Tây Du Chi Nhất Quyền Thánh Nhân

Lượt nghe : 62,133 45 người đang nghe

Giới thiệu :

– Mang theo gấp một vạn lần kỳ ngọc năng lực (Bàn Cổ Lực Chi Đại Đạo linh mang) đi tới Hồng Hoang Thế Giới xuyên qua thành Đường Tăng, theo này Tây Du đường trên nhiều một cái “Lấy đức thu phục người” có chút bụng đen Thánh Tăng. Ngưu Ma Vương: “Huynh đệ, đừng đi lấy kinh Tây Thiên, theo cái con lừa ngốc đi lấy kinh nhiều mệt a, không bằng trở về Hoa Quả Sơn khoái hoạt a!” Tôn Ngộ Không nghe lời nói này lông khỉ trong nháy mắt nổ lên đến, căn căn dựng thẳng, liền trên đầu Kim Cô cũng bị lông khỉ chen xuống. Ta đây, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn quên không được Ngũ Chỉ Sơn xuống cái kia đoạn bất kham quay đầu chuyện cũ. “Hầu tử, đi với ta lấy kinh Tây Thiên chứ?”

tây du chi nhất quyền thánh nhân