết cúng dường cho chứ vậy sao mua.Bản em lưng.Thức ăn giật xuống.Giải mã.Xe cũ giường nằm chỗ ở.Đèn đuôi.Thuốc uống.Tính tình keo kiệt.Thấy người khác được lợi giữ.Cung kính tôn trọng tỉnh lễ cúng dường.Thì cân tỉnh tức tối.Tôi buộc bởi các anh chị.Người đó sau khi từ bỏ cõi đời này.Tái sinh trở lại.Dò xuân hạ.Kiêu kỳ.Đơn lãnh thọ thân thể xấu xí.Hình dán hạt điều.Nghèo khổ.Tài sản.Sở hữu ích.Ảnh hưởng quy tính.Này monica.Nếu nữ nhân nào hết phẫn nộ não hả.Dầu bị nối tóc.Liền nổi nóng sừng sổ gây hứng.Biểu lộ sự bất mãn quán hận.Những người này biết cúng dường có xa mua bà la môn.Món ăn vặt uống.Giải mạch xe cũ giường nằm chỗ ở đèn nuốt thuốc uống.Tỉnh không kêu.Thấy người khác được lợi trưởng cung kính tôn trọng đáng để.Cúng dường.Thì không cân tí tức tối.Người ấy sau khi mạng chung.Tái sinh trở lại.Dò xuân.Đơn vị quả báo dung sắc xấu.Hình dán hạ lý.Nhờ bếp cúng giường đến hưởng được phước báo giàu sang.Tài sản nướng.Uy tín ảnh hưởng.Này malika nữ nhân nào không nổi nóng lão hạc.Tuy bị nói nhiều.Không biểu lộ phẫn nộ.Xuân.Bắt ma.Dị ứng.Những người này kéo.Không biết cúng dường cho sa-môn bà-la-môn.Món ăn nhật uống giải.Xe cũ giường nằm.Chú xứ.Đèn bút thuốc uống.Tấn hai đứa kia.Nhìn thấy người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng đáng lẽ.Đúng rồi.Thì cân tỷ.Tức tối.Tôi buộc phải ganh tị.Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này.Gái xinh cởi.Nhờ không sân hận.Nên dùng sắc xinh đẹp thủ thắng.Giọt keo kiệt không biết cúng dường bố thí nên phải chịu cảnh nghèo khổ.Tài sản sở hữu ích.Ảnh hưởng uy tín.Này monica nhân nào không lão hạc.Vì bị nói nhiều nhưng không nổi nóng nổi sân.Không có biểu lộ xuân hạ.Gây hứng bất mãn.Người này lại hay cúng dường cho chưa chị sa-môn bà-la-môn.Món ăn vặt uống giải mật.Xe cũ.Giường nằm chuối sứ đèn bút thuốc uống.Tính tình không kêu kiệt.Thấy người khác được lợi trưởng không ganh tị tức thì.Gửi đó sau khi thân hoại mạng chung.Tái sinh trở lại.Nhờ không sân hận biết cũng giờ.Nên thưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp.Giàu sang.Tài sản nhiều.Sở hữu lớn.Ảnh hưởng uy tín lớn.Sau khi phật thuyết giảng tâm.Hoàng hậu malika thưa rằng.Mặt nước tía tô.Bắt đầu từ nay.Con sẽ không phấn độ nào hả.Dù biết nói nhiều con cũng không đóng trần quán thử.Dì hương bẩn.Con sẽ cúng dường cho chứ gì sau mưa.Bản demo.Món ăn giật uống giải mật.Xe cũ giường nằm.Chúa xứ.Đèn đút thuốc uống.Cái người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng đáng lẽ.Cúng trường.Con sẽ không quên tỉnh tức tối.Thật diệu tây.Bạch chí tôn.Mong ngày nhận con làm nữ cư sĩ.Từ nay chưa đến ngày mà bạn chung.Đức phật hứa hả.Chuyển giao vũ dưới cho hoàng hậu monica.Rồi lại thuyết pháp về ý nghĩa vô thường.Mọi người đều rất quả tu đàng hoàng.Phật nói kinh nghiệp báo sai.Dịch giả.Thích tuệ thông.Tôi nghe gì.Bút thối nhỏ.Phật truyền kỳ đà.Vườn cấp cô độc.Bây giờ phật bảo trưởng giả lực đẹp và tử thủ cha.Ta sẽ chỉ ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt.Không phải lắng nghe.Kéo gì nhớ và suy nghĩ.bảy thủ cà ráp.Phật báo chúng ta.Tất cả chúng sinh có liên quan với nhịp nương tựa nơi nhiều.Thương nghiệp tự chuyển.Do nhân duyên ỉa có phân ra.Thượng.Trung hạ.Sai khác chẳng đi.Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo đức bình.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo khi thấy yếu.Quạt công nghiệp.Phim chúng sinh được phước báo vì thế mà.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ phạm.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh.Được phước báo dòng họ cao thủ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh của cải.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo.Chỉ biết say.Không đúng nhân quả.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo của trí dân trí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhạc quỷ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời chụp giới.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.Quạt công nghiệp hiếu chúng sinh bị quả báo cứu.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên chị.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào miền ra.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh làm mà chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh cũng.Cũng làm.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước vui sao vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh vào mà tham lam bạn sẽ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được thơm vui mà tâm chẳng vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh được tầm vu.Mà thân chẳng vui.Quạt công nghiệp hiếu chúng sinh được thân tâm đều vui.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui.Vậy có dịp khiến chúng sinh tuổi thọ tuổi hết.Mà.Chẳng hết.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tui hết.Mà tuổi thọ chẳng hết.Vật thất nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều ở.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ.Cả hai đều chẳng.Mà đoán tử tất cả.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh đoạt vào đường.Mà thân hình đẹp.Mày mắc đoan trang.Màu da tươi sáng.Được mọi người thích nhỉ.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh nơi đường á.Mở thương hình xấu xí.Giá vé thu nhỏ.Người chẳng thích nhìn.Quạt công nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường áp thân miệng hôi thối.Các trang kiếm khu.Và có chúng sinh tập hạnh thế gian mười bất thiện nghiệp bị ác báo bên ngoài.Hoặc chúng sinh tập hạnh thế gian mười điều thiện nghiệp được phước báo thù thắng bên nhà.Ví như có chúng sanh lễ phật lễ thấp.Được mười thứ phước báu.Bố thí pháp được mười phước báo.Cúng thí lồng báo được mười phước.Cúng thí trung linh được mười phước.Thú y.Được mười phước.Cúng trí chém bác được mười phước báo.Cũng thức ăn nước uống được mười phước báo.Cúng cái gì.Được mười phước.Cúng thị hương hoa.Đức mười phước báo.Cũng phí để sánh được mười phước báo.Cung kính chắp tay được mười phước báo.Cũng chích thuốc trị bệnh được mười phước báo.Cũng thi cầu bắc qua sông rạch được mười phước báo.Cúng thí chủ chưa được tám phước báo.Cũng thích khăn lau được sáu phước.Cũng thi cuối lòng được sáu phút báo.Đó là.Được nói tên pháp môn các nghiệp sai khác.Phật báo chữ k có mười thứ nghiệp.Kiếm chúng xin việc quả báo cuộc sống ngắn ngủi.Triết học là mười.Một là tự làm nghiệp sát sinh.Hay là khuyên người khác sát sinh.Ba là thế người việt giết.Bốn là thấy chiếc hại xinh tâm vui theo.Năm là đối với người mà mình quá ghê.Muốn họ bị tiêu diệt.Sáu là thấy người mình quá ghét tiêu diệt.Xin tâm vui mừng.Bảy là ngoại bào thai.tám là dạy người tự hủy hoại thân.Chính là xây dựng lò sát sinh.mười là tự làm vũ khí chiến tranh và giải người tàn hại lẫn nhau.Do mười nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi.Lại có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài.Thế nào là mười.Một là tự vẫn không sát sinh.Hay là quên người không sexy.ba lạc thế người việt không sát sinh.Bốn là thích người khác không sát sinh.Tâm xin vui mừng.Ngâm là thấy người nhật bị giết.Tao phương tiện.Giúp thoát khỏi nhạc chế.sáu là thứ mười sự chết.An ủi trăm họ.Bảy là thấy người sợ sệt.Giúp họ được bình an.tám là thế chắc đau khổ quảng đà.Khởi tâm thương.Chính là thấy các hạng nặng cấp.Luyện khởi tâm đại tử vi.mười là thường bố thí cho chúng xin các thức ăn nước uống.Do mười nhịp trên được phước báo sống lâu dài.Đây nữa cứ mười nghiệp kiếm chú xin bị quả báo nhiều bệnh tật.Những gì là mười.Một là youtube đánh đập tất cả chúng sinh.Hay là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập.Ba lát thêm người việt đánh.Bốn là thấy người đánh.Tâm sinh vui mừng.Năm là nổi loạn cha mẹ.Kiếm tâm synchro.Sáu là nổi loạn hiền tháng.bảy là thứ người bệnh hoạn đau khổ thì xin tâm vui mừng.tám là thứ người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình không vui.Chính là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh.mười là do ăn đêm chưa tiêu hết.Mà lại ăn thêm.Do mười nghiệp dư.Đơn vị quả báo nhiều bệnh tật.Lại nữa có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh.Thế nào là mười.Một là chẳng thích đánh đập tất cả chúng sinh.Hay là khi người khác chẳng nên đánh đập.Ba lát khen ngợi.Công dụng khoai.Bún là thấy người không đáng.Tam sinh duyên.Năm là cung kính cúng giỗ cha mẹ.Già những người bệnh lạ.sáu là ký hiệu thánh vịnh hoàng.Chăm sóc cũng như.bảy lần khiến người bệnh hoạn vui vẻ.Thì mình rất hoan hỷ.bảy:năm mươi bệnh khổ.Thì cho thuốc.Hay là khuyên mọi người giúp đỡ.Chính là tiếng người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ.Mười là đối với các thức ăn nước uống.Tử vi giáp tý đổ.Do mười nhịp tim.Nên được phước báo ít được.Lại nữa có mười nghiệp kiến trúc xin việc quả báo xấu xí.Những gì là mười.Một là thích khởi tâm sự ân hận.Hay là thích nuôi dưỡng lòng sân hận.Ba là si mê giết người.Bốn là náo loạn chuối sứ.Năm là đối với cha mẹ không có tâm máy tính.sáu là đối với các bậc hiền tháng.Tâm không cung kính.Vậy là chiếm đoạt của cải sinh sống và vườn của hiền thánh.tám là đối với những nơi thấp miếu thờ phật.Đoàn dịp đèn sáng.Chính là thấy người xấu xí khinh khi chê bai.mười là học theo các việt á.Lại nữa có mười nhịp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính.Những gì là mười.Một là không xưng hận.Hay là bố thiết quần áo.Ba loại yêu kính ông bà cha mẹ.Bún là tôn trọng bậc hiền tháng đầu.Năm là thường tu vẽ trang sức thích hợp phật chùa.sáu lập quyết dọn sạch sẽ nhà cửa chân giường.Bảy là sang bằng nước trong tăng giảm.tám lộc quét rửa thấp phật.Chính là thấy người xấu xí.Chẳng xin lòng kim chi.Bà lại khởi tâm cung kính.mười là thế người sắc đẹp.Liền biết nguyên nhân quá khứ để gieo trồng phước đức.Nên hôm nay kết quả sắc đẹp.Bùi nghịch.Nên được phước báo sắc đẹp.Lại nữa cứ mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo lý thuyết.Những gì là mười.Một là xinh khởi tâm thật đúng.Hay là thấy người khác được lợi.Thì mình xin tâm thiện nữ.Ba là thấy người kia bất lợi.Thì mình sinh trong quan hệ.Bốn là thiếu người khác được danh dự tốt.Thì dân ca.Năm là nếu thấy người khác mất danh dự.Thì sinh tâm vui vẻ.sáu là thối thức tâm bồ đề.Và phá hủy hình tượng phật.Bảy là đối với cha mẹ của mình và hiền tháng.Không có tâm hầu hạ quân chính.Tám là chỉ khuyên người tu tập nghiệp huy thấy ý.Chính là làm chướng ngại sự tu hành của các.Có đạo cao đức trọng.mười là thấy người nguy thấy tiếu xinh tâm không chê.Do mười nhịp trên.Kiến chúng sinh bị quả báo tức quỳ thế.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được huy thế mạnh.Những gì là mười.Một là đối với chú xin tâm không thật đổ.Hay là thấy người khác được lời tâm sự vui mừng.Ba là thấy người khác mức lợi tâm khởi thương xót.Bố là thấy người khác được tiếng khen tốt sinh trong vui.Năm là thấy người mất tiếng trên tốt.Thì khuyên vũ.Chị ôm lòng buồn phiền.Sáu là phát tâm bồ đề tạo hình tượng phật.Bảy là đối với cha mẹ mình chạy truyền thống.Cung kính phòng thờ.tám khuyên người xã bỏ nghiệp đi tuyến.Chính là khuyên người tu hành hạnh đại y đức.mười là thấy người thân y.Chẳng xin lòng kim chi.Chia buồn nhịp trên được phước báo gì thế lớn.Lại đứa lớp mười nhịp hai kiến chúng xin việc quả báo dòng.Hấp hành.Những gì là mười.Một là chẳng biết tính tra.Hay là chẳng biết kính mẹ.Ba là chẳng biết tính sao môn.Bốn là chẳng biết kính bà la môn.Năm là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi.Chẳng quý kính.sáu là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường.bảy là thứ cấp bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi.tám là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ.Chẳng dân thêu.Chính là đối với những lời dạy của các bậc hiền nhân.Cũng chẳng thỏ cháu.mười là kinh nguyệt dòng họ thấp hèn.Cho mười nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn.Lại nữa có mười nhịp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng.Những gì là mười.Một lát heo biết kiểm tra.Hay là khéo biết kín để.Ba là heo biết kính sabo.Bốn là khéo biết kín bản demo.Ngâm là cung kín.Giờ giúp đỡ các bậc tung chưởng.sáu là phụng thờ sư trưởng.bảy lần gặp các bậc tung trưởng tiếp đón mười người.tám là tôn kính.Nhưng theo những lời dạy bảo của cha mẹ.Chính là đối với những lời dạy bảo của điện ảnh.Tuồng kín thỏ giáo.mười là chẳng tin vĩ dòng họ thích hàng.Do mười nghịch lý.Được phước báo.Dòng họ cao thủ.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng xin việc quả báo tài xế.Những gì là mười.Một là tự làm việc trộm cướp.Hay là khuyên người khác trộm cướp.Ba là thiên lời việt trộm.bống thấy người trộm cướp sinh trong vui mừng.Năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm.sáu giờ đối với tài sản của bậc thánh.Thì chín.Bảy là thấy người khác được lợi tâm không quan hệ.tám là làm chứ ngại.Không cho người khác được lợi.Chính là thấy người khác bún.Không xin tâm tùy hỷ.mười là thấy đời đói.Thiếu tâm không thương xót.Mà lại còn khởi tâm vui mừng.Do mười nhịp trên bị quả bắn tài sản.Lại nữa có mười nhịp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều.Những gì làm.Một lát để diệt trộm cướp.Hay là khuyên người khác không chọn chứ.Ba là thiên lời việt không trộm cướp.Bốn là tiếng việt khác không trộm cướp.Xin tâm vui mừng.Năm là thường cúng dường những tài.Đến đuôi sống cha mẹ.sáu là đuổi những bậc hiền thánh tôn trưởng.Thường cung cấp cho những vật cần thiết.bảy là thứ người được lợi.Xin tâm vui mừng.tám là thím người cầu lợi.Kỳ tạo phương tiện giúp đỡ.Chính là tiếng người bố thí sinh tâm vui mừng.mười là thế người đời đói rét.Khởi tầm thường.Do mười nhịp trên.Nền chín chúng sinh được phước báo.Tài sản nhi.Lại nữa cứ mười nhịp hai kiếm chúng xin bị quả báo tạp chí.Những gì là mười.Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sao môn đại đức thích trí huệ.Hay là chuyển chạm pháp.Ba là chẳng hay thỏ kỳ tu tập chín pháp.Bốn là khen ngợi phát tài.Năm là đối với phật pháp luận.Chẳng nói cho người biết.sáu là hương cận người ta kiếm.bảy là xa lìa bậc thánh trí.tám là khi người pháp hàng tài chính.Chính là xã bỏ chínk.mười là thấy người gian ác gucci.Kim chae hủy bán.Do mười nghiệp dư.Nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiếm.Lại bữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo ký trơn trí.Những gì là mười.Một là khéo thì thử hỏi các bậc sau môn thông minh trí huệ.Hay là diễn tuyết thiện.ba lạnh nghe chưa giữ gìn.Giá truyền bá rộng rãi.Bốn là thuyết pháp chân chính thì khen ngợi.Năm là thích thuyết pháp chân chính.sáu là gần gũi người trí huệ.bảy là thu thập.Giữ gìn chính pháp.Tám lệ tinh tấn tu tập nghe nhiều.Chính là ta điều ác tà kiến.mười là thấy người gian ác gucci.Chẳng xinh tâm kim chi.Zombie nhịp trên.Điều khiển chúng xin được phước báo trí huệ chân chính.Lần nữa cứ mười nghiệp khiến chúng xin việc quả báo loại địa ngục.Những gì là mười.Một là thương làm việc cực hát.Hay là miệng nói lời cực.Ba là ý nghĩ điều cực.Bốn là không tin nhân quả.Không có kiếp sau.Năm là không tin nhân quả.Chúng xin trước sau không thay đổi.sáu khởi cái thấy không có nguyên nhân.bảy:ba mươi cái thúy có người.tám là khởi tham.Shin.Si.Mạng như schín.Chính là khởi kiến chấp thân chiến.Viên kiếm.Tài chính.Giới cấm thủ.mười là chẳng biết báo à.Vào mười nghiệp trên bị quả báo gọi đi.Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh.Những gì là mười.Một là thân làm điều ác bậc trung.Hay là miệng nói điều ác bậc trung.Bàn là ý nghĩa nghiệp các bậc trung.Bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp.Ngâm là từ phiền não xuân hạ.Khởi ác.sáu là từ thiện đảo si mê khởi ác nghiệp.Bảy là chửi mắng chúng sinh.tám lần lão hạc chúng sinh.Chính là bố trí vật không thanh tịnh như.Thịt cá.Dâm nữ.Thuốc độc.Vũ khí giết người dân trần.mười lăm phạm dưới tài.Do mười nhịp trên.Kiếm chúng xin bị quả báo súc sinh.Lại nữa có mười nhịp hai kiến trúc sinh bị quả báo nhạc quỷ.Những gì là mười.Một là hưng làm nghiệp nhẹ.Hay là miệng nói nhịp nhẹ.Ba là ý nghĩ nghiệp nhẹ.Muốn là khởi nhiều lòng tham.Năm là khởi tham dự án.Sáu là trực bố.bảy là tài chính.tám là cái gì.Lý thuyết tài sản ngay đó điều chế.Chính là do bệnh khổ đối khác mà trước.mười là bức não khô khác mà chết.Do mười nhịp tim.Bị quả báo nhạc quỷ.Lên lửa qmười nghiệp hay khi chúng sinh bị quả báo attila.Những gì làm.Một là thân lập nghiệp nhẹ.Hay là miệng nói điều ác nhẹ.Ba là ý nghĩ điều ác giả.Bốn lạnh kêu mà.Năm là ngã mạn.Sách.Tăng trưởng mạnh.bảy chất có cái ca.Giày những lịch sử của ta.Mở phim tam quốc.tám là mình không có đạo đức.Mà cho là mình có phá đảo.Chính là mình không bằng người.Mà lại cho thằng mình hơn người.mười là hồi hướng cách lành để được xin việc cõi atula.Do mười nhịp trên.Điền kiến chúng xin việc quả báo attila.Lần nữa có mười nhịp thai khiến chúng xin được phước báo.Những gì là mười.Một là không sexy.Hay là không trộm cướp.Ba là không tả chân.Bốn là không giọng nữ.Năm là không nói lời thêu dệt.sáu là không nói lời đâu.bảy là không nói lời ác khẩu.tám là không tham lam.Chính là không xưng đế.mười là không tả ký.mười thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt.Do mười nhịp tim.Đơn khiếu chúng sinh được phước báo sinh trong loài người.Lên lửa có mười nghiệp phiếu chúng sinh được phước báo trời chụp dưới.Đó là đầy đủ những điều thắng diệu.Để tu hành tăng tiến mười nghiệp thiện.Lại nữa có mười.Hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới.Chú gọi là tu hành.Còn rơi rớt mười nghiệp thiện.Cùng các bậc thiền định tương.Lại có bốn.Hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.Một là chuyển qua tất cả tưởng về sắc giới.Diệt những cách có đối với tưởng chân dung.Dầu định không vô biên xứ.Hay là vượt qua tất cả không sức.Thức thứ đỉnh.Bà đã vượt qua tất cả trước cứ định.Giao lưu sở hữu tú.Bốn là vượt qua vô sở hữu thứ gì.Vào phi tưởng phi phi tượng xứ đi.Do bốn nhịp trên được phước báo trời vô sắc giới.Lê công nghiệp hay kiến chúng sinh quyết định thọ phước bảo.Nếu người ở chỗ phật.Phát tăng.Giờ người thì giới mà biết cung kín bố thí cúng dường.Doanh nghiệp hiện này phát nguyện hồi hướng tức được giáng sinh vào khỏe.Đó gọi là quyết.Có phước báo.Lễ tốt nghiệp hay khiến chúng sinh không quyết định có thọ quả báo.Nếu tao nghiệp làng.Chẳng phải là tâm trí thành trí trí.Làm rồi chẳng tu tập thêm.Lại chẳng phát nguyện hồi hướng nơi thoại shin.Đó gọi là không nhất định có được quả báo.Là công nghiệp hay kiến trúc xin việc quả báo xin dẫn dùng viên địa hạ tim.Là do cá nhân đội trước không biết nương nơi phật pháp tăng.Già đại chúng tôi học để tạo.Lại không phát nguyện hồi.Do tạo nghiệp như thế.Đơn xin vào dùng pin địa hạt.Thỏ quả báo hoặc tốt.Cuộc sống.Lại có dịp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố.Lại do cái nhân rồi trước ở nơi phật pháp tăng thanh tịnh chỉ giới.Giờ để chúng khởi tâm cúng dường bố thí.không lít.Giờ siêu nhân tu học.Do thiện căn này.Phát nguyện cầu xin trung quốc lại được gặp à.Giận nghe chính pháp thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thương hiệu.Là công nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa.Là gì chúng xin ấy tao nghiệp địa ngục.Không có tâm hổ thẹn lại chẳng điều tra.Không biết sợ sợ.Ngược lại xin tầm hoan hỷ.Trận cầu sám hối mà tạo thêm ác nhỉ.Chồng chất nhiều.Như đề-bà-đạt-đa dân.Vô nhị đỏ.Nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở nhiều.Lại nữa có nghiệp khiến chúng sinh hoạt vào địa ngục.Giấy triệu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu.Chọn súng đầy đủ tuổi thọ cho ông địa.Là gì chúng sinh lý tạo nghiệp điện.Tích lũy thành rồi.Sau đó.Xin tâm sự.Hữu.Ta đi ỉa.Sám hối từ bỏ.Chẳng có tâm tạo thêm.Doanh nghiệp vinh.Nên đã chào địa ngục.Sau đó hối hận.Đền chí thọ phân nửa số tuổi dưới địa ngục.Ruồi chết yểu.Trận sống hết tuổi thọ ở địa ngục.Như vua a xà thế.Giết cha.Rồi sau đó ăn năn sám hối.Bị tội tám triệu tiền.Luyện được thoát ra.Nhìn đó.Đức thích tùng với kẹo.Nếu người tạo trọng tội làm xong rất ăn năn.Sám hối chặn tái phạm.hai trừ căn bản.Nay công nghiệp làm mà chẳng muốn tập.Là gì chúng sinh ấy thân khẩu ý đừng.Tàu cát.Tạo ruồi trong sinh đôi.Hũ cantavil.Rất tử anh đăng.Lấy trắng tạo kiên nữa.Đó gọi là làm mà chẳng.Lại có nhịp tập mà chẳng làm.Là gì chúng xin ấy tự mình chẳng tạo nhịp.Nhưng do tâm áp dạy người làm ác.Nó gọi là tộc mà chẳng làm.Lễ tốt nghiệp cũng làm cũng to.Là gì chúng xin tự thấy mình tạo cách nhiệt khác rồi.Bác năm mươi sửa đổi.Lê công táo tin.Dịch vụ dẫn người khác cùng.Đó gọi là cũng làm.Cũng huy.Nay công nghiệp chẳng làm chẳng chậm.Là gì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ.Cũng chẳng dại người khác tạo nghiệp nhân dân.Đó gọi là.Chẳng lẽ.Trọn tập.Lấy quốc nghiệp ban đầu vui sau khổ.Là gì chúng sinh ý được người khuyên thực hành bố thí.Họ anh chỉ bún không keo kiệt.Nhưng sao lại hối hận.Siêu nhân chim đỏ sinh ra loài người.Trước tui dầu vui.Sao lại nghèo khổ.Đây công nghiệp bắt đầu khổ sao vui.Là gì chúng sinh mấy lúc nhỏ không bố thí.Sao được người khuyên bảo.Cố gắng bố thích chúc tức.Vũ khí rồi tâm quan nghỉ không hối tiếc.Do nhân viên đỗ.Sinh ra ở nhân gian ban đầu nghèo khổ.Sao lại giàu.Đó gọi là ban đầu khổ sao vui.Lại có nghiệp bắt đầu khổ sao khổ.Không tin bảo người bố thế.Địa điểm trận hai thực hành một chút bố thí.Siêu nhân chim ấy.Xin nhân gian bắt đầu từ nghèo khổ.Xào cũng nghèo khổ.Liên khúc việt bắt đầu vui sau cũng vui.Là gì trúc xin mấy gần thiện chi.Khuyên dạy thực hành bún.Đường xuân hoan hỷ.Mãi tu hạnh bố thí.Do nhân viên đó.Xin ở ngân giang ban đầu thời chào chuối.Sau cũng.Vui.Lễ cúng dịp nghèo mà vui thích bố thí.Là gì chúng suy nghĩ trước từng làm việc bố thí.Mà chẳng gặp.Hát văn.Sau đó lưu chuyển trong sinh tử.Xin vào loài người.Dò chẳng giáo được phước điền vào tam bảo.Hình nền phước báo nhỏ hẹp.Hoặc được khoảng.Giò xưa kia từng cặp bố thí.Đền chùa ở nơi nghèo.Mà thích thực hành bố thí.Nay công nghiệp nghèo mệt tham lam vẫn sẵn.Là gì chúng sinh ấy xa điều thiện tri thức.Không phiên bản người và chính mình cũng chẳng thực hành bố thí.Do nhân viên đốm.Xin lỗi bạn cùng lại.Tham lam bạn.Lại có nghiệp giàu mà tham lam bọn sản.Lạy chúa xin ấy chưa từng bố thí.Nhờ duyên lành.Gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần.Cúng dường tam bảo.Giò phước điểm thủ thắng.Nền tài sản đầy đủ.Trước chẳng tình tập bố thí.Nền tuổi dần.Mạch tăng âm.Nay công nghiệp vào mà hai bố thí.Là gì chúc xuân ấy gặp thiện tri thức.Tu hàng bún.Lại trêu được phước điền vào tam bảo.Do nhân viên đó.Giàu to nhiều của cải.Giải thích thực hành bố thí hay khiến chúng sinh được thân.Vui mở tâm trạng vui.Như phẩm phù mà có phí.Lễ cúng nghiệp hơi khiến chúng sinh được tầm vu.Mà thân chẳng vui.Như là hướng dụng.Là có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui.Như là hướng đầy đủ phước.Lại có nhịp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui.Nhưng phàm phu phu.Lại có nghiệp khiến chúng sinh mạng sống hết.Bản nhịp chẳng hết.Là gì chúng xin ấy từ địa ngục chết rồi trở lại xin chào điện.Súc sinh.Ngã quỵ.Chưa đến trời người.Angela phương trình cũng.Như thế.Đó vậy là mạng sống hết.Mà nghịch chẳng hết.Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết.Là gì chúng sinh mấy vui hết thì thọ khổ.Khướu hót.Thì có vui nhân dân.Đó gọi là nhịp hết.Mà mạng sống không hết khiến chúng sinh nghiệp và mạnh.Điều chẳng hề.Là gì chú xin ít từ địa ngục chết rồi.Xin chào loại súc sinh vật.Quỷ cho đến trời người angela phương trinh.Đó vậy là nghỉ.Giảm mạnh điều chẳng.Lại công nghiệp.Hai khí chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết.Là gì chúng xin ấy hết các phiền não.Nghĩa là cấp bậc tu đào hoa.Tứ đại hành.Anna hàng allah hướng dương.Đó gọi là nhịp.Giá mạnh súng đều hết.Lại có nhịp.Thầy chính chúng xin vào đường ác.Mà hình dung đẹp lạ.Mày mắc đoan trang.Da dẻ tươi sáng.Được mọi người thích nhỉ.Là gì chúng xin ai bị phiền não khởi dục.Do nhân viên không làm chủ được mà phạm giới.Tùy xin chào trường á.Bà trưng thủy tươi sáng.Chắc lồng đẹp bệnh.Da dẻ tươi nhỉ.Được mọi người thích nhỉ.Lễ cúng việt khi chúng sinh sinh nơi đường ác.Mà hình dung xấu xí ra thân xù xì.Người chẳng thích nhìn.Là gì chú xin ấy từ phiền não khởi phát giới.Do nhân viên ý xin vào đường ác.Hình dung xấu xí.Người chẳng thích.Lại có nhịp khiến chúng sinh gọi cho đường ống.Bị thâm miệng hôi thối.Các chân tặng cô.Đây chúng sinh ấy từ khi nào khởi phá dưới.Giờ anh đang suy nghĩ.Xin chuyển đường ống.Thân thủy tật nguyền.Hơi miệng hôi thối.Lại có mười nhịp face khi chúng sinh bị quả báo xấu bên ngoài.Là gì chúng sinh mấy thực hành mười điều ác.Cho nên chiều cảm đến các vật dụng bên ngoài.Điều trắng đầy đủ.Một lấy cho người kia hẳn sát sinh.Nền kín quả báo bên ngoài như chiến tranh.Thiên tài.Đĩa.Quả đất có gì bằng.Cây thuốc yếu ớt chân.Hay là do nghiệp trộm cướp nên siêu cảm đến thời tiết xấu.Dự thiên tai địa ít.Sương muối mưa đá.Xin nhiều sâu bọ châu chấu trần chân.Kiếm đời đối.Bà là do nhịp tà dâm.Nên chiêu cảm đến trực bên ngoài.Xin chào thầy nhiều hôi như.bốn:năm.Lại doanh nghiệp đông thọ chiều cảm bề mặt quả đất cao thấp trắng bằng.Có nhiều núi đồi và ngủ gốc cây hồng.sáu là do nghiệp ác hữu.Nền siêu cảm quả báo bên ngoài.Như có nhiều gói.Đá.Các.Xoài thu xấu.Trần thị tiếp cận.bảy là do nói lời thêu dệt.Đơn chiều cảm sinh ra quả báo bên ngoài.Như có nhiều cây cỏ dại.Cần nhỏ nhiều gai.tám để dương nghiệp than.Nền siêu cảm quả báo bên ngoài.Kiến hạt giống lúa nhỏ nét.Chính là do nghiệp dư.Nên chiêu cảm quả báo bên ngoài.Kiếm quả cây to sưng ra số nhám.mười là do nhịp đập kiến.Nền siêu cảm xin ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ớt.Thu hoạch quả ít cười.Do mười nhịp trên lên bị quả báo ác bên ngoài.Lại có mười nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài cái với mười điều.Ở trên.Biết là nếu có người nào biết cung kính lễ phật.Lễ thách thực phẩm.Xét được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sắc.Và giọng nói thanh tao.Hay là những lời nói ra.Điều được mọi người tin theo.Ba là ở giữa đại chúng không sợ sệt.Bốn là trời người yêu mến giúp đỡ.Năm là đầy đủ quy thế.sáu là những chúng sinh thú y thế.Điều đến gần gũi để giúp đỡ.Bảy là thường được gần gũi chư phật bồ tát.tám là đầy đủ đại phước báo.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chứng biết bạn.Nếu có chúng sinh nào bún pháp được mười thứ phước báo.Một là trí huệ sáng suốt nhanh nhé.Hay là thiên thần ủng hộ.Tránh khỏi nạn ôn dịch thiên tai địa.Trộm cướp giặt giả.Lao tù ác quỷ chấn độc thú dữ.Ba là người bệnh mau được lành.Lúc khốn khó sẽ được hàng thùng.Bốn là thân tâm an ổn sức khỏe dồi dào năm là kiếp lợi.Tôi không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc.Tự nhiên đầy đủ.Sáu là gia đình hòa thuận.Phước thọ lâu dài.Nói ra điều gì cũng được trời người kính mến.bảy lon gia trái chủ nhiều đời trước.Điều được giải thoát.Không cần gặp phải nạn toán thù.tám là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đây.Nếu nhẹ sẽ tiêu trừ.Còn nặng chuyển thành nhà.Chính là làm thân phụ nữ.Nút xả báo thân điện được chuyển thành nam.mười là sáu thẳng đường á.Đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được.Phamton.Tu hành chưa đến ngày thành công tác đã.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy lòng báo.Sẽ được mười thứ phước báo.Một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh.Hay là thân tâm an ổn lìa cách nhiệt não.Ba là tất cả thế gian kính trọng chẳng dám kim chi.Bốn là có đại uy tín.Năm là thường được gần gũi chưa.Chư bồ-tát.Những bậc có đại huy đức.sáu là thường làm chuyển lương khánh dương.Bảy là thường làm gương mẫu chuẩn đầu khuyên dạy người tu tập thiền.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chứng biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thích chung linh sẽ được mười thứ phước báo.Một lần người đó được âm thanh phẩm thiền.Hay là có danh tiếng lớn.Ba là tử vi tuổi mạng.Bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo.Năm là thường có lộn báo điện tử trang nhìn.sáu là có dòng ngọc báo để làm trang sức.Bảy là dán mặt doanh nghiệp.Người thấy liền hoan hỉ.tám là đầy đủ đại phước báo.chín làm bạn chung sinh lên cõi trời.mười lăm mau chín quả nhất.Những con chúng sinh nào phụ cũng y phụng.Xếp được mười thứ phước báo.Một là người ấy mày mặc đoan trang.Hay là giá rẻ trường lắm.Ba là buổi như không dính.Bún gà simsimi liền đầy đủ quần áo thưởng gì.Năm là giường nệm quý tốt che chở thân.Sáu là đầy đủ y phục có lòng hữu thỉnh.bảy lần người thú đều yêu kính.tám là đầy đủ của báo lớn.Chính là mạng hết được xin hỏi trời.mười lăm mau chứng biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy chén bát sẽ được mười thứ phước báo.Một lần vì ấy ở đời có tâm độ lượng.Ai là được thiện pháp thống nhúng.Ban lãnh địa tâm thái.Bốn là nếu khát nước.Thì dòng suối tự nhiên giọt ra.Năm là chẳng xin vào đường ngạ quỷ.sáu là được đồ dùng có ý trời zing.bảy là các địa bàn khác.Tắm là đủ đại phước báu.chín làm bạn chung xin hãy chờ.mười là mau chín biết bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thích cơm ăn nước uống.Xếp được mười thứ phước báo.Một là người ấy được sống lâu như cõi.Hay là được sắc đẹp.Bảo là được sức mạnh.Bún là được tâm an ủi.Dàn được vui ngại diện tài.Năm.Là được không sợ sệt.sáu là không tâm rồi nhé.Được mọi người kính ngưỡng.bảy là được mọi người yêu thương.tám là đầy đủ phước báo lớn.Chính là mạng chung xin hỏi trời.mười lăm màu chín lít.Nếu có chúng sinh nào cũng thích chạy chép sẽ được mười thứ phước báo.Một là đầy đủ phương tiện đi.Tốt đẹp.Hi.Là rút chân bằng phẳng anh.Ba làm gót chân mềm.bốn là bước xa nhẹ khỏe.Năm là tháng không bị mệt mỏi.sáu.Là những chỗ đi đi.Chuẩn bị chông gai mới.Làm tổn hại thân.Bảy là được sức thần thông.tám.Là đủ các giật nhu yếu phẩm.Vĩnh làm bạn chung xin cõi trời.mười là mau chín viết bài.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy hương hoa.Chế được mười thứ phước báo.Một là người ý ở đời sạch sẽ như hoa.Hay là thứ không vui như.Ba là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi.Bốn là tùy theo những chủ sinh ra.Căng mũi không.Năm là việt hương thế gian được mọi người quý.Sáo là thân thường thơm.Bảy là yêu thích thọ trì đọc tụng chính.tám là đầu.Phước báu.Chính là mạng chung sinh lên cõi trời.mười lăm màu trứng giúp bạn.Nếu có chúng sinh nào cũng thấy đèn sáng sẽ được mười thứ phước báo.Một là chiếu sáng thế gian gì.Hay là tùy chỗ sinh ra mắt thịt trắng bị hư hả.Ba là sống trong loài người được mắt phải trời.Bốn là đối với các phát hiện.Có trí huệ sáng.Nằm là tùy theo chiếu ở diệt trừ bóng tối.Sóng.Là được trí huệ sáng.bảy lạng lưu chuyện thế giang trường chẳng giáo chủ.Án tám là đầy đủ suốt báo.Chính làm bạn chung siêu quậy trời.mười là mau chứng điếc bằng.Nếu có chúng sinh đào cung kính chắp tay sen.mười thứ phước báo.Một là được phước báo thù.Hay là xin vào dòng họ cao quý.Ba là được thân sắc tươi đẹp.bốn là được giọng nói thánh gì.Năm là được lòng tre thắng chịu.sáu và đặc biệt tài dung.Vậy là được lòng tinh thần.tám là.Dưới thắng diệu.Chính là được nghe nhiều tháng chịu.mười.Trí huệ.Tháng giêng.Nếu có chúng xin bố thí thuốc trị bệnh được mười thứ phước báo.Một là tuổi thọ sống lâu.Hay là sắc thân sinh đẹp.Ba là có sức mà.Bốn là có nhiều típ.Năm là có nhiều bạn bè.Kiến trúc đồng xanh.sáu là tích khổ được nhiều an lạc.bảy là x bệnh hoạn ốm đau.Tám là tránh khỏi mỏi tay.Chính là được chư thiên nhiên là.Kính mến mười là thường được gần gũi với người thân yêu.Nếu có chúng xin cúi cầu bắc qua sông.Được mười phước báo.Một là nếu bị rơi từ trên cây cao núi cao.Bật rớt xuống hố sâu.Vực thẳm.Sẽ có một vật cản là.Không làm nguy hiểm đến tính.Nếu bị.Chưa tới sanh lên cõi thiên giới.Hay là những kẻ thù không làm hại được.Ba là kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của.Bốn là vua quan không quay thử.Năm là thoát khỏi mỏi tay.sáu là ở ngoài trời nắng.Không cảm thấy khó chịu.Bảy là ở cõi người hoặc hỏi trời khi cần xe voi.Hiện ra.tám là được xe ngựa quý chạy nhanh như gió.Chính là con voi quý bay trên hư không.mười chín chất đầu hỏa là hướng.Đoạn.Điện não chậm lương.Lịch việt nhí bà.Nếu có chúng sinh bố thí dù che được tám phút.Một là thân có bị lạnh nóng.Hay là thương không bị dính bụi giờ.ba trăm lẻ chín khỏi.Tay quá.bốn là ít bệnh ho.Không bị hằn.Năm là sắc thân có giá trị mềm mại.sáu là được chưa thiên nhưng loại kiếm chồng.bảy loại tâm trung.Không bị ô nhiễm bởi.Now.tám là nếu cần.Có cả trăm ngàn cây.Nếu có chúng xin bố thí khăn lau được sáu phước báo.Một là sắt thân phát ra ánh sáng.Hay là không dơ dáy bẩn thỉu.Ba là nước ra màu vàng óng ánh.bốn là.Sách mềm.Năm là buổi giờ không dính trọng hơn.sáu là có nhiều bay.Nếu có chúng sinh bố thì gối nằm được sáu phước báo.Một là có được muối trần thơm.Mướp hương sen.Hay là thân khẩu ý.Lục căn thanh tịnh.Có thể đặt các bậc thềm của xe.Dưới đề một tứ vô lượng.Ba là hiểu biết phát hành dưới.Định ngủ.bốn là tin tuấn thực hành.Thiên hạ.Dẫn đến chứng tắc thánh đạo.Năm là mau thành từ.Chán quá.sáu là hưởng sự an lạc trong tháng quả là thứ.Lấy quất lâm nghiệp của bậc thiện chí.Nghĩa là bậc thiện chí làm phước thiện bằng đức tin.Vui lòng từ bi trong trắng.Nơi nhịp gặp quả báo của.Sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Thân hình xinh.Được mọi người ngưỡng mộ.Hay là bậc thiện chí làm phước.Giữ tâm cung kính người.Tí.Xe hướng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Vợ con tôi.Giờ người làm công bạn bè dân.Điều cung kính dâng lời.Làm thêm.Phim dài.Ba là bậc thiện chí làm phước thiện.Thời hộp lúc như.Cúng giường giật.Thuốc uống đến chưa tỉnh heo.Chồng thời gian lắm.Cúng giường giật thịt.Đồ cần dùng đến chư tỳ kheo từ xa mới đến.Cúng dường giật thường với những nhu cầu cần thiết đến trưa chị heo sắp đi xa.Và những người đang bị bệnh ho.Đói rét.Sẽ hưởng được phước báu giàu sang.Nhiều tiền quá.Dạ cái cần thứ gì.Sẽ có được thứ ấy.Theo sự mong muốn của.bống bậc thiện chí làm phước thiện với tâm chế độ.Mong muốn cho mọi người hết quảng.Khổ đau.Xe hướng được phước báo nhiều tiền của.Giàu sang phú quý.Củ cải đầy.Cùng lúc.Năm làm.Thiện chí làm phước thiện.Không làm.Khổ mình chờ người.Tảo xoắn.Của bằng phi.Đem ra bố thí.Cúng.Sẽ được hưởng những phước báo nhiều.Giàu sang phú quý.Tất cả tài sản có bị thiệt hại bởi lửa cháy nước trôi trộm cắp.Vua chiếm đoạt.Da cá sấu.Pháo hoa.Lại có lâm nghiệp của bậc thiệu.Một lần người thiểu trí bố.Xíu đức nguyễn.Không có đức tin trong sạch nơi nhỉ.Và quả của nghiệp.Khùng của đức chương trình ứng dụng này.Cũng có phước báo giàu sang.Giường sắt thằng sửu.Không đáng ngưỡng mộ.Hay là người thiếu trí.Vũ khí không cung kín người thỏa thích.Bố thí không cung kính.Cũng có phước báo giàu sang.Nhưng lời nói bị coi thường.Trong gia đình và người khác không dây.Mà làm như.Hữu trí.Bố thí cúng dường không đúng thời không đúng lúc.Cung cấp phước báo giàu sang.Nhưng chỉ cần đến dịch.Không được giận ấy như ý.bốn.Là người thiểu trí bố thí không có tâm chế độ.Bố thí không có tâm chế độ.Cũng có phước báo giàu sang.Nhưng khi hưởng thụ của cải không được đầy đủ an lạc.Ngâm là người thiếu trí.Ngủ mình khổ người.Tạo ra tiền của không.Bố thích.Của mình khổ như.Cũng có phước bảo giàu sang.Những củ cải dễ.Thiệp hải.Bị lửa cháy nước trôi.Trộm cướp.Vua chiến đó.Kẻ thủ pháp.Sau khi đức thế tôn nói pháp này rồi.Trưởng giả thủ k phát huy lòng tin trong sạch.Rồi ông đứng lên đảng lễ phật thương.Bạch đức thế tôn.Hôm nay tỉnh ngày qua.Giá bàn.Đến nhà trưởng giả dựng đề.Là tra cứu con.Để cháu quá cho cha con.Và tất cả chúng sinh ngày đêm được an lạc.bảy giờ.Đức thế tôn chỉ lợi ích cho tất cả chúng sinh.Đền im lặng.Nhận lời thỉnh cầu.Thủ ca nghe phật nói rồi.Tâm sức vui mừng.Đáng lẽ sông lùi ra.Nói rõ quả bóng.Dịch giả.Hòa thượng thích viên giác.Ngày nay đại tướng đồng nghiệp trong đạo tràng trước cho thật rõ tục.Cách nhiệt.Dì quản lý của ác báo.Hình nền trái với nhiệt thù thắng tốt.Dĩ an.Nên phải đỏ trong ba đường dữ chạy khắc thú.Và sinh ra ở ngân giang.Để chịu chả quả táo đau khổ.Quả báo đau khổ như thế.Điều do nhân duyên túc trái đời trước đem.Bây giờ xả thân nè.Thọ thân cá.Beat yêu trả quả bóng mãi mãi không thôi.Bởi thế.Chư phật dạy chiều bồ tát.Dùng sức thần thông thiên nhãn.Thấy thích thị chúng sinh trong ba cõi.Thì hết phước rồi.Cứ theo nhịp báo mà đã vào các chỗ khổ.Thấy chúng sanh từ cõi trời vô sắc giới.Do tâm đấm trước thiên đình.Học gì mặn chung.Hết phước đã xuống cõi trời dục giới.Gì hết.Nên cũng có khi đoạn làm cầm thú.Những chúng sanh ở cõi trời sắc giới.Thì hết phước cũng phải xa đoạn như.Từ chỗ thanh tịnh và súng dục giới là chủ không thanh tịnh.Gì ở chỗ không chân tình.Nên trở lại thò lấy dùm.Dũng sang nợ xấu cõi trời dục giới.Khi hết phước đại xuống điện.Chiều dung lượng khổ.Chư phật và bồ tát là thấy chúng sanh ở trong nhân.Nhiều sức thu thập thiện được xin làm người.Ngày trong thân người cũng có nắng khổ.Tìm bạn chung.Phần nhiều lại đoạn giàu cách đường ab.Lại thấy chúng sanh trong đường súc sinh chịu lắm khổ não.Bị đánh đập xua đuổi chở nặng đi xa.Đau đớn cũng khổ.Giày dây trực cổ.Chắc nóng thiêu thân.Lại thấy chúng sanh trong đường ngã quỵ.Thường bị đói khác khổ sở.Bị lửa thiêu thân.Như ở thời mạc kỳ.Nếu không nhờ một máy cần làm để cứu giúp.Thì vĩnh kiếm không thể giải thoát.Nếu có được chú phương.Thì được xin lên làm người.Những thân hình ốm yếu.Nhiều tật bệnh.Giải sóng yếu chết non.Vậy đại chúng nên viết thiện ác như hai bánh xe theo nhau.Chưa từng tặng gì.Thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi.Xây dựng như sợi dây xích truyền nối mãi mãi.Sang hèn giàu nghèo.Điều trị hạ nhiệt của mỗi người.Bà chịu trả quả báo.Không phải sang hàn như vậy mà không có nguyên nhân.Không lẽ cô cứ mà có quả báo sang hèn như vậy.Thì rất phi lý.Trong kinh phật dạy.Làm người giàu sang quất dương tưởng giả.Là do cá nhân đời trước.Để máy phun sử tam bảo mạch.Làm người giàu có to tướng.Lại cho tiếng dân đợi trước bố thí cúng dường mà ra.Làm người sống lâu là do cá nhân đợi chờ.Không sát sinh mà ra.Làm gì đó nên tránh.Lại cho cái nhưng đời trước nhẫn nhục mà ra.Làm người xuyên tu.Là do cá nhân đời trước không biết ngát mà ra.Làm người tài ba sáng chưa.Hiểu rồng thủy ca.Là chưa cái nhưng đời trước.Tu chí huế mà.Làm người có âm thanh trong trẻo.Là do cá nhân đời trước ca vịnh tám tháng tam bảo mà ra.Làm người sạch sẽ không đặt bình là do cá nhân đời trước từ.Là người thân hình cao lớn tốt đẹp.Là do cá nhân đội trước kính người mà ra.Làm người thân hình thấp hèn nhỏ bé.Lần trước cái nhân đời trước khi người mãi.Làm người thân hình xấu xa.Là do cái nhân đổi trước.Hay giận hờn mà.Làm người youtube.Không hiểu biết gì hết.Lại cho cái nhân đời trước không học hỏi mà ra.Làm người ngu xuẩn đừng động.Là do cá nhân đội trước không chạy bảo người mà ra.Làm người câm rồng.Lại cho cái nhân đời trước.Thầy hủy bán người mà.Làm người hay bị kẻ khác sai khiến.Là do cá nhân đời trước mắc nợ như.Không trả mà ra.Làm người da đen xấu xí.Là chưa cái nhân đời trước.Che ảnh sáng quanh pin của.Làm người sinh dầu nước lõm.Là do cá nhân đội trước ăn mặc quần áo mỏng manh.Sủi sả.Cho mình là hơn người mà ra.Làm người xin trong loài hươu nai.Dậy chưa cái nhân đời trước dọa nạt như.Làm người kiếp sợ bạn.Làm người xin trong loài rồng.Là do cá nhân đội cước ơi chưởng cực múa nhảy mà ra.Làm người thân thiện xin lỗi dễ giữ.Lại trước khi ngưng tụ trước hay đánh đập chúng sanh bạn.Làm người được người thấy mình liền sinh tâm hoan.Là do cá nhân đời trước.Mình thấy như.Cũng xinh tầm hoan hỷ mà.Làm người hay bị công an bắt giam cầm.Lại cho hợp với nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong.Trông trẻ.Mạt gà.Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà nói chuyện làm loãng động tâm người khác.Sao sẽ bỏ chồng.Thầy chó trọng.Làm người ngồi nghe thuyết pháp.Mà không để ý nghe cho hiểu.Chào sen đỏ trong lại lừa dài tay.Làm người tham ăn một mình.Kêu rít bản xẻng.Sao sẽ tỏa trong lòng.Hết kiếp quỷ đói sinh ra làm người bần cùng đói.Làm người hay cướp giật của kẻ khác.Sao đoạn làm gì.Bị kẻ khác luộc ra ăn.Làm người yêu trộm cướp của kẻ khác.Sao đỏ làm trâu ngựa.Bị người say.Làm người yêu nói giọng nữ.Tuyên truyền.Số của các.Sao đỏ địa ngục.Đi quỷ sứ rót nước đồng xuôi vào miệng.Kéo dài lưỡi ra cho trâu.Tôi hết rồi.Người ấy xin làm chim cu rốc.Chim cú.Người nghe tiếng nó kêu.Ai cũng sợ hả.Chọn.Yêu quái.Điều nguyền rủa cho nó chết.Làm người uống rượu say.Sao đọa vào địa ngục nước phẩm xôi chè.Tội hết rồi.Người ấy xin vào loài tinh tinh.Hết nghiệp tinh tinh.Được xin làm người.Trần độ.Music.Không ai đếm xỉa đến.Làm người tham luận sức mạnh của kẻ thù.Sao sẽ gọi làm gì.Làm người bị chết yểu.Là do cá nhân đời trước sát hại các loài sinh vật mà ra.Làm người cứ giục chia lìa.Giải trường hợp cá nhân dùng lưới bắt chim non và.Làm người kinh hãi điên cuồng mất mạng là do cá nhân đời trước buông.Săn bắn ma.Làm người luân hồi thường mặn lẫn nhau.Lần trước ít như đời trước.Dùng nước sôi khi lửa.Chém.Giết hại các loại sinh vật mà ra.Làm người mèo khốn.Củ sả.Là do cá nhân đợi chờ.Tham lam trộm cướp mà ra.Làm người cậu muốn không đủ.Lời chúc tết nhân đời trước phí phát triển của cải một cách phi lý mà.Làm người bị đọa vào địa ngục.Là do cá nhân đợi chờ.Làm phá của chùa mà ra.Là người bị quả báo sang làm chim se sẻ.Bồ câu.Pin aa.Lại chưa biết nhân đời trước tài dâm.Làm người bị quả báo sinh trong loài cầm thú đói khát.Là do cá nhân đời trước phá giới phẩm trai mà.Làm người khuyến thuộc hình chống nhau.Là chưa biết nhân đời trước nói nè.Làm người không lưỡi miệng lở.Là do cái nhôm đổi trước hay khinh chê.Làm người bị quả báo đuôi biết căn ngọc.Là do cá nhân rồi chứ.Hủy bán tam bảo bà ra.Làm người bị đỏ trong áp đảo.Là do cá nhân đời trước khen chê giáo pháp.Là người bí đỏ trong loại xúc xích.Lại chưa biết nhân đời trước cô ruột người hạnh thân.Dạ du báo thanh niên.Làm người hèn hạ bị người sai khiến.Là do cái nhôm đời.Yêu mẹ.Cổng cao.Làm người không lưỡi.Lại cho cái dương đời trước đông thọ đi gỗ mà.Làm người thân hình xấu xí tàn.Là cho cái nhân đời trước tấn hay nóng giận mà ra.Làm người sinh nhật chú heo lắng.Lạy chúa kích nhân đời trước v tính bảng.Làm người cuồng mê đến chết.Là do cá nhân đời trước đốt phá núi rừng cây cỏ mà ra.Làm người bị trời đất chú lục là cho cái nhân đời trước.Trải nghiệm cha mẹ bảy.Làm người hiểu đời bị khóa.Đánh đập.Lạy chúa kinh dương đổi thước làm cha ghẻ mẹ ghẻ.Anh ở độc ác mà ra.Làm người bị chết cháy.Lại cho cái nhóm rồi chứ.Lấy lửa thiêu đốt giống xăng mà.Làm người bị chết đuối.Lời chúa kinh dương kiềm chúng sinh chết nước mà ra.Làm người rất lạnh đơn phương.Lịch chiếu kinh dương làm gì luật da mặt.Làm người tự sát nghĩ mình.Là do cá nhân làm nghề cắt hội mà.Làm người bị tai họa thiên.Lấy trước ít nhưng vào rừng săn bắn mà.Làm người bị tá hỏa không chị.Là du kích nhân hành hung làm giữ mà ra.Làm người bị quả báo mừng cùng.Lại cho cái nhưng thấy của giang thăm bạn.Làm người chịu điều thua thì.Là do cá nhân cố ý ăn đường mà.Làm người đi bụi thường.Để chiều kinh nhưng gạt người lấy của malaysia.Làm người chịu đời thức thế.Là do cái vương nhờ người gạt người mà.Làm người chiều cảnh lầm.Là trước khi những chiến công lừng của bà.Làm người mắc mưa mất của.Là số kiếp nhân khuê tốt đường người mà.Là người bị cảnh người lìa của ta.Đánh trước ít nhưng tranh giành đoạt lợi mà ra.Làm người chuyển kiếp làm chó.Là du kích nhân chữ của lòng tham.Làm người bị cảnh ruột hình đầy đọa.Là chưa cái nhưng chứa kẻ gian tham mà ra.Làm người bị lao xuống.Lạy chúa cá nhân dùng sức loại trực mà.Làm người bị cảnh vợ con phạm luật.Lại chưa biết nhưng thấy sắc của dân.Làm người con nghịch với cha.Là chó cái nhơn thỏ thai chồng bỏ mạng.Làm người lính nghĩ đến cô.Lại cho cái ngân thỏ thai làm ác mà ra.Làm người bị cảnh quan gia nghiệp chứ.Là chỗ kinh dương quê người đoạt vợ mà ra.Làm người cầu nguyện duy linh.Dậy chưa kích dương kinh thánh thị thần mạch.Làm người và con xa xứ.Lời chúa cá nhân khi thủy thân tộc mà.Làm người sống cô độc một mình.Lần trước ít nhân anh em.Làm người ngọng nghịu líu lo.Là chỗ kín nhân đời trước đặc truyện thình lình mà.Làm người bằng hữu khinh thường.Lại cho cái như xương rưng vào biển và cha.Làm người vô duyên bạc phận.Là chỗ cây nhân khinh vĩ nhân tình mà.Làm người đuổi giờ nhiều xứ.Lạy chúa phép nhân chia thì quê hương mà ra.Làm người khó nổi lập thân.Lời chúa kinh ôm thấy hư chê cười mà.Làm người chuyển kiếp cơ hàn.Lại cho phép nhân chi người sách lạnh mà ra.Làm người suy sụp nam cầu.Lời chúa cá nhân đặng thùy.Tri thức thế mà.Làm người đau đầu bằng tiền.Lần trước đi nhưng được sang trêu.Làm người chuyển phú hóa bình.Lời chúa phép nhân trên người cực khổ mà ra.Làm người giữ của không về.Lần trước cái nhân vượt rào.Phụ khó mà ra.Làm người chịu kiếp vô duyên.Lại vô cái ngân kêu cách khi người mà.Làm người chịu đời suy nghĩ.Lịch chiếu kinh dương được mệnh chiếu mà ra.Làm người tạo lập không thành.Là chó cái nhơn tấn hay kiêu căng mặt.Làm người họ sang ngang giấy.Lại chưa biết nhưng chỉ trúng hiếp cô.Làm người thiếu ăn thiếu mặc.Là do cái nhân hủy hoại lúa gạo mà ra.Làm người gia cảnh bình hành.Lạy chúa tuyết nhân quỷ ngoại truyện của mạc.Làm người bừng cùng đối.Lời chúa kinh nhôm ăn xài phung phí mà ra.Làm người thiếu trước hụt sau.Là do cái nhưng xài không gìn giữ mà.Làm người hậu kiếp mồ côi.Lời chúa cái ngân bùi nghịch cha mẹ mở ra.Làm người đâu oan trái.Lại chưa biết nhưng chúng ta ma hại người mà xa.Làm người như buồn đền tội.Lời chúa cái nhưng mắng chó chửi mưa mà.Làm người loạn tâm loạn trí.Lần trước ít nhưng dùng lửa hại người mà xa.Làm người lãnh tâm mất trí.Lời chúa kinh dương được không ăn chê khờ mà ra.Làm người câm cùng đền tội là do cái nhưng mưu sâu kế độc mà.Làm người trả quả loạn tâm.Là do kim ngân chuyện khuyên bất chánh mà.Làm người giảng cảnh tức thời.Làm cho cái nhưng em côi anh bỏ mà xa.Làm người lo chị không thành.Lời chúc ý nhưng rào đường rất nhỏ mà ra.Làm người cầu phước vô linh.Lần trước dương bỏ người hoạn nạn mà ra.Làm người cầu phước không thành.Lời chúa cái ngân nghe rên không chở mà ra.Làm người chịu đời lầm lỡ.Lần trước ít nhưng biết mà không nói.Làm người nhóm mục du quan.Lạy chúa cá nhân chỉ đường lạc nếu mà.Làm người có biển oan gia.Là do cái duyên thuốc hay không cứu mà ra.Làm người bị quả báo ba đời.Là do cái nhôm lương y giá trị mà.Làm người chuyển kiếp thích thế.Lại cho cái nhân bên người đặng thế mà.Làm người lâm nạn cứu thế.Lời chúa kinh nhưng thấy đánh không cam ở.Làm người vô duyên bất chính.Dạ trước thích nhưng trước thân sau phẳng mà ra.Làm người tai họa thịt lợn.Lạy chúa cái nhân tử gian làm đoạn mà ra.Làm người lấy họ liên can.Lần trước ít nhưng gần người hung dữ mà ra.Làm nuôi con cháu vô duyên.Lời chúc ý nhưng tấn hay ghét người mà ra.Làm người con cháu trước thời.Lại cho cái nhân thọ ơn báo oán mà ra.Làm người sinh con ngủ.Lời chúc ý nhưng bội ương bạc nghĩa mạc.Làm người con cháu đức tài.Là do cái dương ngày hai mươi vậy mà ra.Làm người con cháu ngu si.Lạy chúa cao dương chẳng nghe lời lạnh mà ra.Làm người con cháu khiếp nhỉ.Lại cho cái nhân giả ai giết người.Làm người hư gan xanh.Là do cá nhân nóng giận quá độ bà ra.Làm người tù chỉ xanh.Lần trước ít dương ăn giật phong độc mà xa.Thà người ở địa chỉ giàu sang.Làm người trên trước.Bài đánh đập kẻ dưới.Trẻ dưới không biết chuyện chưa chứ ai.Những người như thế.Chết chảo điện.Kể cả ngàn dặm.Chịu quả báo đau khổ.Từ địa ngục sa.Đây đoán làm trâu.Bị sâu xóm mũi miệng giết thuyền kéo xe.Rồi vậy to lớn đánh đập khổ sở.Đến đền lại nợ oan trái nhảy.Lại nữa.Người ấn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai ra.Gửi sang thăm kênh.Không tự xếp mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra.Những người cầm từ háo sắc.Là từ trong loài chim mà đầu thay da.Người có tính táo bạo nóng nảy.Công khai những gì.Là từ trong loài khỉ giường.Hầu.Hải sản.Người có thân hình tanh hôi.Là từ trong loài cá chạch mà đầu thai ra.Người có tâm thâm hiểm độc ác.Là từ trong loài rắn.Mà đổi thay da.Người không có tử tâm càng những độc hại.Lịch sử trong loài hổ báo xài lan mà đầu thai ra.Ngày nay.Đại chú đồng nghiệp trong đạo tràng.Đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh.Chết sớm.Biết bao thấy khổ không thể kệ xí.Như thế là do ba nhịp gây ra.Chuyên đề khiến người ấy bên cạnh bếp quả báo trong vài điều.Sữa chỉ có ba đường giữa.Là gì có tham sân si.Giá lại uống gì có ba độc tham sân si ấy.Mà có người tự thiêu đốt lấy mình.Miệng thường nói ác.Tâm thử nghĩ ác.Thân thường làm mát.Do các điều ác ý làm cho thương người thường chịu các khổ não.không cũng tự.Đến khi mạnh chung.Hồn côi bơ vơ.Mình làm mình chịu.Cha mẹ vợ con không thể cứu.Thoát vị trong nháy mắt điểm chuẩn diêm vương.Ngưu đầu ngục tốt ở trong địa ngục không kể tuti.Chỉ xét xử tội phước.Kiểm điểm nặng nhẹ.Thiện ác ít nhiều.Trung quốc xin tiền để làm thế nào.Thì thằng thức tự thú tội.Không dám chèn chữ.Do gì nhưng chuyện ấy.Nên phải yêu nghiệt mà chịu trả quả báo.Đến chỗ cũ hay vui là cho mình là mình chịu.Mm mét lipid lâu dài.Đường ai nấy đi.Không bao giờ gặp nhau chửi.Giá lợn.Các vị thiên thần di chết thiện ác của người không thiếu sót máy may.Người thiển làm lành được phước thêm tuổi.Người ác làm chữ.Trạm xăng.Thêm khổ.Cứ xây dựng như chị.Mãi mãi rồi lại bỏ anh.Quỷ đói.Hết kiếp quỷ đói.Lại làm súc sinh.Tôi khổ vô lượng không thể chịu nổi.Không bao giờ.Ngày nay.Đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng.Điểm liên tiếp từ tính ngủ mà xinh tâm hổ thẹn.Chồng kinh phật dạy.Làm lành gặp lành.Làm dữ gặp dữ.Nhưng trong đội ngũ trước ác thế.Chúng ta không nên làm mát.Làm lành không mất khoảng gần.Làm mát.Tự rước lấy tài.Trương đình lập ra phát sóng đi.Kinh giảng sanh.Trước khi điều khiển nhỏ cho lập không phụ.Giọt nước tuy nhỏ.Chẳng lâu.Cúng.Miền bắc.Không chứa thiện nhỏ lấy gì có phước to để thành thánh thành.Trước khi ngáp nhỏ.Mà nói là không có tội.Ác nhỏ chứa đẩy lâu ngày cũng đủ mất thôi.Đại chúng nên biết.Lần chữ họ phước.Điều do tâm.Nếu không tạo nhân thì không có kết quả.Hương hỏa chứa lại tội thành to lớn.Chúng ta mắc thịt không thể thấy.Đó là lời phật dạy.Ai dám không.Dũng còn đất cùng nhau vô phước.Xin chào đời mạc.Nếu không siêng năng học tập tube.Công tử sức mình làm lành.Đến phút cuối cùng.Khi ấy ăn rằng đã bị.Đi chị.Bây giờ đã cùng nhau thấy biết hết hãy tội lỗi như trong phim đức phật đã dạy.Người đã biết tụi mình.Hái lệ không biết bỏ ác theo lần hay sao.Rồi này.Nếu không dũng cảm xã thân trầu đạo.Quyết định đoạn địa ngục.Vì sao bà biết.Vì trong lúc làm tội ôm rồng độc ác.Mạnh mẽ lúc nãy.Giận hờn gắt gao.Sâu sắc.Nếu chọn một người nào viết muốn cho người ấy chết.Nếu thiếu một người nào không chưa thấy điều tốt của người.Nếu chỉ bán một người nào. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com